Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter - lokalplan 599, kommuneplantillæg nr. 4 og miljørapporter

Planerne skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Indsendt af:
Mette Marie knudsen
Dato: 29. august 2020
Svarnummer:
13
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg er imod at der bliver bygget på Amager fælled. Jeg bor på Sluseholmen og er "storforbruger" af Amager fælled til løbe/gå-ture, aktiviteter med børn mm. Jeg ved at jeg er ikke den eneste herfra, som benytter sig af dette dejlige naturområde. På Sluseholmen svinder det hastigt ind med grønne område, som andre steder i byen (nyheder i går d. 28. Aug 2020). Som borgere i Kbh har vi - og vores børn, brug for disse "åndehuller" i vores hverdag. Det er desuden et helt unikt naturområde, som ikke bør ødelægges. Kk må finde andre områder til ny bebyggelse. Ikke tage flere grønne områder, tak. 
Læs høringssvar fra Mette Marie knudsen
Indsendt af:
botond
Dato: 28. august 2020
Svarnummer:
12
By:
københavn
Postnr.:
2300
Har ikke en specifik teknisk klage, men hvor er det for ringe at man fjerner et stykke smukt natur i en storby der allerede er tætpakket af beton. Dette bliver jo første skridt til at gøre Amagerfælled til hvad Ørestaden er blevet - et forfærdigligt kommercielt og tætbebygget område, der ingen sjæl, natur eller frirum har. Ingen prioriteres kapitalismen over beboernes ve og vel!
Læs høringssvar fra botond
Indsendt af:
Kira Reiter
Dato: 28. august 2020
Svarnummer:
11
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er på tide, at planerne om byggeriet på Amager Fælled stoppes og der udformes en totalfredning af området. Nu er det omtalte område jo ikke en mark, der har været benyttet til afgrøder gennem mange år, men et naturområde, med mange kvaliteter og biodiversitet. Områder som ikke just hænger på træerne i et land som Danmark og som der er pres på på verdensplan. Vi har m.a.o. nærmest pligt til at beskytte det. Jeg ved godt, at det er en svær situation, hvor der er mange penge på spil, prestige og mange ressourcer er brugt på arkitekter o.lign. Men dette område er bare noget særligt og tager mange år om at komme hertil. Og fint, at skabe et ´grønt` byggeprogram, men når det af eksperterne bliver vurderet som ´green washing`, så burde det få alle politikerne op af stolene og indse, at dette handler ikke kun om naturen, men også om de borgere, der vil naturen. Så drop spillet og gør plads til den den, hvor der er brug for den, og ikke hvor den i forvejen er godt på vej.
Læs høringssvar fra Kira Reiter
Indsendt af:
Peter Jakobsen
Dato: 28. august 2020
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
KØBENHAVN GRÆDER Kæmpe skandale at ødelægge Amager Fælled - Københavns sidste vilde natur - med så omfattende et byggeri. Stort tab for København. Historisk fejltagelse. Greenwashing af værste skuffe. Tyveri ved højlys dag af fredet natur. Borgernes FÆLLES natur. Dumt og kortsigtet. Dette er IKKE københavnernes ønske. 50.000 underskrifter mod byggeriet på Strandengen, Strandengen der som nabo til byggeriet nu også bliver ødelagt. Respektløst, smagløst, arrogant og samtidig fuldstændig i strid med Københavns kommunes grønne vision. Så rig en by med så fattigt et natursyn. Skammeligt. Mysterium at grønne partier stemmer for at ødelægge Københavns sidste vilde natur. Politikere er kun for en stund. Amager Fælled vil være ødelagt for altid. Tåbeligt ud over det rimelige. Københavns kommune kan sagtens købe Amager Fælled fri. Amager Fælled er især noget i kraft af sin størrelse, en mangfoldighed af dyr og planter, sjældne arter, unik og smuk natur, hvor man som borger kan finde fred og ro. Mennesket har brug for naturen. BEVAR AMAGER FÆLLED - KØB AMAGER FÆLLED FRI
Læs høringssvar fra Peter Jakobsen
Indsendt af:
søren bjerg nielsen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
9
By:
kbh.s
Postnr.:
2300
jeg er imod at der bliver bygget på Amager fælled !!! 
Læs høringssvar fra søren bjerg nielsen
Indsendt af:
Taia Josefina Hemmingsen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
8
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er forarget over, at det overhovedet er på tale at bygge mere på Amager Fælled. Det er fuldstændig uhørt. Så meget af Amager Fælled er allerede ødelagt; vi bliver nødt til at beskytte og værne om det Amager Fælled, vi har tilbage. At bygge midt i Københavns eneste vilde naturområde vil medføre store tab af diverse arters levesteder og territorier. Naturen vil ikke kun blive påvirket i byggeområdet; det vil påvirke hele Amager Fælled. Arter vil forsvinde. Det er et tab, vi ikke vil kunne vinde igen. Byggeriet på Amager Fælled vil kvæle den vilde natur i lag af beton og meneneskemylder - samtidig mister vi borgere vores grønne åndehul, hvor vi er mange, der afstresser og lærer naturen at kende. Amager Fælled er uerstattelig. Vil I virkelig huskes som dem, der slog den eneste vilde natur, vi har i København, ihjel? Hvordan I kan forlige jer med at begrave biodiversiteten, forstår jeg ikke (specielt ikke når vi lever i en tid, hvor klima- og miljøkrisen er så aktuel). Vi har brug for grønne åndehuller. Vi har brug for at fredninger tages seriøst. Vi har brug for, at I lader Amager Fælled være i fred! Det kan nåes enndu; lad ikke metrogæld slå natur ihjel. BEVAR AMAGER FÆLLED.
Læs høringssvar fra Taia Josefina Hemmingsen
Indsendt af:
Taia Josefina Hemmingsen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er forarget over, at det overhovedet er på tale at bygge mere på Amager Fælled. Det er fuldstændig uhørt. Så meget af Amager Fælled er allerede ødelagt; vi bliver nødt til at beskytte og værne om det Amager Fælled, vi har tilbage. At bygge midt i Københavns eneste vilde naturområde vil medføre store tab af diverse arters levesteder og territorier. Naturen vil ikke kun blive påvirket i byggeområdet; det vil påvirke hele Amager Fælled. Arter vil forsvinde. Det er et tab, vi ikke vil kunne vinde igen. Byggeriet på Amager Fælled vil kvæle den vilde natur i lag af beton og meneneskemylder - samtidig mister vi borgere vores grønne åndehul, hvor vi er mange, der afstresser og lærer naturen at kende. Amager Fælled er uerstattelig.  Vil I virkelig huskes som dem, der slog den eneste vilde natur, vi har i København, ihjel? Hvordan I kan forlige jer med at begrave biodiversiteten, forstår jeg ikke (specielt ikke når vi lever i en tid, hvor klima- og miljøkrisen er så aktuel). Vi har brug for grønne åndehuller. Vi har brug for at fredninger tages seriøst. Vi har brug for, at I lader Amager Fælled være i fred! Det kan nåes enndu; lad ikke metrogæld slå natur ihjel. BEVAR AMAGER FÆLLED. 
Læs høringssvar fra Taia Josefina Hemmingsen
Indsendt af:
Mikkel Pedersen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
6
By:
København NV
Postnr.:
2400
a) Er der taget højde for skadevirkningen på de omkringliggende (fredede) naturområder at tilføje så mange mennesker til området? Det kan ikke være uden betydelige konsekvenser at tilføje boliger for 5000 mennesker som direkte nabo. a1) Det vil skabe en del fodtrafik i området, formentlig mest i retning mod Sundby Station. Der må formodes at etablere sig en færdelsåre igennem Strandengen, da ingen vil have tålmodighed til hver dag at gå hele vejen rundt om bebyggelsen. a2) Med så nære og smukke naturområder, må man forvente at de nye naboer vil bruge områderne til fester og deslige, med dertil hørende affald osv. Selv hvis hovedparten af dem og deres gæster er mønsterborgere, forudser jeg et spor af cigaretskodder mod de trafikale knudepunkter, samt pletvise dynger af dåser, gaspatroner og lignende "festoverskud" i naturen. Udover at skade naturen vil det sandsynligvis blive bekosteligt at sørge for kontinuerlige oprydninger. b) Er der taget højde for at byggeriets varighed vil generer brugerne af de grønne områder? De grønne områder benyttes af mange på nuværende tidspunkt til at få en pause fra storbyens forureninger (e.g. støj, lys og luft). Et byggeri i et sådant omfang vil tage lang tid, og i det tidsrum bringe forurening ud i det område folk anvender for at komme væk fra den. c) At bryde sammenhængen i det grønne område må have konsekvenser for især fuglelivet, der på nuværende tidspunkt uforstyrret kan benytte hele arealet. Med byggeriet bliver Amager Fælled indkapslet fysisk og isoleret fra golfbanen og Kalvebod Fælled mod syd. Man risikerer meget vel at ødelægge noget dyrbar diversitet, der dagligt følges af ornitologer og lignende. Er disse bleve inddraget omkring konsekvenserne? Dertil vil en påvirkning af fuglelivet lede til påvirkelse af den resterende biologiske cyklus for hele området. Dette står fuldstændigt orthogonalt til Københavns ønske om naturbevarelse. Jeg frygter at konsekvenserne bliver større end beslutningstagerne tror. d) Er københavnerne og amagerkanerne blevet spurgt om deres holdning til byggeriet? Det slår mig at der ved seneste valg fandtes et flertal i BR, der var modstandere af at bebygge Amager Fælled. Derfor ligner det et demokratisk overgreb at vedtage at bebygge Amager Fælled alligevel. Uden at gå ind i hvem der har ændret mening efter de er blevet valgt, så skylder man borgerne i byen at gøre opmærksom på at stemningen er vendt i BR, og ikke blot snige dette ud som en høring, de aktivt skal holde øje med. Det er aldeles uhørt opførsel. Det er værd at bemærke at vi aldrig får naturen igen, når først den er bebygget. Dette gælder også byggeriets skadevirkninger på omgivelserne. Det SKAL de københavnske borgere simpelthen have mulighed for at tage stilling til på en rimelig måde.
Læs høringssvar fra Mikkel Pedersen
Indsendt af:
June Hansen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Ansat i Københavns kommune som dagplejer
By:
København S
Postnr.:
2300
Dette er en stille bøn .Kan vi ikke få lov at beholde vores elskede Amagerfællede i fred.Der er så få steder ,hvor vi bare kan gå rundt og nyde en autentisk natur.Selv Amagerstrand er der ikke rigtig noget sted mere ,hvor sjælen får ro.Alt plads bliver brugt til udfoldelse.Naturligvis skal folk have lov til at løbe cykle træne osv og med fare for at gentage migselv.....intet sted i fred og ro.under coronanumbers har jeg brugt Amagerfællede til mine dagplejebørn,der havde stor gavn af at være i ægte natur.Dette går tabt nær der bygges og flere folk kommer til i hverdagen.Se på den anden side af Vejlands alle...div.parkanlæg og ikke ret mange...ikke en vild natur.Lad det ikke gå tabt
Læs høringssvar fra June Hansen
Indsendt af:
Lene Pia Hansen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Lene PIa Hansen
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det er fuldstændigt uhørt at affrede et område for at bygge boliger til 5000 mennesker hvilket selvfølgelig vil få stor negativ indflydelse på Amager Fælled området som er et helt unikt og uerstatteligt naturområde i Kbh. Vi har brug for vores grønne åndehuller som aldrig før og så sent som i dag 27. august har der været indslag i nyhederne om at de få grønne områder vi har tilbage, allerede er mega pressede fordi der bygges mere og mere, samt at vi som mennnesker har brug for natur OGSÅ i storbyen for at trives. Det er ikke nok med 5 træer på rådhuspladsen og vi ved allesammen også godt at friserede grønne parkgræsplæer er som en ørken for biodiversiteten. Desuden handler hele projektet slet ikke om at bygge boliger til Kbh indbyggere - det handler om at skaffe kapital til en fra start underfinansieret metro og det er dybt forkasteligt at naturen skal betale prisen hver gang der træffes uansvarlige politiske beslutninger .. Ifølge øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer bugner Kbh kommunekasse af mia af kroner og Lærkeslette kunn e med et snuptag købes fri ved at betale gælden på ca 1 mia til By og Havn. Det er jo det som det hele handler om... at der skyldes 1 mia til By og havn..  Kom så Frank - slug din politiske stolhed og køb fælleden fri... Kom så Sisse Marie - hvad er det du er bange for ? Du og SF gik til valg på at holde snitterne fra Fælleden  - husker du musketer´eden? Hvorfor denne kovending  ? Du skylder dine vælgere at stå ved jeres valgløfter... Vi husker .. der er snart valg igen...
Læs høringssvar fra Lene Pia Hansen
Indsendt af:
A Marlow
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
3
By:
Kh S
Postnr.:
2300
Det vil være en skandale at begrave mere af Amager Fælled i beton, det er ægte natur med mange fredede og nogle rødlistede arter, både dyr og planter. Der er ynglesteder for trækfugle. Desuden er det eneste sted i København hvor man kan få ro i en stresset hverdag, hvor man kan gå i fred og ro og bare nyde natur. Det skal gå i arv til vores børn og skal bestå som den er og ikke laves til betonhelvede og heller ikke til parklignende område eller sportssted eller andet tivolilignende. Bare lad det være hele Københavns grønne lunge hvor køerne sørger naturplejen sammen med de naturlige dyrearter der findes på denne unikke naturperle.
Læs høringssvar fra A Marlow
Indsendt af:
Michael Ulrik stobbe
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
2
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er forundret over, at Københavns kommune vil ødelægge uerstattelig natur. I det hele taget, og med sigte på den stigende politikerlede, er det smukt at et parti som S bare kan bævle løfter og garantier af sig, for derefter at hælde løfterne og de smukke fraser ud med badevandet. København har ændret sig for altid med mængden af beton byggerier langs havnen. Hvis i virkelig ville gøre noget for borgerne i denne by, kunne i starte med at ophæve muligheden for at bygge uden bopælspligt, men så kan det måske være svært at finde købere til de alt for dyre lejligheder.  Det er en skandale, men sådan går der når man går fra oplyst demokrati til blot pøbelvælde - folk stemmer jo fortsat de samme bavianer ind. Hvis i ikke kan styre gælden i metrobyggeriet så stop processen og byg i et andet tempo - hvor midlerne er på kontoen før der bygges.  København har en unik natur perle på Amager. Må dem der træffer beslutning om bebyggelse af denne udskammes af kongeriget. Det bør forøvrigt anmærkes at den fredning vor (for mit vedkommende) bedsteforældre nedlagt over fælleden - den har Folketinget ophævet- sådan vupti hurra - dette forøvrigt nok imod naturbeskyttelses loven- alle i hobe for ussel mammon skal nu naturen destrueres. Jeg væmmes, men er desværre ikke typen der starter en revolution, skønt jeg næsten ville foretrække en enevældig konge - frem for dette løgner segment der bestemmer over vores og ikke mindst vores børns fremtid.  Det bliver et kæmpe nej tak herfra, til så meget som en ekstra stig på Amager fællede vi har ødelagt nok nu. 
Læs høringssvar fra Michael Ulrik stobbe
Indsendt af:
Peter jensen
Dato: 27. august 2020
Svarnummer:
1
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Stop for mere byggeri på Amager. Amager fælled er rigt på biodiversitet, flere sjældne arter og truende dyr og planter.  Gør hele Amager fælled til naturpark/ reservat.  
Læs høringssvar fra Peter jensen

Sider