Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 24. oktober 2021
Svarnummer:
25

Indsendt af

Erik Severini

Postnr.

2450

By

København

Høringssvar

Som beboer lige ved siden af Teglholm Brygge har jeg haft de badende og den medfølgende støj tæt på hele sommeren; både om dagen og natten. Om dagen har det ikke været et problem, men der er ofte blevet badet og larmet meget sent. Uanset om der etableres en lovlig badezone eller ej, så vil der stadig blive badet og larmet. Derfor er det en god idé at lovliggøre badezonen. 

En lovliggørelse betyder formentlig, at der kan reguleres forhold til åbningstider og støjniveau og, at reglerne kan blive håndhævet, hvis de ikke overholdes. 
 
Jeg er positiv overfor en officiel badezone, men håber, at erfaringerne fra både Islands Brygge og Nordhavn tages med i overvejelserne og jeg ser en række problemer, som jeg håber bliver håndteret i forbindelse med en lovliggørelse:
 
  • Der vil formentlig komme en forøget mænge affald. Der bør derfor etableres permanente affaldskurve eller containere - i stil de med grønne containere, der allerede står i området. Kurvene/containerne skal være med et ordentligt låg, der ikke kan åbnes af rotter og fugle
  •  
  • Der bør etableres bedre cykelparkering i området
  •  
  • Der findes ikke toiletfaciliteter i dag. Caféen og fællleshuset ved siden af bryggen har toiletter, men de kan formentlig ikke bruges af de badende. Jeg ved ikke, hvordan den udfordring kan løses, men jeg vil være ked af at have en mobil toiletvogn stående i området
  •  
  • Selvom der vil være regler med badning og støjniveau, så forestiller jeg mig ikke, at al badning og “fest” stopper f.eks. kl 22 på en sommeraften.