Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Planforslagene skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Indsendt af:
Lone Krog Mårtensson
Dato: 25. september 2020
Svarnummer:
49
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg gør indsigelse mod det planlagte byggeri på Amager Fælled. Der har været så mange protester mod at ødelægge den sidste lille del af Fælleden og dens unikke natur,. Hvordan kan man så blive ved med at komme med forslag til hvordan man så kan ødelægge den? Det kan ALDRIG gøres om hvis først vi har udraderet denne natur. Jeg er helt enig i Anita Hammers indsigelse, så jeg har tilladt mig at kopiere hendes høringssvar: Jeg vil gerne gøre indsigelser mod det planlagte byggeri Vejlands Kvarter på Amager Fælled, Lærkesletten. Ligeledes gør jeg hermed indsigelse mod den planlagte asfalterede vej tværs igennem Strandengen.   Det er uhørt og under al kritik, at man kan finde på at affrede et så unikt og værdifuldt område – og så med penge som eneste begrundelse. Det er stik imod fredningers hensigter. Området er præget af en helt unik biodiversitet, og I ved det godt! Den internationalt fredede vandsalamander vil blive udryddet med det planlagte paddehegn. Hvilke eksperter har undersøgt denne beslutning? De vilde planter, padder, fugle, insekter og rådyr – hvad skal der blive af dem? Tror I seriøst på, at de “bare” finder andre områder, hvor de kan leve?? Hvad med al den larm og lys, der uvægerligt vil komme som følge af så stort et byggeri? Tror I, at dyrene nyder godt af det? Eller skræmmes de væk? Og hvad med os mennesker? Vi har i højeste grad brug for det rekreative område, den rigtige natur. Hvis I gennemfører dette, kan det ALDRIG gøres om. Og det kan IKKE erstattes af nok så idealistisk planlagt “natur”. Hvordan kan I finde på det, lige netop nu, hvor hele verden har fokus på miljøet og klimaforandringerne?  Dette projekt skal stoppes! Med venlig hilsen  Lone Krog
Læs høringssvar fra Lone Krog Mårtensson
Indsendt af:
Louise Lolle
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
48
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager Fælled er en uvurderlig grøn plet i vores allesammens hovedstad, som jeg slet ikke kan begribe, at man vil bebygge - dette er i min optik fatalt og vil gå ud over den unikke natur, vi er så heldige at have og kunne gøre brug af som københavnere. Denne slags vilde og bynære natur skal og må vi værne om. Alt andet er simpelthen for fattigt og unødvendigt i et rigt samfund som vores. Ikke mindst i denne tid, hvor biodiversiteteten over hele kloden er yderst udsat, er det væsentligt, at vi tager en afgørende beslutning om ikke at bebygge de steder, hvor planter, dyr og artsforskelligheden rent faktisk har mulighed for at udfolde sig. Dertil kommer, at vi gerne vil bevare en ren by, og her kan planter og træer være med til at afhjælpe forurening. Hver morgen cykler jeg gennem Amager Fælled, når jeg afleverer min søn i børnehave. At se hans fryd og begejstring, når årstiderne skifter, når vi ser de græssende køer, når vi kigger på fugle, plukker brombær, blomster, kaster siv i vandet - ALT det naturen på Amager Fælled giver alle os københavnere er så utroligt værdifuldt, og det gør mig uendeligt ked af det, at man vælger profit over dette. Jeg håber, at beslutningen om at bebygge Amager Fælled kan omstødes, og at naturen vil få en chance. Bedste hilsen Louise Lolle.
Læs høringssvar fra Louise Lolle
Indsendt af:
Mikkel Pedersen
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
47
By:
København NV
Postnr.:
2400
I udkastet til Vejlands Karters indretning ved borgermødet d. 23. september blev gjort opmærksom på at udkanten af området skal huse en skole, men det så lidt småt ud med dimensioneringen. Er der indregnet udendørs idrætsfaciliteter, eller forventes det at spil og atletik skal foregå udenfor Vejlands Kvarter?
Læs høringssvar fra Mikkel Pedersen
Indsendt af:
Mikkel Pedersen
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
46
By:
København NV
Postnr.:
2400
Ved borgermødet d. 23. september blev der gjort opmærksom på at Vejlands Kvarter skal forbindes med Amager Fælleds adgangsgivende stier. Dette lægger op til at der skal være øget trafik (som minimum fodgængere og cyklister) igennem det omkringliggende område. Dette skal især ses i lyset af den (i lokalplanen) underdimensionerede adgang via Vejlands Alle. Heraf nogle spørgsmål: Hvor mange daglige trafikanter vil man anslå at der skal pendle igennem Amager Fælled i driftsfasen, og kan de nuværende stier bære en sådan trafikal tilvækst? Forventer man at de nuværende stier skal forstærkes, belyses, etc? Skal der laves yderligere trafikale foranstaltninger på Amager Fælled (uden for det afgrænsede område Vejlands Kvarter)? Jeg mener at der bør udvises påpasselighed (måske helt og aldeles afholdenhed) med tiltag der vil "skære Amager Fælled over" med endnu flere færdelsårer. Den asfalterede og belyste cykelsti i det nordlige område har f.eks. fået kritik for dens påvirkening af naturens trivsel af områdets naturformidlere. Vil den øgede trafik i området forstyrre folk, der på nuværende tidspunkt anvender Naturpark Amager rekreativt? Der giver udtryk for (bl.a. af Amager Fælleds Venner) at området bruges af folk for at få frisk luft og fred fra byen. Med udsigt til cyklister (og knallerter, selvom det sikkert forbydes - men har man nogensinde set nogen respektere et knallertforbud), vil området muligvis ikke længere kunne anvendes rekreativt for disse mennesker. I det tilfælde bør der etableres erstatning.
Læs høringssvar fra Mikkel Pedersen
Indsendt af:
Tobias Ahnfelt-Rønne
Dato: 23. september 2020
Svarnummer:
45
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Københavns kommune I en tid, hvor verden skriger på mere vild natur, hvor en stor del af vores insekter sukker efter levesteder, hvor vi har brug for åndehuller, er det fuldstændig grotesk at bebygge det eneste egentlige naturområde, der er tilbage ved København. STOP DET. Fremtiden vil aldrig tilgive det ...
Læs høringssvar fra Tobias Ahnfelt-Rønne
Indsendt af:
Elsebeth Hansen
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
44
Virksomhed / Organisation :
Privat person
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er vokset op på Amager. Der er bygget mere og mere, som var ager jord og nu skal der også bygges på Amager Fælled. Jeg fatter ikke at når DR kan lave et program med bonderøven, om at få naturen tilbage, at man tænker på at bygge på et område som er natur. Der er megen flora og dyreliv på Amager Fælled. Desuden regner jeg også med at dette projekt bliver dyrt og sikkert ikke videre behaget at bo i, grundet giftige dampe, jordsynkning og trafik. Vi mister flere og flere åndehuller i og rundt om København. Jeg beder derfor at dette projekt ikke bliver gennemført og den beplantning som er foreslået ikke bliver Natur.
Læs høringssvar fra Elsebeth Hansen
Indsendt af:
Lars Nordstrand
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
43
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Jeg protesterer mod at fjerne flere rekreative områder i Køvenhavn og Amager Vest. Der er bygget nok på Ørestaden!
Læs høringssvar fra Lars Nordstrand
Indsendt af:
Benny F. Hansen
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
42
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Jeg protesterer mod at fjerne  flere rekreative områder i Køvenhavn
Læs høringssvar fra Benny F. Hansen
Indsendt af:
Therese Storgaard Sydbøge
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
41
By:
København
Postnr.:
2200
Kære Frank Jensen Stolt viser du på Facebook dine børnebørn frem, mens du posere foran kameraet. Det ser alt sammen meget idylisk ud. Men tror du, at dine børnebørn vil takke dig for, at du, med dollartegn i øjnene, ødelagde de sidste naturskønne områder i København? Økonomi på universitetet har du læst. Kan man forvente, at du kan tænke i meget andet end profitmaksimering, og hvordan man skaber de mest gunstige forhold for dette? På verdensplan skrumper naturen i forvejen hastigt ind... Moder Natur tortureres. Vores livsgrundlag ødelægges. Men hvorfor kere sig om dette, når et menneskeliv nu engang er så kort? Om 50 år er mange af jer midaldrende mænd, der sidder i jeres fine kontore og har alt for meget at skulle have sagt på bekostning af andre, alligevel her ikke længere til at opleve de katastrofer, I selv har været med til at skabe. Du har sikkert aldrig været dus med himlens fugle og skovens grønne træer. Ej heller har du forstået alle hjerter, der banker her og der eller smilt til en kronhjort og vinket til en stær. Nej, du har i hvert fald ikke fundet ud af noget som er meget værd. Hr. Betonbaron, jeg frygter sådan, at vi med dig for roret inden længe kommer til at leve i et betonhelvede. I modsætning til dig ønsker jeg noget andet for mine børnebørn. #BevarAmagerfælled
Læs høringssvar fra Therese Storgaard Sydbøge
Indsendt af:
Therese Storgaard Sydbøge
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
40
By:
Esbjerg
Postnr.:
2200
Kære Frank Jensen Stolt viser du på Facebook dine børnebørn frem, mens du posere foran kameraet. Det ser alt sammen meget idylisk ud. Men tror du, at dine børnebørn vil takke dig for, at du, med dollartegn i øjnene, ødelagde de sidste naturskønne områder i København? Økonomi på universitetet har du læst. Kan man forvente, at du kan tænke i meget andet end profitmaksimering, og hvordan man skaber de mest gunstige forhold for dette? På verdensplan skrumper naturen i forvejen hastigt ind... Moder Natur tortureres. Vores livsgrundlag ødelægges. Men hvorfor kere sig om dette, når et menneskeliv nu engang er så kort? Om 50 år er mange af jer midaldrende mænd, der sidder i jeres fine kontore og har alt for meget at skulle have sagt på bekostning af andre, alligevel her ikke længere til at opleve de katastrofer, I selv har været med til at skabe. Du har sikkert aldrig været dus med himlens fugle og skovens grønne træer. Ej heller har du forstået alle hjerter, der banker her og der eller smilt til en kronhjort og vinket til en stær. Nej, du har i hvert fald ikke fundet ud af noget som er meget værd. Hr. Betonbaron, jeg frygter sådan, at vi med dig for roret inden længe kommer til at leve i et betonhelvede. I modsætning til dig ønsker jeg noget andet for mine børnebørn. #BevarAmagerfælled
Læs høringssvar fra Therese Storgaard Sydbøge
Indsendt af:
Louise Dalsgaard
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
39
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Det er helt uforståeligt at Københavns Kommune planlægger at inddrage mere af Amager Fælled til at bygge flere boliger. Den danske biodiversitet er jo desværre på stærk retur, ikke kun i Københavns Kommune, men hele Danmark.  Derudover hænger det slet ikke sammen med at man på Islands Brygge, som nabo til Fælleden, designer gårdmiljøer, der skal være med til at fremme biodiversiteten, og alligevel vil man bygge på et område af byen hvor der er et rigt (og naturligt) dyreliv. 
Læs høringssvar fra Louise Dalsgaard
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
38
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 10115608 med tilhørende kommuneplantillæg  for "Vejlands Kvarter". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Vibeke Holse
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
37
By:
København V
Postnr.:
1761
Jeg er imod bebyggelse af Vejlands kvarteret. Rystet over at der hen over hovedet på københavnere planlægges yderligere inddragelse af fælleden til nybyggeri, når der er så meget fokus på bevarelse af Lærkesletten og idet hele taget megen opmærksomhed på at vores biodiversitet forsvinder. Det er håbløst at blive ved med at ødelægge Amager fælled. Vi vil have den natur vi har brugt i mange år bevaret
Læs høringssvar fra Vibeke Holse
Indsendt af:
Rune Gade
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
36
By:
København S
Postnr.:
2300
Planforslaget vedrørende Vejlands Kvarter er ødelæggende for et af Københavns smukkeste og vildeste områder, som i sin nuværende tilstand kommer en stor mængde insekter, dyr, fugle og mennesker til gode. Det vil være tragisk, hvis beslutningstagerne i en af verdens grønneste storbyer ikke forstår værdien af dette enestående naturområde. Amager Fælled er gennem de seneste 25 år reduceret voldsomt på grund af Ørestadsplanerne. Samtidig er området i stigende grad blevet genstand for en naturpleje, der forandrer den vilde natur til park. Der er ikke brug for yderligere tiltag, der reducerer og ødelægger Amager Fælleds natur. At rydde et stort, fredet naturområde så tæt på landets største by med henblik på etablering af bebyggelse er fortvivlende kortsigtet og hovedløst.
Læs høringssvar fra Rune Gade
Indsendt af:
Stense Andrea Lind-Valdan
Dato: 16. september 2020
Svarnummer:
35
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg gør på det kraftigste indsigelse mod byggeplanerne på Amager Fælled. Dyrene har ret til at kunne leve godt i det område, ved lov helt konkret Store vandsalamander i følge dansk og international lov, Bern konventionen og EU- Habitatsderektiv, ved almindelig etik alle andre dyr og insekter, der lever og færdes på fælleden. Planerne om at bygge et helt nyt bykvarter på Fælleden lyder som noget de værste skurke fra den dårligste dystopi kunne finde på, også når man tænker på, at undergrunden er giftig der. Det er simpelthen ikke i orden. Stop med at slå naturen ihjel.  
Læs høringssvar fra Stense Andrea Lind-Valdan
Indsendt af:
Idun Varvin
Dato: 15. september 2020
Svarnummer:
34
By:
København S
Postnr.:
2300
Der er blevet taget nok natur fra, til byggeri gennem de sidste 20 år. Nu må dette stoppe. For hver gang der bliver taget af naturområder, forskyder vi det dyre og planteliv, der har brugt år på at etablere eller genetablere sig. Vandsalamanderen feks bliver fordrevet. Hvor skal den nu bo? I forvejen er naturen i København opstykket med store veje gennem landskabet. Hvis der også kommer et nyt boligområde, kommer der flere mennesker til, mere larm, mere skrald, flere hunde, flere katte, flere biler og naturen bliver forstyrret endnu mere. Vi har i forvejen ikke meget natur tilbage i Danmark. Vi skal have natur, lige som vi skal have frisk luft og rent vand. Og hvad med alle de grunde som står tomme rundt omkring i byen? Ved Universitetet på Islands Brygge er der en kæmpe grund som har stået i mange år og kun bliver brugt til hundelufting. Der kan man jo godt bygge, eller er grunden mon blevet solgt til store bygherrer og boligspekulanter? Er det mon fordi man bygger massivt luksuslejligheder og dyre ejerboliger alle steder i København, som almindelige folk ikke har råd til, at man kun kan finde følsomme naturområder at bygge alment på? Og når man nu også river gamle historiske huse ned på Vesterbro fordi grunden er solgt til privat side, så synes man også at man skal tage og bygge på lidt mere natur? Kunne det være at man skulle stoppe med at sælge gode grunde i byen til boligspekulanter og bygherrer? Og lade naturen være i fred?
Læs høringssvar fra Idun Varvin
Indsendt af:
Oliver Wilstrup
Dato: 14. september 2020
Svarnummer:
33
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er imod et nytbyggeri på Lærkesletten, og altså imod Vejlands Kvarteret. Byggeriet vil forstyrre en fredet arts habitat, Stor Vandsalamander (se billag) . Det nye vejlands kvarter kræver et stort areal, som har stor betydning for biodiversiteten på Amager Fælled. Jeg mener at vi skal værne om det bynære natur vi har tilbage i byen, fordi vi kommer ikke til at kunne lave det om. Jeg som bruger af Amager Fælled finder det trist at Københavns Kommune ikke bidrager til at beskytte dette stykke unikke natur midt i byen. Utallige andre stor byer er godt klar over at grønne områder og natur er vigtige elementer i en moderne velfungerende by. Jeg mener ikke det er for Københavns bedste at ødelægger den natur vi har, selvom det er for at afvikle Metro Gæld. Men at det bliver på bekostning af naturen, er jeg stærkt imod. Amager Fælled er så rigt et område, spændende for venner, børn og familie. Et område som alle har adgang til på cykel og metro, lad os værne om den. lad os beskytte det, vi har ikke særligt meget af den type.  Det er et kæmpe tab for København hvis dette byggeri gennemføres, fordi jovist ser det måske fint ud på papiret, men vi ved alle hvad et så stort byggeri vil medfører af belastning både undervejs i byggeri men også med menneskelig tilstedeværelse klods op af unik natur. Det er på alle måde forkert at bygge på lærkesletten, og jeg håber som borger i Københavns Kommune at i stopper dette projekt.
Læs høringssvar fra Oliver Wilstrup
Indsendt af:
charlotte winkler
Dato: 14. september 2020
Svarnummer:
32
By:
København nv
Postnr.:
2400
Der er en lovovertrædelse, at flytte, forstyrre eller dræbe fredede dyr og planter i følge dansk og internationale love , Bern konventionen og EU- Habitatsderektiv , www.ft.dk/samling/20061/almdel/mpu/bilag/491/385851.pdf. Byggeriet af Vejlands Kvarter på Amager Fælled vil gå ud over den internationalt fredede Stor Vandsalamanter. Københavns kommune er blevet gjort opmærksom på dette og alligevel fortsætter Københavns kommune , politikere og Miljø-og teknik forvaltning med byggeriet.
Læs høringssvar fra charlotte winkler
Indsendt af:
Birgitte Busch
Dato: 14. september 2020
Svarnummer:
31
Virksomhed / Organisation :
- År -
By:
København S.
Postnr.:
2300
Jeg gør indsigelse mod det planlagte byggeri på Amager Fælled. JSom borger i Sundbyvester bruger jeg fælleden rekreativt til gå og cykelture, og jeg kender til flere, som benytter dette enestående naturområde - med et helt unikt dyre- og planteliv, som vi ellers ikke kan opleve noget sted i København og omegn. Set i lyset af klimaforandringer og en for nedadgående biodiversitet, er disse planer for fælleden helt uforståelige og en skandale, som bør stoppes.  Venlig hilsen
Læs høringssvar fra Birgitte Busch
Indsendt af:
Jeanette s
Dato: 14. september 2020
Svarnummer:
30
By:
København S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR Jeg vil gerne gøre indsigelser mod det planlagte byggeri Vejlands Kvarter på Amager Fælled, Lærkesletten. Ligeledes gør jeg hermed indsigelse mod den planlagte asfalterede vej tværs igennem Strandengen. Det er uhørt og under al kritik, at man kan finde på at affrede et så unikt og værdifuldt område. Området er præget af en helt unik biodiversitet, her i blandt den fredede vandsalamander. Jeg finder, at den undersøgelse der er foretaget utilstrækkelig. De vilde dyr mistet en stor del af deres yngle områder og habitat, eftersom byggeriet og dets beboer vil udlede både larm og lys etc. Personligt finder jeg det umoralsk, at man bebygget en fredet Fælled, og giver os beboer mindre rum til nydelse af den vilde natur. Efter min mening burde projektet stoppes, da både dyrene og de nuværende beboer har brug for luft under vingerne, mennesket især, da stress efterhånden er en livsstilssygdom, hvor naturen i står i løsningen af stressen. Mvh Jeanette
Læs høringssvar fra Jeanette s
Indsendt af:
Anita Hammer
Dato: 13. september 2020
Svarnummer:
29
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne gøre indsigelser mod det planlagte byggeri Vejlands Kvarter på Amager Fælled, Lærkesletten. Ligeledes gør jeg hermed indsigelse mod den planlagte asfalterede vej tværs igennem Strandengen.   Det er uhørt og under al kritik, at man kan finde på at affrede et så unikt og værdifuldt område – og så med penge som eneste begrundelse. Det er stik imod fredningers hensigter. Området er præget af en helt unik biodiversitet, og I ved det godt! Den internationalt fredede vandsalamander vil blive udryddet med det planlagte paddehegn. Hvilke eksperter har undersøgt denne beslutning? De vilde planter, padder, fugle, insekter og rådyr – hvad skal der blive af dem? Tror I seriøst på, at de “bare” finder andre områder, hvor de kan leve?? Hvad med al den larm og lys, der uvægerligt vil komme som følge af så stort et byggeri? Tror I, at dyrene nyder godt af det? Eller skræmmes de væk? Og hvad med os mennesker? Vi har i højeste grad brug for det rekreative område, den rigtige natur. Hvis I gennemfører dette, kan det ALDRIG gøres om. Og det kan IKKE erstattes af nok så idealistisk planlagt “natur”. Hvordan kan I finde på det, lige netop nu, hvor hele verden har fokus på miljøet og klimaforandringerne?  Dette projekt skal stoppes!  
Læs høringssvar fra Anita Hammer
Indsendt af:
Birte Bentzen
Dato: 13. september 2020
Svarnummer:
28
By:
Herlev
Postnr.:
2730
Bevar hele Amager fælled som den er!  Det er under al kritik at i: 1: Affreder et allerede fredet område ved lov, for at finansere et metrobyggeri! 2: At i ødelægger den sidste bid af et større sammenhængende naturområde, som er vores alle sammens naturarv! 3:At i ødelægger fremtidige generationers mulighed for at have bynær vild natur! 4: At i ødelægger et unikt levested for en masse arter! 5: At i ødelægger bilag 4 arters hjem! De er internationalt fredede og i er forpligtet til at passe på dem! 6:At i fratager mennesker et sted at søge hen og koble af fra hverdagens stress og jag! 7: At i fratager syge mennesker, et sted hvor de kan finde lindring. Naturen er helbredende!   8: At i, set i lyset af en massiv biodiversisteskrise, går ind og slagter et unikt sammenhængende naturområde!  9: At i ved forundersøgelser har kørt med store maskiner, der hvor der var lærker på rede. Det er forbudt!  10: At i vil ødelægge noget som er totalt uerstatteligt og aldrig kommer igen!  11: At i vil gøre Danmarks hovedstad til et meget mindre attraktivt sted! Hvor ellers i verdenen kan man 10 min fra bycentrum finde unik og spændende natur! 12: At i ikke erkender at larm og aktivitet fra 5000 mennesker vil skramme en masse sjældne fugle væk fra området. Blandt andet er nattergalen truet af jeres byggeri mm.  13: At i ikke tager folkets ryst seriøst!  Bevar Lærkesletten og resten af Amager fælled! Venlig Hilsen Birte Bentzen     
Læs høringssvar fra Birte Bentzen
Indsendt af:
Tina Grønvold Næss Cathinthed
Dato: 13. september 2020
Svarnummer:
27
By:
København K
Postnr.:
1428
Jeg er stærk imod lokalplanen for Vejlands Kvarter af flere grunde. Amager Fælled er Københavns svar på New Yorks Central Park. Det er en vidunderlig naturperle, som rigtig mange københavnere har glæde af. Det er helt fantastisk, at der findes sådan et sted næsten midt i København, og så er den ovenikøbet vild. Lige nu snakker man om vigtigheden af vild natur, det er det nye guld, og biodiversiteten på Amager Fælled har aldrig været højere, men det bliver den ikke ved med at være, hvis I forstyrrer den. Amager Fælled er sin egen levende organisme og man kan ikke fjerne ét område uden også at påvirke resten. Lige nu er der rødlistede dyr som lever på Fælleden, der er ovenikøbet en internationalt beskyttet art, stor vandsalemander. De rødlistede dyr og stor vandsalemander lever faktisk lige dér, hvor I har tænkt jer at bebygge Fælleden, og selve jeres plan om det paddehegn er livsfarligt for stor vandsalemander, og er med rette en ulovlig "løsning". Derudover er der ugler og rovfugle som er afhængige af Lærkesletten til jagt, og rådyr (som skal spise hver 3. time) har stor gavn af Lærkesletten til at søge ly af græsset og spise, og déres "hjem" er det også meningen at I vil fjerne. Hvor skal dé dyr nu bo ? skal de så bare dø? og under selve byggeperioden kommer I til at stresse rigtig mange dyr med larm og lys, og skræmme dem væk, men hvortil? dyr som trives med at spise og syge ly på Lærkesletten vil ikke bare automatisk trives på andre dele af Fælleden, og der bor der i øvrigt andre dyr.  Ifølge demografiske fremskrivninger er der slet ikke brug for en skole i Vejlands Kvarter, det er et politiske stunt I laver. Og hvad skal man så stille op med dén bygning, når den står tom? I vil desuden lave en ringvej som er 12 meter bred, det hører ikke hjemme på Fælleden. Og parkeringepladser til de nye beboere, og detalihandel. Desuden får I kæmpe trafikale problemer, når der skal til at bo 5.000 personer i jeres nye kvarter (overvejende rige med egen bil), først og fremmest på Vejlands Alle, men det vil også belaste resten af vejnettet.  