Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Planforslagene skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Indsendt af:
Kasper Engholm-Keller
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2324
By:
FREDERIKSBERG
Postnr.:
2000
På trods af arkitekternes åbenlyse green-washing påstande om det modsatte, vil byggeriet af det såkaldte "Vejlands Kvarter" betyde en forringet biodiversitet. Bl.a. stor vandsalamander, som er fredet og omfattet af Habitatdirektivets bilag II+IV og er på Bern-konventionens liste II lever på netop dette område. Københavns Kommune slår sig op som værende et grønt fyrtårn blandt verdens hovedstæder - hvad med at leve op til dette, samt FNs Verdensmål ved ikke at bebygge byens grønne områder, hvor der lever fredede arter? Det er desuden beskæmmende, at et fredet område bliver affredet af den simple årsag, at der skal penge i kassen. Hvis dette er muligt, hvad er fredninger så overhovedet værd? Endeligt skal det siges, at Amager Fælled allerede over årene er skrumpet betydeligt efter byggeriet af DR Byen, metro, golfbane osv. Vejlands Kvarter byggeriet tage endnu en luns af en efterhånden trægt Fælled. 
Læs høringssvar fra Kasper Engholm-Keller
Indsendt af:
Simon
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2323
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak, bevar naturen
Læs høringssvar fra Simon
Indsendt af:
Mette Andersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2322
By:
København S
Postnr.:
2300
Det virker til, at den eneste begrundelse for at bygge på Fælleden er, at KK skal have finansieret metrobyggeriet. Det virker absurd at man som kommune er villig til at affrede et område og ændre på eksisterende lovgivning for at bygge på et unikt naturområde, som ikke findes tilsvarende i andre større byer.. I disse tider hvor det klima og natur burde stå øverst på den politiske dagsorden, burde politikerne tænke kreativt og finde andre finansieringdmuligheder end at ødelægge dyre- og planteliv og fjerne endnu en stor bid af et unikt og rekreativt område.
Læs høringssvar fra Mette Andersen
Indsendt af:
Helle Engelbrecht
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2321
By:
Ballerup
Postnr.:
2750
Jeg er født på Amager, og kommer det tit, er glad for naturen og har fulgt med i byggeplanerne på Amager Fælled. Det undrer mig at Socialdemokratiet med deres påståede grønne profil overhovedet kan stemme for at bebygge et stykke unique natur. Regeringen har iht aftaler medFN og de opsatte klimamål hæftet for nogle bestemte klimamål og deriblandt også loven som beskytter rødlistede dyr og planters leveområde. Alligevel affreder regeringen Lærkeslætten og blæser højt på biodiversiteten, og de rødlistede dyr og planter i området, det hænger slet ikke sammen. Hvis nogen tror på øget biodiversitet ved at bebygge lærkesletten, som By og Havn påstår i bedste "greenwashing" stil, så er der nogen der er berettiget til at få deres skolepenge tilbage. København har brug for grønne åndehuller, ikke alene for motion, dyr, planter, cO2, øget temperaturer..men også til de næste generationer, der har ret til natur i byen og ret til krat, rødlistede arter og ikke mindst frihed til motion i grønne omgivelser. håber det er noget alle forældre ønsker for dere børn. "billige boliger" hvad er det? i hverfald ikke noget der bliver bygget nu til dags!! Jeg er helt og aldeles imod byggeri på Amager fælled noget som helst sted! mvh Helle
Læs høringssvar fra Helle Engelbrecht
Indsendt af:
Rie P
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2320
By:
København
Postnr.:
2300
Fælleden er Københavns og Københavnernes lunge: den giver os luft og liv. Den er vores stolte vartegn. Ødelæg den ikke.
Læs høringssvar fra Rie P
Indsendt af:
Janette Pedersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2319
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager fælled er et smukt og helt unikt grønt område, der bør bevares. 
Læs høringssvar fra Janette Pedersen
Indsendt af:
Astrid Winsløw Hammer
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2318
By:
Næstved
Postnr.:
4700
Amager Fælled bør være fredet.
Læs høringssvar fra Astrid Winsløw Hammer
Indsendt af:
Søren vandborg
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2317
Virksomhed / Organisation :
Emdrup mosteri
By:
København
Postnr.:
2100
Helt uacceptabelt at der i en verdens krise omkring vores behandling af vores klode ,ødelægges en naturperle i min by.  det vil ikke blive accepteret at en meget stort del af københavnerne og jeg er sikker på at vi godt kan på landsplan mobilisere 100000 personer der er villige til at påtage sig det ansvar som vores kapitalvenlige politikere ikke vil.  nemlig. Kæmpe for moder jord. 
Læs høringssvar fra Søren vandborg
Indsendt af:
Jette Karin Andersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2316
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Jeg bor i lille lejlighed på Amager uden altan og i gården ikke meget sol. Er derfor utroligt glad for at komme på Fælleden, nyder meget naturen og friheden det er at komme ud i det grønne, giver bare så meget energi. Synes ikke vi kan være bekendt som mennesker at bygge og bygge på det fantastiske naturområde Lærkesletten og resten af Fællleden er. Så stop op nu og tænk på naturen og hvad den giver os.
Læs høringssvar fra Jette Karin Andersen
Indsendt af:
Mette Jensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2315
By:
Næstved
Postnr.:
4700
Fælleden er ved at være noget af det eneste grønne og natur der er tilbage på Amager.  Fælleden er Amager.  Dyrelivet skal bevares. 
Læs høringssvar fra Mette Jensen
Indsendt af:
Anja Leth
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2314
By:
København
Postnr.:
2450
Amager Fælled er vigtig for vores velbefindende og biodiversiteten! Det vil være en rigtig stor skam, hvis I omdanner den til beton for at gøre andres lommer tungere. Det vil ikke komme os til gode på den lange bane, for vi vil uopretteligt miste meget mere, end det vi vil få ved endnu et nybyggeri. 
Læs høringssvar fra Anja Leth
Indsendt af:
Beate le maire madsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2313
By:
København K
Postnr.:
1169
Jeg er ligesom alle andre københavnere imod at der bygges på lærkesletten. Stedet huser stor artsrigdom og skøn natur, som jeg mit kollegiet ofte besøger, når vi har fået for mange input fra studie, jobs og byliv. Det ville være en skandale at lade det bebygge, og det vil bestemt ikke gå ubemærket hen blandt de unge studerende som er nogen af dem der har allermest brug for et sted med ro.
Læs høringssvar fra Beate le maire madsen
Indsendt af:
CK
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2312
By:
København
Postnr.:
2300
Elendig byplanlægning på Islands Brygge, Sydhavnen og i Ørestaden har allerede betydet at der er alt for få gode byrum, ikke mindst de grønne. Det sidste vi behøver er endnu et byggeri og da slet ikke på noget så unikt og værdsat som Amager Fælled
Læs høringssvar fra CK
Indsendt af:
Michael Sydhavn Hansen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2311
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Indstilling: Lokalplanforslaget bør forkastes, da det ikke opfylder lovformelige krav til og betingelse for kulturbevarelse, miljøbevarelse, naturbevarelse og borgerinddragelse.   Følgende partier i Københavns Borgerrepræsentation burde skamme sig: SOCIALISTISK FOLKEPARTI (SF), SOCIALDEMOKRATIET (S), RADIKALE VENSTRE (RV), DANSK FOLKEPARTI (DF), VENSTRE (V), DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI (KF) og LIBERAL ALLIANCE (LA). Disse partier har i Københavns Kommunes Budgetaftale 2019, indgået en aftale om at bebygge og dermed ødelægge det fineste naturområde i Københavns Kommune. Al snak om at man jo herved ”fredede” Strandegen er sludder. Det, i denne lokalplan, foreslåede byggeri, vil ødelægge det yderst vigtige naturområde Lærkesletten men vil have afgørende og helt ødelæggende effekt på Strandengen. Naturen kende ikke bygherrens grænser og den sidste rest af vild natur i København er nu endelig truet på sin eksistens. Tænk at disse partier vedstår at Københavns Kommune skylder Interessentselskabet By & Havn  1,3 milliarder kroner for tab af bygeretten på Strandengen og 0,6 milliarder såkaldte ”udviklingsgevinster”. Det sidste er aldrig blevet konkretiseret og By & Havns beregning er hemmelig. Denne gæld er falsk, for man har faktisk ikke garanteret en byggeret før der er vedtaget et plangrundlag, e .g. en lokalplan - først dér kan der blive tale om erstatning. Det er imidlertid de 1,9 mia. kr., som Københavns Kommune har sat sig for at ville skaffe til By & Havn, der har resulteret i affredning af blandt andet Lærkesletten, med henblik på betonbyggeri. Løgnen bliver bare endnu mere tydelig da det i By & Havns regnskab fremgik, at ”byggegrunden” på Strandengen sat til en værdi på 422 mil. kr. Det er langt fra de 1,9 mia. kr., som påstås, så ét af steder må de da lyve! Københavns Kommunen hævdede altså, at By & Havn havde ret til erstatning. De satte en advokat til at lave et notat. Dette notat forblev hemmeligt for offentligheden. I de kommunale dokumenter står der kun med en linje, at notatet siger, at By & Havn har ret til erstatning. Advokatens konklusioner er imidlertid yderst tvivlsomme, og han konkluderer kun, at By & Havn har ret til erstatning på 1,3 mia. kr. Når området bliver fredet, har By & Havn i følge naturbeskyttelsesloven ikke nogen krav på erstatning. Hele denne sag bygger på et juridisk yderst tvivlsom grundlag. Kommunen anmodede Folketinget om at lave en særlov, hvor fredningerne af Lærkeslætten og Stejlepladsen mf. blev ophævet ved lov. At affrede ved lov var og er helt unormalt. De få gange, Folketinget har affredet ved lov, har det været på grund af fysiske nødvendigheder. Det har aldrig været for at skaffe indtægt til et selskab. Det er et markant brud på et centralt princip i naturbeskyttelsen, nemlig at en fredning skal beskytte natur mod økonomiske interesser. Yderligere er det i direkte modstrid EU’s konkurrenceret at affrede områder på grund gæld i offentligt ejede interessentselskaber. At forestille sig, at en tilsvarende affredning vil blive vedtaget til gavn for en privat virksomhed, er utænkeligt. Jeg gider egentlig ikke at skrive mere. Man er jo til grin i den borgerinddragende proces i Københavns Kommune. Det er en skueproces uden mulighed for reel indflydelse. I er vel klare over, at kommunal planlægning, e. g. kommune- og lokalplan skal følge Planloven! Er det længe siden i har læst i den?   Her er Planlovens formålsparagraf (citat): ” Planlovens formål: Planloven skal medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet” ” Planlægningen skal især sikre, at: offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.”   Jeg henviser yderligere til indsigelserne fra Amager Fælleds Venner som jeg er fuldt og helt enige med.       Venlig hilsen     Michael Hansen   Bådehavnsgade 55 T 2450 København SV  
Læs høringssvar fra Michael Sydhavn Hansen
Indsendt af:
Anja Jensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2310
By:
København S
Postnr.:
2300
Dyrene har ikke bedt om en metro! Så hvorfor skal de betale?
Læs høringssvar fra Anja Jensen
Indsendt af:
Anne Marie
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2309
By:
Københavns S
Postnr.:
2300
Hele Amager Fælled er et fantastisk og unikt naturskønt område. Det er vigtigt at vi bevare dette område, da vi har brug for den vilde natur nær byen. Det vil være en katastrofe at bygge på de få steder vi har tilbage. Vi har ikke mulighed for at genskabe det der vil blive ødelagt.  Bevar Amager Fælled.
Læs høringssvar fra Anne Marie
Indsendt af:
Carsten Hjort
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2308
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvilken dag blev det en god idé at ødelægge mere natur. Hvis der manglere boliger så må I da indrage noget landbrugsland. Vi kan da ikke acceptere at vilde dyr og planters levesteder forringes yderligere. 
Læs høringssvar fra Carsten Hjort
Indsendt af:
Lykke Hvidepil
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2307
By:
Copenhagen
Postnr.:
2400
Vi bliver nødt til at værne om biodiversiteten på Amager fælled (og i det hele taget), og ikke smadre den med mere byggeri. Hvis vi vil give en artsrig natur videre til vores børn, må vi lade naturen være i størst muligt omfang - og i stedet give mere plads til den.
Læs høringssvar fra Lykke Hvidepil
Indsendt af:
Marie Serup
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2306
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Der skal IKKE bygges mere på Amager Fælled! Amager Fælled skal ikke være Københavns svar på Central Park i New York. Byggeriet vil være til gene for naturen samt fjerne truede og fredede dyrearter. Amager Fælled har i mange år været et let tilgængeligt pusterum for borgerne i København og sådan skal det forblive! København skal ikke være en betonby. Amager Fælled har i dag en lokation der stiller byens borgere overfor muligheden for at kunne tilvælge naturen i et omfang der er håndgribeligt for de fleste, indenfor en kort afstand fra byens travlhed er med til at skabe en balance mellem by-travlhed og rå natur, og sådan skal det gerne forblive når vi giver den videre til de næste generationer.
Læs høringssvar fra Marie Serup
Indsendt af:
Maria Rieks
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2305
By:
CPH
Postnr.:
2300
Det er helt exceptionelt med et område som Fælleden i en storby som København. At bevare den er langt mere værd end alverden skatter og indtægter. Dyrebart og bevaringsværdigt. Noget man aldring kan gøre om! Det gælder mulighed for dyreliv og læring, et rekreativt område med mulighed for fri bevægelse uden benzin os. så nej tak til boligkvarter!
Læs høringssvar fra Maria Rieks
Indsendt af:
Maja Hvidtfeldt Håkansson
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2304
By:
København sv
Postnr.:
2450
Kære politikere og forvaltning.  Under coronakrisen gik det op for mig hvor vigtigt det var at have natur og luft og ordentlige med plads, som var let at komme til (og helst uden brug at offentlig transport). Jeg nød virkelig disse afbræk ud på Amager fælled. stort set alle andre steder i byen var det umuligt at holde konstant 2 meters afstand (et fortov er ikke så bredt) - men på fælleden kunne jeg ubekymret give mine børn lov til at løbe og lege. Der er der stadig plads til, bevares, men det jeg for alvor er bange for at miste, hvis der bygges på det udpegede sted, er det lange, uafbrudte, kig man lige nu har, ud over golfbanen og videre uden nogen bremse! Jeg er sikker på at det psykologisk giver en meget større følelse af at være fri, og kommet ud i naturen. Hvor man, hvis der bygges, ikke længere ville være kommet "ud i naturen", men i stedet få fornemmelsen af at være "fanget mellem byen". Det lyder måske ikke af meget - men tro mig, det betyder noget! 
Læs høringssvar fra Maja Hvidtfeldt Håkansson
Indsendt af:
Mads Anker
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2303
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne opfordre kommunen til at undlade at bygge på Amager Fælled generelt, og i dette tilfælde Lærkesletten. Lad de grønne områder og åndehuller forblive rekreative områder, tak.
Læs høringssvar fra Mads Anker
Indsendt af:
Nicoline
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2302
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Det amagerfælled kan i sin fulde størrelse er at skabe et uderum, hvor der både er plads til mennesker og vild natur. Du finder ingen anden magen til. Lad os bevare den vilde natur i storbyen.
Læs høringssvar fra Nicoline
Indsendt af:
Tina Lund
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2301
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager Fælled bør bevares som den fremstår i dag uden yderligere bebyggelse. Den er levende, grøn kulturarv og de eneste beboere, der hører hjemme på Amager Fælled er dyrene. En nyligt publiceret rapport fra Det Europæiske Miljøagentur konstaterer desværre, at biodiversiteten har trange kår i Danmark, fordi vi fx ikke bevarer dyrenes levesteder eller afstår fra at benytte beskyttet natur. Det minder i høj grad om det, der sker lige nu, når man vælger at affrede dele af Amager Fælled for at kunne bygge på et område, der har stor betydning for dyrelivet og klods op ad den fredede Strandeng. Arkitekterne bag projektet påstår endda, at Vejlandskvarteret vil være en fordel for biodiversiteten. Det er dog uforståeligt, hvordan et sårbart naturområde nærmest fra den ene dag til den anden kan gå fra at være fredet til ligefrem at have gavn af at blive bebygget? Det er under alle omstændigheder et eksperiment der er umuligt at rulle tilbage igen, når først det er udført. Jeg håber derfor, at Københavns Kommune vil ”walk the talk” om de grønne ambitioner og gå forrest i kampen for at bevare naturen og fremme biodiversiteten ved at droppe byggeplanerne på Amager Fælled nu og for altid!
Læs høringssvar fra Tina Lund
Indsendt af:
Anne
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2300
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Jeg er imod byggeriet på Amager fælled. Det er et fantastisk område - en grøn oase med unikt dyreliv. Området skal bevares og beskyttes - og ikke bebygges. 
Læs høringssvar fra Anne
Indsendt af:
Anne Henderson
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2299
By:
København s
Postnr.:
2300
Indenfor en meget kort periode er indbyggertallet på Islands Brygge eksploderet til over det dobbelte. Presset på de grønne områder i nærheden er derfor vokset og vokset. Amager Fælled bruges som rekreativt område af alle os, der bor i lokalt og i Kbh. De grønne områder er bogstavelig talt byens lunge rent klimamæssigt, som - hvis vi endnu engang gør et indhug - ødelægger både dyreliv og kernen i det, der hør Kbh til en attraktiv by at bo i. Flyt byggeriet længere ud på Kalvebod Fælled, hvis nødvendigt, hvor der ikke er direkte adgang for københavnerne i kort cykel/gåafstand fra centrum.  
Læs høringssvar fra Anne Henderson
Indsendt af:
Annette
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2298
By:
Herlev
Postnr.:
2730
Bevar Amager fællede intakt, stop affredningen af, et stykke unikt, natur område. 
Læs høringssvar fra Annette
Indsendt af:
Camila Viancos
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2297
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi står midt i en meget alvorlig biodiversitets krise og det er den helt forkerte vej at gå at nedlægge natur for at bygge. Det er stik imod vores klimamål i 2030 og stik imod al almen fornuft. Med den viden vi har idag om vigtigheden af at bevare og "udbygge" vores natur kan der på ingen måde undskyldes med uvidenhed. Gør det rigtige og bevar Amager Fælled som den er.
Læs høringssvar fra Camila Viancos
Indsendt af:
Anders Windsløv
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2296
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg ønsker som beboer i Ørestad at bevare den fredede fælled og er dermed imod enhver form for byggeri, der vil ødelægge alt vild liv vi her herude.
Læs høringssvar fra Anders Windsløv
Indsendt af:
Smilla
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2295
By:
København s
Postnr.:
2300
Jeg er IMOD bebyggelse på Amager Fælled, da jeg synes, det er forkasteligt at man affreder vigtig og rig natur, for at betale metrogæld. Amager Fælled er et fantastisk frirum og modspil for os (travle) københavnere og vigtigst af alt et hjem for mange forskellige fredet arter.
Læs høringssvar fra Smilla

Sider