Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 4. februar 2019
Svarnummer:
16

Indsendt af

Christina Sjølin

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Indledningsvis skal det pointeres, at enhver forbedring af grunden mellem Vanløse Allé og Apollovej som udgangspunkt er velkommen, da den på nuværende tidspunkt mest af alt tjener som losseplads. Dog er der en del punkter, der vækker bekymring for os naboer. Bl.a. højden, da byggeriet vil tage al udsigt til blå himmel og sol i vinterhalvåret (denne del er udeladt i skyggediagrammet). Det er ærgerligt, at der kun søges at skabe sammenhæng mellem de grænsende bygninger på Vanløse Allé og Apollovej, når faktum er, at der er større grænseflader til genboerne på Vanløse Allé. Dette er huse i to etager!! Altså vil et så højt byggeri skæmme det nuværende udtryk på Vanløse Allé.
Dernæst vækker det bekymring, at også dette byggeri er tiltænkt ungdomsboliger. Som mange har skrevet, vil det fjerne mangfoldigheden i Vanløse. Er klar over, at det er et stort ønske fra politisk side at skabe flere ungdomsboliger i København, men det vil være en kortsigtet løsning på problemerne, at de bygges i Vanløse i så stor koncentration, som det er tiltænkt. Det skaber allerede en del gener, at der er ungdomsboliger ved Katrinedalsvej og på toppen af Kronen. Endnu flere vil nok betyde, at ældre og børnefamilier søger bolig andetsteds. Naturligvis skal der være plads til unge i de store studiebyer, men man kommer ikke udenom, at det er en befolkningsgruppe, der dominerer i bybilledet, hvis de er bosat tæt - hvilket forringer lokalområdet for ældre og børnefamilier. Eksempelvis vil de tiltænkte rekreative områder ikke have ønsket effekt for lokalsamfundet (i alle aldre), hvis områderne bliver domineret af unge mennesker. Det vil skabe præcedens og ikke just appellere til alle Vanløses børnefamilier, som godt kunne bruge et grønt område mellem Grøndalsparken og Damhusengen.

Vi henstiller venligst til, at man ikke lader Kronens moderne udtryk og højde være pejlemærke for områdets udtryk, når kvarteret også huser ganske almindelige villaer.

Få nyt om høringer

Abonnér