Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Høring vedr. ansøgning om badezone ved Teglholm Brygge

Høringsfrist:

8. november 2021
Indsendt af:
Birgitte Sneum og Ole Raft
Dato: 27. oktober 2021
Svarnummer:
26
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi bor i umiddelbar nærhed af den påtænkte badezone og er nervøse for, at badning og ophold på badebroerne giver for meget støj og anden uhensigtsmæssig adfærd. Der bør derfor laves et reglement for benyttelse af området samt de omkringliggende gangbroer mv, der bl.a. skal indeholde forbud mod badning og musik udenfor tidsrummet 7 - 22 samt forbud mod overnatning på området. Grundejerforeningen bør have mulighed for at udstede bøder til folk, der overtræder reglementet på linie med de p-bøder de udsteder for ulovlig parkering.  En del af det lukkede område bør indrettes, så børn, der endnu ikke kan svømme, kan benytte dette på forsvarlig vis. Det skal sikres, at affald samles og fjernes dagligt, så der ikke opstår problemer med rotter og andre skadedyr. Det skal sikres, at der forefindes tilstrækkeligt med toiletfaciliteter. Det skal sikres, at der forefindes god og tilstrækkelig cykelparkering. Mange venlige hilsener
Læs høringssvar fra Birgitte Sneum og Ole Raft
Indsendt af:
Erik Severini
Dato: 24. oktober 2021
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2450
Som beboer lige ved siden af Teglholm Brygge har jeg haft de badende og den medfølgende støj tæt på hele sommeren; både om dagen og natten. Om dagen har det ikke været et problem, men der er ofte blevet badet og larmet meget sent. Uanset om der etableres en lovlig badezone eller ej, så vil der stadig blive badet og larmet. Derfor er det en god idé at lovliggøre badezonen.  En lovliggørelse betyder formentlig, at der kan reguleres forhold til åbningstider og støjniveau og, at reglerne kan blive håndhævet, hvis de ikke overholdes.    Jeg er positiv overfor en officiel badezone, men håber, at erfaringerne fra både Islands Brygge og Nordhavn tages med i overvejelserne og jeg ser en række problemer, som jeg håber bliver håndteret i forbindelse med en lovliggørelse:   Der vil formentlig komme en forøget mænge affald. Der bør derfor etableres permanente affaldskurve eller containere - i stil de med grønne containere, der allerede står i området. Kurvene/containerne skal være med et ordentligt låg, der ikke kan åbnes af rotter og fugle   Der bør etableres bedre cykelparkering i området   Der findes ikke toiletfaciliteter i dag. Caféen og fællleshuset ved siden af bryggen har toiletter, men de kan formentlig ikke bruges af de badende. Jeg ved ikke, hvordan den udfordring kan løses, men jeg vil være ked af at have en mobil toiletvogn stående i området   Selvom der vil være regler med badning og støjniveau, så forestiller jeg mig ikke, at al badning og “fest” stopper f.eks. kl 22 på en sommeraften.
Læs høringssvar fra Erik Severini
Indsendt af:
Susanne Thelin
Dato: 23. oktober 2021
Svarnummer:
24
By:
København SV
Postnr.:
2450
Det er en god ide at gøre det lovligt at bade/svømme ved Teglholm Brygge, men det skal kun være lovligt mellem f.eks. 5:00 og 22:00.
