Høringssvar vedrørende Folkeskolereform - faglig udmøntning

Oprettet: 24. januar 2014
Svarnummer:
68

Indsendt af

vibeke andersen

Virksomhed / organisation

klynge a8

Postnr.

2300

By

københavn s

Høringssvar

Fritidshjemmet Amager d. 14/1-2014. Troldevænget Remisevej 2 2300 København S tlf. 32557334. Til Børne og Ungdomsforvaltningen, Ledelsessekretariatet. Høringssvar om Folkeskolereformen – faglig udmøntning. Forældrerådet ved fritidshjemmet Troldevænget afgiver hermed høringssvar på vegne af Klyngebestyrelsen ved klynge A8. På baggrund af indstilling og beslutning, samt bilagsmatriale fra udvalgets møde d. 27 november 2013, vil vi fokusere på punktet angående lektiehjælp og faglige fordybelse. I papirerne lægges der op til at skolelederen har ansvaret for den frivillige lektiehjælp og faglige fordybelse, men at den rent fysisk skal foregå på fritidshjemmene og varetages af det pædagogiske personale i samarbejde med lærerne. Vi ser med stor bekymring på de praktiske aspekter i det. Skal lærerene følge med over på fritidshjemmene ? Og hvilke lærere skal følge med til hvilke fritidshjem, når børnene fra en klasse spredes ud på mange forskellige ?Hvordan ajourføres det pædagogiske personale dagligt, så de er klar til opgaven når børnene træder ind på fritidshjemmet ? Særligt når lektiehjælpen skal tage afsæt i det enkelte barns behov og en institution med 100 børn fordelt over 4 klassetrin med 3 spor velsagtens har 18 – 25 forskellige lærere.Og hvis der skal være en uforstyrret kommunikation mellem lærere og pædagoger – hvornår skal den foregå ? Vil det pædagogiske personale få et kompetenceløft til at varetage opgaven ? I givet fald er det med en indbygget sårbarhed i forhold til at kunne dække med en relevant vikar under sygdom, da det jo nok kun vil være enkelte blandt det pædagogiske personale der opkvalificeres. Da der lægges op til at forældre kan til og framelde deres børn til lektiehjælpen fra dag til dag, frygter vi, at det vil blive meget svært at holde styr på hvilke børn som er tilmeldt lektiehjælpen. Skal fritidshjemmet modtage daglige lister ? Desuden skal også de børn, som ikke går på fritidshjem deltage i lektiehjælpen. Skal de bare sendes hjem efter lektiehjælpen, og hvordan skal det foregå rent praktisk ? Det er politisk besluttet, at hele folkeskolereformen skal fungere fra dag 1, men med de mange nye tiltag, forventer vi at det første skoleår 2014/2015, vil blive et år, hvor man prøvekører nogle systemer lokalt, og hen ad vejen måske blive nødt til at rette og ændre nogle ting. Vi håber meget at politikerne vil være indforstået med det, og vil give skoler og fritidshjem tid til at få indført den nye reform i det tempo, som hvert enkel skole og fritidshjem kan magte. På vegne af forældrerådet ved Fritidshjemmet Troldevænget John M. Kunckel Pædagogisk Leder.