Postgrunden - Lokalplan nr. 555 med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport

Lokalplanen muliggør en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger og stiforbindelser.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

5. maj 2017 til 30. juni 2017

Sagsnummer

2015-0247795

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. juni 2017

Høringen er lukket

 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 555 Postgrunden med kommuneplantillæg som PDF (29 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 14. december 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag samt kommuneplantillæg , VVM og miljøvurdering, rettelsesblad til VVM og miljøvurdering, faktaark, referat af borgermøde den 7. juni 2017, sammenfattende redegørelse til miljøvurdering, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, udbygningsaftale, forslag til ændringer samt tegninger mv.

Lokalplanen blev offentliggjort på plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. januar 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg VVM og miljørapport 

Hent lokalplanforslag Postgrunden med kommuneplantillæg som PDF (29 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: VVM og miljøvurdering, udbygningsaftale, lokalplanforslag, notater vedr. parkering, skyggediagrammer, luftforurening, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. maj 2017.

Startredegørelse

Københavns Borgerrepræsentation godkendte den 22. september 2016 Startredegørelse for lokalplan Postgrunden med kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, referat af borgermøde om Postgrunden den 3. februar 2016, hvidbog, høringssvar om forudgående offentlig høring om Postgrunden, referat af borgermøde 15. august 2016, notat vedrørende bebyggelsesprocenter samt stemmevejledning.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér