Folkeskolereform - faglig udmøntning

Høringsfrist:

24. januar 2014
Indsendt af:
Ib Pedersen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Højdevangens skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ib Pedersen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen for Rødkilde Skole
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
75
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
På skolebestyrelsens møde mandag d. 20. januar 2014 drøftede vi høringsmaterialet. Her er resultatet: Kommentar til Bilag 1. Vi synes, at det er spændende at komme i gang med denne forandringsproces. Men alle forandringsprocesser kræver som bekendt investering i tid og økonomi. Vi er derfor i skolebestyrelsen bekymrede for at skulle i gang med denne opgave med de få resurser, der er til rådighed. Her tænkes ikke mindst på ledelsens mange opgaver. Kommentar til Styrelsesvedtægten. Forslag om at valgproceduren for skolebestyrelsens skrives mere klart paragraf 5, stk. 3. Forslag om at paragraf 6, stk 7 ændres til: "Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse..." Forslag om at paragraf 6, stk 8 tilføjes: Skolebestyrelsen kan udpege en eller to deltagere i ansættelsesudvalg. Forslag om at paragraf 6, stk. 5 ændres. Rødkilde skoles bestyrelse mener ikke, at BUU skal godkende skolens læseplaner og beskrivelser. Det vil være en alt for omfangsrig opgave, som ikke giver mening. Alternativt bør punktet præciseres. Med venlig hilsen Ivar Tønnesen formand for skolebestyrelsen
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen for Rødkilde Skole
Indsendt af:
Lars Wernblad
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
74
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Frie Børnehaver og Fritidshjem
By:
København K
Postnr.:
1308
Læs høringssvar fra Lars Wernblad
Indsendt af:
Lise Warren Pedersen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Team Copenhagen
By:
København V
Postnr.:
1602
Læs høringssvar fra Lise Warren Pedersen
Indsendt af:
Anne T Schultz-Petersen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
72
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Øster Farimagsgades Skole
By:
KBH Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Anne T Schultz-Petersen
Indsendt af:
Kirsten Birk Olsen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
71
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
MDI
By:
København V
Postnr.:
1674
Læs høringssvar fra Kirsten Birk Olsen
Indsendt af:
Tove Hammar
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
70
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset VorFrue
By:
København K
Postnr.:
1453
København d. 23. januar 2014 Børnehuset VorFrue, Sankt Pedersen Stræde 4 1453 Kbh. K Høringssvar vedr. implementering af folkeskolereformen. Vi har med interesse fulgt arbejdet med at finde en god og holdbar løsning for implementeringen af folkeskolereformen, og kan se de pædagogiske fordele ved at fritidshjemsmedarbejderne kan/skal i skolerne i dele af deres arbejdstid. Vi ser mange muligheder i at udnytte fritidshjemmene og fritidshjemsmedarbejdernes ressourcer til opfyldelsen af intentionen i folkeskolereformen. Vi har mange muligheder for at kunne tilbyde værkstedsaktiviteter,krop og bevægelse, lektiecafe samt naturaktiviteter ved vores udflytterafdeling. Dette kan imidlertid ikke blive en løsning for vores fritidshjem, da de tre privatskoler (N. Zahle Gymnasie og Seminarieskole og Sankt Petri Skole), som vi får børn fra, på trods af et godt samarbejde om vores fælles børn, ikke ønsker vores deltagelse i undervisningen. Skolerne har hver deres værdigrundlag og et ønske om at bevare hver deres særlige profil og er ikke interesserede i at dele medarbejdere med os. I Fritidshjemmet er opgaven at understøtte børnenes sociale kompetencer samt lære dem dansk sprog og kultur. I fritidshjemmet møder eksempelvis børnene fra Sct. Petri Skole børnene fra de andre skoler og venskaber opstår på tværs af de mange nationaliteter. Vi er meget bekymrede for fritidshjemmets fremtid, når forvaltningen mener, at det er forældrenes problem, at de to af skolerne ikke har planer om at tilbyde de yngste klasser undervisning til længere end kl. 12.10 for Zahle Seminarieskole og 12.55 for Sankt Petri Skole, og når man så klart udtrykker at forældrene jo blot kan vælge folkeskolen frem for privatskoler. Forholder det sig reelt sådan, at de Københavnske Kommuneskoler vil være klar til at modtage samtlige privatskolebørn, hvis deres forældre vælger det? Vi kan frygte at børnene vil få alt for mange skift i løbet af en dag. Først en endnu ikke fastlagt morgenåbning,derefter skole/ undervisning, skolegården ? Før de kan være ca. 3 timer på fritidshjemmet. Forældre der vælger privatskoler til deres barn har vidt forskellige grunde til dette valg. Blandt vores forældre er skolevalget blandt andet begrundet i ønsket om mere tyskundervisning, mindre klasser til særligt følsomme børn, kortere afstand end til nærmest liggende kommuneskole etc. Det er meget få, der tænker valget af skole til deres barn, som et fravalg af folkeskolen, men nærmere som et tilvalg af værdier, som de hver især vægter højt. Vi undrer os over at forvaltningen endnu ikke har taget skridt til en kompetent pædagogisk løsning for privatskolebørnene, når man har nået en løsning med mange flotte intentioner for folkeskolebørnenes undervisning. Vi står med uklare meldinger,utrygge forældre og ikke mindst med en medarbejdergruppe, der ikke ved om de er købt eller solgt. Vi har peget på flere forskellige løsningsmodeller for vores fritidshjem, men har ingen mulighed for at handle, da vi ikke ved hvilken model, vi kan få i spil. Vi ser frem til, at der også for privatskolebørnene forhandles en acceptabel og helhedsorienteret løsning. Med venlig hilsen Tove Hammar på vegne af Bestyrelse og medarbejdere i Børnehuset VorFrue, 33136258
Læs høringssvar fra Tove Hammar
Indsendt af:
Kildevældsskolen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
69
Vedhæftede filer: 1
By:
Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Kildevældsskolen
Indsendt af:
vibeke andersen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
68
Virksomhed / Organisation :
klynge a8
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Fritidshjemmet Amager d. 14/1-2014. Troldevænget Remisevej 2 2300 København S tlf. 32557334. Til Børne og Ungdomsforvaltningen, Ledelsessekretariatet. Høringssvar om Folkeskolereformen – faglig udmøntning. Forældrerådet ved fritidshjemmet Troldevænget afgiver hermed høringssvar på vegne af Klyngebestyrelsen ved klynge A8. På baggrund af indstilling og beslutning, samt bilagsmatriale fra udvalgets møde d. 27 november 2013, vil vi fokusere på punktet angående lektiehjælp og faglige fordybelse. I papirerne lægges der op til at skolelederen har ansvaret for den frivillige lektiehjælp og faglige fordybelse, men at den rent fysisk skal foregå på fritidshjemmene og varetages af det pædagogiske personale i samarbejde med lærerne. Vi ser med stor bekymring på de praktiske aspekter i det. Skal lærerene følge med over på fritidshjemmene ? Og hvilke lærere skal følge med til hvilke fritidshjem, når børnene fra en klasse spredes ud på mange forskellige ?Hvordan ajourføres det pædagogiske personale dagligt, så de er klar til opgaven når børnene træder ind på fritidshjemmet ? Særligt når lektiehjælpen skal tage afsæt i det enkelte barns behov og en institution med 100 børn fordelt over 4 klassetrin med 3 spor velsagtens har 18 – 25 forskellige lærere.Og hvis der skal være en uforstyrret kommunikation mellem lærere og pædagoger – hvornår skal den foregå ? Vil det pædagogiske personale få et kompetenceløft til at varetage opgaven ? I givet fald er det med en indbygget sårbarhed i forhold til at kunne dække med en relevant vikar under sygdom, da det jo nok kun vil være enkelte blandt det pædagogiske personale der opkvalificeres. Da der lægges op til at forældre kan til og framelde deres børn til lektiehjælpen fra dag til dag, frygter vi, at det vil blive meget svært at holde styr på hvilke børn som er tilmeldt lektiehjælpen. Skal fritidshjemmet modtage daglige lister ? Desuden skal også de børn, som ikke går på fritidshjem deltage i lektiehjælpen. Skal de bare sendes hjem efter lektiehjælpen, og hvordan skal det foregå rent praktisk ? Det er politisk besluttet, at hele folkeskolereformen skal fungere fra dag 1, men med de mange nye tiltag, forventer vi at det første skoleår 2014/2015, vil blive et år, hvor man prøvekører nogle systemer lokalt, og hen ad vejen måske blive nødt til at rette og ændre nogle ting. Vi håber meget at politikerne vil være indforstået med det, og vil give skoler og fritidshjem tid til at få indført den nye reform i det tempo, som hvert enkel skole og fritidshjem kan magte. På vegne af forældrerådet ved Fritidshjemmet Troldevænget John M. Kunckel Pædagogisk Leder.
Læs høringssvar fra vibeke andersen
Indsendt af:
Povl Markussen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
67
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Sankt Annæ Gymnasium
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftede filer.
Læs høringssvar fra Povl Markussen
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
66
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Nete Dietrich
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
65
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Børneringen
By:
København
Postnr.:
2500
Børneringens høringssvar vedr. BUU's faglige udmøntningsplan. Børneringen er paraplyorganisation for selvejende og private institutioner for børn og unge.
Læs høringssvar fra Nete Dietrich
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
64
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Lokaludvalgets høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Signe Løntoft
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
63
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen Sølvgades Skole
By:
København K
Postnr.:
1307
Hermed indsendes, på vegne af skolebestyrelsen for Sølvgades Skole, høringssvar. Med venlig hilsen Signe Løntoft, forældrerepræsentant
Læs høringssvar fra Signe Løntoft
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen
Indsendt af:
Forældrebestyrelse Klynge Ø10
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
61
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældrebestyrelse Klynge Ø10
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Forældrebestyrelse Klynge Ø10
Indsendt af:
Susanne Juul Rohmann
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, Center for Sundhed
By:
København N.
Postnr.:
2200
Hermed vedhæftes Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar vedrørende Folkeskolereform - faglig udmøntning.
Læs høringssvar fra Susanne Juul Rohmann
Indsendt af:
Jakob Hermann
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
59
Virksomhed / Organisation :
Forældrerådet Højen (van5)
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Børneinstitutionen Højens forældreråds svar til høring vedr. skolereform - d. 13/1 2014 Vedr. nye rammer for skolebestyrelsen og forældresamarbejdet: Da skolebestyrelsen i fremtiden får meget stor indflydelse på rammerne for samarbejdet mellem skolen og fritidsinstitutionerne, er det helt på sin plads, hvis også Højen får en repræsentant med taleret i bestyrelsen. Det kunne eventuelt være den pædagogiske leder. Det er afgørende af flere årsager: * Højen kan tilbyde en masse aktiviteter, som kan understøtte skolens undervisning. Samtidig med at pædagogerne har fokus på den konkrete læring har pædagogerne også hele tiden øje for børnenes sociale kompetencer og deres trivsel i de aktiviteter, de sætter i gang. * Børne- og ungdomsudvalget foreslår (i bilag 3) at ”KKFO lederen skal deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Samarbejdet skal her foregå med udgangspunkt i det, der foregår i regi af ’Stærkt samarbejde’.”. Dette dækker dog langt fra alt det som samarbejdet mellem skolen og dagtilbuddene nu omfatter, og fremover stadig bør omfatte. For Kirkebjerg skoles vedkommende er KKFO-lederen kun én ud af flere pædagogiske ledere. Alle bør have den direkte kontakt til skolens skolebestyrelse/ledelse. * Det er vigtigt at samarbejdet og kontakten mellem skolebestyrelsen og de daginstitutioner som skolen samarbejder med, bliver ved med at være så direkte som mulig. For kun ved direkte kontakt har børneinstitutionerne reelt mulighed for at bidrage til den nye helhedsskole og udvikle rammerne for samarbejdet. Det er afgørende for at sikre børnenes trivsel, og samtidig giver indflydelsen fra børneinstitutionernes side en følelse af ejerskab og vil helt sikkert styrke samarbejdet. Vedr. lektiehjælp: Vi ønsker at vide, hvilken opkvalificering pædagogerne får tilbudt, bl.a. i forhold til lektiehjælpen. Dette fremgår ikke af høringen.
Læs høringssvar fra Jakob Hermann
Indsendt af:
Blågård Skole
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
58
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Vedhæftet
Læs høringssvar fra Blågård Skole
Indsendt af:
Bente Haugbøl
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
57
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brug Folkeskolen
By:
København N
Postnr.:
2200
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Bente Haugbøl
Indsendt af:
Kåre Månsson
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
56
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Ungdoms Fællesråd
By:
København
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Kåre Månsson
Indsendt af:
Knud Skadborg
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
55
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Team Danmark
By:
Brøndby
Postnr.:
2555
Vedlagt brev med Team Danmarks høringssvar. Vær opmærksom på, at der efter aftale evt. mailes justeret tekst fredag 24. januar efter fristens udløb.
Læs høringssvar fra Knud Skadborg
Indsendt af:
Næstformand Anders Høgsbro Madsen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
54
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skole og Forældre København
By:
København
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Næstformand Anders Høgsbro Madsen
Indsendt af:
Fritidshjemmet ved Engskolen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 3
By:
København V
Postnr.:
1671
Fritidshjemmet ved Engskolen, 24.01.2014 HØRINGSSVAR – Folkeskolereform – faglig udmøntning Fritidshjemmet ved Engskolen ser både styrker og svagheder ved folkeskolereformen. Vi havde gerne set, at pædagogernes rolle havde været mere tydeligt beskrevet i den faglige udmøntning. Vi læser dog mange eksempler på tænkning omkring læringsforståelsen, hvor vi som pædagoger har meget væsentligt at bidrage med. Vi vil derfor i dette høringssvar fokusere på, hvordan fritidshjemmets pædagoger i et ligeværdigt samarbejde med lærerne, og med gensidig anerkendelse af de to faggruppers faglige kompetencer, kan bidrage til at udvikle et skoleliv med faglig fordybelse såvel som almen udvikling og trivsel. Vi er et specialfritidshjem for børn og unge, som foruden indlærings- og koncentrationsvanskelig-heder ofte har sociale og adfærdsmæssige udfordringer. Det er derfor helt naturligt at tænke samarbejde med såvel skole og forældre som en forudsætning for optimale udviklingsmuligheder og trivsel hos den enkelte. Kommentarer til den faglige udmøntning generelt – med udgangspunkt i det pædagogiske personales rolle Vi vil fremhæve, at der lægges vægt på udviklingen af teamsamarbejdet i skolen, herunder de tilknyttede pædagoger. Dette er en vigtig forudsætning for at udvikle fælles læringsmål og tage et fælles afsæt i barnets ressourcer og udfordringer. Dette underbygges af vægtningen af fælles vidensdeling, refleksion og ideudvikling i teamet. Det er helt i tråd med vores lokale samarbejdsaftale i.f.m. Stærkt Samarbejde. I undervisningstiden kan pædagogerne som beskrevet i høringsmaterialet medvirke til at skabe motivation for læring hos den enkelte elev ved at tage afsæt i deres interesser og behov. Vi kan i høj grad bidrage til den motiverende, engagerende og praktiske undervisning, da det ligger i tråd med fritidshjemmets nuværende pædagogiske praksis. Lærings- og udviklingsaspektet er allerede en integreret del af mange af fritidshjemmets aktiviteter såvel som leg. Både relationsdannelsen og fokus på det enkelte barns udviklingspotentiale er pædagogiske kerneopgaver. Det er derfor positivt at kunne læse, at dette vægtlægges på lige fod med en styrkelse af de faglige resultater. På fritidshjemmet vægter vi forældresamarbejdet højt og ser det derfor som noget positivt, at det tillægges stor betydning i udmøntningen af folkeskolereformen. Vi lægger stor vægt på at skabe rammerne for et ligeværdigt samarbejde – altid med fokus på barnets udvikling og tarv. I.f.m. Stærkt Samarbejde er vi i gang med at udvikle fælles forældresamtaler og har positive erfaringer derfra. Lektiehjælp og faglig fordybelse vil for os betyde en skærpelse og synliggørelse af meget af det, vi allerede tænker ind i den pædagogiske praksis. Både i den frie og den strukturerede leg samt i de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter finder der megen skjult læring sted såsom mængdeforståelse, nysgerrighed på det skrevne og almen viden. Det er derfor en opgave, vi som fritidshjem mener at kunne varetage, navnlig i et tæt samarbejde med lærerne omkring den enkelte elevs læringsmål. Vi tænker, det vil være hensigtsmæssigt, at en fra fritidshjemmet har lektiehjælpen og den faglige fordybelse som ansvarsområde i.f.t. at koordinere og holde fokus på det som en skoleopgave, der varetages af fritidshjemmet. Hvis ambitionerne med folkeskolereformen skal lykkes, ser vi det som en forudsætning, at pædagogerne fra fritidshjemmene indgår i undervisningstiden – dels for at bidrage med flere ressourcer i en længere skoledag, og dels for i samarbejde med skolen at udvikle et fælles tredje. Kommentarer til specialområdets særstatus i Københavns Kommune i.f.m. folkeskolereformen Med alle disse gode intentioner i udmøntningen af folkeskolereformen finder vi det dybt beklageligt og uforståeligt, at der netop på specialskolerne ikke er budgetmæssig mulighed for eller forpligtelse til at købe pædagogtimer på fritidshjemmene. Argumentet herfor skulle være, at specialskolerne i.f.m. specialreformen i 2011 skulle veksle lærertimer til pædagogtimer og derfor allerede har pædagog(er) på skolerne. Dermed får specialskolerne i.f.m. folkeskolereformen ikke udmøntet et budget til at købe pædagogtimer på de tilhørende specialfritidshjem og ej heller en forpligtelse til at købe disse timer. Hvordan kan en afsluttet proces gøres til en faktor, der har indvirkning på nuværende folkeskolereform? Det er vanskeligt at se det som andet end et løsrevet argument for besparelse. Konsekvensen er en forringelse på flere planer: For børnene i kraft af mindre sammenhæng i deres skole- og fritidsliv, idet pædagogerne ikke bliver en naturlig del af deres skoledag med mulighed for at understøtte undervisningen og i samarbejde med lærerne skabe de bedste rammer for læring, udvikling og trivsel. For specialskolerne, idet de ikke får tilført de ekstra pædagogressourcer til dels at højne den konkrete læringssituation og dels at udvikle den fælles pædagogiske indsats omkring børnene. For specialfritidshjemmene, i det det bliver vanskeligt at skabe meningsfulde stillinger med tilstrækkeligt fagligt indhold til at kunne fastholde yderst kompetente pædagoger med stor specialviden og –erfaring. Uddybning i.f.t. behovet hos børnene på specialområdet Børnene på specialskolerne og specialfritidshjemmene er ekstra udsatte i.f.t. at udvikle en positiv selvforståelse, selvhjulpenhed, normer for adfærd og socialt samvær, håndtering af samfundsmæssige krav, almen viden og anvendelse af denne. De har ofte begrænset koncentration og motivation for at indgå i et læringsforløb. Det kræver en målrettet pædagogisk indsats at skabe positiv udvikling. Derfor er en fælles pædagogisk indsats (lærere og pædagoger) afgørende for børnenes samlede læring, udvikling og trivsel. Dette helhedssyn er allerede til stede på Fritidshjemmet ved Engskolen og afspejles i vores pædagogiske målsætning, i den strukturerede dagligdag, i de valgte aktiviteter og i forældresamarbejdet. Ligeledes afspejles vigtigheden af en fælles pædagogisk indsats (lærere og pædagoger) i den lokale samarbejdsaftale i.f.m. Stærkt Samarbejde, hvor vi lægger vægt på lærernes og pædagogernes fælles tid i undervisningen. Vi har således valgt at tage afsæt i de positive erfaringer fra samtænkningen og udvide dette til at omfatte alle klassetrin på Engskolen, hvorved alle børn oplever en sammenhæng mellem skole og fritidshjem, ligesom det er et afsæt for udvikling af samarbejde mellem lærere og pædagoger – med fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel. Afsluttende I et udvidet samarbejde med lærerne på Engskolen vil vi kunne udvikle et langt større fælles fokus på børnenes læring, udvikling og trivsel. Vi vil sammen og i samarbejde med forældrene kunne give børnene de bedste muligheder for at være i positiv udvikling samt ruste dem til at blive ansvarlige og aktivt deltagende medborgere i det danske samfund. Giv os denne mulighed ved at tilføre specialskolerne budget og forpligtelse til at købe pædagogtimer på de tilhørende specialfritidshjem. Med venlig hilsen Marianne Malmkjær-Mørch Leder Marianne Jensen Tillidsrepræsentant Gitte Kornum Formand for forældrebestyrelsen Carsten Varslev-Pedersen Formand for institutionsbestyrelsen
Læs høringssvar fra Fritidshjemmet ved Engskolen
Indsendt af:
Line Gry Knudsen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
52
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Heibergskolen, skolebestyrelsen
By:
København
Postnr.:
2100
hermed høringsvar fra Heibergskolens skolebetyrelse
Læs høringssvar fra Line Gry Knudsen
Indsendt af:
Henriette Brockdorff
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
BUPL Hovedstaden
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vedlagt pdf-fil
Læs høringssvar fra Henriette Brockdorff
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Kirsten Birk Olsen
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
49
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
MDI
By:
København V
Postnr.:
1674
MDI (Paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner)
Læs høringssvar fra Kirsten Birk Olsen
Indsendt af:
Lone Beyer (på vegne af Skolebestyrelsen)
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Frejaskolen
By:
Valby
Postnr.:
2500
Frejaskolens høringssvar, vedhæftet.
Læs høringssvar fra Lone Beyer (på vegne af Skolebestyrelsen)
Indsendt af:
Laila Fischer
Dato: 24. januar 2014
Svarnummer:
47
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sundbyøster Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Skolebestyrelsen ved Sundbyøster Skole har drøftet det fremsendte materiale ved skolebestyrelsesmødet 15/1-2014 og afgiver hermed vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Laila Fischer

Sider