Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 13. februar 2019
Svarnummer:
22

Indsendt af

Svend Poulsen

Virksomhed / organisation

Grundejerforeningen Vamløse Stationsby

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Byggeriet er planlagt i en højde som står i skærende kontrast til det nærliggende villakvarter. Der bør ikke bygges højere end 3 etager. Der bør planlægges beplantning ved byggeriet - det var der også planlagt ved Kronen og det blev desværre aldrig gennemført. Der bør ligeledes planlægges for parkeringspladser da området allerede er kraftigt belastet af parkerede biler.

Få nyt om høringer

Abonnér