Høringssvar vedrørende Folkeskolereform - faglig udmøntning

Oprettet: 24. januar 2014
Svarnummer:
75

Indsendt af

Skolebestyrelsen for Rødkilde Skole

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

På skolebestyrelsens møde mandag d. 20. januar 2014 drøftede vi høringsmaterialet. Her er resultatet: Kommentar til Bilag 1. Vi synes, at det er spændende at komme i gang med denne forandringsproces. Men alle forandringsprocesser kræver som bekendt investering i tid og økonomi. Vi er derfor i skolebestyrelsen bekymrede for at skulle i gang med denne opgave med de få resurser, der er til rådighed. Her tænkes ikke mindst på ledelsens mange opgaver. Kommentar til Styrelsesvedtægten. Forslag om at valgproceduren for skolebestyrelsens skrives mere klart paragraf 5, stk. 3. Forslag om at paragraf 6, stk 7 ændres til: "Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse..." Forslag om at paragraf 6, stk 8 tilføjes: Skolebestyrelsen kan udpege en eller to deltagere i ansættelsesudvalg. Forslag om at paragraf 6, stk. 5 ændres. Rødkilde skoles bestyrelse mener ikke, at BUU skal godkende skolens læseplaner og beskrivelser. Det vil være en alt for omfangsrig opgave, som ikke giver mening. Alternativt bør punktet præciseres. Med venlig hilsen Ivar Tønnesen formand for skolebestyrelsen