Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Lokalplanen gør det muligt at udvikle området med private og almene ungdomsboliger og familieboliger samt serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

19. december 2018 til 13. februar 2019

Sagsnummer

2017-0398031

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. februar 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan nr. 576 Hjørnestenen II og kommuneplantillæg nr. 26 som PDF (18 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 6. juni 2019 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, samt skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 19. december 2018.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. juni 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 15. juli 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Klagemulighed

Indtil den 15. juli 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 576 Hjørnestenen II og kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hjørnestenen II med kommuneplantillæg som PDF (29 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, træer i lokalplanområdet og almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2018.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 28. maj 2018 startredegørelse for Hjørnestenen II. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, hvidbog om forudgående offentlighed om kommuneplantillæg, høringssvar fra forudgående offentlighed i fuld længde, almene boliger og parkeringsnotat

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér