Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter - lokalplan 599, kommuneplantillæg nr. 4 og miljørapporter

Planerne skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Indsendt af:
Steen Rasmussen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2354
Virksomhed / Organisation :
Steen Rasmussen
By:
København K
Postnr.:
1436
En del af området, som planen omfatter, rummer natur - dyr og planter - som er stærkt truede arter. Derfor bør det påtænkte byggeri anlægges på den del af arealet, som ikke længere er natur, men tidligere bebyggede arealer , plæner, veje og stier.
Læs høringssvar fra Steen Rasmussen
Indsendt af:
Signe Lopdrup
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2353
By:
københavn ø
Postnr.:
2300
Jeg er grundlæggende imod, at vi bebygger yderligere på Amager Fælled - et unikt bynært naturområde, der med sin rekreative karakter bidrager til livskvalitet, folkesundhed og naturoplevelser for alle byens borgere. Hvad der en gang syntes som en god ide er ikke længere en løsning til tiden. Vi er blevet klogere og bevidste om nødvendigheden af at værne om den sparsomme natur vi har.  En bæredygtig byudvikling er mulig og de rigtige valg koster måske nok noget på kort sigt, men skaber værdi det lange perspektiv. Ødelægges naturområdet nu er det væk for altid - det er en irreversible og ubærlig løsning. 
Læs høringssvar fra Signe Lopdrup
Indsendt af:
Sten Lollesgaard
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2352
Virksomhed / Organisation :
Sten Lollesgaard
By:
Snekkersten
Postnr.:
3070
Jeg indsender dette høringssvar af en enkel grund: Amager Fælled er et enestående aktiv for mennesker, naturen og kulturen på Amager, i København og for hele Danmark. For mennesker som den lokale borger eller den besøgende, turisten- og for naturen, fordi Amager Fælled er vild, altså ikke-tæmmet, og derfor uforudsigelig og overraskende, kaotisk og levende, hvor den er bedst -og endelig, fordi den er enestående, som en fortælling om bynær natur, som turisten, den sortbrogede fluesnapper og ballonparkungdommen ikke finder noget andet sted i og omkring København- et levende laboratorium, som gennmfører handling om at sørge for at få spontan opmærksomhed  derude for at få byens stress og larm lidt på afstand og genfinde sin indre ro i en stresset tid. Amager Fælled har ikke brug for flere bygninger, men for ro og fred, nye indgangsskilte og en forståelse også hos magtens folk af at nogle steder skal have lov til at vokse vildt for at vi mennesker i vores sameksistens sammen, hver for sig og med naturen kan opleve noget unikt,som ikke findes alle de andre steder, som er strukturerede, planlagte, pæne. Amager Fælled er fantastiskt, fordi den ikke er gjort i et menneskehoved på forhånd.  
Læs høringssvar fra Sten Lollesgaard
Indsendt af:
Allan shAw
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2351
By:
København Ø
Postnr.:
2100
NEJ
Læs høringssvar fra Allan shAw
Indsendt af:
Signe Bang
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2350
By:
Tårnby
Postnr.:
2791
At ødelægge vores sidste vilde natur vil svare til at give københavnerne det hvide snit! Københavns Kommune har forlængst overskredet grænsen for det acceptable! Vi forvandles til demente personer allerede i en ung alder, fordi I et alt for højt tempo fjerner vores omgivelser, gamle bygninger, åndehuller og den sidste rest vild natur, hvor vi kan mindes og hente energi og trække vejret både fysisk og mentalt. STOP EN KÆMPE FEJLTAGELSE - STOP BYGGERIET PÅ AMAGER FÆLLED NU!
Læs høringssvar fra Signe Bang
Indsendt af:
Malene Ravn Berthelsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2349
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1957
Vi har ikke brug for en ny bydel på fælleden, vi har brug for at bevare de grønne lommer der er tilbage. Lokalplanforslaget bør ikke vedtages. 
Læs høringssvar fra Malene Ravn Berthelsen
Indsendt af:
Mathilde Lunderskov
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2348
Virksomhed / Organisation :
Børnenes Dyremark
By:
kbh
Postnr.:
1658
Som bruger af Amager Fælled har de sidste mange års byggeri og Kalvebod  og Amager Fælled chokeret mig - for hver gang jeg har gået en tur er nye store byggerier skud i vejret og man tænker hvornår stopper dette byggevanvid? Når sidste græstot er inddraget? For det er jo det der er ved at ske - stille og roligt æder byen sig ind på den smule vilde natur vi har tilbage nær København - den natur der omlægges til beboelse, industri og trafikale åre kommer aldrig tilbage. Det er allerede enorme arealer der er blevet bebygget og asfalteret - hvornår stopper det?! Når hele arealet er kultiveret med små lommeparker spredt ud hist og pist? Der skal også være natur til fremtidige generationer, til fremtidige bestande af pattedyr, fugle, padder og insekter.   
Læs høringssvar fra Mathilde Lunderskov
Indsendt af:
Ole Hoff-Lund
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2347
By:
København V
Postnr.:
1620
To minutter før høringsfristen udløber: Nej tak til mere byggeri på vores grønne områder. 
Læs høringssvar fra Ole Hoff-Lund
Indsendt af:
Johanne Grünberger
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2346
By:
København
Postnr.:
1708
Som borger i København, gør det mig ked at opleve, hvor lidt værdi naturen og vores fælles åndehul, har for vores politiker. Det er en stor forargelse, hvordan det er muligt at ufrede Lærkesletten på Amager Fælled, der har været fredet i så mange år. Tilmed uden, at vi borgene er bliver hørt. Mig, som borger har mistet noget tiltro, til jer politiker i kommune. Det er fandme ikke godt nok og det har ikke meget med demokrati at gøre! Sådan et smukt fredfuldt naturområde skal vi værne om og det må ikke tage fra os. Vores by er konstant under udvikling med larm og støj fra evig ronovetion, sirenes hvinen og billerne susen. Amager fællede er vores helle og der' hvor man glemmer tid og sted. Det er vores legeplads og balsam for sjælen. Det er helt åbenlyst et skridt i den forkerte regning og for ikke at tale om dyrenes diversitet! Hvor går grænsenere og hvornår kan pollitikerne tillader at gradebøje reglerne? Det er simpelhen en glidebane for, hvordan vil det så ikke se ud om 10-20 år. Det vil have kæmpe mæssige konsekvenser for dyrelivet i den del af Amager Fællede. Vi mennesker har kun naturen til låns og det er vores fornemste opgave at passe på den. 
Læs høringssvar fra Johanne Grünberger
Indsendt af:
Nick Thomsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2345
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Jeg er IMOD mere byggeri på Amager fælled området... Området skal beskyttes - IKKE bebygges. Selv hele Ørestad's området er allerede overbebygget og med så mange forskellige grimme blandede farvede huse... Amager fælled er et fantastisk grønt område med et meget unikt og blandet dyreliv. Og nu hvor der også er kommet 4 vilde exmoor-pony'er til fra Langeland så er det endnu mere oplagt ikke at bebygge området..
Læs høringssvar fra Nick Thomsen
Indsendt af:
Lisa Pedersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2344
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager Fælled skal bevares for dyrene, miljøet og fremtiden. Dyrene har lige så meget ret til denne planet som vi har. Hvor skal de alle tage hen efterhånden som I ødelægger de grønne områder på Amager?! Biodiversiteten ødelægges. Lad osbfp lov til at beholde Amager Fælled grøn og intakt.
Læs høringssvar fra Lisa Pedersen
Indsendt af:
Nadja El Hasni
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2343
By:
København S
Postnr.:
2300
Bevar den smule vilde natur vi har tilbage i storbyen. Når den først er ødelagt kan den ikke genskabes igen. Beskyt de dyr som lever der, og lad ikke Amager blive til en by af beton. Bevar Amager Fælled - for både mennesker og dyrs skyld. 
Læs høringssvar fra Nadja El Hasni
Indsendt af:
Fouzoa Mouna
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2342
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi er IMOD at man skal bygge på Amager fælled.. 
Læs høringssvar fra Fouzoa Mouna
Indsendt af:
Sara Esdahl
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2341
By:
København S
Postnr.:
2300
Bevar Amager Fælled. Vi har ikke råd til at lade være. Der er garanteret mange, der allerede har nævnt biodiversitetskrisen, så det vil jeg blot gerne tilslutte mig. Vi har behov for at tilpasse os klimaforandringer og stigende mængder nedbør, især med et lavtliggende område som Amager. At erstatte natur med et betonbyggeri går modsat. Så er der folkesundheden. Vi har brug for natur at bevæge os i. Løbe og gå ture i, spille rollespil i....   Jeg forstår simpelthen ikke, at Københavns Kommune tænker så kortsigtet! Mens fremsynede byer arbejder for flere grønne områder for at få folk til at motionere og undgå livstilssygdomme, tilpasse sig klimaforandringer med planter fremfor beton og for at bevare biodiversitet. Så gør København det modsatte. Historien vil dømme det hårdt. Så hvis I vil sikre folkesundhed, biodiversitet og et sted, der kan suge nedbør, så lad Amager Fælled være! Både nutiden og fremtiden vil være taknemmelig. Med forundrede (over den nuværende kortsigtede tænkning) hilsner Sara Esdahl  
Læs høringssvar fra Sara Esdahl
Indsendt af:
Josepha Lembcke
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2340
By:
København V
Postnr.:
1661
Vi har brug for at beskytte biodiversiteten i de grønne områder, der ikke er opdyrkede eller på anden måde kultiverede. Amager Fælled er et af de få steder vi har, hvor naturen får en chance, hvilket bl.a. ses i det rige fugleliv. 
Læs høringssvar fra Josepha Lembcke
Indsendt af:
Toke Mølgaard
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2339
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Europas natur er i frit fald. Og Danmark er blandt bundskraberne i disciplinen god natur. Det konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, EEA, i en ny rapport.  På trods af at der gennem de seneste årtier er lavet flere tiltag, som skulle fremme biodiversiteten, ser det ikke ud til at virke efter hensigten. Tværtimod bliver biodiversiteten nemlig ved med at falde. Det betyder, at mange plante- og dyrearter mister deres levesteder. I værste tilfælde kan de blive udryddet helt.  Det rapporten viser er det planlagte byggeri på Amager Fælled et klassisk eksempel på. Vi bygger uerstattelig og kostbar natur væk til skade for dyr, mennesker og samfundet.  Derfor skal der ikke bygges på Amager Fælled. Hverken Vejlands Kvarteret eller nogle andre projekter på Fælleden.   
Læs høringssvar fra Toke Mølgaard
Indsendt af:
Mikkel og Christina
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2338
By:
København S
Postnr.:
2300
Projektet Vejlands Kvarter kan isoleret set ses som et lille ubetydeligt indgreb i et stort naturområde, men virkeligheden er, at det er endnu en salamiskive i et naturområde, som gennem en årrække er blevet væsentligt mindre ved salamimetoden. For 30 år siden kunne man fare vild på Amager Fælled, allerede nu er området blevet så småt og omringet af høje bygninger at følelsen af at være i et naturområde er ændret til en parkoplevelse i et byområde. Vejlands Kvarter, vil med nye stier, bygninger, kunstige søer og belysning placeret langt ind på Amager Fælled medvirke til at ændre områdets karrakter fra naturområde til by/park. Når der ses på kummulative effekter i VVM og miljøredegørelse tages de allerede udførte forringelser af området ikke med, hvilket er en skam. Det fremgår tydeligt af VVM'en, at projektet har en negativ påvirkning af området. Er det virkelig det, vi har brug for i København, som gerne vil bryste sig af at være grøn og bæredygtig? Hvordan kan kommunen stå på mål for at ville have mere biodiversitet og samtidig foreslå at snuppe et yngleområde fra viber, som i forvejen er pressede? Hvordan kan kommunen kæmpe for at begrænse partikelforurening, samtidig med at fjerne områder, som er med til at forbedre luftkvaliteten? Et bærende argument for projektet er at betale metrogæld, men det er snævertsynet kassetænkning, da værdien af at bevare naturområdet ikke er gjort op. De rekreative interesser i området er ikke tilbundsgående undersøgt og ej heller værdisat. Det er mange gange bevist, at mennesker får det bedre af at komme ud i naturen. Hvilken samfundsværdi kan området give kummulativt over de næste 10 -20 - 100 år? Projektet vil medføre øget trafik på vejene omkring, som i forvejen er hårdt pressede i myldretid, specielt Vejlands Allé og Sjællandsbroen, hvilket er negativt for både trafikanter og beboere i området. I forvejen er dette område blevet hårdt presset af intensivt byggeri på den sydlige del af Islands Brygge, Ørestad og Bella Kvarteret, der er brug for et "Time Out".
Læs høringssvar fra Mikkel og Christina
Indsendt af:
Samuel Skadkær-Munch
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2337
By:
Karlslunde
Postnr.:
2690
Bevar naturen og byg et andet sted. Der er mange andre lokationer. Invester alternativt i gratis offentlig transport, så det bliver mere attraktivt at slå sig ned lidt længere fra København. Der er så lidt fri natur i forvejen. Ødelæg det ikke for ussel mammon.
Læs høringssvar fra Samuel Skadkær-Munch
Indsendt af:
Christina Virklund
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2336
By:
København
Postnr.:
2300
Amager Fælled er vores grønne lunge midt i byen. Den giver værdi til os mennesker og er et levested for mange forskellige dyrearter. Fælleden skal bevares og der skal værnes om biodiversiteten. Fælleden er uerstattelig og kan ikke genetableres.
Læs høringssvar fra Christina Virklund
Indsendt af:
Kenneth Ewers
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2335
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere.  Jeg undrer mig over, at man ikke bygger mere i højden når byggerier tillades istedet for at tage mere og mere af vores smukke natur? Fælleden er unik og den "menneskelige" værdi heraf vil kun øges med tiden, og blive mere og mere vigtig for os byboeres trivsel og kontakt til naturen. Så stop alle planer om bygning på Fælleden, for ellers får vi ALDRIG naturen igen. Giv istedet vore dygtige ingeniører og byplanlæggere en reel udfordring om at se muligheder i eksterende bygninger - og stil i samme moment krav til æstetik! Jeg bor selv på Islands Brygge og ærgrer mig over den "nye" del af Bryggen. Det virker som, at der er givet grønt lys til alt byggeri, sålænge det bare kan gå stærkt med at få det bygget. Jeg synes, at man mødes mere af tanker om griskhed end man møder tanker om folks hyggelige hjem, når man kører igennem kvartererne. Og dét er ærgerligt! Lad ikke dette fortsætte, men lyt nu til alle os der rent faktisk lever og indtil videre ånder i byen og vil den det bedste. Det vil på sigt være den bedste løsning for alle. Mvh. Kenneth Ewers.
Læs høringssvar fra Kenneth Ewers
Indsendt af:
Sandra Brooker
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2334
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Bevar Amager Fælled for vores allesammens skyld. Det er et af de få rekreative områder der er tilbage for mennesker og dyr her . De fremtidige generationer skal også kunne gå en tur i naturen og ikke kun vokse op omringet af beton.
Læs høringssvar fra Sandra Brooker
Indsendt af:
Lisbeth Brekling
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2333
By:
København S
Postnr.:
2300
Stop alle byggeplaner på Amager Fælled og bevar den som en af Københavns vigtigste biodiversitet bevarende åndehuller. Køb den fri med nogen af de 14 milliarder, som kommunen ligger inde med og sikker vores og Københavns børns trivsel og fremtid.
Læs høringssvar fra Lisbeth Brekling
Indsendt af:
Sonia Crifling
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2332
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg synes at det er et spændende og innovativ projekt - men den helt forkert placering. Det virker dobbelt moralsk at bruge et fredet natur område til sådan et kæmpe projekt. Amager fælled har ikke brug for boliger og institutioner. Det har brug for at være fredet for at sikre at Københavner kan beholde det unikke natur område i vores baghave... Min familie bruger det dagligt. Til motion, til at lære vores børn om naturen, til at plukke brombær, til at hilse på heste, til at kigge på dyr, til bål og snobrød, til lange tur, til meditation. Det giver ingen mening at tænke at man kan bevare Amager fælled samtidig med at man bygger flere tusinde boliger. Så ender det bare som en park. Dejligt nok... Men slet ikke det samme. Der findes allerede andre park i København... Men der findes ikke en anden Amager fælled. Derudover er der en masse miljø konsekvenser og udfordringer som gør at man har svært ved at forstå at det er det værd. Der må findes en anden løsning til Metro-gælden end at stjæle en elskede natur område fra Københavner.
