Høringssvar vedrørende Folkeskolereform - faglig udmøntning

Oprettet: 24. januar 2014
Svarnummer:
59

Indsendt af

Jakob Hermann

Virksomhed / organisation

Forældrerådet Højen (van5)

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Børneinstitutionen Højens forældreråds svar til høring vedr. skolereform - d. 13/1 2014 Vedr. nye rammer for skolebestyrelsen og forældresamarbejdet: Da skolebestyrelsen i fremtiden får meget stor indflydelse på rammerne for samarbejdet mellem skolen og fritidsinstitutionerne, er det helt på sin plads, hvis også Højen får en repræsentant med taleret i bestyrelsen. Det kunne eventuelt være den pædagogiske leder. Det er afgørende af flere årsager: * Højen kan tilbyde en masse aktiviteter, som kan understøtte skolens undervisning. Samtidig med at pædagogerne har fokus på den konkrete læring har pædagogerne også hele tiden øje for børnenes sociale kompetencer og deres trivsel i de aktiviteter, de sætter i gang. * Børne- og ungdomsudvalget foreslår (i bilag 3) at ”KKFO lederen skal deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Samarbejdet skal her foregå med udgangspunkt i det, der foregår i regi af ’Stærkt samarbejde’.”. Dette dækker dog langt fra alt det som samarbejdet mellem skolen og dagtilbuddene nu omfatter, og fremover stadig bør omfatte. For Kirkebjerg skoles vedkommende er KKFO-lederen kun én ud af flere pædagogiske ledere. Alle bør have den direkte kontakt til skolens skolebestyrelse/ledelse. * Det er vigtigt at samarbejdet og kontakten mellem skolebestyrelsen og de daginstitutioner som skolen samarbejder med, bliver ved med at være så direkte som mulig. For kun ved direkte kontakt har børneinstitutionerne reelt mulighed for at bidrage til den nye helhedsskole og udvikle rammerne for samarbejdet. Det er afgørende for at sikre børnenes trivsel, og samtidig giver indflydelsen fra børneinstitutionernes side en følelse af ejerskab og vil helt sikkert styrke samarbejdet. Vedr. lektiehjælp: Vi ønsker at vide, hvilken opkvalificering pædagogerne får tilbudt, bl.a. i forhold til lektiehjælpen. Dette fremgår ikke af høringen.