Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 12. februar 2019
Svarnummer:
20

Indsendt af

På vegne af beboere på Vanløse allé og Clausholmvej, Bettina Horn

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Som de nærmeste naboer og genboer til det kommende byggeri, Hjørnestenen II,
vil vi her udtrykke vores bekymringer og kommentarer til lokalplanen.
Vi kan, som andre naboer, konstatere at byggeriet kommer til at skabe meget
skygge for de nærmeste huse og at lokalplanens skyggediagrammer ikke
beskriver at vores huse vil henligge i skygge hele efterår- og vinterhalvåret.
Det er også en kendsgerning, at der ved de nærmeste huse i
Katrinedalskvarteret vil være værdifald af grunde og ejendomme. Det er ikke fra
kommunens side oplyst hvad der påtænkes at gøre ved dette.

Vi mener at Københavns Kommune i lokal- og byggeplan bør medtænke at
Vanløse er/har været en bydel bestående af mindre villakvarterer og lavere
boligbyggerier. Kronens højde er ikke kendetegnende for bydelen og vi mener
ikke at Kronen fremadrettet, bør være udgangspunktet for hvordan og hvor højt
der bygges i Vanløse. Hjørnestenen II er planlagt til 4-6 etagers højde, (ikke
særligt specifikt i lokalplanen) hvilket er op to 2 etager højere end det
boligbyggereri det skal støde op til og meget højere end de omkringliggende
villaer. Som beboer i området mener vi ikke det er acceptabelt, at der ikke i
lokalplanen fastsættes en max højde på byggeriet. Et byggeri på 6 etager passer
ikke ind i området og er ikke en overgang til Katrinedalskvareteret, sådan som
kommunen tidligere har udtrykt ønske om. Et sådant byggeri vil ændre hele
udtrykket for kvarteret.

Vanløse Allé er en skolevej, hvor mange hundrede børn hver dag færdes. Det bør
derfor sikres at byggefasen og den senere beboelse, ikke skaber ekstra trafik på
en stille skolevej (samt privat fællesvej), da dette ville skabe utrykhed for mange
børn. Det undre os derfor også at kommunen accepterer, at bygherre vil have
indkørsel til parkeringskælder mod Vanløse allé. Apollovej er i forvejen en mere
befærdet vej og en indkørsel her vil ikke skabe usikkerhed for skolebørn i
samme målestok. Vi anmoder derfor om at indkørsel sker via Apollovej.

I lokalplanen anmodes der om at vejbyggelinien skal fjernes. Det er ikke tydeligt
hvorvidt bygherre derved kan bygge Hjørnestenen II meget tættere på vejen end
de nuværende bygninger. Dette vil give et massivt udtryk mod katrinedals
kvarteret og endnu mere skygge til området. Dette anmoder vi om ikke sker.

Indsendt af beboere på Vanløse Allé og Clausholmvej:
Helle Hald
Berit og Chris Gibbs
Gert giversen
Frederik og Bettina Horn
Trine Baltzar Thomsen og Morten Odderskjer Jensen
Ebbe Laug og Anni Voller
Christina og Jacob Sjølin
Balbir Ram, Sukhninder Ram, Jaspal Ram, Anchal Bharth, Surinder Singh,
Daljinder Kaur, Hari Ram Singh og Rajan Ram Singh

Få nyt om høringer

Abonnér