Hele jeres plan for København om at gøre den større og tiltrække flere og flere beboere er uigennemtænkt, I gældsætter København mere og mere, med alle de nye veje og havnetuneller, blot fordi nogle pensionsselskaber vil have profit. Det er københavnerne som betaler alle regningerne, alle jeres fremskrivninger er usikre (eller hemmeligholdte), København har gæld som aldrig før (og samtidig et tosifret milliardoverskud, som I ikke vil bruge af). Københavnerne er ved at drukne i store bygninger, der bliver tættetere og tættere at bor her, og så fjerner I den eneste natur, som vi har glæde af og endnu mere brug for. København er en unik hovedstad, med vild natur og relativt "små" bygninger og masser af små åndehuller, eller det har den været. Jeg bliver mere og mere ked af at se, hvad der sker med København nu. Den er begyndt at blive lige så stor og kedelig (og travl) som mange andre hovedstader rundt om i verden, og så er I, politikerne, ovenikøbet villige til at sælge vores dyrebare natur, den eneste vi har. Blot fordi, hvad? Jeg kan ikke se logikken i alt det her, der må stikke noget under, som I ikke vil dele. Nogle private økonomiske interesser, måske ?  
Læs høringssvar fra Tina Grønvold Næss Cathinthed
Indsendt af:
Monica Lykke Kristiansen
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
26
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er en skam, at naturen bliver nedprioriteret som det gør, med byggeprojekterne i Amager Fællede.  Jeg selv flyttede til København S, og bosatte mig i Bellakvarteret da naturen (Amager Fællede) er tæt på og kan nydes, selv i den travle hverdag. Amager Fællede - og alt andet natur i København, er vigtig ikke mindst for miljøet, men også for folket som bor her. Med et område som Amager Fællede kan vi sætte pris på den vilde natur og alt det den kan byde på; Lige fra dyreliv, til et roligt og fredeligt område som mange beborer nyder.  Mange dyreliv vil gå tabt ved byggeprojekter i Amager Fællede og tabet er for stort. Tænk på målet om den grønne hovedstad.  Lyt til folket  Vh. 
Læs høringssvar fra Monica Lykke Kristiansen
Indsendt af:
Metroselskabet IS
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet IS
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Lea Tang Jensen  Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan "Vejlands Kvarter"
Læs høringssvar fra Metroselskabet IS
Indsendt af:
Anders Jakobsen
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
24
By:
København N
Postnr.:
2200
Der skal værnes om den natur, vi har i en storby som København! Det bliver et fattigere København, hvad angår livskvalitet og skønhed for dens borgere og skaber ikke mindst ringere kår for dyreliv, hvis vi fortsætter den eksplosive inddragelse af natur til fordel for ofte uskøn, hurtigopført bebyggelse. Tænk jer nu godt om - menneskets ekspansion, udfoldelse og øgede økonomiske velstand skal ikke være den øverste ambition, men kun ske så længe det er i pagt med den natur vi er en del af. /Anders
Læs høringssvar fra Anders Jakobsen
Indsendt af:
Bente Theresia hemmingsen
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
23
By:
København
Postnr.:
2300
Kære Frank Jensen og co Vi ved det godt : By og havn har kæmpegæld og stort underskud der muligvis skyldes dårlig planlægning, dårlig styring og muligvis inkompetent ledelse. Men det er fuldstændig uforståeligt at Metrogæld skal betales med vores natur. Med Frank Jensen i spidsen ønsker en del vores valgte politikere at tage en total umoderne beslutning om at beskære yderligere i vores vilde, bynære natur.Umoderne fordi den går imod alle hensigter om at gøre vores by CO2 neutral og klimavenlig. Biodiversitet vil gå tabt, flere truede arter vil forsvinde og en stor del af byens borgere vil miste muligheden for at komme ud i naturen. Ikke alle byens borgere har mulighed for at køre i sommerhus i weekenden og for dem der er tilbage i byen er Amager fælled et åndehul med højt til loftet, hvor der er grobund for at lade op både mentalt og fysisk og vores bys børn kan få oplevelser med at være tæt på naturen. Oplevelser du ikke får i en park eller andet trimmet grønt område. Politikkerne har igennem de sidste år ved hjælp af salamimetoden beskåret store områder af fælleden og omdannet det til beton og boliger for de få. Amager fælled har hidtil været for alle. Med det nye byggeri beskærer fælleden yderligere og vild natur og biodiversitet vil gå tabt for altid til fordel for boliger for de få.  