Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Lokalplanen gør det muligt at udvikle området med private og almene ungdomsboliger og familieboliger samt serviceerhverv.

Høringsfrist:

13. februar 2019
Indsendt af:
Svend Poulsen
Dato: 13. februar 2019
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Vamløse Stationsby
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Byggeriet er planlagt i en højde som står i skærende kontrast til det nærliggende villakvarter. Der bør ikke bygges højere end 3 etager. Der bør planlægges beplantning ved byggeriet - det var der også planlagt ved Kronen og det blev desværre aldrig gennemført. Der bør ligeledes planlægges for parkeringspladser da området allerede er kraftigt belastet af parkerede biler.
Læs høringssvar fra Svend Poulsen
Indsendt af:
Rasmus Ørnhof
Dato: 13. februar 2019
Svarnummer:
21
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Først og fremmest byder vi en ny bygning velkommen da grunden har ligget øde hen længe. Der hvor vi bliver bekymrede er når der tales om højden. Lad nu vær med at ødelægge vores hyggelige kvarter med et 6 etagers byggeri der vil være til stor gene for områdets beboere. Så opfodringen herfra vil være at det ikke bliver højere end det eksisterende byggeri ved siden af grunden. Tina & Rasmus, Clausholmvej 4
Læs høringssvar fra Rasmus Ørnhof
Indsendt af:
På vegne af beboere på Vanløse allé og Clausholmvej, Bettina Horn
Dato: 12. februar 2019
Svarnummer:
20
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som de nærmeste naboer og genboer til det kommende byggeri, Hjørnestenen II, vil vi her udtrykke vores bekymringer og kommentarer til lokalplanen. Vi kan, som andre naboer, konstatere at byggeriet kommer til at skabe meget skygge for de nærmeste huse og at lokalplanens skyggediagrammer ikke beskriver at vores huse vil henligge i skygge hele efterår- og vinterhalvåret. Det er også en kendsgerning, at der ved de nærmeste huse i Katrinedalskvarteret vil være værdifald af grunde og ejendomme. Det er ikke fra kommunens side oplyst hvad der påtænkes at gøre ved dette. Vi mener at Københavns Kommune i lokal- og byggeplan bør medtænke at Vanløse er/har været en bydel bestående af mindre villakvarterer og lavere boligbyggerier. Kronens højde er ikke kendetegnende for bydelen og vi mener ikke at Kronen fremadrettet, bør være udgangspunktet for hvordan og hvor højt der bygges i Vanløse. Hjørnestenen II er planlagt til 4-6 etagers højde, (ikke særligt specifikt i lokalplanen) hvilket er op to 2 etager højere end det boligbyggereri det skal støde op til og meget højere end de omkringliggende villaer. Som beboer i området mener vi ikke det er acceptabelt, at der ikke i lokalplanen fastsættes en max højde på byggeriet. Et byggeri på 6 etager passer ikke ind i området og er ikke en overgang til Katrinedalskvareteret, sådan som kommunen tidligere har udtrykt ønske om. Et sådant byggeri vil ændre hele udtrykket for kvarteret. Vanløse Allé er en skolevej, hvor mange hundrede børn hver dag færdes. Det bør derfor sikres at byggefasen og den senere beboelse, ikke skaber ekstra trafik på en stille skolevej (samt privat fællesvej), da dette ville skabe utrykhed for mange børn. Det undre os derfor også at kommunen accepterer, at bygherre vil have indkørsel til parkeringskælder mod Vanløse allé. Apollovej er i forvejen en mere befærdet vej og en indkørsel her vil ikke skabe usikkerhed for skolebørn i samme målestok. Vi anmoder derfor om at indkørsel sker via Apollovej. I lokalplanen anmodes der om at vejbyggelinien skal fjernes. Det er ikke tydeligt hvorvidt bygherre derved kan bygge Hjørnestenen II meget tættere på vejen end de nuværende bygninger. Dette vil give et massivt udtryk mod katrinedals kvarteret og endnu mere skygge til området. Dette anmoder vi om ikke sker. Indsendt af beboere på Vanløse Allé og Clausholmvej: Helle Hald Berit og Chris Gibbs Gert giversen Frederik og Bettina Horn Trine Baltzar Thomsen og Morten Odderskjer Jensen Ebbe Laug og Anni Voller Christina og Jacob Sjølin Balbir Ram, Sukhninder Ram, Jaspal Ram, Anchal Bharth, Surinder Singh, Daljinder Kaur, Hari Ram Singh og Rajan Ram Singh
