Folkeskolereform - faglig udmøntning

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. november 2013 til 24. januar 2014

Sagsnummer

2013-0222739

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. januar 2014

Høring ikke åben

Der blev i juni 2013 indgået en national aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Størstedelen af aftalen udmøntes nu i ny lovgivning, som undervisningsministeren har fremsat forslag til i folketinget d. 31. oktober 2013. Lovforslagene forventes vedtaget inden jul 2013. På en række punkter kræver den forventede nye lovgivning, at der kommunalt tages stilling til, hvordan lovgivningen skal udmøntes.
 
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntning af den kommende nationale lovgivning vedr. folkeskolereformen - rammer for åben skole, skolebestyrelser, nye valgfag, lektiehjælp og faglig fordybelse, Pædagogisk Råd og Fælles Pædagogisk Råd, skoleårets
start, konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten samt ungdomsskolen.  Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 27. november 2013 indstillingen ”Folkeskolereform – faglig udmøntning” og vedtog at sende indstillingen i høring.
 
Hurtigst muligt efter høringsfristens udløb fremlægger forvaltningen ny indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvar. Herefter skal der træffes endelig politisk beslutning i Borgerrepræsentationen om de emner, som der er krav om, at Borgerrepræsentationen tager stilling til. Det forventes, at det kan ske på et møde i februar eller marts 2014.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed