Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter - lokalplan 599, kommuneplantillæg nr. 4 og miljørapporter

Planerne skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Indsendt af:
Gudny S. Olafsdottir
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2264
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Københavns Kommune Tak for denne mulighed for at afgive høringssvar vedrørende lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter vedr. Vejlands Kvarter. "Biodiversiteten er globalt og i Danmark under pres. Artsnedgangen er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Primært på grund af menneskets aktiviteter forløber artstabet nu meget hurtigere end naturligt. Det estimeres at artstabet sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie." Sådan står der på Miljøministeriets hjemmeside. Jeg har boet på Islands Brygge, lige ved siden af Amager Fælled, i lidt over et år. og jeg kommer der flere gange om ugen. Før det, boede jeg på Amagerbro i 7 år, hvor jeg også kom der en del. Amager Fælled er, for alle os der bor i nærheden af den, en uundværlig oase. Et åndehul midt i betonjunglen, fyldt med træer og blomster og krat, fyldt med kriblen og kravlen og summen. Det er et sted man tager hen for at puste ud når byens larm og kaos bliver for meget, for at rense tankerne og for at lade batterierne op. Men Amager Fælled er ikke bare et mentalt åndehul. Tab af vild natur er et af vor tids allerstørste trusler mod menneskedheden. Tab af natur fører ikke alene til tab af biodiversitet, og dermed forringet fødevareproduktion, tab af natur i storbyen fører også til dårligere muligheder for at indfange og rense luften for de store mængder CO2 som vi, der bor i byen, indånder til dagligt. De største negative helbredseffekter af luftforurening ses i byområderne, hvor man finder de højeste niveauer af luftforurening. Årsagen til de forhøjede luftforureningsniveauer i byerne er bl.a. tilstedeværelsen af bygninger, som reducerer spredningen af, og dermed fastholder forurening fra de lokale kilder inde i byen. Amager Fælled har ligeledes, som der står på s. 43 i miljørapporten (bilag 4), som en grøn kile, en kølende effekt i forhold til byområderne i Amager Bro og indre København. En 8% reduktion af denne kølende effekt, vil med al sandssynlighed kunne mærkes. Ikke alene vil tab af vild natur medføre en forringelse af luftkvaliteten, og dermed livskvaliteten for Københavns beboere, samt bidrage til en øget opvarmning af jorden, i sidste ende vil dette tab af vild natur være en ikke-ubetydelig faktor i accelereringen af klimaforandringerne. Derfor er en af de vigtigste opgaver vi har i Danmark pt, ikke alene at omstille os til et samfund baseret på bæredygtighed og vedvarende energi, men i ligeså høj grad at sikre at vi bevarer miljøet og standser tab af vild natur. I FN’s 20 biodiversitetsmål står der bl.a. i delmål 11, at mindst 17 % af landarealet skal beskyttes, især områder som er særligt vigtige for biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester. Det er en del af det danske skovareal og en del af den lysåbne natur med til at indfri. Bevaringen af Amager Fælled er den bedste, mest oplagte mulighed for at sikre biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester i københavn. Det er et af de få uberørte steder med vild natur i hele hovedstadsområdet. Derfor vil jeg hermed bede jer om at genoverveje opførslen af Vejlands Kvarter midt på Amager Fælled, og i stedet bevare dette uunværlige stykke vild natur. Mange hilsener fra Gudny S. Olafsdottir, beboer på Islands Brygge
Læs høringssvar fra Gudny S. Olafsdottir
Indsendt af:
Mikkel Coff Ganes
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2263
By:
København S
Postnr.:
2300
Der skal ikke bygges boligkvarterer på Amager Fælled. Undskyldningen om, at byggeriet skal afbetale en gæld, som kunne være afbetalt med andre midler, er ikke holdbar i forhold til at fjerne fredningen fra et stykke unikt natur. Danmark har i forvejen ikke meget vild natur, og København har endnu mindre. Verden er i en biodiversitetskrise, og byggeriet på Lærkesletten bliver alt for dyrt for verdens sparsomme vilde natur
Læs høringssvar fra Mikkel Coff Ganes
Indsendt af:
Nanna Dalsgaard
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2262
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Vi skal bevare de grønne områder i byen - alt andet vil være trist..
Læs høringssvar fra Nanna Dalsgaard
Indsendt af:
Sandra Lene Barkfeld
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2261
By:
København S
Postnr.:
2300
Som borger beboende på Islands Brygge og flittig bruger af Amager Fælled støtter jeg op om at bevare fredningen som påtænkes ophævet. Jeg kan ligeledes tilslutte mig, at det påtænkte område bevares, som det er i dag, uden bebyggelse af nogen art. Denne unikke natur og dyreliv skal bevares og beskyttes. 
Læs høringssvar fra Sandra Lene Barkfeld
Indsendt af:
Jan
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2260
By:
København S
Postnr.:
2300
Bevar bevar! Fri natur til folket! Træd tilbage blev der sagt!
Læs høringssvar fra Jan
Indsendt af:
Anne Ørum Graversen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2259
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
Hvorfor er penge vigtigere end natur? Hvornår er det blevet sådan? København er en helt unik storby, med adgang til forskellig artet natur så tæt på alle. Amager Fælled er på mange måder helt unik. Der er så stort fokus på udslettelse af arter. Nedlæggelse af natur. Og den påvirkning det har på vores liv og vores klode. Og så vil I bygge boliger for at skaffe 1,9 milliarder. I vil sælge vores alle sammens natur for ussel mamon. Hvordan kan det på den lange bane nogensinde være rentabelt? Jeg vil seriøst bede jer om at genoverveje det her. For det er forkert på alle parametre! Anne Ørum Graversen
Læs høringssvar fra Anne Ørum Graversen
Indsendt af:
Niels Ingemann
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2258
By:
København
Postnr.:
2300
Vi skal bevare de grønne arealer og ikke bygge på fællen
Læs høringssvar fra Niels Ingemann
Indsendt af:
Henriette Madsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2257
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Jeg er meget imod bebyggelse på Amager Fælled. Det er vigtigt på rigtig mange måder at bevare naturen i det omfang det er I dette område. Der er skåret rigeligt i det i forvejen!
Læs høringssvar fra Henriette Madsen
Indsendt af:
Asker Hvidepil
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2256
By:
København
Postnr.:
2400
Lad naturen være, den og dermed også os er under massivt pres. Uden vild natur er der heller ingen os.
Læs høringssvar fra Asker Hvidepil
Indsendt af:
Camilla Mikkelsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2255
By:
København
Postnr.:
2300
At inddrage så stort et stykke af Amager fælled, vil være meget ødelæggende for fugleliv samt være et tab for de mange voksne og børn, der dagligt nyder området. Der er ikke mange "natur" områder tilbage i København, så lad os bevare det der er tilbage. Både mennesker og dyr har brug for det.
Læs høringssvar fra Camilla Mikkelsen
Indsendt af:
Eva Hansen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2254
By:
København
Postnr.:
2700
Det er beviseligt vigtigt at vi mennesker er afhængige af at have natur omkring os. Det nytter ikke noget at tage bid for bid af det vi har tilbage her i København. Dyr og planter er afhængige af vores beslutninger. Så mange arter er væk og nu må det stoppe.
Læs høringssvar fra Eva Hansen
Indsendt af:
Tais Thøgersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2253
By:
København
Postnr.:
2300
Vil gerne gå imod denne svage indsats for at skabe vækst på bekostning af én af Københavns sidste naturområder.
Læs høringssvar fra Tais Thøgersen
Indsendt af:
Tim Houman
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2251
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er afgørende for København som by, at naturen bevares til gavn for alle. Derfor appellerer jeg til, at Amager Fælled bevares.
Læs høringssvar fra Tim Houman
Indsendt af:
Bertil Rosenkrands Mathiesen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2252
By:
København
Postnr.:
2300
En af de bedste ting ved at bo i København, er den blanding mellem at bo i en stor by og alligevel er man altid 10 min væk fra naturen. Amager Fælled har altid betydet rigtig meget for mig. Det at kunne bruge naturen er super vigtigt.
Læs høringssvar fra Bertil Rosenkrands Mathiesen
Indsendt af:
Ania Lenz
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2250
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er imod byggeriet . Og dermed at mere af fælleden bebygges. Også fremadrettet. Når fredninger kan blive ophævet som det er sket,  er det svæt at tro at det stopper her . Amager fælled er en fælles oase og åndehul - vi har brug for mere at dette - ikke mindre. Jeg håber at beslutningstagere snart vågner op og bliver opmærksomme på at plads, natur, lys og luft er en kæmpe kvalitet og er der der er særligt og attraktivt for storbyen københavn. 
Læs høringssvar fra Ania Lenz
Indsendt af:
Maja Tornøe Johansen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2249
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er stor modstander af at der bygges på amagerfælled. Det er et smukt naturrigt åndehul midt i en storby og det bør bevares og passes ekstra på også grundet dyrelivet der. Bevar amagerfælled. 
Læs høringssvar fra Maja Tornøe Johansen
Indsendt af:
Laura
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2248
By:
København
Postnr.:
1364
Bevar venligst fælleden  
Læs høringssvar fra Laura
Indsendt af:
Karin Iwersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2247
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Jeg er imod bebyggelse på Amager Fælled og ønsker natur og dyreliv bibehold. Det er er unikt rekreativt område, åndehul med vild natur og rigt dyreliv,  som ikke skal vige for beton, profit og nye boliger, som sagtens kan placeres andre og bedre steder. Det giver ingen mening!
Læs høringssvar fra Karin Iwersen
Indsendt af:
Julie Wind
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2246
By:
København V
Postnr.:
1676
At have et naturområde så uberørt og rigt på dyre- og planteliv i en hovedstad, er så unikt og kunne virkelig være noget, som København burde være stolt af, og bevare for en enhver pris. Danmark ligger på en delt bundplads med Belgien når det kommer til bevarelse af uberørt natur, det er mig en gåde hvordan man kan affrede et område som Lærkesletten på Amager Fælled. En bebyggelse på den størrelse og med de trafikale følger deraf, vil påvirke den omgivende Fælled og efterlade os Københavnere med noget, der minder mere om en park, end et naturområde. Det vil true de sjældne dyrearter, der findes i området, de store vandsalamandere, ugler og isfugle, og det vil frarøve os Københavnere for muligheden for, at komme helt væk fra byens larm, trafikos og stress, uden at skulle rejse langt for at opleve dette. Der må kunne findes en anden vej. Bevar det vi har tilbage af Amager fælled. Den er unik og vi har brug for den.
Læs høringssvar fra Julie Wind
Indsendt af:
Peter Duckert
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2245
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Der skal efter min mening ikke bygges mere på Amager Fælled, så jeg kan ikke godkende lokalplanforslaget. Det planlagte byggeri med op til 24 m høje bygninger vil være alt for dominerende på den flade Amager Fælled, og mange fugle vil miste livet ved kollision med bygningerne. Det er helt grotesk, at beskyttelse af natur kan ophæves ved lov, for så er beskyttelsen jo intet værd. Det burde ikke være muligt at ophæve en fredning af økonomiske hensyn. Danmark er et rigt land med hensyn til økonomi, men fattig på natur. Det er vigtigt med natur i byområder, så mange mennesker har let adgang til naturen. Man skal kende naturen for at værdsætte den, og vi er desværre alt for dårlige til at passe på naturen her i Danmark. Viber og nattergale, blandt andet, har vi alt for få af, og dem vil vi da ikke undvære. De skal ikke blive fortrængt af nogle bygninger, der lige så godt kunne ligge et andet sted. De mange mennesker, som det er planlagt skal bo der, vil også have negativ indvirkning på nærliggende områder af Amager Fælled, heriblandt strandengen. Amager Fælled er et unikt område i København, og den skal skal bevares, som den er, uden mere byggeri. Der skal være plads til andet end mennesker i København.
Læs høringssvar fra Peter Duckert
Indsendt af:
Malene
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2244
By:
København S
Postnr.:
2300
Det vil være helt fatalt for det unikke dyreliv at bygge på Amager Fælled, ligesom man vil ødelægge et af de få rigtige åndehuller der er tilbage i København. Bevar Amager Fælled som den er nu, hvilket også er det eneste rigtige for en moderne storby, der ønsker at gå forrest i klimakampen.
Læs høringssvar fra Malene
Indsendt af:
Lina riisgaard winding
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2243
By:
Kbh
Postnr.:
1432
Bevar Strandengen som den er. Bevar Københavns grønne områder fordi de ikke bare kan etableres igen. Det vi har på Strandengen er unikt, gammelt og stedet har allerede været beboet længe før vor tids politikere og planlæggere blev tørre bag ørerne. Lad mangfoldigheden leve så naturen i byen ikke forsvinder. Byg i stedet i omegnen af København og sæt prisen for offentlig transport ned så vi alle har råd til at tage bus og tog. Stop med at ødelægge vores by ved at sælge alle perlerne til de rigeste s...Tiden er absolut inde til at stoppe med at lade metrogælden styre byudviklingen i København. 
Læs høringssvar fra Lina riisgaard winding
Indsendt af:
Karsten Mathiasen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2242
Virksomhed / Organisation :
Cirkus Bella Donna
By:
Faxe
Postnr.:
4640
    HØRINGSSVAR Det er en sindssyg kortsigtet ide at ødelægge et unikt naturområde!Det vil ødelægge borgernestilllid til bystrueret og demokratiet. Det kan også medøfres store brogerllige uroligheder. Det vil ødelægge Københavns ry som en miljøvenlig by. Er det med miljø og grøn omstilling bare øregas? Jeg har boet i København imange år, og holder meget af byen. Nu bor jeg på landet og har børn og børnebørn i byen. De fortjener at voikse op i by, der respektere miljøet og naturen. Hvad skal vi sige til vores børnebørn, hvis vi bare dræber naturen?  Jeg er en morfar på 68 og jeg vil kæmpe til sidste blodsdråbe for mine børnebørns fremtidige naturoplevlser, og for at de i det hele taget kan overtage en planet, der er beboelig.   Jeg mener at lokalplanen er i direkte modstrid mod kommunens erklærede politik om at gøre byen grøn og C02 neutral i 2025. Hertil kommer så mange uafklarede problemstillinger af miljømæssig art, at vi må afvise denne lokalplan. Det fremgår i forslaget at klage over miljøvurderingen kan først indgives efter vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Dette er helt uacceptabelt og hermed et overgreb mod den demokratiske ide’ med at borgere kan afgive høringssvar, og formuleringen gør derfor denne høring ganske overflødig. Vi stiller derfor også spørgsmål til om denne fremgangsmåde udgør et lovbrud.   Seks årsager til at forkaste lokalplanen Amager Fælled skal fastholdes i “Naturpark Amager” som et sammenhængende naturområde, som nøgle til at bevare og konsolidere biodiversitet, og sikre det eksisterende fauna, fugle og dyreliv. Fastholdelse af hele fællelen som rekreativt areal med vild natur er afgørende for bylivskvalitet.  Corona-nedlukningen har gjort det tydeligt, at københavnere har brug for et stort nærliggende naturområde. De store mængder giftigt materiale der er blevet deponeret på den gamle losseplads vil ligge som en tidsindstillet bombe under bebyggelsen uanset dyr forsegling, og giftudslipsskorstene. Byggeri her er en trafikal katastrofe. Der står klart i forslaget; ”Krydset ved vejlands er i forvejen er udfordret på kapacitet, og problemerne vil øges med byggeriet medfører forsinkelser og kødannelser i myldretiden.” Byggeriet vil uanset lette facader bidrage til stigende CO2 forbrug - til udvinding, fremstilling og transport af materialer, til bærende konstruktioner og etageadskillelser, samt ekstraudgifter til fundering i den gasholdige og forurenede jord, bortkørsel af forurenet den jord fra udgravninger til kloakker, el og vand, og ikke mindst tilkørsler af enorme mængder ren jord. Bebyggelsens spillevand skal til rensningsanlægget Lynetten, der er udfordret på sin kapacitet og afventer udbygning. Logikken må være at man ikke kan bygge mere i byen før Lynettens udvidelse er gennemført.   Miljø og natur Det påstås at påvirkningen af natur og fauna på de nuværende naturarealer vil være moderat, hvilket også gælder for den rekreative anvendelse af resten af fælleden ved arealinddragelsen, til trods for at det udgør næsten 1/3 af Fælledens nuværende areal. Den eksisterende natur er i forvejen under pres grundet befolkningsvæksten på det nordlige Amager. Coronakrisen har på vist at vi har brug for meget mere og ikke mindre plads til rekreative områder, efterfølgende har vi set at brugen af Fælleden er steget markant. De store boldbaner med græs kan ikke regnes med som naturareal, hvorfor dette areal skal tages ud af ligningen for naturarealer på Fælleden. Byggeri i det såkaldte Vejlands kvarter vil udrydde alle de levende habitater og plantearter, der gennem årtier har etableret sig her, og resultatet er faldende biodiversitet og ødelæggelse af den enestående fauna der er opstået her på den gamle losseplads. Byggeriet er desuden en afvisning af et tidligere landsplandirektiv med Fælleden som grøn kile ind til byen, idet Vejlands kvarter udgør et nyt storbyområde, som vil generere mere partikelforurening og mere trafik i København. Hermed ignoreres Fælledens funktion som afgørende kilde til luftudskiftningen i byen. Losseplads er fuld af giftig fabriksaffald samt metangas, og ingen kender konsekvenserne ved at grave løs i undergrunden til alle den infrastruktur og de fundamenter der skal understøtte det omfattende byggeri. At bygge her svarer til at bygge oven på Keminovas giftdepoter ved Limfjorden. Ingen er i dag tvivl om at havene stiger, hvilket vil påvirke grundvandsspejlet overalt, også på lossepladsen. For at kunne bygge her skal der pumpes forurenet vand væk, men hvor skal det pumpes hen? Sender de direkte ned til den lille sø nord for området, eller skal det renses først og yderligere fordyre byggemodningen. Vi mener ikke at denne lokalplan kan vedtages grundet forureningsproblemerne. Giften har bedst ved at ligge uberørt, da en total oprensning er umulig. At bygge oven på en giftgrund uden at rense den op først kan ikke være lovlig.   Trafik. Vi mener det er fuldstændig uforsvarligt, at man i København blive med at bygge uden prognoser for det stigende transportarbejdes følger for luftforurening og C02 udslippet. En forsat udbygning af København uden klar analyse og løsning på de pendlingsmønstre, der bidrager til stigning i antallet af køretøjer på det københavnske vejnet og byens udfaldsveje, er skandaløst. Ca. 40 % af københavnerne pendler hver dag ud af byen, og numerisk stiger dette tal med befolkningstilvæksten, som også genere stigning transportarbejde ind til byen. Når kommunen henviser til metroens vigtighed, må man gøre sig klart at denne kun bruges af ca. 25 % af kommunens indbyggere uden bil, og derfor ikke influerer på hverken biltrafikken eller bilejerskabet. Lokalplansforslaget vil genere øget trafik, forurening og bidrage til de i forvejen kaotiske trafikproblemer på Vejlandsalle. Ud over boliger, er der planlagt, erhverv, butikker, hotel, lagerhoteller og en skole hvor elever skal sættes af.  Alt i alt vil det bidrage til de nuværende umulige trafik forhold, som i forvejen øges med byggerier på den anden side i Ørestad. Der står i forslaget; ”Krydset ved vejlands er i forvejen er udfordret på kapacitet, og problemerne vil øges med byggeriet. Byudviklingen omkring Vejlands Alle vil medfører forsinkelser og kødannelser i myldretiden.”  Dette udsagn siger lysende klart at man at den ikke kan godkende den forelagte lokalplan.     Boliger, bebyggelsesplan og infrastruktur Uanset charmerende illustrationer kan enhver se at dette byggeri bliver lige så højt og tæt som i andre nye bydele, hvilket underminerer påstanden om en landsby, som et lavt-tæt projekt måske kunne underbygge. Bortset fra en central grøn plads forseglet mod den giftige undergrund, vil det meste af bebyggelsen udgøres af befæstede pladser og fordelingsveje, så at tale om biodiversitet er en hul påstand. Alle byrum bortset fra gårdrummene fungerer som kørselsadgange til alle dele af bebyggelsen. Gårdrummene er reelt ganske traditionelle. Der snydes ved at indikere udsigt med lave huse for enden men et punkthus her på 6 etager med udsigt over fælleden vil formodentlig blive resultatet. Lokalplanen opdeler bebyggelserne i 3 mindre kvarterer, hvor af det nærmest Vejlands alle skal have karakter af et center med en masse funktioner. Ankomstpladsen fra Vejlands alle kaldes et byrum, men udgør først og fremmest indkørsel til fordelings- veje og til p- huse, foruden her gives mulighed for 20.000 m2 etage areal til serviceerhverv, hotel og lagerhotel, samt andre erhverv i stueetagerne. Med andre ord et hav af udadvendte funktioner der vil bidrage til unødig trafik internt i forhold til beboerne og til køerne på Vejlands Alle. I betragtning af at de lokale veje siges planlagt til ophold og leg, er de udlagt til 30 km zone, foruden at skolegården også fungerer som fordelingsvej. Ud over at byggeriet skal opføres med lette facader, står der intet om bygningernes bærende dæk og andre beton konstruktioner eller om de betonpiller, der skal støbes ned i den tvivlsomme undergrund Det er intet bud på et konkret miljøregnskab for det enorme CO2 forbrug der går til udvinding, fremstilling og transport af materialer, til udgravning af infrastrukturelle anlæg og fundering eller tilkørsel af jord oven på lossepladsen. Hvis kommunens krav om en CO2 neutral by i 2025 skal overholdes kan denne lokalplan ikke følgelig ikke vedtages. Bebyggelsens spillevand skal til rensningsanlægget Lynetten, der er udfordret på sin kapacitet og afventer udbygning. Logikken må være at man ikke kan bygge mere før der er kapacitet her til nybyggerierne, hvorfor man ikke kan godkende byggeriet før Lynettens udvidelse er gennemført.     Matrikulering, salg af grunde, boliger og priser Området er delt i tre delområder, som hver yderligere kan udmatrikuleres og underdeles i flere byggefelter, hvilket lægger op til flere forskellige bygherrer med spekulative interesser. Kommune og grundejer er en og samme, uanset at det By og Havn A/S der har reelt overtaget grunden. I Det fremgår at Kommunen har en vision for miljøkrav til nybyggeri, hvor kommunen er bygherre eller kontraktmæssig bruger. Men i dette tilfælde er grunden overgået til By og Havn i samarbejde med PensionDanmark, som også spekulerer i grundsalg og ejendomme, og en yderligere udmatrikulering i mange grunde indebære nogle fordele for alle parter. Det handler om at sælge til højstbydende, ideen er at tjene på at bygge her på Fælleden. Kommunen går ud fra DGNB certificering hvis enterprisesummen er over 21 mill.kr. men under gælder andre krav. Det må indebære at flere udstykninger og hermed billigere byggerier kan slippe med en nemmere certificering. Gældende lovgivning og bygningsreglementet er ikke stramme nok til at sikre C02 neutralitet, fordi man ikke medtager dem samlede miljøbelastning for et byggeri i forhold til råstofbrydning, fremstilling og produktion af stål, beton, materialer, transporter. By