Læs høringssvar fra Sonia Crifling
Indsendt af:
david Hammer Thygesen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2331
By:
København S
Postnr.:
2300
Bevar Amager fælled.
Læs høringssvar fra david Hammer Thygesen
Indsendt af:
Anna Maud von Bülow
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2330
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Amager Fælled rummer en natur, som aldrig kan genskabes. Fin, delikat og uerstattelig. En enestående naturperle for os byboere. Ved at bygge på Amager Fælled vil området blive presset i en grad, som vil betyde at sjældne dyr og planter vil forsvinde, fordi deres habitater indskrænkes og forsvinder. Dermed fratages Københavns borgere også muligheden for at opleve glæden ved unik natur i deres by. En natur, som for en gang skyld ikke er forstyrret af byudvikling, en natur som kan fungere som lærested, som helbredsskabende og helende rum, som en måde at vise respekt for andet end byggematadorer. Herudover fungerer Amager Fælled også som kølende element for hele byen, et vigtigt træk i kampen mod klimaforandringer. For at København skal fortsætte sin positive udvikling, er vi nødt til at holde fast i de aspekter, som gør byen attraktiv. Et ændret klima med større tørkebelastning og mindre areal til at vandopsamling gør ikke byen attraktiv. Mindre og spolerede rekreative, grønne arealer gør heller ikke. Forsvunden flora og fauna gør heller ikke. Behold Amager Fælled fri for byggeri, både for nuværende og fremtidige borgere og generationer. Den seneste rapport fra EEA viser hvor skidt det står til med naturen i DK. Med den i hånden har i alle muligheder for at sørge for at vi kan vende udviklingen - også i København og på Amager Fælled.
Læs høringssvar fra Anna Maud von Bülow
Indsendt af:
Jonas
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2329
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Man bør i høj grad genoverveje ideén om at bygge på Amager Fælled. Det er en af de få naturområder i en ellers naturløs by i et naturløst land. Man kan ikke kalde sig miljøforkæmper og bygge på fælleden. Og man kan ikke kalde sig for en der værner om naturen og bygge på Amager Fælled. København mangler ikke kapacitet. Der er massere kapacitet i forstæderne og nettotilstrømningen skal nok justere sig et reguleret udbud. Man skaber ikke et bedre København ved at bygge mere nyt. København skabes ved at tage vare på byens områder, ikke ved at ødelægge dem.   
Læs høringssvar fra Jonas
Indsendt af:
jannie keller
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2328
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Nej tak til byggeri på Amager Fælled
Læs høringssvar fra jannie keller
Indsendt af:
Lars Soelberg
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2327
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Bevar pladsen til mennekser og dyr i naturen - bevar Amager Fælled! Bevar unik natur i København - bevar Amager Fælled!
Læs høringssvar fra Lars Soelberg
Indsendt af:
Rebecca Meyer
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2326
By:
København
Postnr.:
1619
Jeg vil gerne opfordre kommunen til at undlade at bygge på Amager Fælled. Dette grønne og vilde område er en vigtig del af bylivet og hjemme til mange forskellige dyr. Tak 
Læs høringssvar fra Rebecca Meyer
Indsendt af:
Michael Olsson
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2325
By:
Denmark
Postnr.:
2300
Vi skal bevare en af de få natur oplevelser for vores børn, dyr og vilde dyr og blomster. Vi har ikke meget tilbage hvor der er et frirum, og igen vælger at prioritere beton. Hvis der findes en smule ansvarlighed og forståelser for hvordan lignende tåbelige planer byområder har ødelagt storbyer i iver for økonomi på kort sigr. Fremtiden vil ser dårlig ud hvis ingen har fremsyn mere. Vælg at investere i at gøre det attraktivt at bor i København
Læs høringssvar fra Michael Olsson

Sider