Høringssvar vedrørende Folkeskolereform - faglig udmøntning

Oprettet: 24. januar 2014
Svarnummer:
70

Indsendt af

Tove Hammar

Virksomhed / organisation

Børnehuset VorFrue

Postnr.

1453

By

København K

Høringssvar

København d. 23. januar 2014 Børnehuset VorFrue, Sankt Pedersen Stræde 4 1453 Kbh. K Høringssvar vedr. implementering af folkeskolereformen. Vi har med interesse fulgt arbejdet med at finde en god og holdbar løsning for implementeringen af folkeskolereformen, og kan se de pædagogiske fordele ved at fritidshjemsmedarbejderne kan/skal i skolerne i dele af deres arbejdstid. Vi ser mange muligheder i at udnytte fritidshjemmene og fritidshjemsmedarbejdernes ressourcer til opfyldelsen af intentionen i folkeskolereformen. Vi har mange muligheder for at kunne tilbyde værkstedsaktiviteter,krop og bevægelse, lektiecafe samt naturaktiviteter ved vores udflytterafdeling. Dette kan imidlertid ikke blive en løsning for vores fritidshjem, da de tre privatskoler (N. Zahle Gymnasie og Seminarieskole og Sankt Petri Skole), som vi får børn fra, på trods af et godt samarbejde om vores fælles børn, ikke ønsker vores deltagelse i undervisningen. Skolerne har hver deres værdigrundlag og et ønske om at bevare hver deres særlige profil og er ikke interesserede i at dele medarbejdere med os. I Fritidshjemmet er opgaven at understøtte børnenes sociale kompetencer samt lære dem dansk sprog og kultur. I fritidshjemmet møder eksempelvis børnene fra Sct. Petri Skole børnene fra de andre skoler og venskaber opstår på tværs af de mange nationaliteter. Vi er meget bekymrede for fritidshjemmets fremtid, når forvaltningen mener, at det er forældrenes problem, at de to af skolerne ikke har planer om at tilbyde de yngste klasser undervisning til længere end kl. 12.10 for Zahle Seminarieskole og 12.55 for Sankt Petri Skole, og når man så klart udtrykker at forældrene jo blot kan vælge folkeskolen frem for privatskoler. Forholder det sig reelt sådan, at de Københavnske Kommuneskoler vil være klar til at modtage samtlige privatskolebørn, hvis deres forældre vælger det? Vi kan frygte at børnene vil få alt for mange skift i løbet af en dag. Først en endnu ikke fastlagt morgenåbning,derefter skole/ undervisning, skolegården ? Før de kan være ca. 3 timer på fritidshjemmet. Forældre der vælger privatskoler til deres barn har vidt forskellige grunde til dette valg. Blandt vores forældre er skolevalget blandt andet begrundet i ønsket om mere tyskundervisning, mindre klasser til særligt følsomme børn, kortere afstand end til nærmest liggende kommuneskole etc. Det er meget få, der tænker valget af skole til deres barn, som et fravalg af folkeskolen, men nærmere som et tilvalg af værdier, som de hver især vægter højt. Vi undrer os over at forvaltningen endnu ikke har taget skridt til en kompetent pædagogisk løsning for privatskolebørnene, når man har nået en løsning med mange flotte intentioner for folkeskolebørnenes undervisning. Vi står med uklare meldinger,utrygge forældre og ikke mindst med en medarbejdergruppe, der ikke ved om de er købt eller solgt. Vi har peget på flere forskellige løsningsmodeller for vores fritidshjem, men har ingen mulighed for at handle, da vi ikke ved hvilken model, vi kan få i spil. Vi ser frem til, at der også for privatskolebørnene forhandles en acceptabel og helhedsorienteret løsning. Med venlig hilsen Tove Hammar på vegne af Bestyrelse og medarbejdere i Børnehuset VorFrue, 33136258