Læs høringssvar fra På vegne af beboere på Vanløse allé og Clausholmvej, Bettina Horn
Indsendt af:
Uffe Mentzel
Dato: 11. februar 2019
Svarnummer:
19
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som nærmeste nabo til ”hjørnestensgrunden” er det glædeligt at erfare, at der er konkrete planer om at bygge nyt på grunden, der længe har ligget forladt hen. Og med tanke på den store boligmangel i København giver det god mening at bruge den stationsnære beliggenhed på at etablere boliger. Jeg savner dog, at der tages højde for at bevare lokalområdet som et lavt bebygget område med villaer og enkelte lavere etageejendomme. Vi må ikke lade Kronen sætte standarden for nyt byggeri i området! Den primære udfordring ved det foreslåede byggeri er højden. Det er helt ude af proportioner at bygge i 6 etager på denne beliggenhed med villaer på begge sider. De nye ungdomsboliger på Vanløse Allé 92 (den gamle tankgrund overfor Kronen) kan eventuelt bruges som inspiration. Denne ejendom er bygget i 3 etager, og passer fint ind i det øvrige byggeri i området. Når der bygges tættere og tættere i København, er det essentielt, at der tænkes i at etablere og bevare udendørs byrum, der er tilgængelige for alle borgere. Det er derfor glædeligt, at der påtænkes at etablere en plads vest for byggeriet. Jeg synes dog, at man bør være mere konkret omkring disse planer, og gøre etableringen af en ny plads til en integreret del af lokalplanen. Københavns kommune bør ved en eventuel vedtagelse af lokalplansforslaget stå inde for at pladsen også etableres. Det er helt oplagt at lukke det lille stykke af Eskjærvej mellem Vanløse Allé og Apollovej, som det fremgår af tegning nr. 2, så dette område kan integreres i den nye plads. Lukning af dette stykke vej ville også afhjælpe de mange farlige situationer der dagligt opstår i forbindelse med samtidig udkørsel herfra samt fra Kronens P-kælder.
Læs høringssvar fra Uffe Mentzel
Indsendt af:
L. M.
Dato: 7. februar 2019
Svarnummer:
18
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Det foreliggende forlag til byggeriet Hjørnestenen ser meget fornuftigt ud. Byggeriet er holdt i materialer, der ser ud til at passe ind i kvarteret og give det et løft især pga. Kronens identitetsløse og discountagtige look, der nu desværre præger Vanløse C. Byggeriet bør imidlertid ikke bygges alt for høj, da vi fortsat synes at højden på Kronen er beskæmmende. Derfor bør man begrænse højden til 3-4 etager. Ideen med haver på taget er meget god. Men det kan godt medføre meget støj ud i området. Da der allerede er bygget og påtænkes, at der bygges yderligere ungdomsboliger i Vanløse, bør det overvejes at Hjørnestenen bygges til børnefamilier og ældreboliger. Der bør være brede kantzoner med plads til cykelparkering/træer ved byggeriet langs Apollovej. På den måde kan vi undgå at falde over cykler. På pladsen vest for byggeriet, bør kommunen opføre byliv for alle. Vi mangler legepladser og boldbure til de små og til de unge. Inspiration kan findes på torvet overfor Godthåbsvej 199-203. Derudover er vi bekymret for den øgede parkering. Vi er i forvejen hårdt ramt på Jupitervej.
Læs høringssvar fra L. M.
Indsendt af:
Hanne Bengaard
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Borger
By:
København V
Postnr.:
1620
Jeg vil gerne rose, at der planlægges ungdomsboliger. Der er et stort behov for den type boliger i København, så jeg glæder mig over, at lokalplanen vil muliggøre flere ungdomsboliger. Med beliggenhed tæt ved stationen vil det være attraktivt for de unge.
Læs høringssvar fra Hanne Bengaard
Indsendt af:
Christina Sjølin
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
16
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Indledningsvis skal det pointeres, at enhver forbedring af grunden mellem Vanløse Allé og Apollovej som udgangspunkt er velkommen, da den på nuværende tidspunkt mest af alt tjener som losseplads. Dog er der en del punkter, der vækker bekymring for os naboer. Bl.a. højden, da byggeriet vil tage al udsigt til blå himmel og sol i vinterhalvåret (denne del er udeladt i skyggediagrammet). Det er ærgerligt, at der kun søges at skabe sammenhæng mellem de grænsende bygninger på Vanløse Allé og Apollovej, når faktum er, at der er større grænseflader til genboerne på Vanløse Allé. Dette er huse i to etager!! Altså vil et så højt byggeri skæmme det nuværende udtryk på Vanløse Allé. Dernæst vækker det bekymring, at også dette byggeri er tiltænkt ungdomsboliger. Som mange har skrevet, vil det fjerne mangfoldigheden i Vanløse. Er klar over, at det er et stort ønske fra politisk side at skabe flere ungdomsboliger i København, men det vil være en kortsigtet løsning på problemerne, at de bygges i Vanløse i så stor koncentration, som det er tiltænkt. Det skaber allerede en del gener, at der er ungdomsboliger ved Katrinedalsvej og på toppen af Kronen. Endnu flere vil nok betyde, at ældre og børnefamilier søger bolig andetsteds. Naturligvis skal der være plads til unge i de store studiebyer, men man kommer ikke udenom, at det er en befolkningsgruppe, der dominerer i bybilledet, hvis de er bosat tæt - hvilket forringer lokalområdet for ældre og børnefamilier. Eksempelvis vil de tiltænkte rekreative områder ikke have ønsket effekt for lokalsamfundet (i alle aldre), hvis områderne bliver domineret af unge mennesker. Det vil skabe præcedens og ikke just appellere til alle Vanløses børnefamilier, som godt kunne bruge et grønt område mellem Grøndalsparken og Damhusengen. Vi henstiller venligst til, at man ikke lader Kronens moderne udtryk og højde være pejlemærke for områdets udtryk, når kvarteret også huser ganske almindelige villaer.
Læs høringssvar fra Christina Sjølin
Indsendt af:
Banedanmark v. Dorte Christiansen
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
15
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har modtaget information om det fremlagte forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Hjørnestenen II nær Vanløse station. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Med venlig hilsen Dorte Christiansen Arealgeograf Banedanmark Arealer Vasbygade 10 2450 København SV T: +45 8234 0757 | M: +45 2764 7409 dkc@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark v. Dorte Christiansen
Indsendt af:
Jørgen Saxosen
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
14
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse har brug for grønne områder. Dette gør sig i særdeleshed gældende for de områder, som ligger i umiddelbar nærhed af Kronen. Trekanten er en oplagt mulighed for at skabe et minimum af balance mellem denne voldsomt store bygning i et forstadskvarter og grønne åbne områder. Vanløse er ikke populær fordi bydelen er tæt bebygget overalt, men netop fordi den ikke er det.
