Høringssvar vedrørende Hjørnestenen II - lokalplan nr. 576

Oprettet: 28. december 2018
Svarnummer:
3

Indsendt af

Pernille Haugaard Jensen

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Som nabo er jeg bekymret for højden på byggeriet - 15 m stigende op til 21 m mod kronen - og start med 4 etager stigen mod Kronen. - Nabobygningen Vanløse alle 73, har 3 etager + stuen. For høje bygningen giver skygge og kolde gårdrum. Så jeg håber på en harmonisk sammenkædning med nabobygningerne og gårdrummene

Få nyt om høringer

Abonnér