Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II

Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringsfrist:

9. maj 2018
Indsendt af:
Per Bregengaard
Dato: 16. marts 2018
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne udtrykke min bekymring for og modstand overfor højhusbyggeri på Nuuk Plads. Højhusbyggeriet er til gene for nærmiljøet. Det skaber skygge og vinde. Den byfortætning, som er en følge af at bygge i højden, forøger trafikbelastningen, og skaber et øget pres på serviceinstitutionerne.
Læs høringssvar fra Per Bregengaard
Indsendt af:
R. Hofman
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
18
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg tror vi er mange der ser frem til at Metroen åbner (nu da vi mister vores buslinie i Rantzausgade), men at bygge et højhus ved siden af Metroen, synes jeg er en virkelig dårlig ide. Alene højden vil skæmme hele kvarteret, bygningen på jeres tegninger er gyselig... den ligner noget der er bygget af legoklodser af en beruset person! Skal der absolut bygges på matriklen, så tag hensyn til de eksisternede bebyggelser i området, både mht. højde og æstetik. Alt over 5 etager vil være en hån mod alle i kvarteret. Byg hellere noget i stil med The Reliance Building i Chicago - eller i det mindste med karnap, dog ikke nær så høj. http://www.architecture.org/architecture-chicago/buildings-of-chicago/building/reliance-building/ https://www.dezeen.com/2015/09/30/chicago-lesser-known-architecture-gems-pullman-mies-van-der-rohe-helmut-jahn-theaster-gates/ Vi er nok alle klar over at der mangler boliger i København, men Nørrebro er i forvejen et meget tæt bebygget omåde, så vi har ikke brug for endnu flere bebyggelser. Derimod har vi brug for nogle hyggelige udendørsområder uden støj. Æstetik og trivsel for beboerne i området må veje tungere end profit hensyn! Hvis der tidligere er taget en principbeslutning om, at bebyggelsesgraden ikke skal stige på Nørrebro, ville dette jo blive brudt. I forbindelse med den kommende Metro St. vil der desuden blive brug for en del cykelparkering. Mht. arealet bag Landsarkivet, vil det være en god ide at have et mad/grønt marked, og en cafe/restaurant - gerne en placering hvor støj ikke generer de omkringboende.
Læs høringssvar fra R. Hofman
Indsendt af:
Ellen Bjarnø
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
17
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Denne lokalplan kan Københavns kommune ikke være bekendt - hverken med hensyn til det byggeri og de konsekvenser medfører eller hvad angår kvalitet af lokalplan. Højhuset er fuldstændig malplaceret i denne tæt bebyggede del af af København - arkitektonisk, med hensyn til vindvirkninger lokalt, øget biltratik (Jagtvej er proppet med trafik). Miljøvurderingen er den tyndeste jeg har set og fuld af subjektive - sjovt nok alle positive) udsagn. Hvad angår lokalplanens beskrivelser synes jeg f,eks det er mærkeligt at der tale om familieboliger og almenboliger - er almenboliger ikke for familier ??? . Åbenbart ikke og de skal ikke være i højhuset men i længeboliger. Der kan godt være ungdomsboliger i højhuset men kun i de nederste etager. Ja man kan ikke undgå at ane klassedelingen. Der er mange andre ting , man må undre sig over. Men som sagt den lokalplan kan man ikke være bekendt. Hilsen Ellen Bjarnø
Læs høringssvar fra Ellen Bjarnø
Indsendt af:
Kasper Vork
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
16
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er stor tilhænger af flere boliger til studerende, men jeg er i endnu højere grad tilhænger af sollys på mit hjem. Hvis er højhus på 75m bliver bygget, kommer det til at betyder markant færre soslkinstimer på det tidspunkt, hvor de fleste rent faktisk vil kunne nyde dem, nemlig sidst på eftermiddagen både i min andelsboligforening og i Hans Tavsens Park. Nej tak.
