Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 22. oktober 2021
Svarnummer:
23

Indsendt af

Kirsten Jensen, formand

Virksomhed / organisation

Underforening 3 Bolværket

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Vi hilser tiltaget velkommen. Det vil givetvis øge trafikken til stedet. Vi forudsætter, at der i projektet tages højde for den øgede trafik til området, herunder af cyklister, så området forsynes med cykelparkeringsmuligheder, således at den nuværende cykel- og gangsti (supercyklenstien) ikke blokeres af henslængte cykler fra badegæster.

 

Vi hilser en sådan badezone velkommen i området, men at vi forventer at Københavns kommune finder løsning på følgende problemstillinger:

At antalet af skraldespande med låg og tømningsfrikvens bliver øget i området, så der undgåes affald i havet og i området samt rotter. 

Tilgangen til området skal forbedres, da det ikke er muligt for fodgængere eller cykelister at komme over til området, uden at det næsten vil blive med livet som indsat, idet folk givetvis vil komme til badezonen via den Grønne Kile. Her er overgangen (krydsning af vejen) langs kilen over Vestre Teglgade, ved Støberigade (Skolen ved Sydhavn) og over Teglholmsgade ved Vestre Teglgade kritiske, idet der ingen af de tre steder hverken fodgængereovergang eller cykelovergang etableret. Derfor er det nødvendigt at øge sikkerheden for både store som små.  

Derudover er det nødvendigt med etablering af flere cykelparkingerpladser, således at den øgede mængde cykler, det vil betyde, ikke blot ligger henslængt eller står parkeret på cykelstien, til gene for øvrige gående og de øvrige badegæster - ud over, at det vil se voldsomt sjusket ud og skæmme området.

P.b.v.
Kirsten Jensen, formand Underforening 3, Bolværket

 

Cykelpakring skal etableres ved badzonene

 

Der må forventes flere biler til området når badezonen etableres og det vil give et større præs på Teglholmsgade, hvad den ikke kan klar. Der skal findes en løsning så der ikke skabt længere køre end der er idag på Teglholmsgade derudover er vejen i for dårlig stand til det øget præs. 

 

Det må forventes at der kommer mere støj i områder som allerede har stor problemer med støj, så Københavns kommune skal etablere en løsning for dette fx. ved at føre området ind i samme støjzone som Islands Brygge.