Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Høring vedr. ansøgning om badezone ved Teglholm Brygge

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

11. oktober 2021 til 8. november 2021

Sagsnummer

2021-0256756

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. november 2021

Høring ikke åben

Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at etablere en ny badezone ved Teglholm Brygge.

Badezonen ønskes i det indrammede bassin og langs med sydsiden af træbryggen. Se ansøgningsmaterialet.

Har du bemærkninger til ny badezone ved Teglholm Brygge, så skriv et høringssvar her på siden.

Ved spøgsmål til denne høring kontakt vand@kk.dk 

Kontakt