Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 2. januar 2019
Svarnummer:
5

Indsendt af

Mikkel Hersbøll

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Flere har allerede ytret utilfredshed om højden, så dette vil jeg ikke komme nærmere ind på, selvom jeg også deler denne bekymring.
Når man bygger i højden og skal etablere så mange nye boliger i området, så håber jeg også At der bliver taget højde for parkering.
Som beboer i området er det frustrerende, at man oftest skal køre rundt i 5-10 min for at finde en parkeringsplads, og når man endelig finder en, så er den over 100 meter væk fra ens bopæl!
Det bliver givetvis unge som skal bebo de nye ejendomme og man kan altid stille spørgsmål ved om de reelt får biler m.m., men de har trods alt også venner og familie, som oftest kører ind for at besøge dem, hvilket også tager af det i forvejen lille udbud af parkeringspladser.
Jeg har derfor et ønske om, at der med i planlægningen bliver lavet en passende mængde private parkeringspladser til beboerne og deres gæster, så det ikke kommer til at ramme os andre.
Aller helst vil jeg dog gerne, at der snart bliver lavet parkeringsanlæg under jorden, så vi beboere forhåbentlig snart kan parkere tæt på vores bolig igen uden at skulle lede i flere minutter.

Få nyt om høringer

Abonnér