Nuuks Plads II - lokalplanforslag

  • Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II
Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

14. marts 2018 til 9. maj 2018

Sagsnummer

2016-0084451

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. maj 2018

Høring ikke åben

Lokalplanforslag ikke vedtaget

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. oktober 2018 ikke at anbefale lokalplanforslaget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljøvurdering, referat af borgermøde, henvendelser modtaget i høringsperioden, skema over foreslåede ændringer m.v.

Se dagsordener og referater fra Borgerrepræsentationen og de politiske udvalg.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Nuuks Plads II som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 1. marts 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljøvurdering, intern høring faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 14. marts 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 18. april 2018

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 29. marts 2016 startredegørelse for Nuuks Plads II. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark 

 

Kontakt