Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 21. oktober 2021
Svarnummer:
22

Indsendt af

Helga Mark

Virksomhed / organisation

Dansk Handicap Forbund - København

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Når der nu planlægges at anlægge et nyt Havnebad, ville det jo være fantastisk at man fra kommunens side ikke igen overser handicappedes ret til adgang på lige vilkår som alle andre når man etablere et nyt Havnebad. Det gælder om at inkludere og ikke ekskludere sine borgere i kommunen, og for øjeblikket bliver en miniriotets gruppe udelukket fra at kunne deltage på lige fod som alle andre borgere i kommunen.