Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 31. december 2018
Svarnummer:
4

Indsendt af

Birgitte Mandøe

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

I forbindelse med byggeprojektet Vanløse Alle/Apollovej er der tre problematikker, der gør mig endda særdeles bekymret:
1. Højden! Vanløse Midte er i forvejen præget af kæmpebygningen Kronen. Derudover er der for nylig bygget en 3-tagers ejendom på hjørnet Katrinedalsvej/Vanløse Alle. Med en yderligere bygning i op til 5 etager bliver Vanløse ændret til et yderst tæt og højt bebygget område. Dette vil være til stor gene for især de nærmeste naboer, men også bybilledet, der helt vil miste sin charme. Der bør derfor ikke bygges højere end den eksisterende bygning.
2. Koncentrationen af ungdomsboliger i området! I Kronen er der allerede adskillige ungdomsboliger. Derudover er den ovenfornævnte bygning indrettet med 42 ungdomsboliger. Med yderligere ungdomsboliger i området vil bydelen udvikle sig til en ungdomsghetto.
Jeg ønsker mig mangfoldighed i området. Der skal også være plads til både ældre og familier. Hvis man læser høringsmaterialet, står ganske vist også nævnt familieboliger, men går man ind i teksten, bliver det afsløret, at disse kan indrettes til fællesboliger for unge.
3. Sidst, men ikke mindst, henviser jeg til Vanløses svar på borgerpanelundersøgelsen, udgivet 2.-11. 2018. Den kunne læses via Månedens nyheder fra Vanløse Lokaludvalg 30.-11. 2018. Jeg gengiver:
”75% af borgerne mente, at vi skal udvide byen med nye bydele for at sikre boliger nok til alle, frem for at bygge højere og tættere.”
75% er immervæk et antal, man ikke kan se bort fra.
Jeg går ud fra, at man foretager disse undersøgelser for også at bruge svarene i fremtidige projekter. Jeg appellerer kraftigt til, at man tager disse svar alvorligt.
På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der på den pågældende grund kommer et byggeri, som i højden svarer til det eksisterende og indeholder såvel familie- som ældreboliger til en pris almindelige borgere kan betale.

Få nyt om høringer

Abonnér