Postgrunden -Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport

Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger og stiforbindelser.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

5. may 2017 til 30. june 2017

Sagsnummer

2015-0247795

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. june 2017

Høringen er lukket

Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger, offentlige byrum og stiforbindelser.

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg VVM og miljørapport 

Hent lokalplanforslag Postgrunden med kommuneplantillæg som PDF (19 mb)

referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: VVM og miljøvurdering, udbygningsaftale, lokalplanforslag, notater vedr. parkering, skyggediagrammer, luftforurening, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. maj 2017.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér