Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 11. februar 2019
Svarnummer:
19

Indsendt af

Uffe Mentzel

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Som nærmeste nabo til ”hjørnestensgrunden” er det glædeligt at erfare, at der er konkrete planer om at bygge nyt på grunden, der længe har ligget forladt hen. Og med tanke på den store boligmangel i København giver det god mening at bruge den stationsnære beliggenhed på at etablere boliger. Jeg savner dog, at der tages højde for at bevare lokalområdet som et lavt bebygget område med villaer og enkelte lavere etageejendomme. Vi må ikke lade Kronen sætte standarden for nyt byggeri i området!

Den primære udfordring ved det foreslåede byggeri er højden. Det er helt ude af proportioner at bygge i 6 etager på denne beliggenhed med villaer på begge sider. De nye ungdomsboliger på Vanløse Allé 92 (den gamle tankgrund overfor Kronen) kan eventuelt bruges som inspiration. Denne ejendom er bygget i 3 etager, og passer fint ind i det øvrige byggeri i området.

Når der bygges tættere og tættere i København, er det essentielt, at der tænkes i at etablere og bevare udendørs byrum, der er tilgængelige for alle borgere. Det er derfor glædeligt, at der påtænkes at etablere en plads vest for byggeriet. Jeg synes dog, at man bør være mere konkret omkring disse planer, og gøre etableringen af en ny plads til en integreret del af lokalplanen. Københavns kommune bør ved en eventuel vedtagelse af lokalplansforslaget stå inde for at pladsen også etableres. Det er helt oplagt at lukke det lille stykke af Eskjærvej mellem Vanløse Allé og Apollovej, som det fremgår af tegning nr. 2, så dette område kan integreres i den nye plads. Lukning af dette stykke vej ville også afhjælpe de mange farlige situationer der dagligt opstår i forbindelse med samtidig udkørsel herfra samt fra Kronens P-kælder.

Få nyt om høringer

Abonnér