Luftfoto af lokalplanområdet

Laksegade Øst - lokalplan 579

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området til blandet bolig- og erhvervskvarter med detailhandel i stueetagen.

Høringsfrist:

3. juni 2019
Indsendt af:
Rasmus
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
44
By:
København K
Postnr.:
1063
Til rette vedkommende. Politikerne i Københavns Kommune har ad flere omgange givet udtryk for, at byen skal være for alle. Nu har I muligheden for at sætte handling bag ordene, og sørge for at beboerne i dette rolige område (et af de få tilbage) fortsat føler sig velkomne i deres hjem. Normalt siger man, at hvis man ikke kan lide larm i byen kan man flytte - og det diskuteres ofte, hvad kom egentlig først? beboerne eller larmen? Men i dette tilfælde er det ret lige til. Beboerne var her først og de er her af en grund. Jeg har netop bosat mig i dette område for at være tæt på Københavns spændende og pulserende miljøer, men i tilpas afstand for disse miljøer, når jeg er hjemme. Dette bør politikerne respektere, og ikke spise mig og mine naboer af med, at sådan er det at bo i København - sådanne forhold med larm er det nogen steder i København, men var det altså ikke her, hvor jeg valgte at bo. Det er nemt for politikerne at foretage ændringer, men ikke nemt bare at flytte til særlige områder som dette pga. politikernes forgodtbefindende. Jeg er klar over, at meningen med lokalplanen ikke er at åbne en natklub eller lignende. Men ligeså snart muligheden er åben, vil risikoen være til stede i den nærmeste fremtid. Derudover udgør selv almindelige butikker, restauranter mv. en stor støjgene i forhold til lastbiler med vare, ansatte der skal lukke butik og gæster der hænger ud på gaden. Det omkringliggende nærmiljø har rigeligt med butikker, restaurant mv. (Strøget, Magasin, Kongens Nytorv, Nyhavn, Gothersgade, Strædet og meget mere) Hvad er behovet for flere butikker, restauranter mv. på dette tætpakket område? Hvis området skulle bruges fornuftigt burde det være på boliger, som der er stor mangel af i København - og kun boliger. Derudover er der tale om et historisk og flot område i København, som bør bevares.
Læs høringssvar fra Rasmus
Indsendt af:
Poul Danstrup Andersen
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
43
By:
København K
Postnr.:
1063
Som beboer i Andelsboligforeningen i Asylgade, Laksegade og Dybensgade og mangeårig beboer i Indre by ønsker jeg hermed at henlede opmærksomheden på en række uhensigtsmæssigheder i det lokalplanforslag vedrørende Laksegade Øst, som kommunen har fremlagt. Det område, som omgiver området behandlet i lokalplanforslaget, er unikt ved at høre til de ældste sammenhængende områder, der er bevaret i hele København, idet næsten alt er opført i løbet af 3-4 år efter branden i 1795. Ud over at være en unik bygningsarv er området også særligt ved at rumme en meget stor andel af boliger i små lejligheder i gamle huse samt ved at have bevaret sin karakter gennem fravær af butiksstrøg med skiltning og farvestrålende reklamemateriale i butiksvinduer og med opretholdelse af en autentisk gadebelægning i brosten. Hvis lokalplanforslaget vedtages som foreslået, risikerer man at skade såvel bygninger som beboelsesmiljøet i kvarteret omkring Bremerholm. Bygningerne i både min egen og naboandelsforeningen Skipperboderne er gamle huse opført på fundamenter og pilotering på blød grund omkring 1798. Den daglige trafik anretter allerede en del skader på bygningerne, og der er god grund til at frygte, at nedrivning af større bygninger som Danske Banks parkeringshus vil anrette skader i større omfang end det, vi allerede har set. Herudover vil omlægning af en del af bygningerne til forretninger medfører et øget behov for lastbiltrafik i gaderne omkring os, som både vil øge slitagen på uerstattelige dele af byens bygningsarv og genere de beboere, der bor i foreningerne. Herudover vil den ændrede brug af området medføre en ændring af kvarteret, som i dag er en del af et stilfærdigt og charmerende beboelsesområde mellem Kongens Nytorv og kanalen foran Christiansborg med nogle ikke generende kontorejendomme mod Holmens Kanal. Ændring af stueetagerne i bankens ejendomme vil give mere trafik og varelevering først på dagen med betydelige gener for beboerne som resultat. Kvarteret har indtil nu stort set været forskånet for cafeer og restauranter og den støj, de medfører, bortset fra de yderste, allerede mere trafikerede dele af kvarteret, og det er også med til at gøre kvarteret til en speciel oplevelse af et historisk bykvarter for turister og os andre. Modsat etableringen af Metro-stationer er det byggeri, der omtales i lokalplanforslaget, ikke af generel interesse for byens infrastruktur, men primært af kommerciel interesse for en ny ejer af bygningerne. Derfor bør man ikke acceptere, at der opstår store, langvarige støjgener for beboerne i et område. Støjende arbejde uden for almindelig arbejdstid skal helt undgås af hensyn til beboerne, så vi har et ordentligt boligmiljø at tilbringe vores fritid i. Jeg skal derfor opfordre til, at man ændrer forslaget, så man dels reducerer mængden af ombygning i kvarteret, dels forbeholder anvendelsen af ejendommene til formål, der er så lidt støjende som muligt, så de kan indgå mest muligt gnidningsløst i et gammelt beboelseskvarter med tæt beboelse i små lejligheder. Samtidig opfordrer jeg til, at man af hensyn til beboerne helt afstår fra at give plads til cafeer og restauranter, eller som et minimum begrænser det til det mindst mulige og stiller krav om, at der ikke er aktiviteter fra udskænkning på gaden efter normal sengetid. Endelig må man lægge nogle støj- og rystelsesgrænser for bygningsarbejdet, som sikrer, at beboerne ikke generes uden for almindelig arbejdstid. Herudover bemærker jeg, at man baserer planer om anvendelse til butiksformål på en analyse af butikslejemål fra 2014. Analysens konklusioner var muligvis retvisende i 2014, men det er de ikke mere. En tur på Strøget og Købmagergade viser én et stort antal butikslejemål, som for de flestes vedkommende har stået tomme i månedsvis. Det er måske nyt, at e-handlens udbredelse har medført så omfattende butiksdød på byens hovedstrøg, men det er utvivlsomt en udvikling, der kommer til at bide sig fast, så længe Internettet eksisterer. Derfor virker det meget uovervejet af Københavns kommune at lægge planer for flere butikslejemål i området, da man sandsynligvis vil opnå enten at få nye lejemål, der står tomme i "Laksegade Øst", eller at "stjæle" endnu mere liv fra Strøget og Købmagergade. Har kommunen først givet tilladelse til butikslejemål i en stor del af bygningsmassen, bliver en forudseelig næste akt, at bygningsejeren kræver ret til at omlægge butikslejemål til cafeer og restauranter, som p.t. måske går bedre end butikker i indre by. Det må man ikke engang overveje i et tæt beboet område, og det er et andet argument for ikke at give tilladelse til at anvende bygningerne til butiksdrift i større omfang.
Læs høringssvar fra Poul Danstrup Andersen
Indsendt af:
Leif sigersen
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
42
By:
Kbh K
Postnr.:
1063
Vedrørende ændring af lokalplanen i Laksegade kvarteret. Som beboer i Laksegade 14, 1.Th. er jeg yderst bekymret for ændringen af lokalplanen. Efter at have boet flere steder i København K, har jeg nu endelig fundet et sted, hvor der er ro og fred, altså ikke er ødelagt af butikker, restauranter, cafeer mv. Enhver ved at den slags forretninger er med til at øge støjniveauet, samt svineriet i gaderne i og omkring området, som er helt uacceptabelt for os beboere, der skal leve med det til dagligt og der bor i fredede ejendomme der ikke er lydisoleret til den type støj. Det undrer mig også at der ikke er tegninger på hvordan facaderne bliver på de to ejendomme der hhv. skal fornyes og ombygges, her tænker jeg specielt på den ejendom overfor Laksegade nr. 14? Med venlig hilsen, Leif Sigersen Laksegade 14, 1.Th.
Læs høringssvar fra Leif sigersen
Indsendt af:
Sasha Lystrup Andersen
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
41
By:
København K
Postnr.:
1201
Jeg er af den opfattelse at dette projekt udsætter et smukt og særligt stemningsfuldt kvarter i indre by for stor fare og for uigenkaldelig destruktion. 1. For mange nye restauranter I perioden fra 2013 til 2017 kom der 577 nye restauranter i København, eller hvad der svarer til en vækst på næsten 35 pct., viser tal fra brancheforeningen Horesta. Men den vækst er taget kraftigt af. I 2018 voksede markedet med ca. fire pct. Markedet er mættet. 2. Restaurationer udgør en kæmpe belastning for eksisterende beboelse. Kloaknet, forsyning levering, støj på alle tider af døgnet. Jeg taler af erfaring fra Læderstræde. 3. Restaurationvirksomhed er medvirkende til st presse mindre pengestærke forretninger ud da de har midler til at lægge større husleje og i det hele taget er gearet med kapitalfonde i ryggen. Vores gamle historiske kvarter bliver et unisont oplevelse af barer og restauranter. Men hvor er de små sjove og skæve forretninger som gør København til noget særligt i turistens øjen. Og hvor hvad med vores unge iværksættere som gerne vil drive butik og medvirke til et alsidig oplevelsesrum? Min anbefaling er at projektet i stedet drejes hen på de små aktører - innovative kræfter som skaber liv og dristighed og som kan fremvise et unik København i stedet for en kommerciel luksusforretning. Det tror jeg på skaber kvalitet for København som landsby og international metropol. Lad det nye projekt være noget vi kan leve med - praksis på beboerniveau og noget vi kam fremvise med stolthed. Venlige hilsener Sasha Lystrup Andersen 4. Ingen vej tilbage Kommunens har ikke råd til at bekoste det det reelt koster at forestå tilsyn med støj, levering, og andre driftsmæssige forhold som meget ofte overtrædes. Med den øgede tilførsel af restauranter er dette et selvmål at tillade endnu flere.
Læs høringssvar fra Sasha Lystrup Andersen
Indsendt af:
Lene Overgaard Pedersen og Anders Flyng
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
40
By:
København K
Postnr.:
1063
Københavns Kommune har gjort det igen. Nu er turen kommet til det gamle havnekvarter, som skal ødelægges for stedses. Et forslag om at transformere området til Nordic Designer's Village, som skal erstatte en historisk bydel med en Biva-model, som skal give bydelen mere bynatur samt give næring til en detailhandel, der kan være konkurrent til "det blomstrede handelsliv" på Strøget. Strøget der i disse dage lider en trist død, begravet i en evig stank af pis og skrald. Sikke en mulighed. For dette skal må beboere lide i 3-5 år (snarere 5-7 år), med store støj- og støvgener om aftenen og natten, da arbejdet ikke må generer trafikken på Bremerholmen. Det er fuldstændigt uacceptabelt og uudholdeligt. Bydelen er i dag præget af konstant gennemkørsel af store tunge varebiler i de tidlige morgenstunder, som skal aflæsse varer til Magasin eller Danske Bank. Foruden store støjgener fra varebilerne, når de banker over fortovet eller har motoren til at køre, har det også haft store konsekvenser for de fredede bygninger, som døjer med så store sætningsskader, at en barnehånd uden problemer kan række ind i sprækkerne. Vi elsker vores bydel og vores hjem, og accepterer gladeligt at der liv og glade dage. At der altid stinker af pis i hjørnet ved Magasin. At taxachauffører og fulde folk besørger både stort og småt op ad vores port. At parkering i tidsrummet kl.10-17 koster en bondegård. At folk ikke kan finde ud af at spise McDonald mad uden at hele kvarteret flyder At byens folk græder over dumme kærester på vores trappetrin At Bremerholmen i de sidste 10 år har været gravet op 80% af tiden Men denne lokalplan er virkelig ikke acceptabel. Hverken for nu eller fremtiden. Med venlig hilsen Anders Flyng og Lene Overgård Pedersen
Læs høringssvar fra Lene Overgaard Pedersen og Anders Flyng
Indsendt af:
Christian Mark
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
39
By:
København K
Postnr.:
1071
Jeg synes det er en virkelig ugennemtænkt beslutning at ændre vores kvarter. Det virker til, at planen slet ikke overvejes udfra en moderne byfornyelse, hvor mindre detailforretninger kæmper med overlevelse mod stigende online salg, og hvor det primært er større retailkæder eller enkelte centre som overlever. Især også udfra hvor lidt markedsresearch der er gjort og tanken om, hvor mange ledige butikslokaler der idag er omkring Strøget (+20) og at man forventer, at man kan kalde området "New Nordic", og så flytte Illums Bolighus fra deres lokation fra Strøget og agere trækplaster i et idag fredeligt område, hvor der er beboere og hvor infrastuktur og vejnet slet ikke kan holde til de planer som der lægges op til! Planen lægger op til flere punkter som jeg er direkte imod: - Øget trafik af større lastbiler i Asylgade - Gaden er slet ikke beregnet til denne trafik, som allerede er der idag, og slet ikke evt. øget pres i fremtiden - Bremerholmen er og bliver kaos, så længe det er den primære adgang til Christianshavn, der er slet ikke gjort overvejelser, hvad øget trafik vil gøre her, eller det at byggeriet tager 3-5 år. Hvad skal der ske i den periode? - Hele håndteringen af et evt. byggeri er ikke medregnet og gennemtænkt (Støj, larm, skader på ældre bevaringsværdige bygninger) - Glashuset i laksegade, her kom der ikke en konkret plan, men der er der mulighed for flere butikker eller aktivitet som restauranter eller barer på taget. Da det er den højeste bygning, går alt lyd ned i vores gård som en tragt. Vi har allerede udfordringer med støj fra udsugningsanlæget ovenpå Danske Bank eller hvis området engang imellem bruges af Danske Bank til fest. Hvis der skal ske udendørs aktivitet udenfor dagtimerne her, så skal det være et krav, at der skabes et lydnet på Nord (vores retning) Enten i form af et højere hej eller tæt grønt trælinie. - Muligheden for en ekstra fødevarebutik vil også bare skabe øge kaos og pres. - Parkering ved nedrivning af parkeringshuset. I det hele taget kommer der til at mangle parkering, hvis der trækkes flere mennesker, 120+ parkeringspladser nedlægges, flere offentlige parkeringspladser nedlægges og der bygges 100+ nye lejligheder. Idag har vi et passende parkeringsforhold, når håndværkere forlader byen og beboerne kommer hjem fra området. Jeg ved, at Kbh ønsker en mere bilfri by, men det at cirkulere 30-60 min efter en parkeringsplads, skaber både kaos og forurening. - Området burde gennemtænkes med Magasin, for at ændre deres varertilkørselsforhold, evt. sikre, at der skabes en form for aflæsning i Magasin eller i bygningen overfor, og så tænke, hvordan lastbiler evt. kan komme lettere frem og tilbage fra Bremerholmen, så det ikke skaber kaos i lokalområdet. Derudover bør bygningerne bevares til kontor og et urørt fredet område, som kan vise det sande billede at et idyllisk København, istedet for et sted med tomme bygninger eller et ny Gothersgadeområde.
Læs høringssvar fra Christian Mark
Indsendt af:
Zarema Utsijeva
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
38
By:
København K
Postnr.:
1070
Det bekymre mig meget, hvad denne byggeplan kommer til at koste i reprationer, bygninger i vores andelsforening ud- og indvendigt. Mine oplevelse af Københavns kommune og ligeledes de virksomheder der har bygget i alle de år jeg har boede i forening er, at ingen tage ansvar for støj, gener og især skader som bygningerne har været udsat for. Denne byggeplan kommer til at koste os rigtige mange penge i reprationer! Tidligere oplevet vi det med Heman K der blev bygget i et år, senest med Hofor for ikke at nævne alle de andre reprationer som har været på Bremerholmen i gennem årenen. Det der er uacceptebelt er at der ikke tages hensyn til vores bygninger og der tages heller ikke hensyn til at det er menesker som bor i nærområdet hvor der bygges dag og også midt om natten. Jeg vil bede jer om at tænke planen igennem, hvor I tager hensyn til bygninger omkring og ligeledes mennesker som bor her. Bedste hilsner Zarema Utsijeva
Læs høringssvar fra Zarema Utsijeva
Indsendt af:
P. Rammer
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
37
By:
Kbh. K.
Postnr.:
1070
I forhold til karreen beliggende i Vingårdstræde 9 og 11, Asylgade 4 og Dybensgade 2 og 4 gøres der opmærksom på, at de bevaringsværdige bygninger er meget følsomme overfor rystelser fra omgivelserne formodentlig pga. eksisterende jordbundsforhold (opfyldt kanalbund). Københavns Kommune (KK) bør derfor slet ikke give tilladelse til piloteringsarbejder eller tilsvarende i Asylgade 1 mv., da dette med sikkerhed vil give anledning til store skader på de tætliggende gamle bygninger (revner i murværk mv.). Herudover vil selv kun kortvarige grundvandssænkninger i forbindelse med byggeriet kunne medføre, at de tidligere vandfyldte jordlag synker, hvorved husene synker med, der igen kan forvolde større sætningsskader. Grundvandssænkning kan ligeledes give anledning til råd i de meget gamle funderingspæle, som dermed mister deres bæreevne. KK har et stort ansvar i sagen og er forpligtiget til at tage hensyn til ovenstående forhold og dermed ikke udstede de sædvanlige byggegodkendelser for den slags projekter. Endvidere er beoerne i de gader som projektet involverer i forvejen stærkt generet af den store mængde varelevering til Magasin du Nord (støj og forurening fra lastbiler der holder i tomgang i lang tid ad gangen mv.), hvor der udvises meget lidt og i perioder slet ingen hensyn til os som beboere, hvorfor yderligere øgning af trafikken for varelevering til området bør begrænses mest muligt og i givet fald tænkes ind i helt nye/alternative løsningsmodeller for varelevering. Grundet det store antal beboelseslejligheder i gaderne bør KK på forhånd også udstede garanti for, at området ikke ender som et nyt festkvarter med udstedelse af bevillinger til bardrift, diskoteker eller tilsvarende. Projektet synes på det foreliggende grundlag at være meget dårligt gennemtænkt, hvorfor det bør afvises, og bygherre påbydes at komme med en ny tilrettet og langt mere gennemarbejdet/detaljeret plan for området, hvor der tages højde for de mange forskellige problemstillinger, som der i eksisterende høring har været givet udtryk for.
Læs høringssvar fra P. Rammer
Indsendt af:
Andreas Bender Bøeck Nielsen
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
36
By:
København
Postnr.:
1071
Jeg vil her give min mening om hvad jeg synes om laksegade kvarteret. Jeg synes ikke det er nogen god ide og jeg står imod !
Læs høringssvar fra Andreas Bender Bøeck Nielsen
Indsendt af:
Jens August Fredslund Nørgaard
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
35
By:
København
Postnr.:
1071
Jeg er meget imod at i sælger laksegade. Det betyder meget for mig! Støjen i kommer til at lave på de små gader er ikke i orden og føler ikke københavns kommune tænker på os som bor her.
Læs høringssvar fra Jens August Fredslund Nørgaard
Indsendt af:
A/B Skipperboderne
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1071
Se venligste vedlagt høringssvar på vegne af A/B Skipperboderne med ca. 50 beboere.
Læs høringssvar fra A/B Skipperboderne
Indsendt af:
Stine Bo Petersen
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
33
By:
København K
Postnr.:
1071
Som mange andre allerede har gjort, vil jeg også udtrykke min personlige bekymring for planerne for ændringer i Laksegadekvarteret, hvor jeg bor. De traffikale ændringer er bekymrende pga allerede stor trængsel mht parkering, hvor I vil nedlægge et helt parkeringshus til boliger, dog med undtagelse af parkeringskælder, som idag tilhører Danske bank. Denne vil få udkørsel til min gade, hvilket jeg allerede idag er generet af. Så er der som nævnt det store pres i forhold til varelevering til eventuelle butikker og cafeer. Dette er også allerede idag til stor gene her i området pga Magasin. De store lastbiler er, som det ser ud idag, en belastning for vores bygninger, da der er mange rystelser hver gang de passerer i gaderne. Rystelserne giver store revner i vores murværk på vores gamle bevaringsværdige bygninger. Det er en bekostelig affære for os almindelige borgere, hver gang der skal udbedres skader. Dette kan betyde at vi i sidste ende ikke har råd til at bo her, hvis presset med varelevering stiger yderligere. Ydermere vil der være store støjgener forbundet med ombygningerne i en årrække, men når det så er overstået, kan vi også risikere at vores ellers rolige hjørne i middelalderbyen, bliver støjende pga cafégæster o.l. Jeg vil være meget ked af hvis planerne for projektet gennemføres, da dette er mit hjem, og her jeg har min rolige base. Pas på vores Middelalderby!
Læs høringssvar fra Stine Bo Petersen
Indsendt af:
Morten Kyed
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
32
By:
København K
Postnr.:
1071
Jeg ser denne plan som den største katastrofe for området siden branden i 1795. Der er overhovedet ikke taget højde for at bygningerne er blevet bygget før biler og lastbiler er blevet opfundet. Vores bygninger tager allerede stor skade af den varelevering der kommer til Magasin og alle deres kunder der bruger parkeringshuset, så den yderlige trafik, nedrivning og byggeprojektet vil kun forværre tilstanden. Det er under al kritik at arbejdet skal udføres så der bliver taget hensyn til trafikken, men ikke beboerne. Middelalder byen, især mayonnaise kvarteret, har en lang og rig historie, men den vælger i at ignorere for at få mere larm i gaderne og flere butikker i et område der allierede lider af butiksdød og tomme facader, se blot på Bremerholmen, vingårdstræde, Købmagergade etc. Jeres plan virker virkelig ugennemtænk!
Læs høringssvar fra Morten Kyed
Indsendt af:
Søren Rud
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
31
By:
København K
Postnr.:
1453
Jeg tilslutter mig høringssvar nr. 13. Og vil gøre opmærksom på, at Bevillingsnævnet har sat stop for nye natbevillinger i Middelalderbyen. Evt cafeer, barer eller restauranter i det nye byggeri vil derfor ikke kunne få bevilling til senere end midnat.
Læs høringssvar fra Søren Rud
Indsendt af:
jens tommerup
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
30
Virksomhed / Organisation :
Nyhavnsgruppen
By:
København K
Postnr.:
1253
Laksegade Øst - Lokalplanforslag Det er med nogen overraskelse, at Nyhavnsgruppen kan konstatere, at borgernes og de erhvervsdrivendes forhold i det indre København endnu engang minimeres. Det er ærgerligt, at det ikke er Danske Bank selv, der kommer til at stå for udviklingen af dette område, da de med stort held har plejet deres egne bygninger både ude og inde. Med de nye planer kommer man til at omskabe et roligt og for størstepartens vedkommende fredeligt område med ordnede parkeringsforhold til et bygge- og støjplaget område, hvor gamle huse risikerer at tage ubodelig skade, og hvor trafikmængden øges, da man nu i lighed med området omkring Skt. Annæ Plads også her skal ud at søge efter parkeringsplads, hvis forslaget om nedlæggelse af parkeringspladser efterkommes. Når man ser på, hvad manglende 500 parkeringspladser (af kommunen nedlagte!) på gadeplan har betydet for butiksdød i området Nyhavn, Strandstræder, Toldbodgade og Frederiksstaden, så kan man kun frygte, at den butiksdød, der allerede nu ses på Strøget og i Købmagergade, vil blive øget yderligere samtidig med at ppladserne forsvinder. Et forhold der kun risikerer at blive værre, når det viser sig, at kommunen ikke reagerer på oplysninger fra Nyhavnsgruppen om, at de parkeringspladser, der er udlagt til parkering under Ofelia Plads, tillades anvendt til udstilling af biler og mange andre ikke parkeringsmæssige formål. Denne manglende indgriben har betydet, at det d.22.5.19 ikke var muligt for private at få lov at parkere i phuset. (jfr. henvendelse fra et af vore medlemmer s.d.) da 1/3 af phuset var optaget af andet end parkering. Det er Nyhavnsgrupppens håb, at lokalplanen for dette område, inden den endelig vedtages, vil sørge for, at der i anvendelsen af de nye stueetager bliver taget hensyn til lokalbefolkningens behov, så de krav, der stilles til anvendelsen af butikslokalerne, vil tage højde for, at der også er dagligevarehandel og ikke kun souvenirforretninger, cafeer og restauranter kan være i butikslokalerne. Endvidere håber vi, at de nuværende ppladser bibeholdes, så bu-tiksdøden i området ikke øges, og at Kommunen føres tilsyn med, at lokaler, der ifølge lokalplaner skal anvendes til bestemte formål også anvendes til de vedtagne formål. Nyhavnsgruppen medvirker derfor gerne i det videre arbejde, ligesom vi gerne stiller os til rådighed for at deltage i den foreslåede Borgersamling. Med venlig hilsen Nyhavnsgruppen v. Jens Tommerup
Læs høringssvar fra jens tommerup
Indsendt af:
Birgitta Elisabeth Rammer, andelshaver, cand.ling.merc.
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skipperboderne A/B
By:
Kbh K
Postnr.:
1070
Vedlagt mit TILLÆG af 3. juni 2019 til mit GÆLDENDE høringssvar af 3. juni 2019.
Læs høringssvar fra Birgitta Elisabeth Rammer, andelshaver, cand.ling.merc.
Indsendt af:
Birgitta Elisabeth Rammer, andelshaver, cand.ling.merc.
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skipperboderne A/B
By:
Kbh K
Postnr.:
1070
Jeg har i weekenden foretaget nogle smårettelser til mit høringssvar af 31. maj 2019. Mit NYE/GÆLDENDE høringssvar af 3. juni er vedhæftet her, så se venligst bort fra mit høringssvar af 31. maj 2019, jfr. tlf. samtale d.d. med Lise Laurberg.
Læs høringssvar fra Birgitta Elisabeth Rammer, andelshaver, cand.ling.merc.
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh K.
Postnr.:
1466
Se det vedhæftede høringssvar fra Indre By Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Signe Ojeniyi
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
26
By:
København k
Postnr.:
1071
Middelalderbyen i København er unik - ikke kun i Danmarks øjemed, men også udlandet! Derfor bør vi gøre alt for at beholde bydelen unik. Bekymring: Det nye byggeri vil ødelægge den særlige stemning som der er i middelalderbyen. Bydelens beboere vil drives væk herfra. Vi elsker at bo i centrum af København og har valgt dette område da der er rent og roligt. Hvorfor skal vi bo i larm og snavs? Hvorfor skal vi miste opsparingen i bygningerne? Hvorfor skal vi drives fra hus og hjem? Bekymring: Bygningerne i middelalderbyen har et fundament som sidder fast på vejens fundament. Allerede nu tager vores bygninger skade af bilkørsel, især lastbiler som kører ned af Laksegade og Asylgade. Det nye byggeri, som vil bringe en masse lastbiler vores vej, vil kun gøre endnu mere skade. Hvem skal betale for udbedringen af dette? Hvem skal sørge for at vores bygninger ikke går mere i stykker? Bekymring: Anlægning af handelsstrøg vil forringe vores boligværdier. Bygningerne kan ikke holde til anlægningen. Den tilhørende byggestøj og efterfølgende larm fra nye butikker og mennesker vil ødelægge denne ellers rolige del af byen. Hvorfor skal vi have ødelagt vores hjem? Hvorfor skal vi bo i støj? Se på Gothersgade og andre handelsveje i København. Hvem skal rydde op? Hvordan skal vi få ro? Hvem skal kompensere for vores boligværditab? Bekymring: Københavns Kommune vil have bilerne ud af middelalderbyen. Kommunens tilladelse til dette nye byggeri strider imod dette og vil kun tilføre flere biler, mere støj og mere forurening. Hvordan kan det forsvares at bilerne skal ud af byen, en samtidig tillader ny bebyggelse som kun tiltrækker flere biler? Jeg bekymrer mig for min datters hjem. Jeg bekymrer mig for min kærestes hjem. Jeg bekymrer mig for mine naboers hjem. Jeg bekymrer mig for mit hjem. Jeg bekymrer mig for middelalderbyen og København.
Læs høringssvar fra Signe Ojeniyi
Indsendt af:
Tasha Michelle Masmas
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
25
By:
KØBENHAVN K
Postnr.:
1063
Jeg er medunderskriver på svar nummer 12 fra AB Asylgade 8/Dybensgade 1-5/Laksegade 12-14 og som privatperson vil jeg herudover også udtrykke min bekymring omkring Lokalplan for Laksegade øst. Jeg bor på hjørnet af Laksegade og Asylgade og er plaget af rystelser fra lastbiler dagligt. Hele min stue og ryster mærkbart når lastbilerne drejer omkring hjørnet. Jeg har svært ved at forestille mig at bygningen kan holde til den lokalplan der er lagt uden beskadigelser på de historiske og delvist fredede bygninger. Herudover ser jeg dagligt tomme butikslokaler på strøget og købmagergade og må stille spørgsmålstegn ved planen om at omdanne lokalerne fra Danske Bank til butikker, barer og cafeer i et område der nok vil have en noget høj husleje. Jeg er bekymret for at det smukke og historiske område omkring Laksegade vil blive en spøgelsesby om dagen og festområde om aftenen. Flere år med larm og gener af ombygning i denne dimension bekymrer mig naturligvis også - specielt hvis der er lagt op til at dette skal foregå i aften og nattetimerne for ikke at genere trafikken....... Vi bor og sover her! Se yderligere kommentarer i høringssvar 12. Mvh Tasha
Læs høringssvar fra Tasha Michelle Masmas
Indsendt af:
Mac Albert Gordon Shaw
Dato: 3. juni 2019
Svarnummer:
24
By:
København K
Postnr.:
1063
Høringssvar ang. lokalplansforslag for Laksegade Øst. Jeg skriver med store bekymringer over det fremlagte lokalplansforslag for Laksegade Øst. Der ikke kan være nogen tvivl om, at størrelsen og omfanget af projektet vil have en væsentlig indvirkning på de nærliggende områder og bebyggelse. Trods dette står det dog klart, at der i forbindelse med lokalplanens udvirkning ikke er foretaget nogen tilstrækkelig undersøgelse af, hvilke konsekvenser planen vil få for områdets nuværende beboere og bygninger. Man bør som minimum foretage en grundig undersøgelse af, hvilke konsekvenser planen vil få, og afdække hvad man har forestillet sig at gøre for at afbøde følgevirkninger, lindre gener, tilbyde af kompensationer m.m. for områdets nuværende beboere. På det forelagte grundlag, og med den eksisterende manglende hensynstagen til områdets nuværende beboere og bygninger, bør det fremlagte lokalplanforslag ikke gennemføres.
Læs høringssvar fra Mac Albert Gordon Shaw
Indsendt af:
Rie Ann-Lie Weber
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
År
By:
København K
Postnr.:
1069
Se vedhæftede billeder af indsamlede underskrifter. Naboer til lokalplanen, som ikke ønsker at godkende planen for dens manglende hensyn til eksisterende naboer. - Manglende hensyn i form af støj forårsaget af byggeprocessen over flere år - Og især manglende hensyn mht de vibrationer og skader lokalplanen vil medføre på vores gamle sårbare bevaringsværdige/fredede huse - Manglende hensyn til vores psykiske velbefindende med den stress, så mange påvirkninger af boligerne vil medføre - Generelt manglende hensyn til os naboer, trods lokalplanen erkender, at nabohuse er opført på blød jordbund. Samme jordbundsforhold gælder for lokalplanen. En jordbund hvor selv tung trafik skaber rystelser.
Læs høringssvar fra Rie Ann-Lie Weber
Indsendt af:
Lotte Juul
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
22
By:
Kbn
Postnr.:
1208
Jeg støtter høringssvar nr. 13, 14, 15, 16, 17 og 19.
Læs høringssvar fra Lotte Juul
Indsendt af:
M. M. H. Jacobsen
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
21
By:
København
Postnr.:
1070
Forstår ikke, at man vil udforme en ny bydel i Laksegade Øst med små butikker, cafeer og barer. Butiksdøden florerer i den indre by, grundet større nethandel og en stor mæthed af spisesteder og cafeer. Omdan Danske Banks lokaler til boliger, ( hvoraf er 33% almennyttige ) og erhverv. Så kan man også bevare pakeringshuset med plads til det antal biler, som man har i dag. Det er MERE klimavenligt en at rive det eksisterende ned.----GENBRUG er trods alt noget vi skal tænke på fremover.
Læs høringssvar fra M. M. H. Jacobsen
Indsendt af:
Jane Pfeiffer
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
20
By:
København K
Postnr.:
1069
Som familie bosat på Bremerholm oplever vi allerede store problemer med rystelser, støj- og luftforurening. De seneste år er vores bygnings tilstand blevet påvirket af mange rystelser fra tung trafik og vejarbejde. Vores bygning har mange revner i murværk både inde og ude. Ud over meget trafik i myldretiden, foretages diverse vejarbejde ofte om natten til stor støj gene for voksne og børn. De sidste voldsomme rystelser kom i forbindelse med metrobyggeriet. På den baggrund er vi meget bekymret over det ny lokalplanforslag, som ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til allerede eksisterende beboer og bygninger. Vil man bevare private boliger i bevaringsværdige bygninger, beboet af børnefamilier, må man tage forbehold, lave undersøgelse af konsekvenserne ved byggeriet og udvise hensyn. Vil det nye byggeri igen som andre blive foretaget sene aftentimer og nattetimer? Vil man tage hensyn og give evt. støtte til vedligeholdelse af eksisterende bygninger eller i det mindste til udbredelser af skader? Har man undersøgt støj niveau og rystelser fra det kommende byggeri? Alle spørgsmål som ikke er besvaret i tilstrækkelig grad!!!!
Læs høringssvar fra Jane Pfeiffer
Indsendt af:
Ulla Lundgren, John Kunckel
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
19
By:
København K
Postnr.:
1063
Høringssvar ang. lokalplansforslag for Laksegade Øst. Vi skriver, da vi er stærkt bekymret over det fremlagte lokalplansforslag for Laksegade Øst. De største bekymringer går på at området ikke er gearet til den øgede mængde tunge trafik som ombygning og fremtidige varelevering lægger op til. Dette er Middelalderbyen med gamle bevaringsværdige ejendomme i brostensbelagte gader, som allerede nu er udsat for belastning af en stor mængde trafik fra Bremerholmen, Metro byggeri og varelevering. Ønsker man virkelig fra Kommunens side at den sidste rest af Middelalderbyen, som ikke endnu er ramt af barer, natklubber og cafeer, med dertil hørende støj, affald og pisseri i gaderne skal bevares eller er man i gang med at omdanne hele Middelalderbyen til et Tivoliland København til gavn for udefrakommende gæster på bekostning af Københavns Kommunes nuværende og bosiddende skatteborgere. Vi er på baggrund af forslaget stærkt bekymret og frygter store miljøkonsekvenser for området og konsekvenser for de gamle bygninger.
Læs høringssvar fra Ulla Lundgren, John Kunckel
Indsendt af:
Benedicte Maegaard
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
-
By:
København K
Postnr.:
1050
Tak for et godt og informativt møde om planerne. Jeg synes, det vil være meget trist, hvis man fjerner de smukke markiser på Skipperhuset på hjørnet af Bremerholm og på midterhusene mod Holmens Kanal. De giver mig og mange andre stor glæde, når vi kommer cyklende forbi - og er nogle af de sidste minder om, hvordan de smukkere huse i København så ud i 1800-tallet. I disse tider, hvor det er tiltagende vigtigt at spare på energien, bør man også snarere bruge markiser end aircon. Et gammelt billede af huse med markiser ses uden på Bo Bramsens “København, før og nu - og aldrig” bind 3, der også beskriver historikken om karreen og dens ændringer inden ca 1980. Mvh Benedicte Maegaard
Læs høringssvar fra Benedicte Maegaard
Indsendt af:
Karina Thomsen
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
17
By:
København K
Postnr.:
1063
Jeg skriver til Københavns Borgerrepræsentation fordi jeg har store bekymringer over den nye lokalplan der er lagt frem for området ved Laksegade Øst. Med de planer der er lagt for dagen, er jeg bekymret for at vi får rigtig store støjgener i - støjgener fra først og fremmest ombygningsplanerne der kommer til at tage en årerække - men ligeledes støj gener fra evt butikker, hoteller, restauranter og udesteder der f.eks får alkoholbevilinger med fulde mennesker rygende og larmende i gaderne til følge. Området planerne tænkes ind i, er et af Københavns ældste - de fleste af bygningerne der ligger i dette område er fredet, om ikke fuldt ud så i al fald udvendig. Dette bevirker at man ikke ved større støjgener blot kan udskifte de nuværende og ofte originale vinduer, til de moderne støjisolerende af slagsen. Det bevirker også at skal der renoveres på sætningsskader osv, kan man ikke bare bruge de billigste løsninger, da de skal udbedres efter fredningsnævnets retningslinier. Altså skal der udbedres på de fleste af beboelses bygningerne i området, er dette værentlig dyrere at udføre end på mere moderne bygninger. Området herinde og bygningerne - de brostensbelagte gader - er historie, en kultur arv - en arv jeg synes vi skal værne om, så de også er der til fremtidige gernerationer af københavnerer eller anden godtfolk der kommer for at se vores smukke by og hovedstad. Bygningerne i området er gamle, den ejendom jeg bor i er fra sidst i 1700 tallet og der kan hos os allerede nu se sporene af slidtage i ejendommen som årene og den forværrede trafik har medført. Alt dette er klart forværres af den tung trafik med varer til Magasin, det ses - fundamentet som denne del af byen bygger på er jo opdæmmet jord i et oprindeligt vandområde og kan derfor ikke klare voldsom tung trafik og maskiner i længere perioder uden det har alvorlige konsekvenser på bygningerne. Sætningsskader som følge heraf. Jeg frygter at denne del af byen, rammes af så massive støggener, morgen(leveringer/fejning) middag (varekørsel) eftermiddag, aften og nat med menneskeskabt larm i en sådan grad, at det bliver ulideligt at have vinduerne åbne, ja måske endda være og slappe af i ens eget hjem. Jeg frygter at vores gader skal invaderes af festaber, der sviner gaderne med madrester, glasskår og efterlader deres berusede nætter til os andre, os beboere som skal vågne op og træde ud til en slagmark af skrald, pis og møg. Se hvordan Gothersgade ser ud ugens fleste dage. Jeg undre mig meget over at man laver et så gennemgribende udspil, uden at der foreligger dokumentation for hvad det har af konsekvenser på området, dets fundament og dets fredede bygninger. Jeg frygter at vi som ejerer og beboer, ja og ikke mindst ejendommene i denne del af byen kommer til at betale en kæmpe pris, hvis disse planer gennemføres. Jeg frygter ud over at en del af Københavns ældste byområde skæmmes, at vi med alt dette bliver presset ud af vores hjem, da støjgenerne og konsekvenserne bliver for store. Jeg frygter at udgifterne i vores boliger bliver højere pga skader og følgevirkninger på vores ejendomme der skal udbedres, jeg frygter at vi risikere at vores boligere bliver mindre værd da området bliver for generet af støj og huslejestigninger. Jeg er bekymret for et af Københavns historiske skatte - jeg er bekymret for stedet jeg bor.
Læs høringssvar fra Karina Thomsen
Indsendt af:
nordstrom
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
16
By:
københavn
Postnr.:
1070
Vi er meget bekymrede for den nye plan og mener slet ikke at der er taget højde for de gener såsom trafik , støj , larm og rystelser samt skader som det nye byggeri kan have på de nærliggende eksisterende bygninger. Vi har svært ved at se hvordan deres mål harmonere med den nye lokalplan, som i sin nuværende form helt sikkert kun vil forværre trafikforholdene og støjgenerne i området for ikke at tale om den forurening som vi vil opleve under de kommende år byggeriet skal stå på. Bygherre har oplyst , at der både vil være plads til almindelige detailbutikker, restauranter mv., og at de vil være kritiske overfor hvem, der kan leje lokalerne. Dette er jo helt urealistisk når resten af København city oplever butiksdød og det vil naturligvis forsætte , og da lokalerne jo skal lejes ud så kan området meget nemt blive tiltrækningssted for nattelivets gæster og dermed tiltrække et andet publikum end der var tiltænkt med Nordic design Village blive det nye ”Gothersgade” natteliv med de gener som dertil hører ! Det fremtidige pres, der skabes på områdets infrastruktur, er dybt bekymrende og uholdbart på både kort (i udvikling/byggeperioden) og lang sigt (efter udvikling/byggeperioden). Københavns Kommune har ikke betrygget os som beboere I, at de har foretaget en tilbundsgående undersøgelse af udfordringerne, der forbundet herved. Vejmyndigheden hos Københavns Kommune deltog ikke engang borgermødet. Det skal sikres at bevillingsnævnet ikke giver flere bevillinger til natbeværtninger i området. Vi tror og vil støtter op om forbedring og forandring og at København kan blive verdens første Co2- neutral hovedstad i 2025 men i denne her proces der tilgodeser dette projekt kun bygherre og uden respekt for nuværende beboere i området. Vi har brug for at Kommunen træder i karakter og tager det her alvorligt og gør deres pligt for at sikre de borgere der allerede bor i området. Det er urimeligt at vi risikerer at stå tilbage med ubeboelige lejligheder pga. støj og ødelæggelser, og sikre at de nuværende gamle ejendomme omkring ikke tager skade af rystelserne.
Læs høringssvar fra nordstrom
Indsendt af:
Maria Bloch-Jørgensen
Dato: 2. juni 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
A/B Skipperboderne
By:
København K
Postnr.:
1070
Det er med stor bekyming at vi som beboere har læst lokalplanen og bygherres planer for et nyt byggeri i området. Vores ejendom, som er en bevaringsværdig bygning er idag og har i mange år været hårdt belastet af de voldsomme støjgener og aktiviteter som finder sted fra tidlig morgen til aften fra særligt Magasin ifm vareleveringer og tømninger og opfyldning af containere som smadres ned i vejen med dertilfølgende konsekvens at vores vægge krakelerer med revner i bygningen. Vejen omkring Vingårdstræde og Asylgade er dagligt (på nær søndag helligdage), præget af lastbiler som ligger i kø, nærmest oveni hinanden som ofte spærrer for al færdsel, og med en så smal passage at hele dele af fortorvet tages i brug af lastbilerne og containertømningerne helt tæt op ad bygningen. Og nu vil man så belaste gaden, vores liv derhjemme og ejendommen med et projekt af denne størrelsesorden. 1) Hvordan vil bygherre sikre at overholde grænserne for støj i henhold til Miljøstyrelsens opsatte grænseværdier? For at begribe hvad de forskellige støjgrænser svarer til, er det maksimale støjgrænse fra 22.00 - 07.00 på 40 db svarende til støjen fra en alm fejekost eller lyden af et alm køleskab i husholdningen, som er gældende i det område vi befinder os i. 2) Der er ikke lavet nogen beskrivelse af hvad der ligger i Nordic Village konceptet? Det kunne jeg godt tænke mig nærmere beskrivelse af således at projektet bliver konkretiseret. 3) Bygningsfacaderne ændres begrænset står der. Hvad menes der hermed og er der nogle tegninger så man kan forholde sig til formuleringen? 4) Byggeri op til 5 sal. Hvor højt ift det eksisterende? Og bliver der skråt eller fladt tag, hvor sidstnævnte jo ikke er kendetegnende for middelalderbyen? 5) Cafeer og restauranter, hvor lang åbningstid? 6) Der bliver etableret parkering til beboerne af det nyopførte og eksisterende parkeringspladser for dem der bebor området nu bliver sløjfet. Hvordan hænger det sammen? 7) Under metrobyggeriet blev der givet kompensation til byggeriet pga byggeriet. Kan man ikke forvente dette her? 8) Området skal gøres grønt, Hvor og hvem holder det rent? 9) Hvordan vil bygherre sikre at vores ejendom ikke tager skade mens byggeriet står på? I så fald der sker skade (Hvilket det er utænkeligt der ikke gør jf. afstanden ml. det nye byggeri og vores ejendom og de pladsproblemer der er idag allerede), hvordan vil Bygherre kompensere og udbedre skaderne? 10) Hvor vil bygherres lastbiler, byggeforsyning holde henne når der idag allerede er fyldt op med lastbiler og varevogne i gaden? Med dette høringsbrev er det mit ønske at projektet standses indtil at der er gjort klarhed over projektets omfang og udseende. Når man ved hvor hårdt belastet gaden er idag med lastbiler og varevogne allevegne, er det fuldstændig uacceptabelt at overveje at føre det ud i livet uden nogen som helst hensyntagen til alle os der bor her, som ejer en lejlighed og har en hverdag som vil blive forringet af de skader samt støjgener som det nye byggeri unægteligt vil give. Med venlig hilsen, Maria Bloch-Jørgensen (Vingårdstræde 9, st tv. 1070 København K).
Læs høringssvar fra Maria Bloch-Jørgensen

Sider