Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II

Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringsfrist:

9. maj 2018
Indsendt af:
Fahad Saeed
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
409
Virksomhed / Organisation :
Mino Danmark
By:
København N
Postnr.:
2200
Nørrebro er i en unik udvikling. Med respekt for byens infrastruktur, ændrer bybilledet sig langsomt og vi er mange der venter spændt på hvad der sker når Metroen åbner. Men én ting jeg ikke ville glædes over, er den skygge opførelsen af et nyt højhus på Nuuks Plads ville skabe. Det bliver et nej tak herfra.
Læs høringssvar fra Fahad Saeed
Indsendt af:
Tom Weber
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
408
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar Jeg er modstander af et højhus på NUUKS plads, da dette vil medføre betydelig skyggevirkning og vindgener. Skyggevirkningen er undervurderet i miljøvurderingen, idet der i store dele af året vil kastes lange skygger som rækker langt ind på Rantzaus gade kvarteret, Frederiksberg, Assistens kirkegård og Hans Tavsens park. Skygge og vinforhold vil være med til at gøre de omkringliggende grønne opholdsarealer på Nørrebro mindre attraktive. ( Jeg har lavet en simpel animering af skyggekastningen her https://vimeo.com/261321657 i løbet af dagen). Højhuset må ligeledes forventes at blive synlig store områder af Assistens kirkegård og dermed berøve disse områder illusionen af at være undsluppet storbyen for en stund og det at befinde sig en afsidesliggende have. Dette vil medføre en væsentlig forringelse af livskvaliteten og værdien af de omkringliggende boliger. Det synes også uhensigtsmæssigt at øge befolkningstætheden på Nørrebro yderligere ifølge Wikipedia https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_demografi er befolkningstætheden på Nørrebro allerede mere end det dobbelte end i resten af København. Og selv hvis man ønsker en fortætning af befolkningen så er et højhus en dårlig løsning. Nørrebro er jo netop kendetegnet ved den lave 5 etagers bebyggelse – dette er en højde hvor man stadig kan kommunikere ned til sine børn i gården/gaden/parken fra vindue eller altan. På den måde er bygningerne med til at skabe en interaktion mellem ude og inde, fremfor at modarbejde det som et højhus gør. Der er jo ingen der ønsker at bo i skyggen af et højhus. Der er et misforhold mellem de gener et sådant højhus vil medføre og den merværdi man ønsker at skaffe ved en fortætning af byen. Man kan og bør tænke i alternativer til et højhus, hvor man fx kunne indtænke mindre lejlighedsstørrelser, som var indrettet på en måde der muliggjorde at flere mennesker kunne bo på mindre plads (Micro home). Det må også forventes at København særligt kommer til at mangle mindre lejligheder i fremtiden, dette tydeliggøres ved at de mindre lejligheder er steget mest i pris i København de seneste år. Derfor bør man overveje at reducere den gennemsnitlige lejligheds størrelse i paragraf 2, stk5 til noget mindre end 95qm. Det er vigtigt at der ikke give dispensation for fældning af bevaringsværdige træer og træet inde i gården burde omfattes af dette. Jeg kunne forestille mig mange arkitektoniske løsninger som muliggjorde dette. Man må forvente et øget pres på de omkringliggende parkeringspladser, da en stor del af bygningen er tiltænkt familieboliger, hvor antallet af familier der køber ny bil i løbet af de seneste 10år er næsten fordoblet i København ( Danmarks statistik) samt ca. 30% af familierne i København har en bil eller mere. Derfor bør man kræve mere parkeringsplads under huset eller på anden måde indskrænke muligheden for bilejerskab, da de ellers kommer til at fylde ude i det i forvejen overbelastede vejnet. Jeg kan godt lide at der frigøres nyt areal til offentlig brug, det er dog ærgerligt at disse skæmmes af et højhus. Hvis man fjernede højhuset fra lokalplansforslaget ville man have en meget mere positiv udnyttelse af området og reelt skabe en merværdi.
Læs høringssvar fra Tom Weber
Indsendt af:
Anne og Leif Juul Sørensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
407
By:
Kbh nv
Postnr.:
2400
Nej tak til højhus på Nørrebro.
Læs høringssvar fra Anne og Leif Juul Sørensen
Indsendt af:
Johanne Wang-Holm
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
406
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Nej tak til højhus. Der er så dejligt åbent og et 75m højt hus vil blokere solen omkring pladsen
Læs høringssvar fra Johanne Wang-Holm
Indsendt af:
Lise Meinert Treschow
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
405
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg skal hermed opfordre til at planerne om opførelse af et højhus på Nuuks Plads skrinlægges. Nørrebro er i dag Danmarks tættest befolkede område, hvilket jeg ser som en udfordring. Vi som bor her har lært os at tackle en hverdag med stress, mangfoldighed og trængsel, hvilket stiller særlige krav når vi skal lykkes med at bo så tæt. Vi har lært os kunsten at bo tæt med mange mennesker, men grænsen for større tilførsel af beboere er nået, med mindre det sker ved stærkt begrænset tilførsel af nye boliger i et rolig og organisk tempo. Noget der i disse år rigeligt imødekommes ved moderniseringer og etablering af nye lejligheder i de gamle ejendommes hidtidige tørre- og pulterrum, samt mindre nybyggerier af små ejendomme på de få tomme grunde. Når det er sagt, har vi nået en tærskel for tilførsel af yderligere beboere som overskrides af det skitserede højhus på Nuuks Plads. Som genbo vil jeg blive stærkt berørt af et 75 meter højhus på Nuuks Plads, først og fremmest vil min daglige udsigt til himmelen blive grundigt ødelagt af den kolos der i form af højhuset tårner sig op over tagene. Ligesom når jeg går på gaden, vil mærke den vindturbulens jeg i dag er forskånet for. Jeg er andelshaver i Borupgaard hvor vi holder meget af lys og sol. Vi har det dejligste haveanlæg, hvor der sommeren igennem udspiller sig et herligt ude liv, med børn der leger fra morgen til aften, og de voksne der mødes til en kaffetår eller indtagelse af måltiderne. Jeg og mine bofæller er så begejstrede for udelivet at vi, på ejendommens gårdside, har bekostet opsætning af altaner, hvor dem der bor på ”den gode side” af ejendommen har eftermiddags- og aftensol der på visse tidspunkter af dagen, ligesom haven i gården, vil blive ramt af skyggen fra højhuset. Dem der ikke bor på ”den gode side” af ejendommen har indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til montering af altaner på ejendommens solside, hvilket med opførelse af højhuset, kan ende med endnu en altan med skygge. Os der bor ganske tæt på krydset Jagtvej, Rantzausgade, Borups Allé oplever allerede i dag et sandt helvede med trafik af biler, busser cyklister og fodgængere og henstillede cykler. Dertil kommer, at det er en daglig udfordring at finde parkeringsplads til sin bil, hvor man må køre rundt og forurene medens man i større og større cirkler leder efter en ledig parkeringsplads. Et problem der kun forøges såfremt højhuset måtte blive opført. Ovenfor er nævnt de direkte ulemper for mig som andelshaver i Borupgaard, men derudover ønsker jeg at påpege nogle andre uhensigtsmæssigheder ved planerne om opførelse af det 75 meter høje tårn. Den arkitektoniske sammenhæng og synlige ro vil blive fuldstændig spoleret, såfremt der midt i et gammelt miljø, omgivet af ældre og smukke klassiske femetagers ejendomme, opføres et 75 meter højt boligtårn der i fremtiden vil stå som en skamstøtte på forfejlet byplanlægning. Af nøjagtig samme grunde, som man har forbud mod opførelse af høje huse indenfor voldene, bør dette også gælde det gamle Nørrebro. Til gengæld værdsætter jeg planen om bevarelse af og fremtidig anvendelse af Nyrops smukke bygning, oprindelig opført til landsarkiv. Jeg billiger nedrivning af Koppels sorte magasinbygning, og ønsker at området udlægges som en åben plads til et af de åndehuller vi har så hårdt brug for på Nørrebro. Jeg er ikke modstandere af moderne arkitektur, eller for den sag skyld højhuse, de skal blot ikke ”dumpes” tilfældigt ned blandt klassiske byejendomme hvor de fremstår som ”den grimme ællinger” men samles i nye kvarterer som eksempelvis Nord- og Sydhavnen, Ørestad, Carlsbergbyen o.l. Jeg skal således med afgivelse af mit høringssvar opfordre til at planerne om opførelse af boligtårnet på Nuuks Plads opgives, og pladsen i stedet udlægges til rekreative formål alternativt til opførelse af en boligejendom der visuelt og højdemæssigt flugter med naboejendommene. Afslutningsvis skal jeg udtrykke min undren over pladsens navngivning ”Nuuks Plads”, da jeg ikke ser nogen relation mellem pladsen og byen Nuuk på Grønland. Derfor foreslå jeg pladsen omdøbes til ”Martin Nyrops Plads” alternativt ”Nyrops Plads” og dermed navngives efter Martin Nyrop der var arkitekt og professor og bl.a. tegnede Østre Gasværk, Københavns Rådhus og det fredede Landsarkiv der ligger på pladsen. Nyrops Plads vil falde godt i tråd med navngivningen af de øvrige gader som grænser op til pladsen, og som alle er navngivet efter store mænd med relation til området. For at nævne nogle: Hjort Lorentzensgade, Rantzausgade, Borups Allé, Laurids Skous Gade, Struensesgade, Krügersgade, Ahlmannsgade og naboen Brorsons Kirke. I øvrigt vil denne navneændring bringe pladsens navn i harmoni med navngivningen af de øvrige stationer på Metro Cityringen. Derfor vil jeg opfordre til et navneskift til det naturlige navn ”Martin Nyrops Plads”/”Nyrops Plads” inden ”Nuuks Plads” for alvor tages i anvendelse.
Læs høringssvar fra Lise Meinert Treschow
Indsendt af:
Simon Treschow
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
404
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg skal hermed opfordre til at planerne om opførelse af et højhus på Nuuks Plads skrinlægges. Nørrebro er i dag Danmarks tættest befolkede område, hvilket jeg ser som en udfordring. Vi som bor her har lært os at tackle en hverdag med stress, mangfoldighed og trængsel, hvilket stiller særlige krav når vi skal lykkes med at bo så tæt. Vi har lært os kunsten at bo tæt med mange mennesker, men grænsen for større tilførsel af beboere er nået, med mindre det sker ved stærkt begrænset tilførsel af nye boliger i et rolig og organisk tempo. Noget der i disse år rigeligt imødekommes ved moderniseringer og etablering af nye lejligheder i de gamle ejendommes hidtidige tørre- og pulterrum, samt mindre nybyggerier af små ejendomme på de få tomme grunde. Når det er sagt, har vi nået en tærskel for tilførsel af yderligere beboere som overskrides af det skitserede højhus på Nuuks Plads. Som genbo vil jeg blive stærkt berørt af et 75 meter højhus på Nuuks Plads, først og fremmest vil min daglige udsigt til himmelen blive grundigt ødelagt af den kolos der i form af højhuset tårner sig op over tagene. Ligesom når jeg går på gaden, vil mærke den vindturbulens jeg i dag er forskånet for. Jeg er andelshaver i Borupgaard hvor vi holder meget af lys og sol. Vi har det dejligste haveanlæg, hvor der sommeren igennem udspiller sig et herligt ude liv, med børn der leger fra morgen til aften, og de voksne der mødes til en kaffetår eller indtagelse af måltiderne. Jeg og mine bofæller er så begejstrede for udelivet at vi, på ejendommens gårdside, har bekostet opsætning af altaner, hvor dem der bor på ”den gode side” af ejendommen har eftermiddags- og aftensol der på visse tidspunkter af dagen, ligesom haven i gården, vil blive ramt af skyggen fra højhuset. Dem der ikke bor på ”den gode side” af ejendommen har indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til montering af altaner på ejendommens solside, hvilket med opførelse af højhuset, kan ende med endnu en altan med skygge. Os der bor ganske tæt på krydset Jagtvej, Rantzausgade, Borups Allé oplever allerede i dag et sandt helvede med trafik af biler, busser cyklister og fodgængere og henstillede cykler. Dertil kommer, at det er en daglig udfordring at finde parkeringsplads til sin bil, hvor man må køre rundt og forurene medens man i større og større cirkler leder efter en ledig parkeringsplads. Et problem der kun forøges såfremt højhuset måtte blive opført. Ovenfor er nævnt de direkte ulemper for mig som andelshaver i Borupgaard, men derudover ønsker jeg at påpege nogle andre uhensigtsmæssigheder ved planerne om opførelse af det 75 meter høje tårn. Den arkitektoniske sammenhæng og synlige ro vil blive fuldstændig spoleret, såfremt der midt i et gammelt miljø, omgivet af ældre og smukke klassiske femetagers ejendomme, opføres et 75 meter højt boligtårn der i fremtiden vil stå som en skamstøtte på forfejlet byplanlægning. Af nøjagtig samme grunde, som man har forbud mod opførelse af høje huse indenfor voldene, bør dette også gælde det gamle Nørrebro. Til gengæld værdsætter jeg planen om bevarelse af og fremtidig anvendelse af Nyrops smukke bygning, oprindelig opført til landsarkiv. Jeg billiger nedrivning af Koppels sorte magasinbygning, og ønsker at området udlægges som en åben plads til et af de åndehuller vi har så hårdt brug for på Nørrebro. Jeg er ikke modstandere af moderne arkitektur, eller for den sag skyld højhuse, de skal blot ikke ”dumpes” tilfældigt ned blandt klassiske byejendomme hvor de fremstår som ”den grimme ællinger” men samles i nye kvarterer som eksempelvis Nord- og Sydhavnen, Ørestad, Carlsbergbyen o.l. Jeg skal således med afgivelse af mit høringssvar opfordre til at planerne om opførelse af boligtårnet på Nuuks Plads opgives, og pladsen i stedet udlægges til rekreative formål alternativt til opførelse af en boligejendom der visuelt og højdemæssigt flugter med naboejendommene. Afslutningsvis skal jeg udtrykke min undren over pladsens navngivning ”Nuuks Plads”, da jeg ikke ser nogen relation mellem pladsen og byen Nuuk på Grønland. Derfor foreslå jeg pladsen omdøbes til ”Martin Nyrops Plads” alternativt ”Nyrops Plads” og dermed navngives efter Martin Nyrop der var arkitekt og professor og bl.a. tegnede Østre Gasværk, Københavns Rådhus og det fredede Landsarkiv der ligger på pladsen. Nyrops Plads vil falde godt i tråd med navngivningen af de øvrige gader som grænser op til pladsen, og som alle er navngivet efter store mænd med relation til området. For at nævne nogle: Hjort Lorentzensgade, Rantzausgade, Borups Allé, Laurids Skous Gade, Struensesgade, Krügersgade, Ahlmannsgade og naboen Brorsons Kirke. I øvrigt vil denne navneændring bringe pladsens navn i harmoni med navngivningen af de øvrige stationer på Metro Cityringen. Derfor vil jeg opfordre til et navneskift til det naturlige navn ”Martin Nyrops Plads”/”Nyrops Plads” inden ”Nuuks Plads” for alvor tages i anvendelse.
Læs høringssvar fra Simon Treschow
Indsendt af:
Rune Schlosser
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
403
By:
København N
Postnr.:
2200
I lokalplan 489 fra 2013, Lokalplan Nuuks Plads står der: "Københavns Kommunes arkitekturpolitik sigter mod at fremme byens egenart, byrum og urbane landskaber, bæredygtigt byggeri samt arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med byrummets arkitektoniske kvalitet og egenart, herunder skala og proportionering". Højhuset på Nuuks Plads passer overhovedet ikke ind i denne formulering, og tager på ingen måde højde for områdets arkitektur. Samtidig virker det uhørt at placere et højhus i et område, hvor befolkningstætheden i forvejen er høj. Jeg er derfor modstander af dette projektet, og håber inderligt at det fjernes fra Lokalplanen, og at man rent faktisk lever op til det, man skrev i Lokalplanen i 2013.
Læs høringssvar fra Rune Schlosser
Indsendt af:
Louise Söholt Larsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
402
Virksomhed / Organisation :
andwhy
By:
København N
Postnr.:
2200
I lokalplan 489 fra 2013, Lokalplan Nuuks Plads står der: "Københavns Kommunes arkitekturpolitik sigter mod at fremme byens egenart, byrum og urbane landskaber, bæredygtigt byggeri samt arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med byrummets arkitektoniske kvalitet og egenart, herunder skala og proportionering". Højhuset på Nuuks Plads passer overhovedet ikke ind i denne formulering, og tager på ingen måde højde for områdets arkitektur. Samtidig virker det uhørt at placere et højhus i et område, hvor befolkningstætheden i forvejen er høj. Jeg er derfor modstander af dette projektet, og håber inderligt at det fjernes fra Lokalplanen, og at man rent faktisk lever op til det, man skrev i Lokalplanen i 2013.
Læs høringssvar fra Louise Söholt Larsen
Indsendt af:
Morten Hjorth Fæster
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
401
By:
København N
Postnr.:
2200
Den planlagte opførelse af et højhus på Nuuks plads forekommer mig at være til potentielt stor gene for beboerne i et i forvejen tæt bebygget område. Ud fra de skyggeberegninger der er foretaget skulle huset komme til at forårsage skygge i den nærliggende Hans Tausens park, der er et vigtigt åndehul for mange nørrebroborgere. Da projektet oprindeligt blev præsenteret var der lagt stor vægt på at huset skulle bibringe flere studieboliger og almennyttige boliger, hvilker er et sympatisk formål. Det har siden hen vist sig at disse studieboliger bliver fåtallige og kun kommer til at ligge i husets nederste etager. Med andre ord at de er er figenblad for et spekulationsbyggeri. Det er med projektets nuværende udformning min forhåbning, at forslaget til lokalsplansændring bliver forkastet. Ønsker man at bygge et højhus der kommer til at skæmme et større område af Nørrebro håber jeg at man i det mindste vil sørge for en social profil i projektet, så selve huset kommer så mange til gode som muligt. Mvh Morten Fæster
Læs høringssvar fra Morten Hjorth Fæster
Indsendt af:
Kirsten og Jens Peter Poulsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
400
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar angående opførelse af et 75 meter højhus på Nuuks Plads. Nørrebro er i dag Danmarks tættest befolkede områder, hvilket vi ser som en udfordring. Vi som bor her har lært os at tackle hverdagen med stress, mangfoldighed og trængsel, hvilket stiller særlige krav når vi skal lykkes med at bo så tæt. Vi har lært os kunsten at bo tæt med mange mennesker, men grænsen for større tilførsel af flere beboere er nået, med mindre det sker ved stærkt begrænset tilførsel af nye boliger i et rolig og organisk tempo. Noget der i disse år rigeligt imødekommes ved moderniseringer og etablering af nye lejligheder i de gamle ejendommes hidtidige tørre- og pulterrum, samt mindre nybyggerier af små ejendomme på de få tomme grunde. Når det er sagt, har vi nået en tærskel for tilførsel af yderligere beboere som overskrides af det skitserede højhus på Nuuks Plads. Som genboejendom vil vi blive stærkt berørt af et 75 meter højhus på Nuuks Plads, først og fremmest vil vores daglige udsigt til himmelen blive grundigt ødelagt af den kolos der i form af højhuset tårner sig op over tagene. Ligesom når vi går på gaden, vil mærke den vindturbulens vi i dag er forskånet for. Der er i de vind forsøg man har lavet på huset, kun kigget på vindforhold på byggeriet og pladsen under højhuset. Der er ikke vist hvilket indflydelse højhuset vil få på gader og området rundt om pladsen. I boligforeningen Borupgaard holder vi meget af lys og sol. Vi har det dejligste haveanlæg, hvor der sommeren igennem udspiller sig et herligt ude liv, med børnene der leger fra morgen til aften, og de voksne der mødes til en kaffetår eller indtagelse af måltiderne. Vi er så begejstrede for udelivet at vi, på ejendommens gårdside, har bekostet opsætning af altaner, hvor dem der bor på ”den gode side” af ejendommen har eftermiddags- og aftensol der på visse tidspunkter af dagen, ligesom haven i gården, vil blive ramt af højhusets skygge. Dem der ikke bor på ”den gode side” af ejendommen har indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til montering af altaner på ejendommens solside, hvilket med opførelse af højhuset, kan ende med endnu en altan med skygge. Os der bor tæt på krydset Jagtvej, Rantzausgade, Borups Allé oplever allerede i dag et sandt helvede med trafik af biler, busser cyklister og fodgængere og henstillede cykler. Mængden af henstillet cykler kan forventes at stige i forbindelse med Metroen. Der vil i forbindelse med højhuset, blive nedlagt 18 parkeringspladser i området hvor der daglig udfordring at finde parkeringsplads til sin bil, hvor man må køre rundt og forurene medens man i større og større cirkler leder efter en ledig parkeringsplads. Et problem der kun forøges såfremt højhuset måtte blive opført. Der vil dog blive pålagt bygherre at oprette 65 parkeringspladser i en parkeringskælder under byggeriet, men disse skal fordeles på husets 60 lejligheder og 50 ungdomsboliger. Derfor vil disse pladser ikke komme de nuværende beboer til gavn. Derudover forudsætter man at det kommende forretningsliv, kun skal baseres på indkøb fra nærområdet, da der ikke kommer ekstra parkerings muligheder i området. Ovenfor er nævnt de direkte ulemper for os andelshavere i Borupgaard, men derudover ønsker vi at påpege nogle andre uhensigtsmæssigheder ved planerne om opførelse af det 75 meter høje tårn. Den arkitektoniske sammenhæng og synlige ro vil blive fuldstændig spoleret, såfremt der midt i et gammelt miljø omgivet af ældre og smukke klassiske femetagers ejendomme, opføres et 75 meter højt boligtårn der i fremtiden vil stå som en skamstøtte på forfejlet byplanlægning. Af nøjagtig samme grunde, som man har forbud mod opførelse af højhuse indenfor voldene, bør dette også gælde det gamle Nørrebro. Til gengæld værdsætter vi planen om bevarelse af og fremtidig anvendelse af Nyrops smukke bygning, oprindelig opført til landsarkiv. Vi billiger nedrivning af Koppels sorte magasinbygning, og ønsker at området udlægges som en åben plads til et af de åndehuller vi har så hårdt brug for på Nørrebro. Vi er ikke modstandere af moderne arkitektur, eller for den sag skyld højhuse, de skal blot ikke ”dumpes” tilfældigt ned blandt klassiske ejendomme hvor de fremstår som ”den grimme ællinger” men samles i nye kvarterer som eksempelvis Nord- og Sydhavnen, Ørestad o.l. Vi skal således med afgivelse af høringssvar opfordre til at planerne om opførelse af boligtårnet på Nuuks Plads opgives, og pladsen i stedet udlægges til rekreative formål alternativt til opførelse af en boligejendom der visuelt og højdemæssigt flugter med naboejendommene. Afslutningsvis skal vi udtrykke vores undren over pladsens navngivning ”Nuuks Plads”, da vi ikke ser nogen relation mellem pladsen og Nuuk på Grønland. Vi skal derfor foreslå at pladsen omdøbes til ”Martin Nyrops Plads” alternativt ”Nyrops Plads” og dermed navngives efter Martin Nyrop der var arkitekt og professor, og bl.a. tegnede Østre Gasværk, Københavns Rådhus og det bevarings værdige Landsarkiv som ligger på pladsen. Nyrops Plads vil falde godt i tråd med navngivningen af de øvrige gader som grænser op til pladsen, og som alle er navngivet efter store mænd med relation til området. For at nævne nogle: Hjort Lorentzensgade, Rantzausgade, Borups Allé, Laurids Skous Gade, Hans Egedes Gade, Struensesgade, Krügersgade, Ahlmannsgade og naboen Brorsons Kirke. I øvrigt vil denne navneændring bringe pladsens navn i harmoni med navngivningen af de øvrige stationer på Metro Cityringen. Derfor må vi opfordre til et navneskift til det naturlige navn ”Martin Nyrops Plads”/”Nyrops Plads” inden ”Nuuks Plads” for alvor tages i anvendelse.
Læs høringssvar fra Kirsten og Jens Peter Poulsen
Indsendt af:
Gitte Snefstrup
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
399
By:
København
Postnr.:
2200
Nej tak til et højhus på Nørrebro! Et 75 meter højhus på Nuuks Plads ville ødelægge de ellers hyggelige og rolige, grønne omgivelser på Nørrebro omkring Nørrebro Parken, Hans Tavsens Park og Assistens Kirkegården. Et højhus ville skabe mørke i det ellers rare, lyse og inkluderende udendørsmiljøer i Nørrebro Parken og på Hans Tavsens Plads – begge fungerer som grønne oaser for byens beboere. Også Assistens Kirkegården ville blive (negativt) påvirket af et højhus i baghaven: Et højhus skaber turbulens, noget som byen i forvejen har nok af, og som hverken hører til på den smukke kirkegård eller i de ovenfornævnte oaser – tværtimod! Også de mange hyggelige gårdmiljøer omkring Nuuks Plads ville lide med et højhus i baghaven: Det ville give skygge i disse gårdmiljøer, som for mange er af stor betydning og som bliver brugt flittigt - her opholder man sig og børn kan lege frit. Samtidig ville det være et æstetisk flop med et 75 meter højt hus midt i en ellers ensartet boligmasse. Nuuks Plads burde i stedet fungere som et grønt åndehul i en form for udendørs fællesrum som både bydelen og byens mange beboere kan drage nytte af.
Læs høringssvar fra Gitte Snefstrup
Indsendt af:
Ahu Jespersen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
398
By:
København
Postnr.:
2200
Nej til højhus på Nuuks Plads. Det passer ikke ind i området. Bevar Nørrebro, som det er!
Læs høringssvar fra Ahu Jespersen
Indsendt af:
Rasmus Nicolaj Jespersen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
397
By:
København
Postnr.:
2200
Nej tak til Højhus på Nuuk Plads. Der er allerede tæt bygget i det område!
Læs høringssvar fra Rasmus Nicolaj Jespersen
Indsendt af:
Karen Bosworth
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
396
By:
København N
Postnr.:
2200
Den nye bygning passer ikke ind sammen med de gamle flotte bygninger. Derudover kommer det til et give en endnu mere overdreven og forkert “trafik” i området, hvor der i forvejen er trafikeret. Ydermere vil bygningen, som vist på tegningerne, være med til at skærme for enormt meget sollys i løbet af dagen, i området, hvilket ganske enkelt er ærgerligt i de lysere måneder, hvor folk bruger bybilledet hyppigere.
Læs høringssvar fra Karen Bosworth
Indsendt af:
Elena Tiulenev
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
395
By:
København
Postnr.:
1718
Nej
Læs høringssvar fra Elena Tiulenev
Indsendt af:
Johanna Lindman
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
394
Virksomhed / Organisation :
Holbæk sygehus
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til flere højhuse i København. Opførelse af nye boliger bør ske under hensyn til nærmiljøet. Et 75 meter højt tårn passer ikke ind i nærmiljøet på Nørrebro, hvor befolkningstætheden i forvejen er høj, og hvor de eksisterende bygninger er opført med 4-6 etager. Opfør et tårn i samme højde som de omkringliggende bygninger. Et 75 meter højt (prestige)tårn (for arkitekter og politikere) bør bygges i områder, hvor boligmassen ser tilsvarende ud, fx Ørestaden.
Læs høringssvar fra Johanna Lindman
Indsendt af:
Hans H. Johansen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
393
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
I lokalplan 489 fra 2013, Lokalplan Nuuks Plads står der: "Københavns Kommunes arkitekturpolitik sigter mod at fremme byens egenart, byrum og urbane landskaber, bæredygtigt byggeri samt arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med byrummets arkitektoniske kvalitet og egenart, herunder skala og proportionering" Vi håbede den nye plads og området ville blive et menneskevenligt, lyst og åbent byrum, men dette projekt sejler åbenbart under falsk flag
Læs høringssvar fra Hans H. Johansen
Indsendt af:
Susanne Dønbo
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
392
By:
københavn
Postnr.:
2200
Jeg siger nej til et højhus på nuuks plads. Det passer ikke ind i omgivelserne. Byg dog noget der kan komplementere det smukke bevaringsværdige Landsarkiv og noget, der ikker rager op over de eksisterende bygninger. Byg noget der kan rumme både unge og gamle og børnefamilier. Jeg bor i den fredede ejendom Hornbækhus. Et højhus vil kaste lange skygger ned over haven og have indflydelse på vindforhold og det vil ikke være smukt at se det rage op over hustaget.
Læs høringssvar fra Susanne Dønbo
Indsendt af:
Laura Andersen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
391
By:
København N
Postnr.:
2200
Nørrebro ønsker ikke det højhus. Høringssvarene taler deres tydelige sprog. Der er massiv modstand mod projektet i lokalområdet og der findes ingen gode argumenter for at ‘fortætte’ Nørrebro yderligere med denne uskønne og malplacerede hovsa-løsning af et byggeri. Og hvis højhuset vedtages og bygges, vil det ikke blot kaste sin mørke skygge på vores få grønne områder, det spirende liv på Rantzausgade og de eksisterende boligers vinduer og altaner, men for eftertiden stå som en markant skamstøtte over dårligt forvaltningsmæssigt arbejde og ikke mindst komplet politisk tonedøvhed. Projekter viser på alle måder, at der er en katastrofal manglende indsigt på Rådhuset omkring, hvad Nørrebro har brug for.
Læs høringssvar fra Laura Andersen
Indsendt af:
Isabella Scordo
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
390
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Kæmpe NEJ TAK til lokalplansforslag. Jeg synes IKKE om det nye lokalplanforslaget da det ganske enkelt er med til at ødelægge bybilledet og arkitekturen på Nørrebro. Den nye bygning passer ikke ind sammen med de gamle flotte, krogede og hyggelige bygninger - og kommer til at være en kikset og malplaceret søjle der falder helt udenfor. Derudover kommer det til et give en endnu mere overdreven og forkert “trafik” i området, hvor der i forvejen er trafikeret. Ydermere vil bygningen, som vist på tegningerne, være med til at skærme for enormt meget sollys i løbet af dagen, i området, hvilket ganske enkelt er ærgerligt i de lysere måneder, hvor folk bruger bybilledet hyppigere. Brug hellere det gamle statsarkiv til at lave en offentlig bygning som områdets borgere kan benytte sig af. Lav det om til en sportsbygning, et koncert sted eller et sted hvor områdets borgere kan mødes på tværs af kulturer og etniciteter. Bygningen vil passe meget bedre på Bryggen eller Ørestaden. IKKE midt på Nørrebro.
Læs høringssvar fra Isabella Scordo
Indsendt af:
Jeppe Kolstrup
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
389
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Jeg ønsker ikke et højhus på Nuuks Plads
Læs høringssvar fra Jeppe Kolstrup
Indsendt af:
Erik R. Pedersen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
388
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker et nej tak til højhuset på Nuuksplads. Et højhus på 75m vil være til stor gene for lokalområdet og helt ude af trit med den omkringliggende bebyggelse.
Læs høringssvar fra Erik R. Pedersen
Indsendt af:
Morten Friehling
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
387
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Er det ikke forkert at placere et meget højt tårn i et område med så harmonisk og sammenhængende arkitektur som nuuks plads?
Læs høringssvar fra Morten Friehling
Indsendt af:
Marie Jensen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
386
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til et stort højhus på Nuuks Plads. Renovering er tiltrængt og relevant, men da Nørrebro i forvejen er den tættest befolkede bydel i København, burde der i stedet fokuseres på at skabe flere grønne arealer og mere luft.
Læs høringssvar fra Marie Jensen
Indsendt af:
Maria vork
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
385
By:
København
Postnr.:
2200
Høj hus på Nuuks plads,nej tak. Som småbarns familie er noget af det mest unike i dette området,at man kan bo o byen og samtidig have en tryg ramme rundt som er grøn og åben. Et højhus i de dimentioner der er tale om,vil tale imod alt hvad området står for. I øvrigt virker det arktektonisk som galskab at lade dette gennemføres... det lader til at der kun er nogen bag en computer som synes dette var smart,for et hvert menneske som tager tur herud og ser det i levende live,vil aldrig komme med sådan et bud. I hvert fald ikke hvis de selv skal bo i området... så nej tak!
Læs høringssvar fra Maria vork
Indsendt af:
Anna Jacobsen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
384
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til et 75 meter højhus på Nuuks plads. Vi ønsker ikke byggeri der bryder med 5-etages strukturen i området samt massiv skygge i vores gård.
Læs høringssvar fra Anna Jacobsen
Indsendt af:
Per Ramsing
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
383
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er særdeles meget imod opførelse af højhuse på Nørrebro. Den bygning der netop er opført ved Nørrebro Centeret er et SKRÆMMENDE eksempel på hvordan en konstruktion kan virke forstyrrende i det offentlige rum. Ellers tak til flere "skyskrabere" her i bydelen. Med Venlig Hilsen Per Ramsing
Læs høringssvar fra Per Ramsing
Indsendt af:
A/B Gilbjerggaard
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
382
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforeningen Gilbjerggaard
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Andelsforeningen Gilbjerggaard vil gerne sige nej tak til et stort højhus på Nuuks Plads. Renovering af Nuuks Plads er tiltrængt og relevant, men da Nørrebro i forvejen er den tættest befolkede bydel i København, burde der i stedet fokuseres på at skabe flere grønne arealer og mere luft.
Læs høringssvar fra A/B Gilbjerggaard
Indsendt af:
Jamil Gulmann Shihab
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
381
By:
København
Postnr.:
2200
1 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 Generelle bemærkninger Jeg bifalder, at der skal ske noget med Nuuks Plads, men vurderer, at der i lokalplanforslaget er indbygget så mange forudsigelige (og uforudsigelige) problemer og uklarheder, at en realisering af forslaget næppe kan blive til glæde for nogen. Der er tilsyneladende brug for utallige afværgeforanstaltninger for at kunne gennemføre projektet, og alene det taler imod det planlagte byggeri (se konklusionerne i Miljøvurdering af 2. januar 2017, s. 18). I den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der gælder for hovedstadsregionen, er der fokus på livskvalitet, klima, trængsel, trafik og sundhed. Den indeholder en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol ned flere grønne byrum, der tager hensyn til lokale sol- og vindforhold, god infrastruktur og mulighed for at opholde sig mere i byens rum. Det er blandt de målsætninger og visioner som Københavns Kommune har formuleret for københavnerne. Hvis denne hensigtserklæring skal tages alvorligt, kan jeg kun se, at det står i stærk modsætning til det fremlagte Forslag til en lokalplan for Nuuks Plads. Jeg mener, at både forslaget til lokalplanen og miljøvurderingen rummer fortielser og forskønnelser, der dækker over mange og store ulemper for området. Det betyder, at beslutningen om at ’plante’ et 75-80 meter højt hus i en ellers homogen boligmasse med en højde på 20 – 25 meter risikerer at blive truffet på et uoplyst grundlag belastet af manglende eller misvisende dokumentation. De illustrationer, der viser forskellige udgaver af det påtænkte højhus i forslaget til lokalplanen, se fx side 7, 10, 11 og 12, er ikke retvisende. Se især overgang mellem base og højhus og illustrationen side 10 øverst, hvor den reelle højde er manipuleret. De forventede skyggevirkninger er helt utilstrækkeligt dokumenteret og vægtet i vurderingen. Skyggegenerne beskrives kun ved jævndøgn og sommersolhverv og ikke i vintermånederne, hvor der i særlig grad er brug for lys og udsyn og ikke kun sol. Skyggegener i Hans Tavsens Park og for beboere i Rantzausgade og Borupsallé er overhovedet ikke beskrevet. Højhuset vil kaste skygger i Nørrebroparken / (Hans Tavsens Park / Den grønne sti: min tilføjelse) det meste af året om eftermiddagen eller aftenen (se side 10 og 18 i Miljøvurdering), og det vil desuden mørklægge store dele af de fælles gårdanlæg i området. Det betragter jeg som katastrofalt – Nørrebroparken / Hans Tavsens Park er et grønt åndehul, hvor et stort antal af bydelens beboere elsker at opholde sig. Hvordan harmonerer det med visionerne for fx Hans Tavsens Park? ”Med vinderprojektet NØRREBROSJÆLEN skaber SLA et integreret byrums- og klimatilpasningsprojekt ved Hans Tavsens Park på Indre Nørrebro. Projektet kombinerer grøn bynatur, nørrebro’sk fællesskab og innovative skybrudsløsninger, og bygger videre på stedets store eksisterende kvaliteter og helt særlige ånd”. (Downloadet den 04-05-18 http://www.sla.dk/dk/projects/hanstavsenspark/) Hvordan harmonerer visionerne i dette vinderprojekt med skygger fra et højhus? 2 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 Gårdanlæggene er frirum, hvor vi møder vores naboer, spiser sammen, og hvor børn kan lege sikkert. Se fx illustrationen side 18 i forslag til lokalplan, som viser fritidsområder (01) i området – obs. her er også Assistens Kirkegård inkluderet. Kort sagt, der er kun et meget begrænsede fritidsområde til rådighed for børn og familier. Det område, der er til rådighed i forbindelse med Den grønne sti, vil i fremtiden blive yderligere belastet året rundt og ud over, hvad det kan bære. En nærlæsning af forslaget til en lokalplan og af den tilhørende miljøvurdering afslører fortielser og forskønnelser, der dækker over mange og store ulemper for området. Ifølge miljøvurderingen vil højhuset skabe turbulens. Det imødegås i forslaget til lokalplan af optimistiske forventninger til effekten af beplantning o.a. – træer, buske og perforerede portelementer/læskærme – på vind og turbulens på den centrale plads mellem bygningerne. De angivne portelementer/læskærme ind til Nyrop-bygningen vil fx kun virke, hvis de er permanente. Ud fra illustrationen side 6 i lokalplanen er det umuligt at afgøre, om de nævnte portelementer/læskærme er standfaste. Hvis de i tænkt som porte, der kan åbnes og lukkes (se side 29, §6 stk. 3, afsnit f) har de kun effekt en del af døgnet, nemlig når de er åbne. Jeg føler mig på ingen måde overbevist om, at den skitserede beplantning kan afhjælpe de problemer, der opstår som følge af vind. I gaderne omkring lokalområdet ses eksempelvis træer, der blev plantet for 10 år siden, og som kun har udviklet sig meget lidt i både højde og bredde. På det tidspunkt blev området Florsgade – Hiort Lorenzens gade – Laurids Skaus gade gennemrenoveret. Desværre har beplantningen det ikke godt, og det gælder både træer og mindre buske. Der mangler i øvrigt en præcisering af, i hvilket omfang de såkaldt begrønnede arealer skal vedligeholdes, og hvem der har ansvaret for dette i hele området. Jeg mangler også dokumentation for, hvordan vindforholdene og turbulensen vil være i de gader, der ligger rundt om pladsen og over gadeniveau. I det efterfølgende tager høringssvaret tage udgangspunkt i de bestemmelser, der er fastlagt i Forslag til lokalplan – Nuuks Plads II, side 24-42. Jeg har valgt at fremhæve de forhold, der efter min mening er problematiske. AD § 1. FORMÅL Hvis man ser på befolkningstætheden i de enkelte bydele i København, kommer Nørrebro ind som en klar nummer et. Der bor mere end dobbelt så mange mennesker her som på Østerbro, der er nummer to i rækken. Nørrebro er også den tættest befolkede bydel i skandinavisk sammenhæng. Nørrebro savner rekreative områder og generelt udendørs tilbud. Det kunne der med en mere visionær tænkning være rettet op på i forbindelsen med anlæggelsen af den nye metrostationsplads på Nuuks Plads. Det er fx tilfældet ved metrostationerne på Østerbro ved Trianglen og ved Aksel Møllers Have, hvor det har det været muligt at etablere frie arealer omkring metrostationerne, og hvor man ikke på noget tidspunkt har talt om ”stationsnær fortætning”, som det er tilfældet ved Nuuks Plads. 3 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 AD § 3. ANVENDELSE Stk. 1-3 – underområde 1, 2 og 3 Den centrale plads – Område I – mellem de to bygninger defineres som byrum ifølge tegning II, mens forpladsen – Område II – ved metroen defineres som rekreativt område. Betyder det, at den centrale plads ikke er et rekreativt område? Det jeg vil påpege er, at der mangler rekreative faciliteter i hele området. Stk. 4 – Almene boliger Det er fastlagt, at de almene boliger, der er en del af projektet udgør 25 % af det samlede boligareal, og at de skal udbydes som ungdomsboliger: bygning A. Når det drejer sig om boligerne i højhuset – bygning B – er det fx ikke muligt at få oplyst, om de såkaldte 'familieboliger' er ejer- eller lejeboliger, og det er heller ikke muligt at få oplyst, om der er bopælspligt. Boligerne er i lokalplanen defineret som helårsboliger. Og nu nærmer vi os sagens kerne, nemlig hvem der i den sidste ende afgør, hvordan disse boliger skal udbydes. Ifølge den repræsentant for Freja Ejendomme (læs: statens ejendomme), der var til stede ved Borgermødet den 18. april, har hverken stat eller kommune noget at sige fra det øjeblik, hvor staten har solgt grunden og det medfølgende projekt. Om lejlighederne i højhuset udlejes eller sælges er investorernes sag – i dette tilfælde Gefion Group som sammen med Ejendomsselskabet Norden har indledt et samarbejde vedr. ejendommen Nuuks Plads. Om lejlighederne benyttes til airbnb er ude af statslige og kommunale hænder, og der ikke fra kommunal eller statslig side kan stilles krav om bopælspligt. Hvordan stemmer alt dette overens med ønsket om flere boliger til københavnerne? Hvordan harmonerer det med flere almene boliger til helt almindelige lønmodtagere? Hvordan harmonerer det med flere politikeres udtalelser om flere billige boliger til københavnerne? Endelig er det uklart, hvem der skal administrere boligerne. Sagt på en anden måde: Stat og kommune fralægger sig / afgiver enhver form for ansvar og indflydelse, når projektet og grunden er solgt. Stk. 6 – Fællesanlæg Det er uklart, hvordan et anlæg for affaldssortering og storskrald (miljøstation) kan placeres, og om det vil tage plads fra Område I, der ikke er defineret som rekreativt område, men som byrum. Det præciseres heller ikke om den samme miljøstation kan servicere Nyrops bygning, og i givet fald, hvordan affald skal transporteres fra den ene bygning til den anden. Hvis Nyrops bygning skal have egen miljøstation, er der ingen præcisering af placeringen af denne. Hvad med parkering og til- og frakørsel af renovationsbiler, der opfylder de krav, der er nævnt i oplægget? Stk. 9 – Butiksarealer Under valgkampen i forbindelse med kommunalvalget 2017 gav flere partier udtryk for stor bekymring for den nuværende mangel på kulturelle og rekreative faciliteter på Nørrebro. Det blev sagt, at det er vanskeligt – hvis ikke umuligt – at skaffe plads til dem. 4 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 Der kan skaffes plads til rekreative og kulturelle aktiviteter i denne lokalplan, hvis man reducerer antallet af dagligvareforretninger, mindre forretninger og cafeer. Det vil også dæmpe det trafikale pres med færre til- og frakørsler med fragt- og renovationsbiler. Hele området – her medregner mit eget område, mine umiddelbare naboer, beboere på Rantzausgade, Borups Allé og de mange sidegader – er rigeligt dækket ind med cafeer, dagligvareforretninger og småhandlende, og mange af disse kæmper for at overleve. (OBS.: I 2017 lukkede 178 cafeer og restauranter i DK.) AD §4. VEJ, STI- OG ADGANGSFORHOLD SAMT PARKERING Stk. 3 – Adgangsforhold Overkørslen i Florsgade og dens videreførelse ind over opholdsarealet i Område I (tegning 3), medfører farlige situationer. Jeg efterlyser en løsning på, hvordan gående og andre sikres. Billedet på side 11 i lokalplanforslaget er en romantisk visualisering uden realitetspræg. Terrorsikring er ikke medtænkt. Når en lastbil uden videre kan køre ind på det det fælles opholdsareal, vil det også kunne gælde en person med onde hensigter. Stk. 4 – Afvigelser Jeg mangler sikkerhed for, at følgerne af de påtænkte overkørsler (se Miljøvurdering tegning 3) ikke resulterer i en ændring af vejprofiler, yderligere nedlæggelse af parkeringspladser og indskrænkning af fortove. Især i forbindelsen med ind- og udkørslen til Hiort Lorenzens Gade fra rampe og P-kælder. Der mangler dokumentation for og illustration af svingradius for til- og frakørsler. Det, der blev visualiseret på borgermødet, så betænkeligt snævert ud. De svingende biler, især lastbiler, er tæt på modstående fortov ved udkørsel til Hiort Lorenzens Gade fra parkeringskælderen. Jeg efterlyser også dokumentation for placering af affaldscontainere og parkeringsområder for renovationsvogne og en visualisering af disses mulighed for at navigere i området. Stk. 5-8 – Bil- og cykelparkering Det fremgår, at parkering udelukkende vedrører lokalplanområdet. Tilsyneladende er der ikke taget hensyn til, hvordan det kommer til at påvirke det eksisterende område og dets borgere. På trods af at de fastsatte parkeringsnormer lovgivningsmæssigt tilsyneladende er i orden vurderer jeg, at normen er stærkt underdimensioneret og ikke opfylder de reelle behov. Jeg vurderer, at en parkeringskælder med 65 parkeringspladser, der skal dække behovet for 60 boliger + ungdomsboliger + erhvervsdrivende, er helt utilstrækkeligt. Reelt er der kun 57 pladser til rådighed, da der skal være tre pladser reserveret til handicappede. Forestil jer, hvor belastet området vil være i fremtiden, når kampen om parkeringspladser går ind. Igen må jeg konstatere, at de nuværende beboeres behov slet ikke er medregnet. Og hvad angår cykelparkering er hele området omkring lokalplanområdet allerede nu oversvømmet med cykler. Det er skønt, at det er et populært transportmiddel, men der ikke tilstrækkelig plads til at parkere i hverken gårde, kældre eller cykelstativer. 5 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 Jeg må spørge, hvordan man vil håndhæve / kontrollerer, at beboere i det nye byggeri benytter cykelparkeringen i parkeringskælderen? AD §5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Det er et helt forfejlet forslag, at opføre et højhus på ca. 80 meter tæt på Jagtvej og Rantzausgade. I forslaget til lokalplan angives husets højde til 75 meter, men på et spørgsmål om den reelle højde på borgermødet, blev højden angivet til ca. 80 meter. Stk. 5 – Områder der ikke må bebygges Der mangler en sikkerhed for, at kollektive anlæg, som nævnt under §3, ikke må placeres i dette område. AD §6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Det planlagte højhus er et fremmedelement i en i øvrigt harmonisk og klassisk karrébebyggelse. Nørrebros arkitektoniske kendetegn er det karakteristiske femetagers karrébyggeri; det er det arkitektoniske udsagn, jeg anser for kulturelt bæredygtigt, og som skaber livskvalitet i vores bydel. Vores bydels kendetegn er ikke tårne i modsætning til den indre bys variation af kobberbelagte tårne. Jeg vil hævde, at vores bydel også er en historisk bydel, som har krav på samme omsorg for historien, som Kommuneplan 2015 fastholder for indre by. Det er vanskeligt for ikke at sige umuligt at forstå, hvorfor København og i dette tilfælde Nørrebro pludselig har et behov for pejlemærker og vartegn og en helt ny identitet, som det gentagne gange understreges i forslaget til lokalplanen. Det karakteristiske karrébyggeri giver os alle muligheden for at se himlen på trods af den tætte bebyggelse. Det er selve forudsætningen for det frie udsyn til himlen. Et alternativ kunne være karrébyggeri i en ny fortolkning på lokalplanområdet, der kulturelt bæredygtigt og på harmonisk vis kan føje sig ind i det eksisterende bygningskultur. AD §7. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1 – Friarealers størrelse og overordnede indretning Kravet til friareal bør ikke fraviges i forhold til den bevaringsværdige arkivbygning; det er jo netop den bygning, hvor der er behov for friarealer med de påtænkte tilstødende udendørsfaciliteter. Det betyder jo også et yderligere pres på de øvrige friarealer. Der er ikke præciseret, hvilket areal der overtages af kommunen som offentligt område, og hvem der dermed har ansvar for pasning og vedligehold. Der er ikke i beregningen taget højde for, at friarealet på den centrale plads begrænses på grund af den skrå tilkørsel fra Florsgade. Den må betragtes som et tilkørselsareal. Stk. 3 – Indretning af friarealer Der står, at indretning skal give ”trygge muligheder for adgang til metrostationen gennem hele området”. Den skrå overkørsel fra Florsgade og videre over ”den centrale plads”, der forbindes 6 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 med overkørslen, kan man ikke kalde ”en tryg mulighed for adgang til metrostationen” og ophold på pladsen. Endnu en gang sløres løsningen og de reelle forhold (se illustrationen side 11). Stk. 4 – Belægninger Der henvises til en tegning nr. 7, hvor der angiveligt skulle kunne ses nogle beplantningszoner. Disse beplantningszoner findes ikke på tegningen. Stk. 8 – Fællesanlæg Der står: ” Det er en betingelse for ibrugtagning, at ubebyggede arealer og parkeringsanlæg indgår i fællesanlæg”. Det fremgår ikke klart, hvem de ubebyggede arealer og parkeringsanlæg er fælles for: os eller de andre? Stk. 9 – Beplantning i underområde I Der tales om 6 beplantningszoner, hvor der henvises til tegning nr. 6, men der er kun angivet 5 på tegningen. Der mangler evidens for, at beplantninger har en effekt på vindforholdene. Der mangler angivelse af, hvor lang en tidshorisont man regner med, før træerne har den optimale højde og giver det lovede vindkomfort-niveau. Og i øvrigt savner jeg en definition af, hvad der forstås ved vindkomfort. Også i denne forbindelse er illustrationerne forførende og fantasifulde med træer i 3. sals højde. Hvis hele dette planteprojekt ad åre, når den ønskede højde, må man forvente, at det bliver en overordentlig skyggefuld plads. Stk. 11 – Bevaringsværdige træer og beplantning Der er fire bevaringsværdige træer på lokalplanområdet. Det ene ofres allerede fra starten, nemlig træet i området mellem de to bygninger. Hvad angår de resterende tre træer, finder jeg ikke en overbevisende beskrivelse af, hvordan byggeriet skal kunne skærme disse træer og deres rødder både i byggeprocessen og efterfølgende. Jeg vil protestere mod, at det bevaringsværdige træ i området mellem de to bygninger fældes med forvisning af flagermusene til følge, jf. indsigelse fra Byens Anvendelse, side 4 i Miljøvurdering. Jeg vil ligeledes protestere mod, formuleringen ”De på tegning nr. 6 markerede bevaringsværdige træer må ikke beskæres eller fjernes uden særlig tilladelse fra Teknik- og Miljøudvalget, som giver mulighed for beskæring og fældning.” Allerede nu ser det ud til at det største træs drypzone rækker ind over det skitserede byggeri, med andre ord: De træer bliver nok fældet! AD §8. BYRUM OG KANTZONER Stk 1 – Fastlæggelse af byrum Hvordan kan man kalde taghaven et byrum, når der ikke sikres offentlig adgang. Stk. 2 – Indretning af byrum 7 Høringssvar til Forslag til Lokalplan – Nuuks Plads II: Maj 2018 Det er svært at forestille sig, at der bliver solrigt på den centrale plads; den er omgivet af højt byggeri og tænkes beplantet med en blanding af høje træer og tæt bevoksning, for at sikre tålelige vindforhold. Der mangler en skyggesimulering på den centrale plads, som kan dokumentere påstanden om, at byrummet vil byde på mange solskinstimer, jf. side 32 i lokalplanen: ”Byrum skal have gode solforhold og indrettes med lægivende og støjdæmpede foranstaltninger.” Jeg mangler en præcis målfast præcisering af alle de angivne foranstaltninger: bede, faste opholdsmøbler og cykelparkering, udendørsservering m.v. Det er ikke tilstrækkeligt med upræcise forskønnende og idylliserende computertegnede illustrationer, som ikke viser virkeligheden. Stk. 3 og 4 – Placering og indretning af kantzoner – tegning nr. 8 Kantzone D, mod Hiort Lorenzens gade, vil støde sammen med ud- og indkørsler til parkeringskælderen. Det er uklart, hvor langt kantsoklen kan anvendes som siddemulighed. Vil parkering af elementer til renovation få betydning for udformningen af og siddemulighederne på kantzonen? Det er nok mere realistisk at soklen vil blive brugt som cykelparkering; al erfaring viser det. Vær realistisk! Kantzone E, mod den centrale plads: Illustrationen viser kun en del af denne kantzone og ikke hvorledes overkørslen og vareindlevering til dagligvarebutik etableres. Hvordan kan man sikre tryg færdsel og siddemuligheder? AD §9. STØJ OG ANDEN FORURENING Stk. 3 – Betingelser for ibrugtagning Se fx Miljøvurdering, Bilag C, Lydnotat, side 3, hvor der står: ”... at støjniveauet på forpladsen mod Jagtvej vil være op til 70 dB(A).” Miljøvurderingen beskriver ikke, hvordan de øvrige beboere i området påvirkes af den øgede befolkningstæthed: støj og trafik. Der er lagt op til en dramatisk øgning af bebyggelsesprocenten i et område, der i forvejen er det tættest bebyggede område i hele Norden, og et af de områder i landet med størst luft- og støjforurening. Undersøgelser om forurening og støj fra Nationalt Center for Miljø og Miljøstyrelsen dokumenterer dette, men det er fuldstændig ignoreret i lokalplanen. AD § 10. REGNVAND I UNDEROMRÅDE Præcisering af om udgravning i anlægsfasen underminerer de fredede træers rødder mangler. Der bør beskrives en præcis sikring af disse og ikke blot en hensigtserklæring. Det ser umiddelbart ud som om de skitserede faskiner (se fig. 2 og 3, side 5-6 i rapporten fra Rambøll) kolliderer med de fredede træers rodnet. AD § 13. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Man kan genoverveje den eksisterende lokalplan nr. 489 Nuuks Plads Metrostationsplads, der blev vedtaget 13. december 2012 i Borgerrepræsentationen. Lad mig understrege, at der er et stærkt ønske om at følge den. Med det forbehold, at Landsarkivet ikke var nedlagt på det tidspunkt, kan planen forholdsvis let revideres med nedrivning af Koppel-bygningen og nybygning af ungdomsboliger samt udnyttelse af Nyrop-bygningen som skitseret i det forslag til lokalplan, jeg sidder med i dag.
Læs høringssvar fra Jamil Gulmann Shihab
Indsendt af:
Sally Nicholls
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
380
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Hvis man synes, at et højhus klæder Nyrops bygning så godt, så synes jeg, at man skal bygge et på Rådhuspladsen….. Nå nej! Der har man jo prøvet at bygge noget nyt engang. Busterminalen, der blev revet ned til sidst, fordi man syntes, at den gjorde pladsen grim. Det bliver noget sværere at ombestemme sig, hvis først man har rejst en mastodont af en bygning på den lille Nuuks Plads. Det kan ikke være rigtigt, at man fylder hver en lille lysning på Nørrebro med bygninger. Gør i stedet pladsen lækker og indret Nyrops bygning til kulturelle formål. Vi er mange unge på Nørrebro og det er lækkert, men hvis prisen for at få plads til 50 flere af os er et 75 meter højt hus, så er den for høj. Men det behøver den jo heller ikke være. Der kan vel bygges ungdomsboliger uden højhuset? Vi har brug for grønne områder og kulturelle institutioner på Nørrebro, ikke flere indbyggere. Vi mangler sportsfaciliteter og vi mangler steder at opholde os udendørs. Se, hvor mange mennesker, der er i Nørrebroparken og på Assistens om sommeren og prøv at tage en tur i Hillerødgade svømmehal. Nu må I kommunalpolitikkerne tage jer sammen og tage ansvar for jeres vælgeres velfærd! I har været fraværende til de borgermøder, der har været afholdt og I har undveget spørgsmålene op til kommunalvalget. I har et ansvar! I øvrigt har borgerinddragelsen omkring projektet været under al kritik! Vi er trætte af at høre Nyrops fine gamle bygning og rummelighed og åbne pladser fra arkitekter og forvaltningspersonale, der synes, at vi har rigeligt med grønne områder på Nørrebro. Vi er trætte af manipulerede billeder, der viser en solrig plads, når vi hører, at der for at skabe tålelige vindforhold, skal plantes 54 træer på pladsen. Det er manipulation og det er udemokratisk!
Læs høringssvar fra Sally Nicholls

Sider