Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 17. oktober 2021
Svarnummer:
10

Indsendt af

Annette Schlippe Knudsen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Vi er ABSOLUT nærmeste naboer, da vi bor i stuen og har 3 meter fra vores vinduer ud til det nye brygge byggeri i Teglholm.

Der er utroligt mange badende og dermed plask, råben og skrigen til langt ud på natten, lige udenfor vores vinduer. Det er der på trods af at det pt er forbudt at bade der (iflg. opsatte skilte i området). 

Vi er derfor absolut tilhængere af at der bliver lavet er officielt/lovligt badeområde.

Men vi vil foreslå at I placerer det officielle badeområde ovre på Gjensidiges side. Der er det kun et beboelseskomplex der bliver ramt af støj og uro.

Den anden side af cafe'en mod Sømærk er jo også beregnet til nedtagning af kajakker fra kajak hotellet.

På kajakhotelsiden vil uroen ramme rigtig mange komplexer og i selve Sømærk, de nærmeste naboer,  runger det ind under husene og er dermed til stor gene for folk der bor på "Øen". 
Det er yderligere supervigtigt:

1. at det bliver et afmærket område (snoren kan trækkes fra hjørnet af cafeen og over til den lille overgabgsbro). 
2. at det bliver tidsbestemt badning f.eks. Kl. 6.00-22.00 (via skilte) så nærliggende beboere kan få nattero ved, om nødvendigt, at henvise til at det er forbudt at bade imellem kl. 22.00-6.00.

Vi synes som nærmeste naboer at dette forslag må være den bedste løsning for flertallet i området. 

Mvh

Annette Schlippe Knudsen