Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 27. oktober 2021
Svarnummer:
26

Indsendt af

Birgitte Sneum og Ole Raft

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Vi bor i umiddelbar nærhed af den påtænkte badezone og er nervøse for, at badning og ophold på badebroerne giver for meget støj og anden uhensigtsmæssig adfærd. Der bør derfor laves et reglement for benyttelse af området samt de omkringliggende gangbroer mv, der bl.a. skal indeholde forbud mod badning og musik udenfor tidsrummet 7 - 22 samt forbud mod overnatning på området.

Grundejerforeningen bør have mulighed for at udstede bøder til folk, der overtræder reglementet på linie med de p-bøder de udsteder for ulovlig parkering. 

En del af det lukkede område bør indrettes, så børn, der endnu ikke kan svømme, kan benytte dette på forsvarlig vis.

Det skal sikres, at affald samles og fjernes dagligt, så der ikke opstår problemer med rotter og andre skadedyr.

Det skal sikres, at der forefindes tilstrækkeligt med toiletfaciliteter.

Det skal sikres, at der forefindes god og tilstrækkelig cykelparkering.

Mange venlige hilsener