Frank Jensen og Co argumenterer med at det kun er et lille område der skal bebygges. Men det er endnu et lille område ud af flere områder der er blevet bebygget og selv et lille område skal have tilkørselsveje med trafik mv, der vil bore sig gennem vores natur. På sigt taber vi alle hvis der bygges yderligere på fælleden. Frank Jensen du kalder dig selv klimatosse. Hvis du ikke kun mener det af ord men af også af gavn så : Giv naturen en stemme .Byg ikke mere på Amager Fælled.Hvis du ikke kan hamle op omed de kommercielle kræfter i By og havn så køb fælleden tilbage til os byens borgere
Læs høringssvar fra Bente Theresia hemmingsen
Indsendt af:
Terese Østergaard Kokholm
Dato: 5. september 2020
Svarnummer:
22
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere i Borgerrepræsentationen Hvis I gennemfører planerne om at bygge en bydel på Lærkesletten på Amager Fælled, så ødelægger i det vilde område, som Amager Fælled er. I dag er Amager Fælled et vildt sted, hvor man, som Københavner eller turist, kan tage ud og møde den danske natur. Man kan løbe og cykle, klatre i træer, lave snobrød over bål, gå en tur -det er så godt for hjertet, altimens man møder rådyr, flagermus, ugleunger, vandsalamandere, ræve, brændeskærm, orkideer og brændenælder. Det kan man, fordi området lige præcis er stort nok til at huse disse væsner, fordi området lige præcis er vildt nok og uforstyrret nok, til at de vil leve der, slå deres rødder der og føde deres unger der. Men hvis I bygger derude i det vilde, så vil det ophøre med at være vildt. Så vil rådyrene flygte og aldrig komme tilbage, så vil lærken ikke længere slå sine triller over engen, så vil vandsalamanderens vinterhi være ødelagt, og dermed vil I have udslettet endnu et levested for et væsen på rødlisten. Vandsalamander er gul på den liste, under observation, fordi dens levesteder ødelægges. De ødelægges af udsætning af fiskeyngel, til lystfiskere, og af mennesker der fodrer ænder, og åbenbart også af de folkevalgtes dårlige beslutninger. I kan nå at redde Amager Fælled. I kan stadig bevare hele det vilde område, til gavn for fremtidens børn. Til gavn for jeres børn. Alle børn, alle mennesker, fortjener at bo et sted, hvor de kan møde vandsalamander, ræv, ugle, flagermus og en orkide. Stop jeres byggeiver og gør det eneste rigtige: Fred hele Amager Fælled! Venlig hilsen Terese
Læs høringssvar fra Terese Østergaard Kokholm
Indsendt af:
Niklas Brandt Katborg
Dato: 2. september 2020
Svarnummer:
21
By:
København
Postnr.:
2400
Vi lever i en tid hvor vores grønne områder er noget af det mest værdifulde vi har. Naturen er den der føder os med mad, planterne producere den luft vi indånder. At vores byråds politkere kan få hævet en fredning af et af Københavns natur områder med den største biodiversitet, burde simpelthen være kriminelt. Lad naturen på Amager fælled være i fred!  
Læs høringssvar fra Niklas Brandt Katborg
Indsendt af:
Paul Conlan
Dato: 2. september 2020
Svarnummer:
20
By:
København
Postnr.:
2300
The planned construction on amager fælled cannot in any way promote bio diversity. It can only destroy it. Amager fælled is one of the few remaining wild areas in a Copenhagen rapidly on its way to becoming overdeveloped. It seems the plan is to turn the heath into a public park in which case the nature that makes the area unique, and as such culturally and historically significant, will be lost. Buried beneath beer cans and dogshit. The addition of a further 5-6 000 people to the neighbourhood can only accelerate this process.
Læs høringssvar fra Paul Conlan

Sider