Laksegade Øst - lokalplan 579

 • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle området til blandet bolig- og erhvervskvarter med detailhandel i stueetagen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

8. april 2019 til 3. juni 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. juni 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 579 Laksegade Øst og kommuneplantillæg nr. 28 som PDF (45 mb)

Borgerrepræsentationen har den 19. september 2019 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2015, samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Holmens Kanal ApS. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, [indsæt øvrige bilag]Overblik over den politiske behandling, forslag til lokalplan Laksegade Øst, faktaark, udbygningsaftale, henvendelser modtaget i høringsperioden - del 1, henvendelser modtaget i høringsperioden - del 2, henvendelser modtaget i høringsperioden - del 3, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, nedlæggelse af gadeparkering ved anlæg af parkeringskælder på Kvæsthusmolen

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. oktober 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 29. oktober 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Nyropgade, Nyropsgade 7, 1602 København V
 • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Klagemulighed

Indtil den 29. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 579 Laksegade Øst og kommuneplantillæg nr. 28. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Laksegade Øst og kommuneplantillæg som PDF (24,5 mb)

Københavns Borgerrepræsentation den 28. marts 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Holmens Kanal Aps. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, almene boliger, nedlæggelse af gadeparkering ved anlæg af parkeringskælder på Kvæsthusmolen.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 8. april 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 15. maj 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 6. maj 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 27. november 2017 startredegørelse for Laksegade Øst. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Startredegørelse, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, detailhandelsanalyse, oversigtskort - ombygning og nybyggeri.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér