Høringssvar vedrørende Høring om badezone ved Teglholm Brygge

Oprettet: 17. oktober 2021
Svarnummer:
13

Indsendt af

Gun Andersen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Vi er glade for Teglholm Brygge men håber at kommer regler omkring badning. At der bliver tilladt badning F. Eks klokken 6-22, eftersom der vi har erfaring af meget larm og råben fra denne sommer. At der kommer forbud mod soundbokse. Vi har også erfaret at buskene foran vores hus bliver brugt som toiletter. Vi foreslår at der bliver adgang til toiletterne i Pavillionen. At der sørges for oprydning, eftersom der smides en del affald ved anlægget.