Læs høringssvar fra Jørgen Saxosen
Indsendt af:
Heinrich Andreasen
Dato: 30. januar 2019
Svarnummer:
13
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Med den skitserede bebyggelsesplan for "trekanten" ødelægger man en oplagt mulighed for at få et attraktivt grønt område i centrum af Vanløse. Et grønt område som også kunne tænkes ind i planerne for vandafledningen. Området er med de nye byggerier Kronen og Katrinedalsvej særdeles velforsynet med ungdomsboliger på et ganske lille område. Med yderligere ungdomsboliger vil der blive skabt en ungdomsghetto. Lad os beholde en mangfoldighed. Højden giver naturligvis også anledning til bekymring. Fra Jernbane Alle til midt på Apollovej vil der blive skabt en sluse af høje huse, som vil give et trykkende og meget lidt charmerende indtryk. Endelig skal vi ikke klumpe folk sammen i høje og tætte områder, men udvide bydelen til gavn og glæde for alle. Så derfor: Ja, til mere grønt Nej til ungdomsghetto Ja til forskellige boligformer, som giver mangfoldighed Nej til endnu en tæt og høj bebyggelse. Ja, til at sprede byen mere ud.
Læs høringssvar fra Heinrich Andreasen
Indsendt af:
Alex Hermansen
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg bliver bekymret for alle de ungdoms boliger der skal være i Vanløse midte. Det er formuleret så præcist i et andet hørings svar. Koncentrationen af ungdomsboliger i området! I Kronen er der allerede adskillige ungdomsboliger. Derudover er den ovenfornævnte bygning indrettet med 42 ungdomsboliger. Med yderligere ungdomsboliger i området vil bydelen udvikle sig til en ungdoms ghetto. Jeg ønsker mig mangfoldighed i området. Der skal også være plads til både ældre og familier. Hvis man læser hørings materialet, står ganske vist også nævnt familieboliger, men går man ind i teksten, bliver det afsløret, at disse kan indrettes til fælles boliger for unge. JEG SYNTES AT DET ER MEGET VIGTIG AT VI SKABER ET MANGFOLDIGT VANLØSE FRA BØRN-UNGE TIL GAMLE BORGERE. Mht. til højden er det også min holdning at vi bør ikke bygge højere end den eksisterende bygning, af hensyn til de der bor lige op af de nye bygninger. Lige ledes syntes jeg at det er yderst vigtig at vi bygger med omtanke på det visuelle, altså at vi forskønner Vanløse, når arkitekterne får en grund og en bygning der skal skabes på. Mvh. Alex Hermansen
Læs høringssvar fra Alex Hermansen
Indsendt af:
inge schmidt
Dato: 11. januar 2019
Svarnummer:
11
By:
Birkerød
Postnr.:
3460
NU må planlæggernes vanvid stoppe. Vi skal IKKE have flere bebyggelser presset ind på hvert eneste hjørne. Kronen og ungdomsboligerne på den tidligere tankgrund er rigeligt. Vi skal bevare bydelen grøn med åndehuller og lavere bebyggelse. Brug den inderste del af trekanten til et hårdt tiltrængt underjordisk P-hus eller cykelparkering. Både bil- og cykelparkering til pendlerene og dermed for fastboende er kaotisk. Enhver ny bebyggelse stjæler lys, plads og sigtbarhed. Brug trekanten til et lille grønt åndehul, hvis man fortsat nægter at bruge penge på ordentlige p-forhold omkring stationen.
Læs høringssvar fra inge schmidt
Indsendt af:
Ida Eriksen
Dato: 10. januar 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet
By:
Virum
Postnr.:
2830
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Ida Eriksen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 9. januar 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Ulla Mathiasen
Dato: 5. januar 2019
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Alle/Apollovej ser jeg klart som et område der burde være grønt og kunne opsuge regnvand i stedet for bebyggelse - når først det regner i de mængder det er startet på, kunne det være perfekt, med flere opsamlingssteder i Vanløse, vi har ikke brug for flere høje bebyggelser. Der er lige bygget 3-tager på hjørnet Katrinedalsvej/Vanløse Alle, hvor en del unge mennesker er flyttet ind i ungdomsboligerne. Os, som er de nærmeste naboer kan tydelig mærke ændring af larm om natten og flere ungdomsboliger, gør ikke Vanløse mere attraktivt for børnefamiliene og alle de ældre, der allerede er i området, da her findes mange små lejligheder. At der påtænkes at bygges så højt på grunden hører ikke hjemme i det ellers så charmerende Vanløse. Det er rigeligt at vi har fået Kronen, som er både klodset og skæmmer vores hyggelige bydel. Derfor er min opfordring enten at bevare området, som et grønt område eller bygge i samme højde som nu, af hensyn til de omkringliggende bygninger og sørge for 3 og 4 værelses lejligheder til familier - helt klart med P-kælder, da pladserne nærmest er forsvundet i bybilledet. P.t. er der ungdomsboliger i Kronen og det nye byggeri på Katrinedalsvej og rygtet lyder om flere i baggården bag lagkagehuset på Jernbane Alle, hvilket er uhørt for os der så har dem på 3 sider af vores bebyggelse. Jeg appellerer kraftigt til, at man tager disse svar alvorligt. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der på den pågældende grund kommer et byggeri, som i højden svarer til det eksisterende og indeholder såvel familie- som ældreboliger til en pris almindelige borgere kan betale.
Læs høringssvar fra Ulla Mathiasen
Indsendt af:
Karin Illum
Dato: 3. januar 2019
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Byggeriet højst 2 etager. Vanløse er desværre på vej til at blive en bydel med flere højere bygninger. Kronen er et et rigtig kedeligt eksempel på en høj og klumpet bebyggelse.
Læs høringssvar fra Karin Illum
Indsendt af:
Mie Petersen
Dato: 2. januar 2019
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg synes, at det er fuldstændigt sindsygt at blive ved med at bygge i Vanløse, lad os få nogle grønne områder med bare lidt frihed og grønt græs. Der er ikke plads til alle disse mennesker og personligt synes jeg der er synd at tage den plads fra os som faktisk stadig har mulighed for at blive et naturområde. Jeg håber at disse protester vil få byggeplanen til stoppe. Jeg håber således også at man finder andre steder at bygge og ikke fylder de tomme pladser op i København men man tager byger nærliggende og udvider i stedet for byen. Det er ærgerligt den måde der bliver bygget i baggårde og pladser der kunne gøres grønne. Tænkt på beboerne omkring byggeriet der lever i støv og uden parkeringspladser pga. Håndværkerbiler. Jeg håber I vil tage alle mine overvejelser med når I skal tænke hele denne byggeplan igennem.
Læs høringssvar fra Mie Petersen
Indsendt af:
Mikkel Hersbøll
Dato: 2. januar 2019
Svarnummer:
5
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Flere har allerede ytret utilfredshed om højden, så dette vil jeg ikke komme nærmere ind på, selvom jeg også deler denne bekymring. Når man bygger i højden og skal etablere så mange nye boliger i området, så håber jeg også At der bliver taget højde for parkering. Som beboer i området er det frustrerende, at man oftest skal køre rundt i 5-10 min for at finde en parkeringsplads, og når man endelig finder en, så er den over 100 meter væk fra ens bopæl! Det bliver givetvis unge som skal bebo de nye ejendomme og man kan altid stille spørgsmål ved om de reelt får biler m.m., men de har trods alt også venner og familie, som oftest kører ind for at besøge dem, hvilket også tager af det i forvejen lille udbud af parkeringspladser. Jeg har derfor et ønske om, at der med i planlægningen bliver lavet en passende mængde private parkeringspladser til beboerne og deres gæster, så det ikke kommer til at ramme os andre. Aller helst vil jeg dog gerne, at der snart bliver lavet parkeringsanlæg under jorden, så vi beboere forhåbentlig snart kan parkere tæt på vores bolig igen uden at skulle lede i flere minutter.
Læs høringssvar fra Mikkel Hersbøll
Indsendt af:
Birgitte Mandøe
Dato: 31. december 2018
Svarnummer:
4
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
I forbindelse med byggeprojektet Vanløse Alle/Apollovej er der tre problematikker, der gør mig endda særdeles bekymret: 1. Højden! Vanløse Midte er i forvejen præget af kæmpebygningen Kronen. Derudover er der for nylig bygget en 3-tagers ejendom på hjørnet Katrinedalsvej/Vanløse Alle. Med en yderligere bygning i op til 5 etager bliver Vanløse ændret til et yderst tæt og højt bebygget område. Dette vil være til stor gene for især de nærmeste naboer, men også bybilledet, der helt vil miste sin charme. Der bør derfor ikke bygges højere end den eksisterende bygning. 2. Koncentrationen af ungdomsboliger i området! I Kronen er der allerede adskillige ungdomsboliger. Derudover er den ovenfornævnte bygning indrettet med 42 ungdomsboliger. Med yderligere ungdomsboliger i området vil bydelen udvikle sig til en ungdomsghetto. Jeg ønsker mig mangfoldighed i området. Der skal også være plads til både ældre og familier. Hvis man læser høringsmaterialet, står ganske vist også nævnt familieboliger, men går man ind i teksten, bliver det afsløret, at disse kan indrettes til fællesboliger for unge. 3. Sidst, men ikke mindst, henviser jeg til Vanløses svar på borgerpanelundersøgelsen, udgivet 2.-11. 2018. Den kunne læses via Månedens nyheder fra Vanløse Lokaludvalg 30.-11. 2018. Jeg gengiver: ”75% af borgerne mente, at vi skal udvide byen med nye bydele for at sikre boliger nok til alle, frem for at bygge højere og tættere.” 75% er immervæk et antal, man ikke kan se bort fra. Jeg går ud fra, at man foretager disse undersøgelser for også at bruge svarene i fremtidige projekter. Jeg appellerer kraftigt til, at man tager disse svar alvorligt. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der på den pågældende grund kommer et byggeri, som i højden svarer til det eksisterende og indeholder såvel familie- som ældreboliger til en pris almindelige borgere kan betale.
Læs høringssvar fra Birgitte Mandøe
Indsendt af:
Pernille Haugaard Jensen
Dato: 28. december 2018
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som nabo er jeg bekymret for højden på byggeriet - 15 m stigende op til 21 m mod kronen - og start med 4 etager stigen mod Kronen. - Nabobygningen Vanløse alle 73, har 3 etager + stuen. For høje bygningen giver skygge og kolde gårdrum. Så jeg håber på en harmonisk sammenkædning med nabobygningerne og gårdrummene
Læs høringssvar fra Pernille Haugaard Jensen
Indsendt af:
Gorm Bigum
Dato: 27. december 2018
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Alle fakta omkring dette projekt stammer fra 2011-2012 Før at projektet kan tages op, bør nye fakta indsamles. Der kører langt flere end 200 biler på Vanløse alle, dagligt. Skygge diagrammerne er ikke lavet efter at kronen var færdigbygget. Jaja architects har tegnet hjørnestenen 2, med de gamle tegninger for galeria i mente. Arkitektonisk ville sådan en kolos skulle have meget mere luft omkring sig. Byggeriet kommer til at skabe virkelig meget uro, i et område fyldt med skoler og børneinstitutioner. Og de flotte huse på Apollovej kommer til at ligge i skygge. Projektet skal tegnes om.
Læs høringssvar fra Gorm Bigum
Indsendt af:
Susanne Schnack Rasmussen
Dato: 20. december 2018
Svarnummer:
1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vi vil være meget kede af, hvis byggeriet Hjørnestenen bliver højere end de nuværende bygninger, da det vil lægge mange altaner i vores bebyggelse i skygge.
Læs høringssvar fra Susanne Schnack Rasmussen