Oprettet: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2311

Indsendt af

Michael Sydhavn Hansen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Indstilling: Lokalplanforslaget bør forkastes, da det ikke opfylder lovformelige krav til og betingelse for kulturbevarelse, miljøbevarelse, naturbevarelse og borgerinddragelse.

 

Følgende partier i Københavns Borgerrepræsentation burde skamme sig: SOCIALISTISK FOLKEPARTI (SF), SOCIALDEMOKRATIET (S), RADIKALE VENSTRE (RV), DANSK FOLKEPARTI (DF), VENSTRE (V), DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI (KF) og LIBERAL ALLIANCE (LA).

Disse partier har i Københavns Kommunes Budgetaftale 2019, indgået en aftale om at bebygge og dermed ødelægge det fineste naturområde i Københavns Kommune. Al snak om at man jo herved ”fredede” Strandegen er sludder. Det, i denne lokalplan, foreslåede byggeri, vil ødelægge det yderst vigtige naturområde Lærkesletten men vil have afgørende og helt ødelæggende effekt på Strandengen. Naturen kende ikke bygherrens grænser og den sidste rest af vild natur i København er nu endelig truet på sin eksistens.

Tænk at disse partier vedstår at Københavns Kommune skylder Interessentselskabet By & Havn  1,3 milliarder kroner for tab af bygeretten på Strandengen og 0,6 milliarder såkaldte ”udviklingsgevinster”.
Det sidste er aldrig blevet konkretiseret og By & Havns beregning er hemmelig.
Denne gæld er falsk, for man har faktisk ikke garanteret en byggeret før der er vedtaget et plangrundlag, e .g. en lokalplan - først dér kan der blive tale om erstatning. Det er imidlertid de 1,9 mia. kr., som Københavns Kommune har sat sig for at ville skaffe til By & Havn, der har resulteret i affredning af blandt andet Lærkesletten, med henblik på betonbyggeri. Løgnen bliver bare endnu mere tydelig da det i By & Havns regnskab fremgik, at ”byggegrunden” på Strandengen sat til en værdi på 422 mil. kr. Det er langt fra de 1,9 mia. kr., som påstås, så ét af steder må de da lyve!

Københavns Kommunen hævdede altså, at By & Havn havde ret til erstatning. De satte en advokat til at lave et notat. Dette notat forblev hemmeligt for offentligheden. I de kommunale dokumenter står der kun med en linje, at notatet siger, at By & Havn har ret til erstatning. Advokatens konklusioner er imidlertid yderst tvivlsomme, og han konkluderer kun, at By & Havn har ret til erstatning på 1,3 mia. kr. Når området bliver fredet, har By & Havn i følge naturbeskyttelsesloven ikke nogen krav på erstatning.

Hele denne sag bygger på et juridisk yderst tvivlsom grundlag. Kommunen anmodede Folketinget om at lave en særlov, hvor fredningerne af Lærkeslætten og Stejlepladsen mf. blev ophævet ved lov. At affrede ved lov var og er helt unormalt. De få gange, Folketinget har affredet ved lov, har det været på grund af fysiske nødvendigheder. Det har aldrig været for at skaffe indtægt til et selskab. Det er et markant brud på et centralt princip i naturbeskyttelsen, nemlig at en fredning skal beskytte natur mod økonomiske interesser. Yderligere er det i direkte modstrid EU’s konkurrenceret at affrede områder på grund gæld i offentligt ejede interessentselskaber. At forestille sig, at en tilsvarende affredning vil blive vedtaget til gavn for en privat virksomhed, er utænkeligt.

Jeg gider egentlig ikke at skrive mere. Man er jo til grin i den borgerinddragende proces i Københavns Kommune. Det er en skueproces uden mulighed for reel indflydelse. I er vel klare over, at kommunal planlægning, e. g. kommune- og lokalplan skal følge Planloven! Er det længe siden i har læst i den?
 

Her er Planlovens formålsparagraf (citat):

” Planlovens formål: Planloven skal medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre og plantelivet

” Planlægningen skal især sikre, at:

offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.”


 


Jeg henviser yderligere til indsigelserne fra Amager Fælleds Venner som jeg er fuldt og helt enige med.

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

Michael Hansen

 

Bådehavnsgade 55 T
2450 København SV

 

Få nyt om høringer

Abonnér