Handlingsplan for vejstøj 2024-2029

Handlingsplanen sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken.

Høringsfrist:

21. juni 2024
Indsendt af:
Gila Katrine Agerskov Fly
Dato: 10. maj 2024
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2100
Meget lang og grundig rapport, men man har fuldstændigt ignoreret årsagen til den store mængde trafik med støj ind og ud gennem byen! Skal det afhjælpes må der handling til der indrager forstadskommunerne! Det er ikke Københavnere men tilkørende fra andre kommuner. Der mangler effektiv alternativ transport til pendlerne! Kommuner udenfor København skal være med til at løse problemet, med manglende P anlæg ved S togstationerne uden for København.  Man skal have mulighed for at parkere bilen og tage S tog videre ind til byen. Udbyg metroen. En oplagt strækning er for eksempel “Hospitals ruten” med mange arbejdspladser, undervisning og museer er “Universitet og Hospitalsruten” Ruten der forbinder Østerport-Sølvtorvet-Rigshospitalet-Jagtvej/Tagensvej krydset- Tagensvej/Rovsingsgade krydset-Bispebjerg hospital. Hospitalerne er i dag til stor frustration for brugerne nærmest umulige at få en P plads på. Og det er nødvendigt for mange patienter og pårørende at kunne køre bil dertil uden ydeligere stress og besvær ved Parkerings problemer. Kommunen har masser af jord til rådighed under Fælledparken til et underjordisk parkerings anlæg, der samtidig kan forsyne Parken med P pladser til de store arrangementer der bliver flere og flere af. Ikke alle kan tage offentlig transport og det ligger et voldsomt pres på de lokale beboer omkring parken der får bøder i massevis når alle P licens pladser er optaget af Parkens gæster.    
Læs høringssvar fra Gila Katrine Agerskov Fly