""

Hvidkildevej tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere bilparkering på egen grund i en eksisterende rækkehusbebyggelse.

Høringsfrist:

17. januar 2022
Indsendt af:
Laura Andersen
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
70
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som beboer i en af etageejendommene på Hvidkildevej er jeg imod udkastet til ændring af lokalplan 299 for Hvidkildevej. 24 husejere på Hvidkildevej 39-125 får nu deres egen parkeringsplads. Flere har lavet opmålinger og beregninger som viser, at der forsvinder betydeligt flere p-pladser end de 25 p-pladser, som kommunen antyder i forslaget. Det mærkes, at der i materialet ikke er angivet, hvor og hvordan indkørsler præcist skal anlægges og hvor. Det burde have fremgået mere detaljeret af høringsforslaget. Det er selvfølgelig vigtigt i sig selv, at materialet er korrekt, men umiddelbart synes det – ud fra de angivne mål på grundene – svært at undgå at langt flere p-pladser forsvinder. Der vil muligvis kunne bevares et antal offentlige p-pladser ved hjørnegrundene, såfremt den angivne figur med mål i materialet er repræsentativ. Og er den ikke det, så er materialet jo mangelfuldt. Det værste er dog det asociale islæt, der er dels i ønsket fra rækkehusene og dels forslaget fra kommunen. Der er tale om en offentlig vejstrækning, som alle beboere i området betaler til. Med forslaget tager kommunen en stor fælles værdi for alle, og tildeler denne værdi til en absolut lille gruppe af husejere. Det virker besynderligt, at et sådant forslag overhovedet er kommet videre i forvaltningen i Københavns Kommune. Jeg frygter også, at muligheden for at nogle får en privat p-plads vil få flere af de rækkehusene til at anskaffe sig flere biler, når de kun skal kæmpe om én bils parkering. Derfor kan forslaget virke imod nogle politikeres ønske om at reducere antallet af biler i København. Endelig vil forslaget medføre en kraftig ændring af områdets grønne karakter, som netop området er kendt for, vidt og bredt. Jeg bemærker, at også Københavns Museum er imod forslaget som vil ødelægge byggeskikken i området. Derfor opfordres især Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Socialdemokratiet at forkaste forslaget. Med venlig hilsen Laura Andersen  
Læs høringssvar fra Laura Andersen
Indsendt af:
Anders
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
69
By:
København NV
Postnr.:
2400
Lokalplanforslaget giver god mening. Det drejer sig ikke om parkeringspladser på vejen, men om en grøn etablering i rækkehusenes forhaver.   Da Hvidkildehusene er omfattet af en bevarende lokalplan, har ejerlavet fundet det nødvendigt at sikre, at etablering af parkering i forhaverne fremover udføres inden for de rammer, der er afstukket i den gældende bevarende lokalplan.    Tillægget til lokalplanen præciserer de retningslinjer man som husejer skal forholde sig i det tilfælde man ønsker at etablere en parkeringsplads i forhaven. Målet er at bevare det grønne præg i området og omfatter bl.a. bevaringsværdige træer, beplantning, adgangsforhold og renovering. I dag har 20 husstande ud af de 44 rækkehuse allerede forhaver med parkering i forskellige anlæg, som ikke alle opfylder kravet om grønne arealer.    Det er vigtigt at understrege, at omtalte lokalplansforslag IKKE er en projekteringsplan til etablering af parkeringspladser, men et nødvendigt tillæg til den eksisterende lokalplan, for at kunne bevare områdets grønne bevaringsværdige karakter, HVIS man vil etablere en parkeringsplads. Det er stadig frivilligt for de resterende 24 husstande om de vil ofre deres forhave og bekoste en parkeringsplads. Mit skøn er, at langt de fleste forhaver forbliver forhaver uden parkering – ikke mindst set i lyset af de etableringsomkostninger der er forbundet med et anlæg, der skal opfylde lokalplanen.    lokalplanen bør således vedtages for at sikre, at forhaverne på Hvidkildevej sydside kan etableres ud fra de i lokalplanforslaget afskukne retningslinjer.
Læs høringssvar fra Anders
Indsendt af:
Jeppe Olsen
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
68
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
  Som bilag til mit tidligere høringssvar er her vedlagt en pdf der illustrerer hvordan planforslaget vil muliggøre at der sløjfes 29 offentlige pladser, til fordel for etablering af 25 private.
Læs høringssvar fra Jeppe Olsen
Indsendt af:
AB Gråstengården
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
67
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra AB Gråstengården
Indsendt af:
Lis
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
66
Vedhæftede filer: 2
By:
København
Postnr.:
2400
Et fornuftigt og godt forslag som jeg er positiv overfor (selvom jeg ikke nødvendigvis vil benytte mig af det)!   For det første er det ikke alle i Hvidkildehusene, der ønsker at have en bil stående i deres forhave. Og de der måtte ønske det, vil så også fjerne deres biler fra vejen. Dvs at i "værste" fald vil der forsvinde 24 p-pladser, men jo også 24 biler fra offentlig vej.   For det andet vil Københavns kommunes indførelse af p-zone med 3 timers tidsbegrænsning i dagtimerne, reducere langtidsparkering af de biler som ikke hører til i området, men som dagligt holder parkeret her og hvor bilisten derefter cykler, går eller tager bussen videre (eller tager til metroen og på ferie i 14 dage). Når denne p-zone indføres, vil det helt sikkert hjælpe på p-pladsmanglen.    For det tredje har nordsiden af Hvidkildevej og Hvidkildestikvejene meget, meget længe været fyldt op af beboelsescontainere, containere til håndværkere, diverse arbejdsmaskiner m.m. samt oplagring af nye vinduer (og nu altaner).  Og derfor har det i de sidste 1,5-2 år været særlig håbløst at finde en p-plads, hvis man kom hjem efter 17. Alle disse spærringer af p-pladser hjælper heller ikke på p-situationen på Hvidkildevej (se fotos). Når dette arbejde forhåbentlig snart er overstået, vil det hjælpe rigtig meget på p-pladsmanglen.   Det er et stort problem for alle med de manglende parkeringspladser.  Men de folk der bor i AB Sønderborghus, Rødegård m.m. (som er meget imod dette forslag) har udover Hvidkildevej også mulighed for at parkere på Genforeningspladsen (parkeringspladserne langs karreerne, hvor ejendommene også ligger ud til).
Læs høringssvar fra Lis
Indsendt af:
Michael Berg Nielsen
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
65
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er i mod dette forslag, da det tilgodeser de få rækkehusejeres parkeringsmulighed på bekostning af: Parkingeringsmulighederne for de mange øvrige beboere i området Kulturarv og arkitekturhistorie Trafiksikkerhed i området Træer og beplantning langs Hvidkildevej  
Læs høringssvar fra Michael Berg Nielsen
Indsendt af:
Dorrit Brevadt
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
64
By:
København NV
Postnr.:
2400
Der findes mange, som er imod dette forslag. Hvis disse gjorde sig den ulejlighed at læse høringssvar 48 med tilhørende tegninger om konsekvenserne af gennemførelse af dette forslag, ville de se, at etableringen af de 24 p-pladser i forhaverne faktisk ville tilføre området 6 pladser ekstra. Der vil fortsat være 32 pladser på strækningen mod 50 pladser nu. Samtidig vil 24 biler forsvinde fra gaden og flytte ind i forhaverne. 
Læs høringssvar fra Dorrit Brevadt
Indsendt af:
Signe
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
63
By:
København NV
Postnr.:
2400
Indsigelse mod forslaget  Forslaget om at kunne etablere private parkeringspladser til gavn for de få, men til gene for de mange er en rigtig dårlig ide. Området er i forvejen utroligt hårdt presset på parkeringspladser da her er fri og gratis parkering (i modsætning til de omkringliggende områder). Det betyder det er noget nær umuligt at finde en plads selv hvis man kommer hjem om eftermiddagen. Der er mange måder at afhjælpe problemet på, men denne løsning der kun tilgodeser få beboere i området er usolidarisk og skaber blot endnu større mangel på parkeringspladser for de resterende beboere. Det er ikke fair. I stedet kunne man fx: Indføre beboerparkering og tidsbegrænset parkering for andre Begrænsning på 1 bil pr husstand Forbyde gulpladebiler i weekender/om aftenen (ofte har personer med firmabiler også en privatbil, samt de fylder ofte mere end én plads) Hvis det samlede antal biler bliver reduceret i området vil det gavne alle beboere i området, også dem i Hvidkildehusene. Med venlig hilsen Signe
Læs høringssvar fra Signe
Indsendt af:
Søren Mørch Andersen
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Rødegård Beboerrepræsentation
By:
København NV
Postnr.:
2400
Se også vedlagte høringssvar. Hovedanke: Forslaget betyder, at 24 husejere i Hvidkildehusene, Hvidkildevej 39-125, får 100 % mulighed for at finde en parkeringsplads, mens der formentlig forsvinder op til 46 p-pladser på Hvidkildevej til ugunst for alle andre beboere på Hvidkildevej (lige numre) og Genforeningspladsen, når der ikke kan parkeres ud for indkørslen til en have med p-plads! Rødegård Beboerrepræsentation mener, at forslaget er usolidarisk i en tid, hvor antallet af biler i området er stigende. Kommunens udfordring med et stigende antal biler bør ikke løses ved, at få husejere begunstiges og ligefrem hjælpes af kommunen til at få egen p-plads ved at beslaglægge offentlig vejstrækning, som alle beboere i området betaler til. Rødegård Beboerrepræsentation skal på baggrund af det vedhæftede skriftlige høringssvar afvise Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til Tillæg 1 til lokalplan nr. 299 Hvidkildevej. Med venlig hilsen Rødegård Beboerrepræsentation. Repræsentant for 120 lejere i Rødegård, beliggende Hvidkildevej 18A-34 og Genforeningspladsen 17-29.
Læs høringssvar fra Søren Mørch Andersen
Indsendt af:
Jan Beier
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
61
Virksomhed / Organisation :
Privatperson
By:
København
Postnr.:
2400
Ovenstående borger stemmer NEJ til parkeringsændringer på Hvidkildevej. Men en evt. tidsbegrænsning på parkering,  vil holde diverse pendlere væk.
Læs høringssvar fra Jan Beier
Indsendt af:
Mike
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
60
By:
København NV
Postnr.:
2400
Et forslag der tilgodeser mindretallet, har jeg svært ved at se logikken i. Der er i forvejen mangel på parkeringspladser i området.  Lad os i stedet kigge på hvad flertallet kunne få glæde af: - Indfør beboerparkering, dette vil frigøre p-pladser til områdets beboer.  - lav tidsbegrænsning på gulpladebiler/erhvervsbiler i tidsrummet 16.00-07.00, dette vil frigøre p-pladser til personbiler. Gulpladebilerne fylder for meget i området. (Jeg er selv håndværker, der er fine parkeringsmuligheder ved grøndalscenteret til de større biler). Nogle husstande har desuden gulpladebil samt to personbiler, dette vil afhjælpe dettte problem. 
Læs høringssvar fra Mike
Indsendt af:
Bent
Dato: 17. januar 2022
Svarnummer:
59
By:
nv
Postnr.:
2400
Jeg er imod dette forslag. 1. Der vil forsvinde flere p-pladser end de 25 offentlige p-pladser, som Kommunens forslag antyder, pga. udformningen og placeringen af indkørslen ud for den enkelte rækkehusejers matrikel. Muligvis er antallet faktisk op til 46 offentlige p-pladser. Dette aspekt er slet ikke berørt høringsmaterialet, hvilket er stærkt kritisabelt. Spørgsmålet er om de politikere, der støtter bevarelse af p-pladser i København er klar over dette? 2. Få (24 ejerboliger) begunstiges med egen p-plads, mens et stort flertal (knap 350 andels- og lejemål) får sværere ved at finde en p-plads. Det er usolidarisk. Vejarealet på Hvidkildevej er offentligt og bør komme alle beboere i området til gode, og ikke kun en mindre gruppe af grundejere. 3. Muligheden for egen p-plads kan medføre flere biler i København, når flere rækkehusejere kan anskaffe sig bil nr. to (der så skal parkeres i området), fordi den daglige brugsbil nu er sikret egen p-plads. 4. Der opmærkes med gul maling ca. 0.80 cm på hver side, som er 1,6 m ved hver have. Målet for en gennemsnitsbil er 5.1 m. Så 1,6 m X 24 parkeringspladser = 38,4 m. Så 5,1 m % 38,4 = 7,5 flere parkeringspladser der vil forsvinde. Og der til skal der fratrækkes de antal parkeringspladser der yderligere mistes. Af figuren i høringsmaterialet side 7 er en gennemsnitshave opmålt til 6,85 meter. Fra nærmeste skel til den påtænkte indkørsel er der 0,75 m, dvs. der er på den anden side af indkørslen (6,85 m - 2,30 m - 0,75 m) = 3,80 meter. Uden beregnet ekstra plads (ca. 0,5 – 1,0 m) på hver side af indkørslen vil der være 3,80 meter + 0,75 m (hos naboen) = 4,55 m. Fratrukket 1,5-2,0 m plads omkring indkørslen bliver der maksimalt 2,55 meters frilængde til parkering mellem matriklerne Minimumslængden for p-båse i Københavns Kommune er 5 meter, og de fleste biler i dag er 4,50 m eller mere i dag, og der vil sandsynligvis kun bevares ca. 6 p-pladser ved nogle af hjørnematriklerne. 5. Reduceret trafiksikkerhed, når biler bakker ud af indkørslerne. 6. Lokaludvalget har ikke én eneste gang henvendt sig til de øvrige foreninger på Hvidkildevej for at høre deres holdning til forslaget, inden ”nærdemokratiet” afgav stemme. Det er yderst kritisk, idet man må forvente at Vanløse Lokaludvalgs holdning til forslaget vægtes højt, når forslaget skal behandles politisk.
Læs høringssvar fra Bent
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 16. januar 2022
Svarnummer:
58
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Tine
Dato: 16. januar 2022
Svarnummer:
57
By:
København NV
Postnr.:
2400
Det er med stor undren at jeg nu forstå at der er forslag om at ændre i lige fælles mulighed for at finde P-plads i det område hvor jeg bor. Hver dag når jeg kommer hjem fra arb. (som er i Hillerød), er det i forevejen umuligt at få en p-plads efter kl. 16. , men jeg forstår at nu skal adgangen til P-pladser være fuldstændigt usolidarisk, sådan at vi mister P-pladser på den fælles vej, til gavn for de få. Jeg kunne ønske at der tænkes i solidariske løsninger og der bliver forholdt sig til at københavn også indeholder alm. borgere med behov for bil for at hverdagen faktsik hænger sammen, ligesom hos alle andre borgere.
Læs høringssvar fra Tine
Indsendt af:
Johanna Bonne Eckerdal
Dato: 16. januar 2022
Svarnummer:
56
By:
København NV
Postnr.:
4200
Indsigelse vedr. ”Hvidkildevej tillæg 1 – lokalplansforslag”. Jeg er meget kritisk til lokalplansforslaget, og opfordrer Teknik- og miljøudvalget at forkaste forslaget, med følgende begrundelser: De seneste år har Hvidkildevej oplevet et øget pres på parkeringspladser. Det er idag svært at finde en ledig parkeringsplads på vejen efter kl 16, hvilket fører til meget søgetrafik i området, og at mange bliver nødt til at parkere langt væk fra sin bolig. Tillæget til Lokalplan 299  for Hvidkildevej ville gøre det nemmere for det fåtal af beboerne på vejen som bor i et rækkehus, til ulempe for alle dem som bor i en af de fire etageejendomme på den anden side af vejen. Det undrer mig at man i lokalplanstillægget ikke ser på området som helhed, men kun fokuserer på parkeringssituationen for Hvidkildehusene, selvom vi idag deler de offentlige parkeringspladserne på Hvidkildevej. At på den måde flytte parkeringspladser fra fællesskabet, til fordel for et fåtal husejere, synes jeg er usolidarisk og forkert. En etablering af parkeringspladser i rækkehusenes forhaver ville medføre flere biler som bakker ud over fortovet, og gøre trafiksikkerheden dårligere for fodgængere og cyklister. For mange af områdets børn er dette vejen til skole og dagistitution, samt en vej til og fra fritidsaktiviteter på Genforeningspladsen og i Grøndalscentret. Hvis mange af parkeringspladserne på den ene siden af vejen bliver omdannet til udkørsler, kommer kørbanen desuden opleves som bredere, hvilket med høj sandsynlighed får mange bilister til at øge farten når de kører igennem Hvidkildevej. Udover at medførere dårligere parkeringsmuligheder for flertallet af vejens beboere, og forringe trafiksikkerheden, er forslaget med til at svække den lokalplan, som ellers har fokus på at bevare Hvidkildevejs grønne præg. Tillæget muliggør at kantzonen langs Hvidkildehusene, bliver omdannet fra beplantet til belagt. Forslaget virker til at gå stik imod det ønske som Københavns kommune ellers har, om at byen skal udvikles med fokus på bynatur og grønne områder.
Læs høringssvar fra Johanna Bonne Eckerdal
Indsendt af:
Henrik Kaufmann Petersen
Dato: 16. januar 2022
Svarnummer:
55
By:
København NV
Postnr.:
2400
Indsigelse vedr. ”Hvidkildevej tillæg 1 : Forslag til tillæg 1 til lokalplan 299 Hvidkildevej”   Ændring af placering af muligt parkeringsareal for Hvidkildevej 57   I lokalplanforslaget angives det, at en evt. etablering af parkeringsareal på grunden til Hvidkildevej 57 skal ske i ejendommens baghave med adgang fra Blåbærvej.   Vi ønsker, at placeringen af det mulige parkeringsareal bliver ændret, så det i stedet placeres i forhaven med adgang fra Hvidkildevej. Det betyder, at placeringen skal flyttes fra det benævnte byrum B til byrum A. Byrum B, der består af vores baghave, er det primære opholdsareal i haven, mens forhaven, byrum A, hovedsageligt fungerer som et gennemgangsareal. Vi ønsker derfor en placering af parkeringsarealet i venstre side af forhaven, set fra Hvidkildevej, hvilket vil være identisk med placeringen for de øvrige huse i samme husrække. En placering, der vil betyde en højere grad af ensartet udtryk i husrækken, og sikrer en bedre sammenhæng mellem bolig og parkeringsareal end den i lokalplanen foreslåede placering. Placeringen i den venstre del vil friholde det bevaringsværdige blommetræ, der er placeret i forhavens højre del. Der er en betydelig niveauforskel mellem gade og grund, men denne niveauforskel er ens i forhave og baghave. Der er således ingen forskel på, hvad etablering af en p-plads på grunden indebærer i forhold til anlæggelsen, uanset hvor den placeres. Den ønskede placering af parkeringsarealet i forhaven, med adgang fra Hvidkildevej, er identisk med den i lokalplanen foreslåede placering af parkeringsarealet for Hvidkildevej 75. Hvidkildevej 75 er et tilsvarende enderækkehus beliggende på en identisk hjørnegrund. En flytning af den foreslåede placering for parkeringsarealet for Hvidkildevej 57 vil således blot sikre en ens løsning for de to identiske ejendomme.  
Læs høringssvar fra Henrik Kaufmann Petersen
Indsendt af:
Signe Moore
Dato: 16. januar 2022
Svarnummer:
54
By:
kbh nv
Postnr.:
2400
Indsigelse vedr. "Hvidkildevej tillæg 1 - lokalplanforslag". Som indehaver af andelslejlighed på Hvidkildevej, kan jeg meddele, at jeg på det kraftigste er imod dette forslag. Jeg ser følgende ulemper ved at indføre private parkeringspladser i rækkehusenes forhave: 1) Forslaget er ikke til gavn for flertallet. - Beboere i lejlighederne, som udgør den største andel af husstande på Hvidkildevej, vil ikke kunne tilgå disse parkeringspladser. Dette skal ses i lyset af, at det i forvejen er svært at få en parkeringsplads på Hvidkildevej og generelt i området.  2) "Tilkørende" får ikke gavn af dette forslag. - Flere bilister, som ikke kommer fra området, men benytter parkeringspladserne i dagtimerne, vil ikke kunne tilgå de private parkeringspladser i rækkehusenes forhave. Dette vil bevirke yderligere pres på de i forvejen sparsomme parkeringspladser.  3) Skoleveje forringes ved dette forslag. - Idet biler skal køre over fortovet, for at tilgå parkeringsplads i forhaven, vil det betyde væsentlig forringet og farligere skolevej for områdets børn.  4) Der kan forekomme ubenyttede parkeringspladser ved dette forslag. - Når rækkehusejerne er ude at køre i deres biler, står parkeringspladserne tomme og kan ikke benyttes af andre biliser, som søger en parkeringsplads på Hvidkildevej.     5) Trafiksikkerheden på Hvidkildevej kan protentielt blive forringet ved dette forslag. - Mange bilister skyder genvej gennem Hvidkildevej, for at undgå kø på  Hillerødgade. Nu bliver bilisterne nødt til at køre langsomt da der holder parkerede biler i begge sider. Ved at fjerne den ene side af parkerede biler, skabes der mere plads og bilerne kan derfor køre hurtigere og der vil formentlig også være endnu flere bilister, der vil benytte Hvidkildevej som genvej. En lille vej som Hvidkildevej er ikke egnet til hurtig og gennemkørende trafik.  6) Samlet dalende beboerglæde på Hvidkildevej. - Det er klart, at rækkehusejerne vil nyde godt af, altid at være sikret en parkeringsplads, men rækkehusejerne udgør ikke flertallet af boboere på Hvidkildevej. Ved at vedtage et forslag som dette, vil det besværliggøre livet for langt flere mennesker, end det vil gavne. Langt flere mennesker skal gå langt fra en parkeringsplads til deres hjem med fyldte indkøbsposer og sovende børn i armene. Jeg mener, at dette forslag vil forringe summen af den samlede "hvidkildeglæde" hos vejens beboere.     Jeg medvirker i en artikel omkring dette forslag, som med fordel kan læses.    https://vanloseliv.dk/artikel/signe-er-imod-etablering-af-private-parkeringspladser-det-er-usolidarisk   Mvh Signe Moore  
Læs høringssvar fra Signe Moore
Indsendt af:
Anne Schrøder
Dato: 15. januar 2022
Svarnummer:
53
By:
København
Postnr.:
2400
Jeg er beboer på Hvidkildevej og bor i ejendommen Rødegård på modsatte side af rækkehusene. Det er i forvejen svært at finde parkering i området, og hvis 20 parkeringspladser forsvinder pga at rækkehusejerne skal have etableret indkørsel til privat parkering, vil det nærmest blive umuligt. Jeg er pensionist, dårligt gående, og tillader mig den luksus at have en lille brugt bil. Hvis jeg ikke kan finde parkering betyder det at jeg ikke kan have bil, og så vil indkøb blive meget besværligt, ligesom mit samvær med venner, der bor andre steder i landet vil stoppe. Jeg mener at byen er for alle, velstillede som fattige, og at vi bør deles om de p-pladser der er, det er ikke i orden at private kan gøre krav på etablering af private parkeringspladser i et tætbefolket byområde som vores.
Læs høringssvar fra Anne Schrøder
Indsendt af:
Bestyrelsen - AB Sønderborghus
Dato: 14. januar 2022
Svarnummer:
52
By:
København
Postnr.:
2400
Indsigelse vedr. ”Hvidkildevej tillæg 1 - lokalplanforslag”   På vegne af bestyrelsen for andelsboligforeningen ”A/B Sønderborghus” vil vi på det kraftigste opfordre medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget til at nedstemme dette planforslag.   Vores område har i flere år været kraftigt udfordret på parkeringsdækningen, med stor frustration og store mængder søge-trafik til følge. Denne mangel på parkering har sågar ført til at vi i vores andelsforening har set os nødsaget til at tillade, at håndværkerbiler med ærinde i foreningen kan parkere i vores gård, hvor vores børn ellers gerne skulle kunne lege i fred for biltrafik. Vi føler derfor at det er at føje spot til spe, at forvaltningen nu lancerer dette planforslag, der yderligere reducerer antallet af parkeringspladser i området.    Planforslaget forholder sig til parkeringsdækningen indenfor det optegnede lokalplanområde, og hvordan dette harmonerer med parkeringsnormerne defineret i kommuneplanen. Men planen tager ikke højde for at det ikke blot er de 44 rækkehuse på Hvidkildevej, der i dag benytter parkeringspladserne langs Hvidkildevej, men områdets øvrige beboere og brugere, heriblandt vores 112 andelshavere. Lokalplanforslaget er derfor ikke blot en harmløs teknisk omdisponering, som teksten både i indstillingen og redegørelsen for planforslaget ellers kunne antyde.   Ud over at forslaget forringer parkeringsudbuddet for offentligheden, er der flere andre faktorer der gør dette forslag uantageligt. Disse er opsummeret herunder.   Proportionerne i dette forslag er helt gale. Forslaget vil tilgodese interesserne for de 24 beboere i rækkehusene der i dag ikke har egen privat-parkering, mens det kommer til at ramme et uforholdsmæssigt stort antal beboere i andels- og lejeboliger på den modsatte side af vejen. I A/B Sønderborghus er vi 112 andelshavere, mens der i vores naboejendom ”Rødegård” er 120 lejemål. Det er for alene disse to ejendomme altså 232 boliger der får forringet deres parkeringsmuligheder, til fordel for at 24 private grundejere kan få deres egen privat-parkering. Det er et forhold på 1 til 10, og det er blot for vores to ejendomme.   Social slagside – forslaget tilgodeser private grundejere, til ulempe for lejere og andelshavere. Forslaget overfører muligheden for at bruge arealerne langs vejen, fra åben, offentlig parkering, til blot at tjene som tilkørselsareal for private grundejere på den ene side af vejen.  Hvis man har en fornemmelse af hvad det koster at købe sig en privat parkeringsplads i København, vil man dermed også forstå at det er en ganske reel værdi, man her tager fra fællesskabet og afleverer til de private grundejere.  En vedtagelse af forslaget vil derfor have en klar social slagside. Da der som skitseret er lagt op til at tilgodese 24 rækkehusejere, mens flere hundrede andelshavere og lejere står tilbage med klart forringede parkeringsforhold.   Forslaget vil skabe dårligere trafiksikkerhed. Hvis forslaget vedtages vil det betyde en markant forøgelse af bakkende trafik over fortovet på Hvidkildevej, til fare for børn, cykler og fodgængere på vej og fortorv. Planforslaget åbner også for at der stort set ikke vil være parallelt parkerede biler tilbage på den sydlige del af vejen. Man kan frygte at dette vil betyde en forøgelse af hastigheden på vejen, da der i så fald vil være større bredde på vejen for bilisterne, hvilket bidrager til mere støj, og dårligere trafiksikkerhed.     Planforslaget svækker bevaringen af bygnings- og bykulturarv af høj kvalitet. Genforeningspladsen og karréerne omkring er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø, mens Hvidkildehusene på modsatte side af Hvidkildevej er beskyttet gennem den nuværende lokalplan. En af de bærende bevaringsværdier der er identificeret i forbindelse med udpegningen er netop forhaverne, noget der også er beskyttet i den nuværende lokalplan 299. Forslaget demonterer derfor beskyttelsen af en af de bærende bevaringsværdier i vores område. Noget det vil gøre vores kvarter fattigere for alle, og også for vores 112 andelshavere.   Der stod i indstillingen til planforslaget fra d.6/12-2021: ”Ændringen kræver et tillæg til lokalplan, da det ikke er muligt at etablere parkering på terræn inden for rammerne i gældende lokalplan 299 Hvidkildevej, som er en bevarende lokalplan fra 1998.”   Her er tale om en sproglig stramning, da det ikke blot ”ikke er muligt” indenfor den gældende lokalplan, men derimod eksplicit forbudt. Det ville klæde processen hvis det blev kommunikeret mere klart til beslutningstagerne i udvalget, at planforslaget ikke blot justerer bestemmelser, men går direkte kontra på de tiltag den nuværende lokalplan har fastsat for at beskytte bebyggelsens udtryk.   Vi håber inderligt at vores indsigelse kan være med til at overbevise udvalgets medlemmer om at afvise dette planforslag.   Med venlig hilsen Bestyrelsen A/B Sønderborghus  
Læs høringssvar fra Bestyrelsen - AB Sønderborghus
Indsendt af:
Samuel Moore
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Sønderborghus
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er imod dette forslag.  Dårligere parkeringsforhold for flertallet i et allerede overbelagt område. For uddybende forklaring se vedhæftede høringssvar. Samuel Moore
Læs høringssvar fra Samuel Moore
Indsendt af:
Barbora Lunde
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
50
By:
København nv
Postnr.:
2400
Jeg er imod dette forslag.  Grundlæggende tilgodeser det kun få beboere på et tætbeboet området, hvor parkeringsforholdene er utrolig ringe i forvejen.  Der er allerede fjernet 8 pladser, på genforeningspladsen som bliver til El-ladestationer. Dagligt kommer ansatte fra statsforvaltningen og parkerer, folk kommer og bruger vores område om langstidsparkering, tager deres cykler fra bagagerummet og smutter afsted.  Jeg har to børn og det er undtagelsesvis vi kan finde parkering indenfor 2 runder igennem området.  Hvis det omhandler, at beboerne i rækkehusene gerne vil have bedre parkeringsforhold, så er de bestemt ikke ene om det.  Kontra forslag til deres forslag:  beboer parkering  Betalingsparkering.. Og dermed parkeringskontrol så alle dem, der bruger området og ikke bor her, napper alle pladserne. 
Læs høringssvar fra Barbora Lunde
Indsendt af:
Niklas
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
49
By:
København NV
Postnr.:
2400
Stemmer også nej tak! Det er i forvejen nærmest umuligt at finde en parkeringsplads, og nærmest som at vinde i Lotto at få en plads tæt på ens bopæl. I min optik er forslaget til at tilgodese de få mens man giver flertallet af beboere endnu størrer udfordringer med at finde en p-plads.   
Læs høringssvar fra Niklas
Indsendt af:
Erik Jarner Olsen
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
By:
København NV
Postnr.:
2400
Kommunen har i deres lokalplanforslag lagt op til en placering af opkørsler fra skel mod midten af de enkelte haver. Hvis man i stedet placerede hver anden opkørsel èn meter fra skel, ville dette betyde, at 27 biler(mellemklasse eller større) samt 5 biler (miniklasse up, citigo mv) fortsat ville kunne parkere på strækningen fra Hulgårdsvej til Mågevej på rækkehussiden. Der er i dag plads til 50 biler. Det betyder 18 færre pladser end i dag, men da man samtidig flytter 24 biler væk fra gadeparkeringen og ind i haverne, er der reelt tale om en nettotilvækst af parkeringspladser på 6 biler. En sådan ændring vil ikke ændre på indretningen og placeringen af parkeringsarealet i de enkelte haver. Hvis alle opkørsler placeres som kommunen har skitseret, vil der på strækningen kunne parkere 15 større og 27 minibiler (max 3-3,5 meter). Med 24 biler flyttet fra gaden og ind i haverne, er der reelt tale om en nettotilvækst af parkeringspladser på 16 biler. Der findes i området (Genforeningspladsen mod syd og vest, stikveje, Mågevej ud til Hillerødgade, Tyttebærvej, Æblevej  samt Hvidkildevej på begge sider) ialt ca 275 pladser. En optælling seneste lørdag afslørede, at der ud over større biler var parkeret 72 minibiler samt 15 varevogne. Hvis områdets minibiler ville benytte disse pladser, kunne det være en god plan, men de fleste vil nok altid parkere tættest muligt deres bopæl uanset størrelse. Supplerende kan jeg meddele, at kommunen i deres budgetaftale har lagt penge til side til etablering af 15 nye parkeringszoner, hvor vores område er en af disse. Pendlere, varevogne og biler fra medarbejdere fra omkringliggende kontorer samt folk, der parkerer her mens de er på ferie vil derefter ikke længere optage parkeringspladser i vort område. Og måske bør det tilføjes, at beboerne i de 24 rækkehuse faktisk inddrager en del af deres forhave til parkering. Samtlige omkringliggende ejendomme har alle forhaver og gårdarealer som kunne omdannes til privat parkering (som stikvejene ud mod Borups Alle). En beslutning, som hver enkelt ejendom kan træffe helt uden indflydelse fra omkringboende.    
Læs høringssvar fra Erik Jarner Olsen
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
47
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til offentlig høring af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 299 "Hvidkildevej"
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Thomas Vejborg
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
46
By:
KBH NV
Postnr.:
2400
Jeg er meget imod det fremsatte lokalplans forslag som yderligere vil begrænse de i forvejen stærkt begrænsede parkeringsmuligheder på Hvidkildevej og ødelægge mange af de smukke forhaver der endnu ikke er lavet til parkeringsplads.
Læs høringssvar fra Thomas Vejborg
Indsendt af:
Kasper Lind Ommen
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
45
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg er meget imod forslaget, som stiller en lille gruppe beboere langt, langt bedre end resten på bekostning af de mange. Det er et usolidarisk og egoistisk forlag, som vil gøre hverdagen endnu mere besværlig for f.eks. børnefamilier og ældre, som udgører en stor gruppe af beboerne i lejlighederne.  Offentlige parkeringspladser kan bruges af alle hele døgnet. På Hvidkildevej og de tilstødende veje bliver de i dagtimerne f.eks. brugt af pendlere, beboere, sportsudøvere på Genforeningspladsen, kommunens medarbejdere i koncernservice og forældre der henter og bringer i børnehaverne. Disse vil med det nye forslag have endnu sværere ved at finde pladser, da der vil være forsvundet 25 pladser, hvilket er en ret stor andel af de nuværende pladser. Områdets særlige grønne og harmoniske udtryk vil også forsvinde, da symmetrien mellem de to sider af vejen ikke længere vil være der. Som det er nu er der en enshed mellem rækkehusenes forhaver og haverne foran lejlighederne. Haverne på begge sider skaber liv og natur. Yderligere 25 parkeringspladser er "døde arealer", der hverken er grønne eller kønne.
Læs høringssvar fra Kasper Lind Ommen
Indsendt af:
Helene Breddam
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
44
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg var meget forundret over at modtage brev fra kommunen om høring af et så usolidarisk og uigennemtænkt forslag til ændring af lokalplanen. Hvidkildevej og de omkringliggende veje er allerede præget af massiv mangel på parkeringspladser, og et forslag som dette vil gøre manglen endnu større. Dels fordi de private pladser ikke er i brug om dagen og dels fordi det vil øge incitamentet til at anskaffe en ekstra bil for indehavere af private pladser. Det ses i forvejen, at flere af husene med privat parkering i forvejen bruger deres udkørsel til ekstra plads. Forslaget tilgodeser en meget lille andel af områdets beboere på bekostning af mange andre. F.eks. andelsboligindehaverene, som i høj grad består af børnefamilier og ældre, der vil få endnu sværere ved at parkere og som følge deraf skal transportere børn og sig selv endnu længere. Lokalplansændringen stiller krav til forhavenernes udtryk, men eftersom det er nemt at få dispensation (se f.eks. forhaven Hvidkildevej 45, som har sløjfet grøn have for raftehegn på trods af reglerne i nuværende lokalplan), så er ændringen altså ingen garanti for, at vejen vil bevare sit særlige udtryk. Sandsynligvis vil situation blive værre, da det er de gamle haver, der vil blive nødt til at blive sløjfet for etablering af parkeringspladser. Jeg kan læse i andre høringssvar at nogle synes det kun er rimeligt, fordi det stiller rækkehusejerne lige. Det er efter min mening en helt skør argumentation, da det stiller en meget lille gruppe beboere langt bedre i forhold til resten - vi er alle indbyggere i København, det er ikke kun beboerne i ejerboliger, der har ret til at være her.
Læs høringssvar fra Helene Breddam
Indsendt af:
Jens Christian Gundtoft
Dato: 10. januar 2022
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Hvidkildehusenes Ejerlav
By:
København NV
Postnr.:
2400
Generelt er vi meget positive overfor det fremsendte udkast, som stiller alle 44 huse lige, således at de 24 huse, som ikke har en parkeringsplads, også får mulighed for parkering på egen grund. Alle 44 rækkehuse har derved mulighed for aktivt at være med til at skubbe til ”Den Grønne omstilling” ved at etablere en ladestander til en elbil.   Vi har følgende rettelser/bemærkninger til det fremsendte udkast: Se vedhæftet fil.
Læs høringssvar fra Jens Christian Gundtoft
Indsendt af:
Steffen Brander
Dato: 9. januar 2022
Svarnummer:
42
By:
københavn nv
Postnr.:
2400
Jeg er kraftigt dette forslag af flere grunde: 1. selvom antallet af parkeringspladser forbliver det samme så skader det lokal samfundet af de bliver private. Det er i forvejen et kæmpe problem at finde parkeringspladser ikke bare her i området men i københavn og at nedlægge offentlige p-pladser er ikke en løsning. 2. Det er helt vildt usolidarisk at lave parkeringspladserne om til private da det går ud over flere end det gavner. Samtidigt går det primært ud over børnfamilier osv (andelsboliger) frem for ældre og etablerede borgere (ejerboliger). 3. De private p-pladser kommer til at står i forvejen tomme i løbet af dagen og det resulterer bare i at flere parkeringspladser står tomme. 4. Forslaget kigger ikke på helheden af området hverken på denne enkelte vej eller lidt brede i hele området men er istedet et forslag til gavn for ca 25 mennesker men risikerer at skade MANGE flere mennesker som bor i området og som har brug for lige præis de pladser.
Læs høringssvar fra Steffen Brander
Indsendt af:
Else
Dato: 9. januar 2022
Svarnummer:
41
By:
København NV
Postnr.:
2400
Da vi stadig er mange der er afhængig af en bil i hverdagen, er det beklagelig, at man nedlægger parkeringspladser for os som bor og betaler skat i København. Vi er en del som bor på Hvidkildevej, og har altid kunne enes om de få parkeringspladser der er, derfor siger jeg nej til forslaget.
Læs høringssvar fra Else

Sider