Postgrunden - Lokalplan nr. 555 med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport

Lokalplanen muliggør en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger og stiforbindelser.

Høringsfrist:

30. juni 2017
Indsendt af:
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
203
By:
København K
Postnr.:
1300
Vedr. Postgrunden. Landsforeningen ønsker hermed at tilkendegive følgende: 1. Bevaringsværdig bebyggelse Vi hilser med tilfredshed, at Wencks Centralpostbygning er optaget i lokalplanforslaget som bevaringsværdig, og der desuden er udarbejdet fint detlajerede bestemmelsen vedr. bygningens ydre i tilfælde af planer om ændringer. Desuden er det glædeligt, at det påtænkte, nærmeste nybyggeri er droslet ned i højden. 2. Planen i øvrigt Der er stadig meget skræmmende perspektiver i det projekt, der foreligger for Postgrunden, idet der skal tillades syv højhuse på "plinten" og fem indkapslede, såkaldte "taghuse" i bygning F og G, hvorfor det bl.a. vil medføre gener for opfattelsen af Wencks bygning set fra Bernstorffsgade. Højhusenes betydning for Københavns skyline er kommunen bevidst om, men ikke på bekymrende måde. Det kan nu undre, at de planlagte højhuse, tær på den indre by, ikke vil kunne få meget uheldige følger for oplevelsen af byens skyline. Selv om højhusene så kaldes "tårne", som mestendels bliver det i forslaget, kan de jo ikke sammenlignes med de historiske tårne, som endnu kendetegner byens skyline! Det er godt, at indre by fortsat friholdes for højhuse, men hvad hjælper det, hvis sådanne bygninger opføres tæt derpå i den højde, som forslaget vil åbne op for? Vi vil derfor appellere til Københavns Kommune om at genoverveje situationen nøje! Med venlig hilsen Helge Torm, formand for Frednings- og Bevaringsudvalget, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Læs høringssvar fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Indsendt af:
vestergaard
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
202
By:
n
Postnr.:
2200
der er systemfejl og meget uregelmæssig drift af blivhoert.kk.dk
Læs høringssvar fra vestergaard
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
201
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Se de vedhæftede dokumenter
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Kenan Seeberg
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
200
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Som indfødt Københavner samt beboer og bruger af byen i godt og vel 56 bevidste år, må jeg på det skarpeste protestere mod den vedtagne plan for den såkaldte Postgrund med tilstødende arealer. Den foreliggende plan er komplet visionsløs, og det er en hån mod borgerne, at man stort set ensidigt satser på at styrke finanssektoren, erhvervslivet og en 'internationalisering' af hovedstaden med prestigebyggerier, der både vil smadre byens smukke lave skyline, og kaste lange skygger på Bryggen. Men særligt graverende er det, at der satses på kontorbyggeri til gavn for finans og -erhvervsliv, i stedet for at skabe et bykvarter, der er en visionær kombination af rekreativt område og boliger og arbejdspladser for borgere med lave og middelindkomster. Københavns kommune bør leve op til egne målsætninger om at skabe en grøn rekreativ by med langt flere boliger, der kan betales af almindelige mennesker. Grunden kunne passende bruges til at skabe en række forskelligartede bebyggelser, der både kunne rumme leje- andels og ejerboliger. En kombination af komplekser ikke højere end fem-seks etager, og eksempelvis rækkehuse. Samt bebyggelser i samme højde til mindre erhverv, værksteder, cafeer, mindre museer o.lign. Et levende område med arbejdende mennesker der ikke behøver pendle ind til byen, men som rent faktisk bor i den by, hvor de arbejder. Boligområderne kunne omkranses af grønne rekreative park- og naturområder, hvor både de lokale, men også byens øvrige borgere samt turister og tilrejsende kan vegetere, trække vejret, cykle, slappe af eller opleve. I et miljø, hvor der kunne være legepladser, værksteder, små musikscener, ridebaner, minigolf, baner til sportsudøvelse, væresteder til hjemløse og skæve eksistenser. Kun fantasien sætter grænser. Vi har ikke brug for mere internationalisering og skyskrabere, men nye områder, der respekterer byens 1000-årige historie, og samtidig er en bæredygtig vision for almindelige mennesker, hvor man kan se både stjernerne om natten og himlen om dagen. Og hvor der er tænkt på mennesker og familiers behov i stedet for prestigebyggerier og intensiv profitmaksimering. Jeres projekt er en ommer. Kom igen med noget der er til gavn og glæde for mange flere.
Læs høringssvar fra Kenan Seeberg
Indsendt af:
Sally Mountfield
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
199
By:
København K
Postnr.:
1452
Der er en ting jeg ikke forstår. Det er som om at der nu bliver foreslået et væld af høje huse og man behandler dem sag for sag. Ville det ikke være relevant at have en samlet plan for hele København i stedet for at ændre byen matrikel efter matrikel. Der er en aftale om at man ikke bygger højt i middelalderbyen, men det er åbenbart ok at bygge højt lige ved siden af middelalderbyen. Det er et spørgsmål om tid før at man ikke kan gå rundt i den historiske by uden at se et højhus og gad vide hvad det gør ved Københavns kulturelle værdi? Gad vide om det vil påvirke turisternes lyst til at besøge byen? Jeg forstår ønsket om at forskønne området, men der er ingen grund til at bygge så højt. Bygningerne vil med deres højde præge turist områder både ind mod byen og ud mod havnen. Det jeg syntes er mest forrykt er at det virker som om at kommunen ikke har nogen samlet plan for disse vigtige områder både for turismen og kulturelle tiltag. Først ændrede man industriens hus på Rådhuspladsen. Så gav man lov til at Carlsberg kunne bygge et tårn, som Carlsberg kaldte diskret og elegant, men endte med at blive massivt. Så byggede man Axeltowers tæt på Rådhuspladsen og på en måde så den offentlige plads ved tidligere Scala, blev mindre både i størrelse og visuelt. Så fik Tivoli lov til at bygge deres huse ved Hovedbanegården om til glas og beton, efter en uskøn proces. Så foreslog man at bygge et højhus ved Vesterport. Bevares området trænger til at blive forskønnet, men er løsningen tre høje huse, som kan gøre området kompakt og fjerne en befærdet vej. Så foreslog et arkitektfirma at man kunne bygge højhuse i Nordhavn. Dette gik imod lokalplanen, men man går alligevel videre med planerne for nu. Og nu kommer byggeriet på postgrunden. Dette byggeri kommer efter at man har opgraderet Islands Brygge havnefront for at gøre den mere turistvenlig. Lidt af et paradoks, som kan virke meget hovsaagtigt. Er effekten fra bygningerne på postgrunden analyseret ift. naboområderne? Fælles for alle projekter er at mange ligger tæt på hinanden og vil tilsammen ændre området markant. Det ender med at de gamle huse virker sære og bliver revet ned, fordi de pludselig kommer i undertal og ikke længere passer ind. Flere af bygningerne vil kunne ses på lang afstand. Så skal man gøre København mere kedelig og risikere at byen devalueres kulturelt og bliver mindre spændende for turister, skal det i det mindste ske efter en samlet bevidst plan og ikke som nu drypvist. Man skal som minimum lave et realistisk billede af hvordan Københavns skyline kommer til at se ud. Oprindeligt havde København kun lave bygninger og tynde klokketårne, ikke massive boligblokke. De billeder som byggeselskaberne genererer har det med at gøre højhusende smallere end de reelt er. Kommunen burde genererer nogle mere realistiske billeder med alle de nye høje huse.
Læs høringssvar fra Sally Mountfield
Indsendt af:
Mette Christensen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
198
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Ganske uforståeligt at der på det sted skulle være et behov for byliv for ikke at tale om behovet for anlæggelse af en park. Det generelle indtryk er, at arkitekterne endnu en gang arbejder på at skabe en alt for stor kompakthed, den p.t. højt estimerede fortætning med nogle overordentlige, indenfor det moderne, traditionelle bygninger, som ikke viser respekt for de eksisterende bygninger. Tårnene ville gøre sig i Sydhavnskvarteret som på mange måder trænger til et løft.
Læs høringssvar fra Mette Christensen
Indsendt af:
Scarlet Daniel
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
197
By:
B
Postnr.:
0000
At bygge i glemslens skygge. I 70-erne blev mange bygninger - primært arbejderhjem - revet ned for at give lys og luft til byen. Nu bygges igen, som om de dyste, mørke gader og gårde er forsvundet i glemslen, samtidig med, man bygger højere og højere, som var det Babelstårn mod himlen, hvorved skyggerne bliver lange selv tidligt på dagen. Byen har ikke rum til flere høje bygninger ! Lad byen ånde ! Giv byen liv !
Læs høringssvar fra Scarlet Daniel
Indsendt af:
Britta Lillesøe
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
196
By:
Kbh. K
Postnr.:
1440
Hvorfor er nogle politikere og byplanlæggere så ivrige efter at imødekomme ønsker fra bygherrer, der først og fremmest ønsker profit og opretstående højhuspikke i et ellers rimeligt fladt landskab. København er en "blød by", i store træk, uden alt for meget dominerende spekulationsbyggeri. Vores udenlandske familie elsker netop denne blide fornemmelse af byen, hvor der stadig er oplevelser og skønhed ind imellem alt det grimme betonbyggeri (ofte sminket eller pudset hvidt, som en slags camouflage). En by skal være til for ALLE borgere, ikke kun for spekulanter og historieløse eller -hadende magtmennesker i politikerpositioner. At gøre den unikke by København til en højhusby er provinsialisme i sin værste form. Så mister den sit særpræg og identitet. Vågn op, politikere og magthavere! Kom Inger Christensens smukke digt i hu: Et samfund kan være så stenet at alt er en eneste blok og indbyggermassen så benet at livet er gået i chok. Og hjertet er helt i skygge og hjertet er næsten hørt op til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop,
Læs høringssvar fra Britta Lillesøe
Indsendt af:
Amalie Hesel
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
195
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig høringssvar nr 110 fra Akademirådet.
Læs høringssvar fra Amalie Hesel
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
194
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Indsigelse til forslag til lokalplan for Postgrunden Knud Erik Hansen, Valby - 30. juni 2017 Posthuslokalplanen er alt for præget af, at investorerne skal have mest muligt ud af deres penge. Det har medført, at det trods åbenlyse argumenter ikke har været muligt at få sænket bebyggelsesprocenten. Den er ekstrem høj. Den er 511 i det største byggeområde, hvor hovedinvestorerne har deres interesser og 482 for hele området, der skal bebygges. Det gør, at alle forsøgene på at skabe forbedringer, bliver kosmetik, der skal dækker over, at det er griskhed, der styrer projektet og ikke hensynet til et godt bymiljø. Projektet harmonerer ikke med det bymiljø, det er placeret i. Dets profil er ødelæggende for den flade og forholdsvis lave profil, som præger Vesterbro og bebyggelsen øst for. Det ses tydeligt på den illustration, hvor højhusene ses fra Hovedbanen. Her stikker højhusene op uden, hverken samklang eller konstruktiv kontrast. Det samme fra andre synsvinkler. Højhusene virker kun forkert og virker mest som gøgeunger, der er ligeglad med det, de ødelægger. Det er ikke kun i den historiske bykerne, der er værdier, vi skal passe på. Den bygningsstruktur vi har lige uden for den historiske bykerne har også væsentlige værdier, der er værd at værne om. Hertil kommer at højhusene ikke er i overensstemmelse med Københavns kommunes egen arkitekturpolitik. Den siger, at højhuse skal fremtræde som spir. Det kan være 23 m højhuse dårligt fremtræde som, og slet ikke, når de står så tæt, som de gør her. De vil fra mange synsvinkler fremtræde som en facade højt op i det blå. Der er ej heller konsistens i lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens fremtræden (§6 stk.1). Her står der, at ”den nye bebyggelse skal udføres sådan, at den fremstår som en nytolkning af den omkringliggende by, hvor randbebyggelsen tager afsæt i karrébyens murede teglflader, mens de fritstående cirkulære bygninger (højhusene, keh) på plinten forholder sig mere til banens stålkonstruktioner.” Det er ikke ord, der følges ordentligt op i lokalplanen. Højhusene kan jo ses alle steder fra i den omliggende by og ikke kun fra banen, som de skal forholde sig til. De vil også kunne ses fra karrebyen og ødelæggende bryde dens arkitektoniske kvaliteter. Projektet harmonerer ej heller med de kvaliteter vi som bruger af byen kan ønske. Det område er udlagt til friareal er reelt et gangareal til bebyggelsen og ikke et grønt friareal. Der er i bydelen ikke nogle ordentlige grønne områder. Det vil derfor være passende at reservere en stor del af området til grønt område. Og det ikke kun for beboerne omkring postgrunden, men for alle os københavner. Det er en stor kvalitet at have en by med byparker. Det giver liv og kvalitet til byen. Det vil klæde København med en bypark her. Jeg forslår derfor, at højhusene ikke bygges og at området hvor de ligger udlægges om park. Bebyggelsesprocenten bør for hele området ikke afvige meget fra de 185, der ellers er maksimum for centrale områder i kommuneplanen. Det vil give et bedre miljø og det vil begrænse den biltrafik, som skabes i et område, der i forvejen er hårdt belastet i forhold til vejenes kapacitet. Der er kun planlagt ca. 90 almene boliger. Det udgør 4,6 pct. af det samlede etageareal. Bebyggelsen bidrager dermed kun minimal til at tilvejebringe betalbare boliger. Det er i modstrid med målet om en klimamæssig grøn by, at der tillades så mange parkeringspladser, i alt ca. 1400. Postgrunden ligger tæt ved mange kollektive forbindelser. Der bør derfor maksimalt være 1 parkeringsplads pr 200 kvm etageareal og ikke 1 pr 175 kvm. De 500 parkeringsplads, som der helt ekstraordinært er lagt ind, bør fjernes. Det er bemærkelsesværdigt, at Trafikstyrelsen siger, at de afstår fra at kræve, at der etableres en fjernbus terminal på grunden. Styrelsen siger med andre ord, at det ville have været godt, men at den massive bebyggelse ikke efterlader plads til det. Der er brug for at få orden på fjernbusforholdene. Postgrunden havde været en god plads til den. Kommunen bør derfor snarest sikre at andre relevante placeringer kan realiseres. Det kunne være ved Ny Ellebjerg station. Havde projektet ikke skulle tilgodese en finanskapitals interesser i maksimal indtjening, havde der været helt andre muligheder for området. Det vil klæde kommunen at tænke på byen som noget der skal skabe kvalitet for os som borgere og bruger af byen. Det gør dette forslag ikke. Det bør derfor forkastes.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Otto Oustrup Jensen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
193
By:
Rødovre
Postnr.:
2610
Lys, skygge, horisont
Læs høringssvar fra Otto Oustrup Jensen
Indsendt af:
Carsten Skaarup
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
192
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg vil på det inderligste protestere mod opførelsen af et højhusbyggeri på posthusgrunden. Det vil gøre lukke plads og rum og gøre det hele mere trangt. Højhuse hører ikke hjemme i bykernen. Bevar i stedet den gamle postbygning.
Læs høringssvar fra Carsten Skaarup
Indsendt af:
Valdemar Vest
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
191
By:
Kbh K
Postnr.:
1430
Hvorfor skal der bygges højhuse i centrum af byen? Det tjener kun nogle bygherrer der vil prøve at få maximal økonomisk gevinst ud af det. Der er ikke noget inklusion af byliv i højhuse, eller respekt for historisk byggetradition, da det ofte er af stål og glas. Derudover skaber det øgede vind- og skyggeforhold. Når de er færdige, er de eneste mennesker det gavner, er penthouse-lejerne.
Læs høringssvar fra Valdemar Vest
Indsendt af:
John Plate
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
190
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hvis planerne for Postgrunden realiseres, så vil det blive en ny skandale i København, som det vil blive umuligt at undskylde i fremtiden. De høje bygninger er helt fremmede for en by som København, og de betegner slet ikke en "fornyelse", som det kaldes af tilhængerne. Nej tak til flere skandaløse byggerier i København.
Læs høringssvar fra John Plate
Indsendt af:
Pia Gruwier Larsen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
189
By:
København
Postnr.:
1358
Byg ikke i højden i vor by. Al erfaring viser, det intet godt fører med sig.
Læs høringssvar fra Pia Gruwier Larsen
Indsendt af:
Kurt Petersen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
188
By:
København SV
Postnr.:
2450
Så høje tårne på Postgrunden vil for altid ændre udsigten over det meste af København. Det er en alt for dramatisk overudnyttelse af grunden. Formålet er at tilfredsstille grundejerens ønsker på en måde, der ikke er til gavn for byens borgere og besøgende. Jeg må på det kraftigste anbefale, at planen afvises og at bebyggelsesgraden holdes på noget nær det historisk normale for København.
Læs høringssvar fra Kurt Petersen
Indsendt af:
Martin Hansen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
187
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Til Københavns politikere: Som borger på Frederiksberg er jeg bekymret for de fremlagte planer for Postgården, som jeg frygter vil ødelægge Hovedstadens fantastiske kvaliteter. Derfor tilslutter jeg mig høringssvar nr. 110 og 130.
Læs høringssvar fra Martin Hansen
Indsendt af:
Islands Brygges Lokalråd
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
186
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Islands Brygges Lokalråd
By:
København S
Postnr.:
2300
Islands Brygges Lokalråd er meget bekymret med hensyn til højden af byggeriet. Vores bekymring er primært med hensyn effekten af skyggevirkningerne i Havneparken Islands Brygge, men Lokalrådet finder også, at det er meget uheldigt med så højt byggeri i umiddelbart nærhed af lave bevaringsværdige bygninger. Skyggepåvirkningen på Islands Brygge Havneparken med Kulturhuset på Islands Brygge er et af de mest succesfulde byrum i København. Det er en af de få offentlige pladser, hvor folk opholder sig i længere tid af gangen. Det skyldes i stor grad, at parken er Københavns eneste vestvendte havnepark, hvor man rigtigt kan opleve de lange lyse nordiske sommeraftener gennem at se solen gå ned over havnen. Af høringsmaterialet fremgår klart, at der vil komme væsentlige skygger i Havneparkens område. Oplysningerne / illustrationerne i Lokalplanen og VVM er konfliktende og ser ikke ud til at anvende samme model for solens placering. I VVM og Miljøvurderingen rammer skyggen af det højeste tårn lige den sydligste kant af kulturhuset den 21. juni kl. 18:55 og glider derefter sydpå væk fra Kulturhuset (se Bilag 1 med klip fra VVM). Til gengæld viser Lokalplanen, at skyggen fra det højeste tårn rammer lige midt på Kulturhuset 1 time og 15 minutter senere den 21. juni kl. 20:10 (se Bilag 2 med klip fra Lokalplanen). Da vi går ud fra, at bygningerne står samme sted, må der være anvendt for-skellige sole i de to beregninger. Lokalrådet finder det helt uacceptabelt, at et så væsentligt punkt i en nabohøring, som beregningerne af skyggevirkninger er ukorrekte. Derudover anvendes Havneparken til at sidde ude om aftenerne i hele sommerperioden fra starten af juni til ind i september. Lokalrådet mener på den baggrund, at skyggeberegninger for hele sommer-perioden er nødvendige for, at vi har mulighed for at vurdere konsekvenserne og kunne kommentere dem. Det er ikke nok med en beregning den 21. juni ved solhverv, hvor solens står højest på himlen. Med mindre det besluttes at reducere byggehøjden, mener Lokalrådet, at der må udarbejdes et seriøst materiale over skyggevirkningerne i Havneparken i hele sommerhalvåret, som udsendes i en ny høring. Islands Brygges Lokalråd vil meget gerne uddybe vores holdninger, ligesom vi meget gerne modtager kommentarer hertil. Venlig hilsen Jan Oster Islands Brygges Lokalråd e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk Se vedlagte bilag for yderligere information.
Læs høringssvar fra Islands Brygges Lokalråd
Indsendt af:
Ulrik Gutt-Nielsen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
185
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak.
Læs høringssvar fra Ulrik Gutt-Nielsen
Indsendt af:
vestergaard
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
184
Virksomhed / Organisation :
test
By:
n
Postnr.:
2200
test
Læs høringssvar fra vestergaard
Indsendt af:
Vibeke Sode
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
183
By:
København
Postnr.:
2300
Det er med stor beklagelse, at jeg erfarer, at der er givet tilladelse til at bygge tårne på over 100 meters højde på Postgrunden. Vi har som borgere i København få oaser tilbage med aftensol om sommeren. Aftensol er et demokratisk, rekreativt gode for mange. Det viser sig tydeligt med det store antal af mennesker, der vælge at nyde de lune og lyse aftener på Islands Brygge. Det er sørgeligt, at Københavns kommune i denne sag øjensynligt har glemt at tage hensyn til sine borgeres velbefindende.
Læs høringssvar fra Vibeke Sode
Indsendt af:
Ole Lykke Andersen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
182
By:
København
Postnr.:
1440
Højhusene er alt for dominerende og ødelæggende for oplevelsen af vores by.
Læs høringssvar fra Ole Lykke Andersen
Indsendt af:
NILS VEST
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
181
By:
København
Postnr.:
1403
Den nuværende tendens med højhusbyggeri tjener vist kun eet formål: At nogle bygherrer og udlejere vil prøve at få maximal økonomisk gevinst ud af det. Der er i hvert fald ikke noget med at tage hensyn til hverken historisk byggetradition, vind- og skyggeforhold, Københavns enestående særpræg som millionby med overvejende lav bebyggelse, og så lige naboerne... At så mange politikere bakker op om de store byggehøjder, ofte med æstetisk pinligt udseende uden herligheder for andre end penthouse-lejerne, det tjener dem ikke til ære. Jeg synes de skulle skamme sig!
Læs høringssvar fra NILS VEST
Indsendt af:
NILS VEST
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
180
By:
København
Postnr.:
1403
Den nuværende tendens med højhusbyggeri tjener vist kun eet formål: At nogle bygherrer og udlejere vil prøve at få maximal økonomisk gevinst ud af det. Der er i hvert fald ikke noget med at tage hensyn til hverken historisk byggetradition, vind- og skyggeforhold, Københavns enestående særpræg som millionby med overvejende lav bebyggelse, og så lige naboerne... At så mange politikere bakker op om de store byggehøjder, ofte med æstetisk pinligt udseende uden herligheder for andre end penthouse-lejerne, det tjener dem ikke til ære. Jeg synes de skulle skamme sig!
Læs høringssvar fra NILS VEST
Indsendt af:
Christin Egebjerg
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
179
By:
Vedbæk
Postnr.:
2950
Nej tak til højhuse i vores alle sammens hovedstad! De skygger og skaber en agressiv vindturbulens på breddegrader, hvor vi i forvejen savner lys og læ. Højhuse skaber mørke, hårdhed og kulde. De stjæler udsigten til det sjældene og dyrebare skue af smukke gamle bydele, pladser, grønne oaser, vand, tårne og spir. Tidligere verdenskrige har frarøvet andre storbyer synlighed og nærvær af det oprindelige, organisk udviklede, historiske bymiljø. Følelsen af "hjem"...Og København er netop vores alle sammens hjem gennem generationer - ikke kun for de få, som bor der lige nu. Man ved først, hvad man har mistet, når det er væk - den harmoniske følelse af en levende, organisk by, som sætter sig i krop og sjæl hos beboere, brugere og besøgende.
Læs høringssvar fra Christin Egebjerg
Indsendt af:
Camilla Alberte Stabell
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
178
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg er meget enig i høringssvar 110 og i høringssvar 160. Københavns havn - især Kalvebod brygge og områder omkring havnen er blevet rigeligt fyldt med døde upersonlige bygninger, der hverken skaber live eller stemning. Høje bygninger, der oven i købet kaster skygger over havnen og de omkring liggende områder er det sidste der er brug for på den dejlige store grund. Bygningerne bør holdes under 6 etager og der bør tænkes på at skabes liv og miljø i området, der er en af Københavns bedste adresser. Mvh Camilla Stabell
Læs høringssvar fra Camilla Alberte Stabell
Indsendt af:
Ejendomsselskabet Projekt Nord P/S
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
177
Vedhæftede filer: 7
By:
København S
Postnr.:
2300
Se uploadet høringssvar-notat samt bilag A-E
Læs høringssvar fra Ejendomsselskabet Projekt Nord P/S
Indsendt af:
Bo Thomassen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
176
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg vil hermed kraftigt protestere imod planerne om at bygge højhuse på den såkaldte Postgrunden. Vores bys charme og udtryk er i særdeleshed pga. den jævnhed i højden af husene, og at planlægge at placere højhuse, og så af den højde, midt i centrum er efter min mening , det rene galskab. Firkantet, runde, trekantet eller sekskantet er aldeles ligegyldigt. Det er højden som jeg vil protestere imod og bruddet med, hvad jeg og mange mange andre, troede der var konsensus omkring, nemlig at bibeholde ensartetheden i højden af Københavns bygninger. Jeg har rejst i hele verden i mange mange år og set utallige storbyer i mange verdensdele, og de mest charmerende byer, som også giver den bedste fornemmelse at være i, er de som fremstår med en ensartethed i højden. De grimmeste er de som fremstår uensartet, og hvor der helt umotiveret stikker højhuse op hist og pist. Så hellere være i en by som kun består af højhuse og hvor DET så er udtrykket og oplevelsen, på trods af problemer med at skygge for hinanden og "stjæle" lys fra hinandens lejligheder, kontorer og byens opholdsrum. Som feks. i dette tilfælde, havnen og indre by. Der er en uforståelig og yderst ucharmerende udvikling igang i vores by med at bygherrer får lov til at bygge højt, imod den hidtil gældende opfattelse af det er noget de gør i Ørestaden. Se blot på Tårnet på Carlsberg grunden som står som et altdominerende grimt "fremmedlegeme", og advarsel om fremtiden, uanset om man ser det fra Hvidovre, Valby, Sydhavnen, Vesterbro eller Havneområdet. Hvem i al verden har givet lov til at bygge det? Stor var min overraskelse da det skyd op, og større var mit chok da det gik op for mig, at man gud døde mig, har fået lov til at bygge 4 mere. Og tro min politikere på Københavns rådhus, det er jeg meget meget langt fra ene om. Alle jeg har talt med har samme holdning og forbløffelse. Og det vælter op med planer/ønsker overalt i vores by med højhusbyggeri. Hvad er der sker? I politikere på rådhuset skal "forsvare" og respektere vores by, København, og dens jævne bygningshøjde. Alle pengemænd i form af bygherrer vil ALTID hellere bygge nogle flere etager på hvis de får lov, fordi det er penge på bankbogen, men København er vores - Københavnernes. Respekter venligst det. Derfor, et stort Nej tak til højt byggeri på Postgrunden, og alle andre steder, for den sags skyld i centrum af vores by. Det kan de gøre i Ørestaden. Ps. Dette er første gang at jeg indsender et høringssvar omkring byggeri i vores by. Og ja, jeg burde måske have været mere opmærksom på udviklingen af byen og brugt min demokratiske ret, men jeg er som folk er flest, og havde det sådan at I på Rådhuset passede på vores by. Det gør I ikke - hvad højhusbyggeri angår. I er totalt ude af trit med os Københavnerne. Respekter vores by.
Læs høringssvar fra Bo Thomassen
Indsendt af:
Di Wu
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
175
By:
Copenhagen V
Postnr.:
1577
Som ny i Danmark, har byggeriet på Postgrunden været en meget ubehagelig øjenåbner. Som kinesisk statsborger, flyttede jeg til Danmark med min mand, da jeg havde hørt de mange historier om hvor stærkt og lige et demokrati var. Et land hvor man lægger alt på bordet og tager en ærlig snak om ting, selvom det kan betyde at processen tager længere tid. Det er svært at forligne dette glansbillede af Danmark med processen på Postgrunden. Da vi ankom til det første borgermøde, så jeg frem til at se borgere gå i dialog med de folkevalgte og ansatte på rådhuset, så vi sammen kunne finde den bedste måde at udnytte Postgrunden. I stedet blev man præsenteret med en færdig løsning som trods små kosmetiske ændringer nu er den samme næsten 2 år senere, med det formål at give Danske Bank et enormt prestigefyldt hovedkvarter, som alle konkurrenter vil blive tvunget til at køre forbi når de kører ind i byen. Jeg tilslutter mig derudover til høringsvar nummer 130 fra E/F Bernstorffsgade 23 & 23A. Jeg er dybt skuffet og håber at de mange svar og modvilje mod det nuværende forslag vil få folkene på rådhuset til at genoverveje deres støtte til projektet.
Læs høringssvar fra Di Wu
Indsendt af:
Helle Thordur Hansen
Dato: 30. juni 2017
Svarnummer:
174
By:
Rudkøbing
Postnr.:
5900
København er en lille hovedstad, men den har sine særlige æstetiske kvaliteter. Stedkvaliteter. En af de væsentligste er, at vi har bevaret byen og dens smukke skyline, hvor de gamle tårn smukt stikker op. Det må for alt i verden ikke ødelægges. Det lave byggeri - maks 5-6 etager indgår derfor centralt i essensen af København. Jeg siger nej til tal byggeri over de nævnte 5-6 etager.
Læs høringssvar fra Helle Thordur Hansen

Sider