og havn har klar interesse i at sælge jord til højest mulig m2 priser. De kommende developere og bygherrer har også klare forventninger til profit når de bygger, og at sælge flest mulig m2 dyrest muligt. Det endelige byggeri formodentlig være noget helt andet en det vi præsenteres for i forslaget. I årevis har vi andre steder været vidne til diverse dispensationer for øget tæthed og øget højde, så hvorfor ikke her. Prisen på håndtering af giften og metanen, byggemodning, kloakering, anlæg med gas, vand og el, varme, samt infrastrukturen på grunden skal betales at de fremtidige beboere. Med andre ord det bliver dyre m2 uanset de bygninger der måtte opføres. Det betyder udelukkelse af almene boliger, da er underlagt krav om en maksimum pris per m2, hvorfor de ekstraudgifter der vil blive påført dette byggeri vil gøre det usandsynligt at de kan være med. Før de begynder at udmatrikulere og sælge og bebygge grundene skal vi skatteydere i byen ovenikøbet bidrage betale for omlægning af krydset i Vejlands til hvad de i lokalplanen kalder en optimering af krydset, uanset den helt umulige opgave.   Ideen med at bygge her med grøn udsigt til Fælleden handler om at sælge til højstbydende og for By og Havn vedkommen også at finansiere den dybt forgældede metro. Vi vil ikke have flere dyre ejerlejligheder, og vi ønsker heller ikke at belaste klimaet og øge befolkningsvæksten på bekostning af naturen, så derfor mener vi at denne lokalplan forslag skal tages af bordet.
Læs høringssvar fra Karsten Mathiasen
Indsendt af:
Sarah
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2241
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Lærkesletten og alt omliggende som er en del af fælleden skal bevares! Naturlige åndehuller er skabt til at blive og har en stor betydning for fremtidige generationer.  Generalt skal hele fælleden som er tilbage bevares til hver en tid. 
Læs høringssvar fra Sarah
Indsendt af:
Camilla vad
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2240
By:
København s
Postnr.:
2300
Vi bliver nød til at stoppe op.  Vi har ikke brug for mere byggeri. Det er der rigeligt af.  Det er skrækkeligt at politikerne ønsker at fortsætte byggeriet på Amager fælled.  Naturen, den enkelte borger og fremtidige generationer har brug for mere vild natur og I bliver simpelthen nød til at lytte, især når I er folkevalgte politikere. I har et ansvar. Bevar Amager fælled.  
Læs høringssvar fra Camilla vad
Indsendt af:
Lone Kjær Jensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2239
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Bevar Amager fælled og naturen!!  Nej tak til mere nybyggeri i Kbh S! 
Læs høringssvar fra Lone Kjær Jensen
Indsendt af:
Philip Rau-Andersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2238
By:
København N
Postnr.:
2200
Lad Amagerfælled og dyrelivet være i fred. Jeg er i mod at der bygges over den smukke natur derude.
Læs høringssvar fra Philip Rau-Andersen
Indsendt af:
Maria
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2237
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Lad nu naturen være! Vi har brug for et åndehul. Vores børn har brug for naturen til læring og leg. Hvorfor bytte grønt liv ud med grå død beton! STOP nu! Lad Fælleden være og lad den Forblive Grøn.
Læs høringssvar fra Maria
Indsendt af:
Katja
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2236
By:
Kbh
Postnr.:
2200
PLADS og en smule udsyn i en i forvejen snart alt for uklogt bebygget by. Bevar Amager Fælled- tak!   
Læs høringssvar fra Katja
Indsendt af:
Morten Sørensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2235
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se høringssvar i den vedhæftede pdf.
Læs høringssvar fra Morten Sørensen

Sider