Læs høringssvar fra Susanne Thelin
Indsendt af:
Kirsten Jensen, formand
Dato: 22. oktober 2021
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Underforening 3 Bolværket
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi hilser tiltaget velkommen. Det vil givetvis øge trafikken til stedet. Vi forudsætter, at der i projektet tages højde for den øgede trafik til området, herunder af cyklister, så området forsynes med cykelparkeringsmuligheder, således at den nuværende cykel- og gangsti (supercyklenstien) ikke blokeres af henslængte cykler fra badegæster.   Vi hilser en sådan badezone velkommen i området, men at vi forventer at Københavns kommune finder løsning på følgende problemstillinger: At antalet af skraldespande med låg og tømningsfrikvens bliver øget i området, så der undgåes affald i havet og i området samt rotter.  Tilgangen til området skal forbedres, da det ikke er muligt for fodgængere eller cykelister at komme over til området, uden at det næsten vil blive med livet som indsat, idet folk givetvis vil komme til badezonen via den Grønne Kile. Her er overgangen (krydsning af vejen) langs kilen over Vestre Teglgade, ved Støberigade (Skolen ved Sydhavn) og over Teglholmsgade ved Vestre Teglgade kritiske, idet der ingen af de tre steder hverken fodgængereovergang eller cykelovergang etableret. Derfor er det nødvendigt at øge sikkerheden for både store som små.   Derudover er det nødvendigt med etablering af flere cykelparkingerpladser, således at den øgede mængde cykler, det vil betyde, ikke blot ligger henslængt eller står parkeret på cykelstien, til gene for øvrige gående og de øvrige badegæster - ud over, at det vil se voldsomt sjusket ud og skæmme området. P.b.v. Kirsten Jensen, formand Underforening 3, Bolværket   Cykelpakring skal etableres ved badzonene   Der må forventes flere biler til området når badezonen etableres og det vil give et større præs på Teglholmsgade, hvad den ikke kan klar. Der skal findes en løsning så der ikke skabt længere køre end der er idag på Teglholmsgade derudover er vejen i for dårlig stand til det øget præs.    Det må forventes at der kommer mere støj i områder som allerede har stor problemer med støj, så Københavns kommune skal etablere en løsning for dette fx. ved at føre området ind i samme støjzone som Islands Brygge.   
Læs høringssvar fra Kirsten Jensen, formand
Indsendt af:
Helga Mark
Dato: 21. oktober 2021
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
Dansk Handicap Forbund - København
By:
København S
Postnr.:
2300
Når der nu planlægges at anlægge et nyt Havnebad, ville det jo være fantastisk at man fra kommunens side ikke igen overser handicappedes ret til adgang på lige vilkår som alle andre når man etablere et nyt Havnebad. Det gælder om at inkludere og ikke ekskludere sine borgere i kommunen, og for øjeblikket bliver en miniriotets gruppe udelukket fra at kunne deltage på lige fod som alle andre borgere i kommunen. 
Læs høringssvar fra Helga Mark
Indsendt af:
Marie Thaysen
Dato: 19. oktober 2021
Svarnummer:
21
By:
København SV
Postnr.:
2450
København har brug for flere badezoner og det forslåede område i Teglværkshavnen er oplagt - og blev da også taget i brug som sådan sidste sommer. Men det vil klæde Københavns Kommune at vise os beboere i området at de har taget ved lære af hvordan lignende steder har udviklet sig i Nordhavn og på Islandsbrygge ved f.eks.: At indføre samme restriktioner mod elektronisk forstærket musik som er indført på bl.a. Islandsbrygge og Hørsholmsparken på Nørrebro. At understøtte grundejerforeningen i at kunne håndhæve ovenstående regler samt reglerne for badning udenfor badezonen - for politiet har ikke tid. Grundejerforeningen har netop stemt for etablering af badezonen fordi der er brug for ordnede forhold omkring Teglværkshavnen, og jeg håber at Københavns Kommune har i sinde at hjælpe med dette på flere niveauer end blot det der omhandler sikker badning.
Læs høringssvar fra Marie Thaysen
Indsendt af:
Christian Hennskov Rasmussen
Dato: 19. oktober 2021
Svarnummer:
20
By:
København
Postnr.:
2450
Jeg glæder mig til at kunne bade lovligt dernede, men jeg er bekymret for om det vil resultere i støj og andre problemer som det er sket andre steder i byen. Derfor bør der skiltes tydeligt at støj og anden hensynsløs opførsel er forbudt.
Læs høringssvar fra Christian Hennskov Rasmussen
Indsendt af:
Martin Hennskov Rasmussen
Dato: 19. oktober 2021
Svarnummer:
19
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som beboer tæt på det kommende havnebad, ser jeg frem til liv og glade dage ved vandet i vores fantastiske område.  Dog bør det skiltes meget tydeligt, at støj og badning ikke er tilladt efter kl. 22. På den måde vil politiet kunne standse fest og/eller anden støj efter dette tidspunkt.  I løbet af den forgangne sommer, har støjniveauet allerede nået urimelige højder på urimelige tidspunkter.
Læs høringssvar fra Martin Hennskov Rasmussen
Indsendt af:
Casper Munk Christiansen
Dato: 18. oktober 2021
Svarnummer:
18
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg synes det er en fremragende ide med badezone. Der har været utroligt mange badegæster henover sommeren alligevel. Så det er væsentlig bedre at gøre det til en officiel badezone, så der kan håndhæves regler for badetid osv. Desuden er det også nemmere for lokallivet, når alle ved at man kan bade der og man undgår at folk f.eks. bader ude foran TV2 hvor der er lang mere traffik i vandet og større risiko for uheld.
Læs høringssvar fra Casper Munk Christiansen
Indsendt af:
Annette Thelin Thelin
Dato: 18. oktober 2021
Svarnummer:
17
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg bor i ejerforeningen Frederikskaj, som vender direkte ud mod den evt. nye badezone. Siden TDC pension etablerede og åbnede området i april 2021 har der været en masse glade badene folk om dagen, hvilket har været helt i orden. MEN DER ER OGSÅ BLEVET BADET PÅ ALLE TIDER OM NATTEN MED EN MASSE LARM OG SKRIG. ER BLEVET VÆKKET MANGE NÆTTER FOR LARM OG SKRIG. VIL GERNE HAVE AT DET ER FORBUDT AT BADE EFTER KL.22:00!!!!!!!!
Læs høringssvar fra Annette Thelin Thelin
Indsendt af:
Stine
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
16
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Ja tak til, at havnen er til glæde for os alle. Fantastisk at der sker der noget godt for vores badeforhold i de mange skønne kanaler. Det har været en trist sommer, hvor børnene ikke har kunnet/turde mødes ved vandet med venner, naboer og familier. Vandet er en kæmpe ressource for især børnene, som giver et kæmpe fællesskab på tværs af alder og køn. Området skriger på udendørs arealer, som kan aktivere de unge, så dr bliver fantastisk at den første badezone åbner i et område med tusindvis af vandglade beboere. Håber med tiden at de små kanaler kan åbnes op for badning, så motortrafik ikke er de eneste der har glæde af dem. Hvis man tillader badning i alle små kanaler, fordeler man folk over et større areal og minimerer risikoen for at folk stimler sammen og har koncentreret støj og affald ved de få badezoner, so med til gene for de nærmeste naboer.
Læs høringssvar fra Stine
Indsendt af:
Michael knudsen
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
15
By:
København
Postnr.:
2450
Det er en rigtig god ide med en badezone ved teglholm brygge.  Det er godt at badezonen ikke omfatter østsiden af bryggen der har en ponton til udsætning af Kanoer mv.  En badezone her vil give  kambolage mellem  badende og både, kajakker, SUPs mv.  Den foreslåede badezone på vestsiden af bryggen er for lille og burde gå fra hjørnet af caféen og skråt direkte over til kajen ved Gensidige således at linjen følger linjen mellem de yderste bøjer i forslaget.
Læs høringssvar fra Michael knudsen
Indsendt af:
Nadja Roth
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
14
By:
København SV
Postnr.:
2450
Fint med en badezone ved den ny teglholms brygge, men det er et absolute must, at der er styr på toiletforhold så områdets buske ikke bruges som toilet til både stort og småt, som det har været tilfældet indtil nu. Derudover skal der være meget bedre styr på affalds situationen end i sommers, hvor området har flydt med affald. Desuden bør der være forbud med soundbokse. Jeg ønsker ikke at Teglholmen bliver det nye Islands Brygge!
Læs høringssvar fra Nadja Roth
Indsendt af:
Gun Andersen
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
13
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi er glade for Teglholm Brygge men håber at kommer regler omkring badning. At der bliver tilladt badning F. Eks klokken 6-22, eftersom der vi har erfaring af meget larm og råben fra denne sommer. At der kommer forbud mod soundbokse. Vi har også erfaret at buskene foran vores hus bliver brugt som toiletter. Vi foreslår at der bliver adgang til toiletterne i Pavillionen. At der sørges for oprydning, eftersom der smides en del affald ved anlægget.
Læs høringssvar fra Gun Andersen
Indsendt af:
Susan vigel
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
12
By:
København sv
Postnr.:
2450
Stemmer for at det skal være muligt at bade fra teglholmen af
Læs høringssvar fra Susan vigel
Indsendt af:
Johnny Johansen
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
11
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg syntes at det er helt fantastisk med en badezone ved Teglholmbrygge og placeringen på den højre side med den i forvejen indbyggede pool giver rigtig god mening. Lige nu er der mange børn der ikke tør eller ikke må bade der mere af frygten for at få en bøde, så en lovliggørelse via en officiel badezone er helt på sin plads. På den lange bane kunne et par toiletter være en god ide. Jeg ser meget frem til at vi i bydelen med god samvittighed kan bade i havnen uden fare for bøder eller at lære vores børn at brude loven. Det er den bedste nyhed længe, så jeg håber virkelig at projekt badezone på Teglholmsbrygge bliver til virkelighed. Jeg frygter ikke at det bliver en partyzone, da disse zoner historisk set ikke defineres af om der er en officiel badezone eller ej og vi er generelt ikke generet af støj fra træbryggen og det frygter jeg heller ikke at vi bliver. Hilsen en direkte nabo til Teglholmbrygge.
Læs høringssvar fra Johnny Johansen
Indsendt af:
Annette Schlippe Knudsen
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
10
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi er ABSOLUT nærmeste naboer, da vi bor i stuen og har 3 meter fra vores vinduer ud til det nye brygge byggeri i Teglholm. Der er utroligt mange badende og dermed plask, råben og skrigen til langt ud på natten, lige udenfor vores vinduer. Det er der på trods af at det pt er forbudt at bade der (iflg. opsatte skilte i området).  Vi er derfor absolut tilhængere af at der bliver lavet er officielt/lovligt badeområde. Men vi vil foreslå at I placerer det officielle badeområde ovre på Gjensidiges side. Der er det kun et beboelseskomplex der bliver ramt af støj og uro. Den anden side af cafe'en mod Sømærk er jo også beregnet til nedtagning af kajakker fra kajak hotellet. På kajakhotelsiden vil uroen ramme rigtig mange komplexer og i selve Sømærk, de nærmeste naboer,  runger det ind under husene og er dermed til stor gene for folk der bor på "Øen".  Det er yderligere supervigtigt: 1. at det bliver et afmærket område (snoren kan trækkes fra hjørnet af cafeen og over til den lille overgabgsbro).  2. at det bliver tidsbestemt badning f.eks. Kl. 6.00-22.00 (via skilte) så nærliggende beboere kan få nattero ved, om nødvendigt, at henvise til at det er forbudt at bade imellem kl. 22.00-6.00. Vi synes som nærmeste naboer at dette forslag må være den bedste løsning for flertallet i området.  Mvh Annette Schlippe Knudsen
Læs høringssvar fra Annette Schlippe Knudsen
Indsendt af:
Dorthe J.
Dato: 17. oktober 2021
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg bor lige ved siden af, og bliver meget bekymret for vores område, hvor der i forvejen er problemer med larm og fester hele natten. Hvis det sker, så håber jeg inderligt at der i planen gennemtænkes at få indført et ordentligt regelsæt der håndhæves. Det kunne blandt andet være et forbud mod soundbokse, henvisning til toiletbesøg og åbningstider, f. eks hverdage 9-19 og weekend 10-20. Der skal også besluttes hvem der skal håndhæve disse regler. Det skulle nødigt ende med at blive lige som nordhavn eller Island brygge.
Læs høringssvar fra Dorthe J.
Indsendt af:
Nicole Paterson
Dato: 15. oktober 2021
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2450
Jeg er stor tilhænger af at kunne bade i havnen. Det burde være en mulighed for alle borgere i Kbh kommune at kunne komme til vandet og bade, og med kun Koralbadet for et område med over 20.000 indbyggere er der er især pres på om sommeren. Det er dog svært med badezoner, der skaber ophobning af badegæster til gene for beboere og naboer i området med støj, affald og uhensigtsmæssig toiletbesøg, hvis det ikke bliver taget højde for i planerne.  Så egentlig vil jeg hellere se en løsning, hvor man vendte det hele om og så på havnen som en vandvej ligesom vores andre strande og kyster i DK. Altså en løsning, hvor man generel tillod badning 10-15 meter langs havnekanterne og i stedet lavede badefri-zoner ved stoppesteder for havnebusser og hvor anden bådtrafik er massiv. I forhold til høring på denne specifikke badezone, så ja lad alle i området få mulighed for at bade i havnen her, men itænk at beskytte beboere og naboer til zonen mod natlige fester, larm og svineri. 
Læs høringssvar fra Nicole Paterson
Indsendt af:
Christian Henne
Dato: 15. oktober 2021
Svarnummer:
7
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg synes at det er en god idé at gøre det officielt til badezone
Læs høringssvar fra Christian Henne
Indsendt af:
Erling Ekegren
Dato: 13. oktober 2021
Svarnummer:
6
By:
København V
Postnr.:
1658
Dejligt med flere badezoner i havnen. En ny i Teglholm Brygge vil også blive brugt af borgere fra Kgs.Enghave og Vesterbro. Mange vil i den forbindelse komme på cykel. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med mulighed for cykelparkering tæt på badezonen. Der burde endvidere etableres toiletfaciliteter i nærheden. Det siger sig selv, at manglende toilet i nærheden vil skabe problemer for badende og beboere i nærheden af badezonen og så er det ikke sikkert at vandets kvalitet holder.
Læs høringssvar fra Erling Ekegren
Indsendt af:
Nikolai k Jensen
Dato: 12. oktober 2021
Svarnummer:
5
By:
Kbh sv
Postnr.:
2450
1) Der skal selvfølgelig etableres badezone, da der allerede bades flittigt i det skønne område.   2) Som andre høringssvar er det essentielt at få regler for adfærd, indskrænkede tidspunkter for ophold og nultolerance overfor musik (der er allerede mange naboer der er påvirket på nuværende tidspunkt) og øget service/skraldafhentning, samt en form for check af om reglerne bliver overholdt (hvilket ikke bør være naboers ansvar); alternativt en hotline til beboere om overtrædelse af regler. 
Læs høringssvar fra Nikolai k Jensen
Indsendt af:
Steffen Møller
Dato: 12. oktober 2021
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Hr.
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg er stor fortaler for flere badezoner. Det er en af årsagerne til at jeg har valgt at bo ved vandet. Men det skal være så det ikke forstyrre de omkringliggende boligere. Derfor bør man begrænse badning mellem kl. 22 og 06, så støjende adfærd undgås. Derudover bør der opstilles flere affaldsbeholdere som tømmes hyppiere. 
Læs høringssvar fra Steffen Møller
Indsendt af:
Richard S.
Dato: 12. oktober 2021
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2450
En badezone er en god ting. Men det skal være muligt at begrænse tidsrummet for badning pga. de omkringliggende etagebyggerier. Det kunne være hverdage 8-20 og lørdag og søndag 10-20. Det samlede pres på de tilladte badezoner vil øge støjniveauet og mængden af affald. En del af de tilstødende badebroer og anlæg er private. Det skal selvfølgelig respekteres og foreningernes holdning og svar må derfor tillægges betydelig vægt i den endelige beslutning. Dertil kommer at KBH kommune eller by og havn afhængig af status, må stille med det nødvendige beredskab ift. øget frekvens af affaldsindsamling/afhentning og at udgifterne afholdes af den ansvarlige besluttende part dvs. københavns kommune eller by og havn, Nu kunne svaret tolkes som en eklatant modstand mod badezoner, hvilket det ikke er. Men skepsis er med baggrund i de erfaringer, der har været ved Teglholmen ved TDCs nybyggede ejendom, med overnatning, larm og støj hele natten. Og islands brygge. Hvis der ikke fra starten fastsættes regler for badezonerne, så vil der ske et uhensigtsmæssigt træk på ordensmagtens, og kommunens/by og havns ressourcer. Byen er for alle, det bør man have in mente.
Læs høringssvar fra Richard S.
Indsendt af:
Christian Schmidt
Dato: 12. oktober 2021
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Det er en god idé at gøre det officielt til badezone, alt andet er gak.
Læs høringssvar fra Christian Schmidt
Indsendt af:
Kjeld Keller
Dato: 12. oktober 2021
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2450
Naturligvis skal vi have en badezone, så vidt jeg kan se er der jo også gjort klar til det
Læs høringssvar fra Kjeld Keller