Hjørnestenen II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre udviklingen af området med private og almene ungdomsboliger og familieboliger samt serviceerhverv.

Høringsfrist:

13. february 2019
Indsendt af:
inge schmidt
Dato: 11. january 2019
Svarnummer:
11
By:
Birkerød
Postnr.:
3460
NU må planlæggernes vanvid stoppe. Vi skal IKKE have flere bebyggelser presset ind på hvert eneste hjørne. Kronen og ungdomsboligerne på den tidligere tankgrund er rigeligt. Vi skal bevare bydelen grøn med åndehuller og lavere bebyggelse. Brug den inderste del af trekanten til et hårdt tiltrængt underjordisk P-hus eller cykelparkering. Både bil- og cykelparkering til pendlerene og dermed for fastboende er kaotisk. Enhver ny bebyggelse stjæler lys, plads og sigtbarhed. Brug trekanten til et lille grønt åndehul, hvis man fortsat nægter at bruge penge på ordentlige p-forhold omkring stationen.
Læs høringssvar fra inge schmidt
Indsendt af:
Ida Eriksen
Dato: 10. january 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Radius Elnet
By:
Virum
Postnr.:
2830
Se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Ida Eriksen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 9. january 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Ulla Mathiasen
Dato: 5. january 2019
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Alle/Apollovej ser jeg klart som et område der burde være grønt og kunne opsuge regnvand i stedet for bebyggelse - når først det regner i de mængder det er startet på, kunne det være perfekt, med flere opsamlingssteder i Vanløse, vi har ikke brug for flere høje bebyggelser. Der er lige bygget 3-tager på hjørnet Katrinedalsvej/Vanløse Alle, hvor en del unge mennesker er flyttet ind i ungdomsboligerne. Os, som er de nærmeste naboer kan tydelig mærke ændring af larm om natten og flere ungdomsboliger, gør ikke Vanløse mere attraktivt for børnefamiliene og alle de ældre, der allerede er i området, da her findes mange små lejligheder. At der påtænkes at bygges så højt på grunden hører ikke hjemme i det ellers så charmerende Vanløse. Det er rigeligt at vi har fået Kronen, som er både klodset og skæmmer vores hyggelige bydel. Derfor er min opfordring enten at bevare området, som et grønt område eller bygge i samme højde som nu, af hensyn til de omkringliggende bygninger og sørge for 3 og 4 værelses lejligheder til familier - helt klart med P-kælder, da pladserne nærmest er forsvundet i bybilledet. P.t. er der ungdomsboliger i Kronen og det nye byggeri på Katrinedalsvej og rygtet lyder om flere i baggården bag lagkagehuset på Jernbane Alle, hvilket er uhørt for os der så har dem på 3 sider af vores bebyggelse. Jeg appellerer kraftigt til, at man tager disse svar alvorligt. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der på den pågældende grund kommer et byggeri, som i højden svarer til det eksisterende og indeholder såvel familie- som ældreboliger til en pris almindelige borgere kan betale.
Læs høringssvar fra Ulla Mathiasen
Indsendt af:
Karin Illum
Dato: 3. january 2019
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Byggeriet højst 2 etager. Vanløse er desværre på vej til at blive en bydel med flere højere bygninger. Kronen er et et rigtig kedeligt eksempel på en høj og klumpet bebyggelse.
Læs høringssvar fra Karin Illum
Indsendt af:
Mie Petersen
Dato: 2. january 2019
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg synes, at det er fuldstændigt sindsygt at blive ved med at bygge i Vanløse, lad os få nogle grønne områder med bare lidt frihed og grønt græs. Der er ikke plads til alle disse mennesker og personligt synes jeg der er synd at tage den plads fra os som faktisk stadig har mulighed for at blive et naturområde. Jeg håber at disse protester vil få byggeplanen til stoppe. Jeg håber således også at man finder andre steder at bygge og ikke fylder de tomme pladser op i København men man tager byger nærliggende og udvider i stedet for byen. Det er ærgerligt den måde der bliver bygget i baggårde og pladser der kunne gøres grønne. Tænkt på beboerne omkring byggeriet der lever i støv og uden parkeringspladser pga. Håndværkerbiler. Jeg håber I vil tage alle mine overvejelser med når I skal tænke hele denne byggeplan igennem.
Læs høringssvar fra Mie Petersen
Indsendt af:
Mikkel Hersbøll
Dato: 2. january 2019
Svarnummer:
5
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Flere har allerede ytret utilfredshed om højden, så dette vil jeg ikke komme nærmere ind på, selvom jeg også deler denne bekymring. Når man bygger i højden og skal etablere så mange nye boliger i området, så håber jeg også At der bliver taget højde for parkering. Som beboer i området er det frustrerende, at man oftest skal køre rundt i 5-10 min for at finde en parkeringsplads, og når man endelig finder en, så er den over 100 meter væk fra ens bopæl! Det bliver givetvis unge som skal bebo de nye ejendomme og man kan altid stille spørgsmål ved om de reelt får biler m.m., men de har trods alt også venner og familie, som oftest kører ind for at besøge dem, hvilket også tager af det i forvejen lille udbud af parkeringspladser. Jeg har derfor et ønske om, at der med i planlægningen bliver lavet en passende mængde private parkeringspladser til beboerne og deres gæster, så det ikke kommer til at ramme os andre. Aller helst vil jeg dog gerne, at der snart bliver lavet parkeringsanlæg under jorden, så vi beboere forhåbentlig snart kan parkere tæt på vores bolig igen uden at skulle lede i flere minutter.
Læs høringssvar fra Mikkel Hersbøll
Indsendt af:
Birgitte Mandøe
Dato: 31. december 2018
Svarnummer:
4
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
I forbindelse med byggeprojektet Vanløse Alle/Apollovej er der tre problematikker, der gør mig endda særdeles bekymret: 1. Højden! Vanløse Midte er i forvejen præget af kæmpebygningen Kronen. Derudover er der for nylig bygget en 3-tagers ejendom på hjørnet Katrinedalsvej/Vanløse Alle. Med en yderligere bygning i op til 5 etager bliver Vanløse ændret til et yderst tæt og højt bebygget område. Dette vil være til stor gene for især de nærmeste naboer, men også bybilledet, der helt vil miste sin charme. Der bør derfor ikke bygges højere end den eksisterende bygning. 2. Koncentrationen af ungdomsboliger i området! I Kronen er der allerede adskillige ungdomsboliger. Derudover er den ovenfornævnte bygning indrettet med 42 ungdomsboliger. Med yderligere ungdomsboliger i området vil bydelen udvikle sig til en ungdomsghetto. Jeg ønsker mig mangfoldighed i området. Der skal også være plads til både ældre og familier. Hvis man læser høringsmaterialet, står ganske vist også nævnt familieboliger, men går man ind i teksten, bliver det afsløret, at disse kan indrettes til fællesboliger for unge. 3. Sidst, men ikke mindst, henviser jeg til Vanløses svar på borgerpanelundersøgelsen, udgivet 2.-11. 2018. Den kunne læses via Månedens nyheder fra Vanløse Lokaludvalg 30.-11. 2018. Jeg gengiver: ”75% af borgerne mente, at vi skal udvide byen med nye bydele for at sikre boliger nok til alle, frem for at bygge højere og tættere.” 75% er immervæk et antal, man ikke kan se bort fra. Jeg går ud fra, at man foretager disse undersøgelser for også at bruge svarene i fremtidige projekter. Jeg appellerer kraftigt til, at man tager disse svar alvorligt. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der på den pågældende grund kommer et byggeri, som i højden svarer til det eksisterende og indeholder såvel familie- som ældreboliger til en pris almindelige borgere kan betale.
Læs høringssvar fra Birgitte Mandøe
Indsendt af:
Pernille Haugaard Jensen
Dato: 28. december 2018
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som nabo er jeg bekymret for højden på byggeriet - 15 m stigende op til 21 m mod kronen - og start med 4 etager stigen mod Kronen. - Nabobygningen Vanløse alle 73, har 3 etager + stuen. For høje bygningen giver skygge og kolde gårdrum. Så jeg håber på en harmonisk sammenkædning med nabobygningerne og gårdrummene
Læs høringssvar fra Pernille Haugaard Jensen
Indsendt af:
Gorm Bigum
Dato: 27. december 2018
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Alle fakta omkring dette projekt stammer fra 2011-2012 Før at projektet kan tages op, bør nye fakta indsamles. Der kører langt flere end 200 biler på Vanløse alle, dagligt. Skygge diagrammerne er ikke lavet efter at kronen var færdigbygget. Jaja architects har tegnet hjørnestenen 2, med de gamle tegninger for galeria i mente. Arkitektonisk ville sådan en kolos skulle have meget mere luft omkring sig. Byggeriet kommer til at skabe virkelig meget uro, i et område fyldt med skoler og børneinstitutioner. Og de flotte huse på Apollovej kommer til at ligge i skygge. Projektet skal tegnes om.
Læs høringssvar fra Gorm Bigum
Indsendt af:
Susanne Schnack Rasmussen
Dato: 20. december 2018
Svarnummer:
1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vi vil være meget kede af, hvis byggeriet Hjørnestenen bliver højere end de nuværende bygninger, da det vil lægge mange altaner i vores bebyggelse i skygge.
Læs høringssvar fra Susanne Schnack Rasmussen