Læs høringssvar fra Kasper Vork
Indsendt af:
Jørgen Elgaard Larsen
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
Et højhus vil i den grad stikke af fra den øvrige bebyggelse i området uden at bidrage med noget positivt. Tværtimod vil det rejse sig truende over kvarteret - en øjebæ, der vil dominere bybilledet og fjerne fokus fra de omkringliggende bygninger. Illustrationen i lokalplanforslaget illustrerer glimrende, hvordan højhuset vil forstyrre indblikket til kirken. Derudover vil et højhus uværgerligt give vind-, skygge- og indsigtsgener for de omkringliggende bygninger. Selvfølgelig skal Nyrops fine murstensbygning bevares, men Koppels skiferbygning er også karakteristisk og bør bevares!
Læs høringssvar fra Jørgen Elgaard Larsen
Indsendt af:
Martin SL.
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
14
By:
Copenhagen
Postnr.:
2200
Et højhus er ikke en god idé. Se blot på højhusene i brønshøj, de troner over hele området omkring brønshøj svømmehal. De gør intet godt for området. Et højhus for enden af borups allé vil bestemt påvirke nørrebro i negativ retning. Byg gerne et 4-etagers hus så det "matcher" det omkringliggende byliv.
Læs høringssvar fra Martin SL.
Indsendt af:
Asta Bidstrup Eskjær Hansen
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Virkelig super dårlig idé. Nej tak til højhus, Nørrebro er Københavns tættest befolkede bydel?
Læs høringssvar fra Asta Bidstrup Eskjær Hansen
Indsendt af:
Kirsten Høyer-Nielsen
Dato: 15. marts 2018
Svarnummer:
12
By:
København N
Postnr.:
2200
Der er tidligere taget principbeslutning om, at bebyggelsesgraden ikke skal stige på Nørrebro. Det brydes med dette forslag. Byrummene omkring Nuuks plads ændres ved så høj en bygning på en måde, som strider mod det nuværende overordnede princip, at beboelserne er 5 etager. Nørrebro er farverig på mange andre måder og et moderne højhus v Nørrebros station må forblive den eneste fejltagelse. Jeg tilslutter mig tilfulde de hidtidige høringssvar.
Læs høringssvar fra Kirsten Høyer-Nielsen
Indsendt af:
Ken H Jensen
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
11
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Hej Endnu et 75m højhus, har de sidste 20 års byudvikling, ikke ved at gå helt galt, mon ikke byen skal trække vejret lidt, alle disse højhuse ødelægger desværre bybilledet helt og fjerner fokus fra byens oprindelige historie, det så synd, for os og de turister der skal se på det. MVH/Ken Jensen
Læs høringssvar fra Ken H Jensen
Indsendt af:
Olga Shetts
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Højhus her på Nørrebro er ikke nogen gode ide. Der er bygget en del højhuse gennem tiderne, som stdog står og generer øjet i København. Der er ingen grunde til at ødelægge kvarteret med det. Et stort butik/indkøbscenter/ restaurant center vil tage kunder fra de eksisterende forretninger. Dem er der mange af her i kvarteret og de bidrager med rigtig meget sjæl og charme. Vil det ikke være synd at miste det? Venlig hilsen Olga
Læs høringssvar fra Olga Shetts
Indsendt af:
Thomas Scott Scott Lund
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
9
By:
Koebenhavn N
Postnr.:
2200
Huset bør maks være 5. etager, så det viser respekt for omgivelserne. Et højhus, der skaber kraftige vindkorridorer og lange skyggevirkninger, er i bund og grund et overgreb på kvarteret og naboerne. Det bør vi ikke acceptere. Slet ikke når Nørrebro i forvejen er den tættest befolkede bydel. Investorerne vil altid bygge så højt som muligt. Og 21 etager er et absurd udspil. Husene på Krøyers plads over for Nyhavn skulle jo også først have været 55 meter høje med hollandsk arkitektur, men endte på 5 etager... https://www.magasinetkbh.dk/indhold/kroeyers-plads. De huse har fået en god balance. Borgernes og hele kvarterets interesser bør også komme først på Nuuks Plads.
Læs høringssvar fra Thomas Scott Scott Lund
Indsendt af:
Christian Flensted Rasmussen
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
8
By:
København N.
Postnr.:
2200
Selvfølgelig skal arkivet bevares og der skal værnes om vires historiske og kulturelle udtryk i en gammel bydel som Nørrebro. Det bliver ikke gjort ved at opføre et højhus som ikke stemmer overens i udtryk eller æstetik sammenlignes med det omkringliggende. Det er klart at der er en stor investering, hvor beslutningstagerne ser bort fra det visuelle udtryk på grund af de mange finansielle goder der er ved at bygge højt og billigt, men jeg ser istedet at der stilles tilfreds med de højhuse som nu er blevet bygget og siger stop for flere. Se istedet på nybyggeriet på Griffenfeldsgade, ved siden af cafe Nørrehus, eller krøyers plads på Christianshavn. Lave gode løsninger med et udtryk der passer til vores tid og ikke ødelægger fortidens arkitektur. Det skal indskydes, at forekommer argumentet ‘at der skal bygges så der kommer mange billige boliger’, skal disse personer istedet have en mere nuanceret forståelse og fokusere på stigningerne af huspriser i det private boligmarked. Bygninger står i mange hundrede år, bliver københavn i fremtiden uattraktiv at bo i, som i 80’erne, står de sørgelige højhuse som eksempel på grisk bygge mentalitet. Det har vi set hos futuristernes byggerier og tilblivelsen af nutidens ghettoer, som Tingbjerg, Gellerup, Bellahøj etc. Lad os nu lære af fortiden og undgå samme fejl. Har de ansvarlige for højhuset ved det gamle arkiv en uddannelse indenfor byplanlægning? Måske historie eller lignende der sætter sig ind i folkelig holdning og mening omkring højhuse i byen? Det tror jeg næppe. Derfor foragter jeg denne beslutning og ser gerne et projekt med bedre oplyst og interllektuel overvejelse. Mvh
Læs høringssvar fra Christian Flensted Rasmussen
Indsendt af:
Lars Wolter
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi er mange der er glade for at en metro station rykker tættere på os alle og at vi bliver forbundet med resten af København som aldrig før. Jeg tror også at mange med glæde ser frem til at området på Nuuks Plads nu kan forvandles til andet end en byggeplads. Dog er det ikke i de omkringliggende beboers interesse at der bliver opført højhus op til 75m. Det er mangel på respekt for den i forvejen smukke lavtliggende arkitektur. Det vil have negative konsekvenser for alt for mange beboere, både af udseende, men også i forhold til blokering af solen. Nørrebro har ingen interesse i at have en enkeltstående bygning springe i øjnene på den måde. Det er fint med nybyggeri, men det skal passe ind og ikke være til gene. Og det gør en bygning på 50+ meter absolut ikke!
Læs høringssvar fra Lars Wolter
Indsendt af:
Thomas Rasmussen
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
6
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer på Nørrebro vil jeg gerne protestere mod planen om højhus på Nuuks Plads. Området er karakteriseret af ældre boligbyggeri af max. 6 etagers højde og det nye bygger i vil med sin højde og stil slet ikke passe ind. Tværtimod vil det ødelægge områdets karakter og komme til at stikke ud. For slet ikke at tale om den skygge det vil kaste over naboerne. I min optik bør man ikke bygge højere end de 6 etager som er normalen i området.
Læs høringssvar fra Thomas Rasmussen
Indsendt af:
Hasse Sandell
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Først Ser med stor interesse og positivitet i transformationen/fornyelsen af landsarkivet, metro-stationen Nuuk Pl. færdiggørelse, nærområdet samt Åben Åen - alle har de store og mangefacettede visioner, og s. Dernæst Ønsker at lokalplanens udformning revideres. Lad politikere får arkitekt backup mht. bevaringsværdig byudvikling = stem nej til 75 m højt byggeri. Jeg mener ikke der er belæg for at opføre et så højt byggeri i op til 75 m (21. etager) - det er helt umotiveret, sprænger byrummet i stykker med en skygge- og vindkastende kæmpe, der ikke er rar at bo eller opholde sig ved. Mindre må kunne gøre det (7-8 etager), og forretningscasen bør stadig kunne gå op for investergruppen - Herved kan tårnenes by bevare sin identitet, og udvikler sig via dette stærke brand. Vh . Hasse Sandell
Læs høringssvar fra Hasse Sandell
Indsendt af:
Cecilia Zacho- Kehry
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
4
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg mener det er fuldstændig uset, at vi på Nørrebro skal have sådan en klods liggende, som kommer til at fylde så meget og skygge for vores lavtliggende og hyggelige bygninger og grønne områder.
Læs høringssvar fra Cecilia Zacho- Kehry
Indsendt af:
Thaiger Damsgaard
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
3
By:
København N
Postnr.:
2200
Et 75 meter højhus foran de omring liggende 4 etagers huse vil betyde at der vil være væsentligt mindre dagslys for de omkringliggende huse. Der vil ligeledes være meget generende skygge perioder da sådan et 75 meter højhus vil virke som et solur. Det vil skæmme den arkitektoniske sammenhæng der er i hele området. Den fine landsarkiv vil blive så lille at dets arkitektoniske udtryk vil blive helt ødelagt. Man bør i stedet lave noget der vil bevare landsarkivets fine arkitektoniske udtryk. Det er en skæv vridning af hele Nørrebros og Københavns fine flade arkitektoniske udtryk, som København er berømt for ikke bare i København, men osse i udlandet.
Læs høringssvar fra Thaiger Damsgaard
Indsendt af:
Frederik Larsen
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
Lokalplan Nuuk Plads II har gode forslag med bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som landsarkivet. Men opførelsen af et 75 m højhus er uden respekt for: 1. Omliggende bebyggelse som er maks 5 etager. 75 m er her væsentligt højere og vil overhovedet ikke passe ind i den eksisterende arkitektur og bebyggelse. Det vil efterlade hele området fattigere. Samtidig vil de vindforhold som et højt byggeri medføre at området bliver en gedigen vindtunnel. 2. Indre Nørrebro er det tættest bebyggede område i Danmark, og området omkring Nuuks plads er ingen undtagelse. Området er i forvejen meget belastet af trafik (mange cyklister, busser, voldsom biltrafik på Jagtvej og Ågade). Tilførelsen af mange nye beboere vil belaste området yderligere trafikalt, og lægge pres på de sparsomme rekreative arealer, og det fælles rum som parkeringspladser, cykelparkering mv. Det vil sænke livskvaliteten blandt eksisterende beboere. 3. Der er brug for flere boliger i København, men de skal ikke opføres hovedløst. Nye boligere på Nuuks plads bør ikke være 75 m høje, men ligne de eksisterende bygninger. Vh Frederik Larsen
Læs høringssvar fra Frederik Larsen
Indsendt af:
Julie Rahbæk Møller
Dato: 14. marts 2018
Svarnummer:
1
By:
København N
Postnr.:
2200
Til Teknik- og Miljøudvalget Det vil i høj grad gavne kvarteret omkring Nuuks Plads og den kommende metrostation med åbne byrum og flere butikker og caféer til gavn for områdets beboere og forbipasserende. Dog mener jeg ikke, at der bør bygges et højhus i et så tæt bebygget og befolket et område. Bygningen bør ikke overstige de 5 etager, som omkranser pladsen i dag. Det vil skygge for solen og virke skæmmende i området. Der opføres for tiden flere højhuse i København i tæt bebyggede områder. En af Københavns store fordele i forhold til andre storbyer er muligheden for at se himlen - også i de mindre kvarterer og smalle gader. Den luft og det udsyn bliver begrænset af højhuse, som hører til i byens udkanter snarere end i de tæt bebyggede områder. Jeg er derfor imod opførelsen af et højhus på Nuuks Plads. Venlig hilsen Julie Rahbæk Møller
Læs høringssvar fra Julie Rahbæk Møller

Sider