Foto over lokalplanområdet

Tingbjerg - lokalplan 609 , kommuneplantillæg nr. 9 og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringsfrist:

21. maj 2021
Indsendt af:
Tine Bernstorff Aagaard
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1860
vedhæftet
Læs høringssvar fra Tine Bernstorff Aagaard
Indsendt af:
K. Eskildsen
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
49
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tingbjerg er et virkelig dejligt sted at bo, men med den nye lokalplan er man godt i gang med at ødelægge hele kvarteret. Det er virkelig synd, at de fine gårdrum bliver inddraget til bebyggelse. Hele den oprindelige smukke arkitektoniske grundidé bliver smadret. Idéen om at der fra alle vinduer i bebyggelsen er udsigt til de fine grønne gårdrum med lys og luft og højt til himlen. De lave garagebygninger og forskudte beboelseshuse er genialt placerede, så det er muligt selv fra stueetagerne at opnå udsigt. Med den nye lokalplanplan vil man rive garagerne ned og bygge høje rækkehuse. Garagerne er med til at give bydelen liv og  helt naturlige mødesteder. Når garageportene åbnes får man et spændende indblik i hvilke forskellige menneske der bor her. De bliver brugt som private uderum, hvor der bliver sparket dæk, lappet cykler og hyggesnakket med naboerne. Jeg er en af de mange beboere, der bliver ramt af nyt rækkehusbyggeri på både for- og bagsiden af min lejlighed(forsiden dog først i næste etape). Jeg er virkelig ked af på denne måde at blive lukket inde på, og at komme til at miste mine flotte udsigter. Jeg håber inderligt, at der ikke kommer til at være vinduer i gavlene på de nye rækkehus i baggårdene, der vender ind mod den eksisterende bebyggelse. Afstandene mellem bygningerne kommer ikke til at være store. Både de nye og de eksisterende beboere vil komme til af blive generet at direkte indkig. Med den nye lokalplan mister man også rigtig mange af de gamle smukke bevaringsværdige, store træer. Tingbjerg kommer sørgeligt nok til at blive meget mindre grønt i fremtiden. Man kunne da i det mindste have insisteret på, at de nye huse skulle have grønne tage med planter, eller at man opsamler regnvandet, som de nye gårdrum kan blive vandet med. Affaldssorteringen har også stor betydning herude. På planerne, ser det ikke ud til, at der er plads til de 10 forskellige spande, vi i fremtiden skal sortere vores affald i. Det er vigtigt, at der ikke er for langt til det sted, man skal aflevere sit affald, og at det er samlet på et sted. Der skal også gøres plads til storskrald. De trafikale forhold i Tingbjerg vil med de nye boliger blive endnu med pressede. I forvejen er der store problemer med at afvikle trafikken om morgenen i krydset Åkandevej Frederikssundsvej. Bussen 2A holder lang tid i kø for at komme ind mod byen, fordi bilisterne fra villakvarteret på den anden side har forkørselsret. Man løser ikke problemerne for de mennesker der bor i Tingbjerg ved at rige borgere flytter ind i nye rækkehuse i gårdrummene. Man stjæler i stedet beboernes udsigter, fællesskab og grønne åndehuller.
Læs høringssvar fra K. Eskildsen
Indsendt af:
Peter Riber
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
NREP
By:
Nordhavn
Postnr.:
2150
På vegne af bygherre, NREP, fremsendes vedlagte bemærkninger
Læs høringssvar fra Peter Riber
Indsendt af:
Lene Vennits
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
47
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SAB - fsb
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar på vegne af fsb g SAB
Læs høringssvar fra Lene Vennits
Indsendt af:
Lene Vennits
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
46
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
SAB - fsb
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar på vegne af boligorganisationerne fsb og SAB
Læs høringssvar fra Lene Vennits
Indsendt af:
Sultan Turan
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
45
Virksomhed / Organisation :
Tingbjerg fælleshaverne 2021
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Fælleshaverne i Tingbjerg skaber et stærkt fællesskab, mellem nabolaget. Fælleshaverne samler indbygerne i Tingbjerg så vi fælles kan lave noget og hygge sammen.
Læs høringssvar fra Sultan Turan
Indsendt af:
Sultan Turan
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
44
Virksomhed / Organisation :
Tingbjerg Fælleshaverne forening 2021
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Fælleshaverne i Tingbjerg skaber et stærkt fællesskab, mellem nabolaget. Fælleshaverne samler indbygerne i Tingbjerg så vi fælles kan lave noget og hygge sammen.
Læs høringssvar fra Sultan Turan
Indsendt af:
Jean Thierry
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
43
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Dette lokalplanforslag bør droppes i sin nuværende form, og ændres i overensstemmelse med tidligere forslag fra de lokale beboere og gerne med en proces, hvor det reelt fra det blanke papir, er beboerne, der kommer til at bestemme dens indhold.   Tingbjerg står i lighed med andre af de største almene boligområder i den sjældent heldige situation, at næsten alle beboere i lokalplanområdet er omfattet af boligafdelingernes beboerdemokrati, som derfor også lokaldemokratisk burde bestemme indholdet af lokalplanen.   I dag er næsten alle enige om, at Tingbjerg er en grøn, åben og attraktiv boligby.   Vel at mærke med 2350 almene familieboliger og flere hundrede andre non-profit boliger. Og kun 34 private udlejningsboliger, som jo ikke kan være det, der har gjort hele området helt fantastisk. Lejerne i de få boliger skal så til gengæld betale dobbelt husleje.   Jeg kan skrive under på, at Tingbjerg er et fantastisk sted at komme og være. Det er netop også skønt at være der, fordi der er så meget lys og luft, hvilket denne lokalplan vil mindske.   Den ”hårde” liste og den lovgivning, der er baggrund for udviklingsplanen, er snyd. Hvis man fortsat fulgte de oprindelige kriterier fra Lars Løkkes liste i 2010, så var Tingbjerg ikke på en eneste af regeringens lister i dag og havde ikke behøvet at gennemføre en udviklingsplan for at komme ned på 40 % almene boliger.   Den fantastisk positive udvikling i Tingbjerg består ligesom i de andre store almene boligområder blandt andet af meget lavere kriminalitet, mange flere unge i uddannelse og en højere beskæftigelse. Denne positive udvikling er skabt af beboerne i de almene boliger, af det boligsociale arbejde og af vores velfærdssamfund.   Ikke af tæt spekulationsbyggeri af mere eller mindre heldig kvalitet opad det eksisterende almene kvalitetsbyggeri.   Forslagene om at bygge endnu flere nye huse inde i de grønne udearealer end forudsat i udviklingsplanen er en endnu større forringelse end forudsat i udviklingsplanen.   Tilsvarende er forslaget om røde mursten i stedet for gule ganske meget ude af takt med harmonien i den eksisterende arkitektur.   Tingbjerg er et område med engagerede beboere, som har meget bedre ideer end denne lokalplan. Det vil være langt bedre og mere skånsomt at bruge den udviklingsplan som blev foreslået af den lokale bestyrelse for fsb Tingbjerg I + II, som ville leve op til lovens krav ved at bygge almene ungdomsboliger og almene ældreboliger i stedet for de private spekulationsbyggerier. Da disse almene boliger er små, ville de fylde meget mindre end det byggeri, der skal skaffes plads til med den nuværende og kommende lokalplaner. Det ville ikke være umuligt i forhold til lovgivningen. I gennemførelsen af den valgte udviklingsplan er der faktisk kommet til indgå nybyggeri af en mindre del almene ungdomsboliger og der bygges også nye almene plejeboliger.   I den nye udviklingsplan for Solbakken står (ommærkning til) almene ungdomsboliger for langt størstedelen af opfyldelsen af lovgivningens krav.   At der i denne Tingbjerg-lokalplan er tale om et stort lokalplanområde, men at denne lokalplan kun omfatter noget af området, kunne i nogens øjne ligne en form for salamitaktik, hvor beboere og andre aldrig må kunne få lov til at tage stilling til helheden, fordi størstedelen af området hele tiden enten skal besluttes på et andet tidspunkt eller allerede er besluttet for længe siden.   Det giver alt andet lige ikke de bedste muligheder for demokratisk deltagelse og holdbare og langsigtede beslutninger.   Jeg er ikke sikker på, at jeg endnu tror på, at man virkelig vil køre bilveje ind gennem de grønne områder lige op ad de almene beboeres hjem. På et tidspunkt, hvor de andre bydele prøver at slippe af med bilerne og lave trafik-øer, virker det som om at man vil påtvinge Tingbjerg en 1950-er trafikpolitik med biler overalt, som Tingbjerg ellers aldrig har været ramt af, og som København nu officielt har forkastet.   Trods advarslerne ser det også ud til at der skal bygges betænkeligt tæt på en kommende letbane (om det så lige er en del af denne lokalplan er svært at gennemskue). Det er også som om, at de træer som er i vejen for byggeplanerne bliver omdefineret til ikke at være bevaringsværdige. Kommunen burde åbne op for, og eventuelt kræve, at boligafdelingerne skulle behandle denne lokalplan på deres afdelingsmøder, så alle beboere kunne bestemme, hvad der skulle ske i deres område. Det har jo ikke været muligt indtil nu på grund af corona.
Læs høringssvar fra Jean Thierry
Indsendt af:
Annette Hermansen
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
42
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Til rette vedkommende Vi er 100 % i mod planerne om at bygge rækkehuse i det grønne område mellem Grostedet lige numre og Tårnhusstræde ulige numre fra nr.23. Hvis planen gennemføres, medfører det at der bl.a. skal anlægges veje og stier i det grønne område og langs med haverne ved Grostedet. Dette vil medføre mere: co2, forurening fra udstødning & motorer, gummi fra dækslitage o.l., microplastic, støj- & lysgener, veje og stier skal vedligeholdes og fejepligten skal udføres (saltning m.m.). Støjen og lysforholdene vil genere lejerne og ved Grostedet har langt de fleste berørte beboere soveværelse ud mod det grønne område, kaldet ”skoven”. Vi foreslår etagehuse, i stedet for rækkehuse, der placeres langs Arkaderne. Dette vil bevare det grønne område mellem Grostedet lige numre og Tårnhusstræde. De grønne områder er vigtige for biodiversiteten og i forhold til folketingets mål om at opnå 70 % reducering co2 udslip i fremtiden for Danmark. Det skal understreges at der er mange børn fra Grostedet og Tårnhusstræde der hver dag benytter dette grønne område, med den tilhørende legeplads og ”skoven”, der kommer mange børn fra det øvrige Tingbjerg og mange af Tingbjergs institutioner kommer her jævnligt. P.S. vi har set på tekst tv, at i at nogle tyske byer er det ikke længere tilladt at bygge rækkehuse. men alene etagehuse. Med venlig hilsen Annette og Orla Hermansen Grostedet 12 st. tv. 2700 Brønshøj        
Læs høringssvar fra Annette Hermansen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
41
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Regitze Boateng Gottschalch
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
40
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR
By:
København S
Postnr.:
2300
se vedhæftede
Læs høringssvar fra Regitze Boateng Gottschalch
Indsendt af:
Jan Juul Jørgensen
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
39
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj Boldklub
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Tingbjerg Lokalplansforslag Vores høringssvar er vedhæftet tillige med vores skitseforslag. Venligst Brønshøj Boldklub v/ formand Jan Juul Jørgensen  
Læs høringssvar fra Jan Juul Jørgensen
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
38
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1600
Hermed høringssvar fra BUF
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
Københavns Stift
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Stift
By:
København K
Postnr.:
1165
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Københavns Stift
Indsendt af:
Pia Wiborg
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
36
Virksomhed / Organisation :
Fsb Tingbjerg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
LEGEPlADSER Børnene skal trygt kunne gå ned og lege i gårdrummet, hvor de kan være sammen med deres venner være kreative, aktive og frie efter en lang dag i skole, børnehave, vuggestue eller frit, spille fodbold og male forskellige smukke mønstre med farve kridt på boldbanen, spille badminton eller bare hygge snakke på tæpper på græsplænen. Der bor Ca. 2200 børn i Tingbjerg hvor skal de lege??? hvis der bliver bygget huse på legepladserne, planerne er jo at der skal være en vej, Parkerings pladser og private boliger både på og for enden  af  legepladsen ml. Grostedet og Virkefeltet's  fællesgårdanlæg. på vejenene  ud til gaderne er der proppet med biler så der kan børnene heller ikke lege. Tror at disse boliger i gårdrummene, kommer til at skabe splid ml. Beboerne fordi man bliver generet af Osene biler som køre.og kommer hjem på forskellig tid af døgnet,og farer for at børn bliver kørt ned er tilstede. KLIMA Det er ikke ok at fælde de store træer som giver skygge på en varm og stegende hed sommer dag samt  at det tagere noget af støjen samt forureningen  fra den stærkt trafikeret Hareskov vej, i forhold til miljøet, dyrelivet fugle og Klimaet er træerne en nødvendigheden for at vi osse i fremtiden kan trække vejret. Jeg syntes at man skal bygge mere klima venligt, og bruge så lidt Beton som muligt, videnskaben har i mange år arbejdet med Hamp til byggerier,så vi kan  bygge  sunde og billige boliger(Hempecrete.dk) Så kære medmennesker stop nu dette vanvittige byggeri. Renover de Almene Boliger og få styr på infrastrukturen Først.brug jeres indflydelse til at bekæmpe denne frygtelige umenneskelig uansvarlige og Asociale og UDemokratiske lov, som skaber utryghed frustration og afmagt. Jeg syntes at i skal kigge nærmer på hvem NREP er så vi kan få lidt åben og gennemsigtighed. Hvem er investorerne der har travlt med at bygge i Danmark, er de måske en ny slags som Blackstone. hilsen Pia Wiborg (Tingbjerg)             Det er et helt unikt Historisk,  frodigt Natur område. Buske og store træer, der giver skygge skærmer mod den stegende Sol på en Hed sommer dag. vi kan ikke leve uden træer det er uansvarligt at erstatte dem med boliger på vores grønne fællesarealer, at man overhovedet kan finde på at bygge boliger,vej og Parkeringspladser på Børnenes legepladser, som idagtimerne bliver brugt flittigt af Børneinstitutionerne og skolen, og om eftermiddag 
Læs høringssvar fra Pia Wiborg
Indsendt af:
Jakob Juhl Pedersen
Dato: 21. maj 2021
Svarnummer:
35
Virksomhed / Organisation :
DGI Storkøbenhavn
By:
København V
Postnr.:
1552
DGI Storkøbenhavn er grundlæggende af den overbevisning at Tingbjerg med de nuværende udviklingsplaner kan blive et attraktivt sted at bo for både de nuværende beboere og for de mange nye borgere, som i de kommende år vil bosætte sig i bydelen. Gode rekreative muligheder i den omkringliggende natur og relativt gode idrætsfaciliteter (hal, svømmehal og idrætspark) er gode forudsætninger for et aktivt fritidsliv. Vi ønsker at bakke op om bydelen og gør i den forbindelse opmærksom på aftalen mellem Kultur og Fritidsudvalget og DGI Storkøbenhavn om 10.000 flere børn og unge i forening, der omfatter udvikling af idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark. Et arbejde der pågår og forventes færdigt til sommer.   Vi har forståelse for rækkefølgeplanen men nedenfor forholder vi os ikke alene til lokalplan fase 1, da vi appellerer til en helhedsorienteret tilgang i den videre planlægning. Vi anser det for afgørende at der sikres sammenhængende indsatser og udviklingsprocesser mellem boligområder, Tingbjerg Skole, lokale institutioner, Bondegården, Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus og Tingbjerg Idrætspark, resulterende i programmatiske, fysiske og mentale sammenhænge for området brugere og beboere.   Tingbjerg Idrætspark Det undrer os at udviklingsplaner for Idrætsparken ikke indgår i helhedsplanen. Med så mange nye borgere i bydelen vil der blive skabt et ekstra tryk på idrætsfaciliteterne, og Idrætsparken var trods alt en del af Steen Eiler Rasmussens oprindelige projekt. Tingbjerg Idrætspark har potentialet til at kunne danne ramme om langt flere rekreative aktiviteter indenfor leg, bevægelse og idræt men trænger til et løft. F.eks.: Udnyttelse af randzoner og mellemrum til udendørs motions- og legefaciliteter. Vi ønsker f.eks. at der skabes bedre opholds- og træningsmuligheder for forældre til de mange børn som kommer i Brønshøj Boldklub. Oplyst udendørs fitness anlæg samt løbesti i idrætsparkens randzone, som kobler sig til de populære løberuter omkring Utterslev Mose. Etablering af bemandet idrætslegeplads/ idrætseksperimentarium som kan bruges af både skole, institutioner, familier og idrætsfællesskaber. Se f.eks. Link: https://realdania.dk/projekter/herning-fodboldeksperiment/nyheder/fodboldeksperimentarium-200611 Tribunearealet vil kunne udnyttes mere effektivt til forskellige idrætsaktiviteter, hvis det rives ned og genetableres med moderne idrætsfaciliteter under tribunen. Flere brugergrupper på anlægget og mulighed for lys på de specifikke træningsanlæg vil også have en tryghedsskabende effekt på området.   Skybrudsprojekt Vedr. skybrudsvej fra den nordøstlige del af Terrasserne til den nordlige del af Tingbjerg Idrætspark. Hånd­tering af regnvand i Tingbjerg Idrætspark er et arbejde vi opfordrer til koordineres med udvikling af Idræts­helhedsplanen. Det er væsentligt at håndteringen af regnvand ikke forringer mulighederne for idrætsaktiviteter i idrætsparken. Vi opfordre således til at udviklingen af regnvandshåndteringsløsninger udføres landskabeligt og med det formål at tilføre idrætsparken nye oplevelser og aktiviteter, der kan styrke hele lokalområdet rekreative, sociale og aktive brug af idrætsparken.   Planperiode 2 Lokalplanen åbner op for muligheden for bebyggelse i Idrætsparken sydvestlige hjørne, delområde VIIb, 3368.  Vi opfordre til at disponering og organisering af bygnings volumener på dette arealer, vil bidrage til at skabe styrket forbindelse til idrætsparken. Området bør udgøre et centralt forbindelsespunkt til Lille Torv og bydelen og indeholde en markant fysiske forbindelse til idrætsparken, der er indbydelse, overskuelig og tryg.   Natursti Af ”TINGBJERG Byudviklingsplan 2018-2025” beskriver ”naturstien” som et infrastrukturelement, der skal være med til at skabe et sammenhængende Tingbjerg. Vi ser denne som et centralt og vigtigt element, der kan bidrage til at binde de i dag to adskilte områder, idrætsparken og Tingbjerg bydel sammen, og håber det er en forglemmelse at den ikke indgår i lokalplanen.   Fællesarealer 1 procent af bruttoetagearealet skal afsættes til fællesarealer. Vi anbefaler at de m2 samles så der kan laves et multifunktionelt ”forsamlingshus” af en størrelse som gør det muligt at have en bæredygtig drift med ansat personale, og som muliggør et reelt møde og fællesskabsdannelser mellem borgere fra forskellige boformer. ”Den blandede by” bør således tænkes som andet og mere end boformer. Inspiration kan hentes i Byens Hus (Ørestad Syd) og i Bella Uno (Bellakvarteret). Fællesarealer kan også med fordel tænkes placeret i tilknytning til offentlige institutioner (sundhed/ børn).   Tingbjerg Skole Vi hæfter os ved at en del af boldbanen ved skolen fragår til etablering af daginstitution. Det kan nok ikke være anderledes, men på den baggrund bør det tilbageværende område og skolegården have et løft med små boldbaner, klatrebaner og andre installationer som stimulerer børnenes lyst til leg og bevægelse. Tænk også i Udeskole! Inspiration kan hentes på Vigerslev Allé skole.
Læs høringssvar fra Jakob Juhl Pedersen
Indsendt af:
Rejane
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
34
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Nej tak til nye bebyggelse. 
Læs høringssvar fra Rejane
Indsendt af:
Asger Marcussen
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
33
By:
København S
Postnr.:
2300
Man burde ikke rive boligerne på Langhusvej ned og slet ikke på foreliggende grundlag. man burde ikke tvangsflytte syge mennesker, man burde slet ikke tvangsflytte nogen overhovedet. Der er brug for flere billige almene boliger, ikke færre. Vi mangler ikke private boliger, for folk med penge, men almene boliger, for alle. Københavns Kommune burde bakke deres borgere op overfor regeringen og ikke gå med til at udføre ghettolovene, få beslutningerne om udførsel af menneskerettighedskrænkede lovgivning tilbage på de ansvarliges hænder, i Folketinget. Vi har pligt til ikke at udføre det og vise modstand.
Læs høringssvar fra Asger Marcussen
Indsendt af:
Freja F. G.
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
32
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg mener at man bør følge den plan som beboerne i Tingbjerg har haft foreslået. At man opfylder kravet om reducering af almene familieboliger, ved at bygge almene ungdomsboliger. At bygge almene ungdomsboliger i højden, vil fylde meget mindre og være meget mindre ingribende end de forliggende planer og det vil være respektfuldt og ordentligt at følge en løsning der kommer fra beboerne og som kommer problemet til livs med manglende ungsomsboliger. Denne plan er mindre ødelæggende for natur og mennesker. Der har været høringer og borgermøder. Det er på tide at der bliver lyttet til det som borgerne siger. Vi ønsker ikke mere proforma "inddragelse". Det er stærkt bekymrende at det ønskes at affrede og ødelægge natur, når vi står i en klima og biodiversitetskrise, med stort pres og ønske fra den danske befolkning om at vi går en grøn vej. Bevar alle træer og alle grønne områder i Tingbjerg, stop alle planer om affredning af natur, dette er ikke borgernes ønske. At NREP får skatterabat og reduceret tillægskøbesum er heller  ikke i orden. Frasalg og profitorienteret privatisering af almene grunde, er ikke i orden. Nedrivning af børns legepladser, det burde også sige sig selv, det er ikke i orden. Stop tvangsflytningsplaner af beboerne på Langhusvej. Indtil flere beboere udtrykker de er glade for deres boliger og IKKE VIL FLYTTE! Drop planerne om nedrivning af rækkehusene på Langhusvej, disse bygninger er bevaringsværdige, læs Landsbyggefondens tidligere vurderinger. Det er amoralsk og kulsort klimamæssigt at rive folks hjem ned, og tvangsflytte dem mod deres vilje, fra boliger de trives i. Det er amoralsk at opfører nye høje huse, der er mindre og dyrere, og med mindre privatliv, med beboere ovenpå. Det er ikke i orden at forringe beboerne på Langhusvejs livs og boligvilkår, mod deres vilje. Det er også unødvendig belastning at skulle genhuse mange syge mennesker, som ikke kan se frem til at komme tilbage til deres eget vante hjem, som de er tilknyttet til i deres rækkehusene som de sætter pris på. Det er en unødvendig og farlig belastning af syge mennesker. Jeg mener også i skal genlæse dette, som er skrevet af en beboer fra rækkehusene på Langhusvej: "1. Tilsynspligten er ikke eksisterende i Tingbjerg og dermed ikke overholdt efter gældende lovgivning. 2. Ligebehandlingsloven er ikke overholdt mht beboerne i Tingbjerg. 3. Undersøgelser af rækkehusene er ikke foretaget og dermed argumenter med "dårlige huse" ikke justificeret. 4. Der er ikke taget indkomster med for selvstændige erhvervsdrivende i Tingbjerg, med i "ghettoberegninger" 5. Man har taget beslutningerne udenom beboerne og dermed har i ikke et retvisende billede af fakta. 6. Materialer udarbejdet af opkøber af grunde og boligselskabet, har med vilje vinklet de skjulte arrangementer til deres fordel og dermed er billedet langtfra retvisende aktuelle hændelser og såkaldte "workshops". Politikker har været i Tingbjerg med NREP og FSB repræsentanter uden beboer og har udpeget grønne arealer til bebyggelse, hvor argumenter ved visit " de bliver ikke brugt" - dermed har politikerne taget valg ved et uretvisende billede af faktuelle oplysninger i god tro. 7. Med argumentet om at "åbne Tingbjerg op" er fuldstændigt modsat rettet den plan man har for Tingbjerg, hvor man bygger mere til og dermed lukker Tingbjerg. 8. De handicappedes rækkehuse og dermed opkøbers "oplevelse" af beboerne værende positiv, er fuldstændig modsigende beboernes oplevelser - beboerne har ingen positiv oplevelse. At man sætter en psykolog på beboerne, indrager kirken OSV Der er næsten ingen beboer til stede ved møderne i protest - flere Mails er skrevet inden til boligselskabernes og opkøber, af beboerne, men det vælger man at ignorer. Der har næsten hellere ikke været møder, når der har, har man behandlet beboerne som uvidende andenrangsborgere. I er blevet misinformeret i form af et fuldstændigt uretvisende billede af det aktuelle forhold i Tingbjerg og beboerne. 9. Alle tryghedsmålinger går i den rigtige retning i Tingbjerg og har gjort det i et pænt stykke tid. 10. Man vil inddrage fredet arealer til bebyggelse og dermed (igen) prøve at tvinge Fredningsnævnet til at godkende dette. Sidst var i 2017 og dér var det kun til busruter. 11. Beboerne har ikke stemt om planerne - men man har uden belæg eller fakta valgt at følge Mikkel Warmings beslutning samt Jens Kramer som nu er ansat hos NREP - som "tilfældigvis" er opkøber af Tingbjerg arealerne. 12. Man har i sinde at bruge 2,7 mill.dkr. på "kommunikation" så beboerne kan bakke op om udviklingsplanen og derefter skal de millioner dækkes ind over (pålægges) beboernes husleje "efter renovering" 13. 4/12-2017 Landsbyggefonden, finder ikke der er byggeteknisk belæg for nedrivningsscenariet. Det er LBFs opfattelse, at rækkehusene vil kunne renoveres og fremtidssikres indenfor fondens støttemuligheder Lad være med at støtte op omkring at nedfælde over 600 træer i Tingbjerg, tæt bebyggelse, frasalg til "ingen penge", skabe et "os" og "dem" pga. handicap, lavindkomst, forfædres oprindelse..lad være med at støtte op omkring, bebyggelse på børnenes legepladser, inddrage fredet områder til mere bebyggelse, gøre livs vilkårene for beboerne elendige m.m. Lyt til beboerne, undersøg fakta - tvang, beslutninger på ufaktuelle og forkerte oplysninger gavner ingen andre end dem, som vil have profit på beboernes beskostning."
Læs høringssvar fra Freja F. G.
Indsendt af:
Gülüzar Turan
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
31
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Foreningen Fælleshaven Tingbjerg af 2021
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar fra Foreningen "Fælleshaven Tingbjerg af 2021”
Læs høringssvar fra Gülüzar Turan
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hermed høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg samt bilag: Referat fra digitalt borgermøde d. 27/4-2021
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
BOSAM
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
29
Virksomhed / Organisation :
BOSAM
By:
København K
Postnr.:
1467
At have en vision om at Tingbjerg i fremtiden skal være en grøn, aktiv og åben boligby når man som Kommune samtidig vælger at udbygge området med 1.500 nye boliger i Tingbjerg og 660 nye boliger i Bystævneparken er ikke logisk. BOSAM er klar over at det er Ghettoparken der gør at der skal laves en udviklingsplan for området og vi mener også at det er godt at de nuværende almene boliger bevares ved bla ommærkninger til ungdoms- og ældreboliger. Derudover laves en fortætning med mange nye private boliger som desværre som alt andet nybyggeri bliver meget dyrt at bo og hvor der skal 2 gode indtægter til for at have råd til at bo i boligerne. Det kan undre at der ikke i højere grad tages hensyn til at der bliver flere og flere enlige i Hovedstaden og en sådan udviklingsplan ikke tager hensyn til dette. Vi er klar over at det er udviklingsplanens formål at få andelen af almene familieboliger ned men vi mener dog at det havde været glædeligt hvis der havde været krav om at bygge f.eks. 200 almene boliger da der er et kæmpe stort behov for billige boliger i Københavns Kommune. Over 2200 nye boliger vil helt naturligt give en øget trafikbelastning i området og da den kollektive betjening ikke er i top pt. kan det forventes at en stor del af de nye beboere vil have en bil hvorfor at den trafikale belastning vil øges. Når der samtidig er støjmålinger der viser at støjgrænserne inde i bygninger gør at det kan være nødvendigt at støjisolere bygningerne kan det undre at det ikke allerede står som et krav til byherre. BOSAM ser med bekymring på at noget at Vestvoldens fredning skal ophæves da det netop er med til at give Tingbjerg sit eget unikke udtryk i Københavns Kommune. At planen så samtidig vil betyde, at en stor mængde af de bevaringsværdige træer vil blive fældet, hvilket naturligvis ikke vil være godt for visionen om en grøn, aktiv og åben boligby.
Læs høringssvar fra BOSAM
Indsendt af:
Kirsten maden
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
28
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Ghettoloven er direkte diskriminerende og det er min opfattelse, at det er direkte uartigt at lave en lovgivning, der gør det muligt at sætte folk ud fra deres eget hjem, ens tryghed. Lokalplanen er lavet udefra denne lovgivning, men i mine øjne er der fare for opførsel af en ny ghetto. Det, der har kendetegnet Tingbjerg og det, vi er så mange, der sætter pris på, er lys, luft og grønne områder. Dette vil lokalplanen få sat en stopper for, da der bl.a er planlagt at bygge rækkehuse i vores skønne gårdrum. Det virker alt for massivt og hvor skal alle børnene lege? Vi er mange, der netop er flyttet herud af den årsag. Derfor gør det ondt, når man siger, at lokalplanen skal gøre Tingbjerg et godt sted at være. Her ER dejligt at være, men bliver det ved med at være det? Der er også så mange ting i planen, der stadig er ubesvaret. Hvordan bliver det med infrastrukturen? Bliver der åbnet til Husum eller Gladsaxe? Hvordan bliver vores affaldssystem og hvor bliver der plads til affaldsøer? Jeg synes beslutningen om at rive rækkehusene ned er helt forkert. Handicappede og sårbare beboere der får deres tryghed revet væk! I mine øjne går vi en kaotisk fremtid i møde i Tingbjerg og jeg er dybt bekymret.    
Læs høringssvar fra Kirsten maden
Indsendt af:
Per Cortsen
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/svar-materiale/hoeringssvar_til_lokalplansforslag_tingbjerg_2021_2.pdf
Læs høringssvar fra Per Cortsen
Indsendt af:
Pernille Struck
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
26
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
jeg er i mod at man river rækkehusene ned der fejler ikke noget, vi har boet her siden 1977 og det er ikke blevet vedligeholdet noget andet vi har fået nye vinduer i 1988. De møder vi har været til hører de ikke efter hvad vi siger og de siger nu kommer I hen et sted hvor der ikke er dørtrin,ergo har de ikke været i vores huse, havde de havde det ville de vide at vi ikke har dørtrin. De siger også det bliver mere grønt? Hvordan kan det blive det når der bliver bygget over det hele. Det er at gøre grin med os at de sender 132 sider ud med hvordan her kommer til at se ud vi har læst det 2 gange og har ikke forstået meget af det de skriver og tegningerne forstår vi heller ikke. Hvor skal vi bor vi har ondt i maven og stress hver gang der er post først gang vi fik noget at vide var 2018 og vores huse skulle rives ned i 2021 nu er det i 2023 vi der bor i rækkehusene har mange hjælpemidler lifte i værelse og bad  en dejlig have hvor vi kan være uden der er nogle der kan kikke ned. Tingbjerg er et dejligt sted hvor der netop en en stor mangfoldighed det ødelægger nu med at det man vil bygge. 
Læs høringssvar fra Pernille Struck
Indsendt af:
Kate Ny
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
25
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som privat person boende i Tingbjerg på 42 tyvende år gør jeg indsigelse imod byggeplanerne som ødelægger alt det der i sin tid var meningen med Tingbjerg. Mange flyttede hertil fra brokvarterene for at få space og frisk luft. Hvis planerne gennemføres bliver vi stuvet sammen og ender i det vi kom fra. Kort sagt....jeg protesterer.
Læs høringssvar fra Kate Ny
Indsendt af:
Aleksandra Urban
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
24
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hej it would be really helpful if on Ruten are installed more statives for bikes. Maybe just bushes in front of buildings should be replaced by them. best regards Aleksandra
Læs høringssvar fra Aleksandra Urban
Indsendt af:
Bente Møller
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Enhedslisten Brønshøj/Husum
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Enhedslisten Brønshøj/Husum har i lighed med vores BR-gruppe bakket op om de planer, der er vedtaget for Tingbjerg. Vi har haft vores forbehold i forhold til fortætning, salg af almen jord til privat boligbyggeri, øget trafikbelastning og affredning for at føre vej igennem til Bystævnet. Vi har haft fokus på, at beboerne i de handicapvenlige rækkehuse på Langhusvej sikres, hvis husene skal rives ned. Men det er afgørende nødvendigt at bevare de almennyttige boliger, så ingen tvangsforflyttes fra området. Der er mangel på gode boliger til en rimelig pris i København. Ghettopakken er en trussel mod den almene sektor, den stempler lejerne i almennyttige boliger, og den indskrænker deres rettigheder i forhold til alle andre lejere. Enhedslisten Brønshøj/Husum kan derimod ikke støtte det lokalplanforslag, der er i offentlig høring frem til 21.5.21. Lokalplanforslaget indeholder 14 ekstra private rækkehuse i forhold til den senest vedtagne plan. Det betyder øget fortætning, og at fælles arealerne indskrænkes. Tingbjerg er kendt arkitektonisk bevaringsværdig bl.a. p.g.a. de luftige haverum. 14 ekstra rækkehuse betyder, at der bliver "mindre luftigt". Lokalplansforslaget indeholder blokke mod Hareskovvejen, som beklædes med røde genbrugs vingetegl. Genbrug er godt. Men farven er forkert. Det er de gule mursten, der giver Tingbjerg den arkitektoniske helhed. Helheden forsvinder med de røde vingetegl. Endeligt vil vi appellere til, at fælleshavens placering genovervejes. Fælleshaven er en del af områdets tryghedsplan. Brugerne af haven er berettiget bekymrede for, at havens placering i udkantsområde  betyder, at den bliver hæng-ud sted for grupper, der ikke fremmer trygheden.
Læs høringssvar fra Bente Møller
Indsendt af:
Shaima El-subaihi
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
22
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
1. I vil ødlæge et fredeligt område med smuk natur, for hvad? For at bygge nogle virkelig utrolig grimme rækkehuse og boliger. Ingen gider at havde andre folk til at glo inde i ens have, I ødelægger der der hedder det private liv. 2. I kommer til udrydde fredet dyr.! Som frøer og pindsvin..  3. Hvorfor ikke bare renovere boligerne istedet for at bygge noget mega utroligt grimt.? 4. Hvad med dem som har en handicap? Som ikke kan gå op af trapper? Handicap boliger skal også bevares!!!
Læs høringssvar fra Shaima El-subaihi
Indsendt af:
Jumana
Dato: 20. maj 2021
Svarnummer:
21
By:
Tingbjerg
Postnr.:
2700
1. Tilsynspligten er ikke eksisterende i Tingbjerg og dermed ikke overholdt efter gældende lovgivning. 2. Ligebehandlingsloven er ikke overholdt mht beboerne i Tingbjerg. 3. Undersøgelser af rækkehusene er ikke foretaget og dermed argumenter med "dårlige huse" ikke justificeret. 4. Der er ikke taget indkomster med for selvstændige erhvervsdrivende i Tingbjerg, med i "ghettoberegninger" 5. Man har taget beslutningerne udenom beboerne og dermed har i ikke et retvisende billede af fakta. 6. Materialer udarbejdet af opkøber af grunde og boligselskabet, har med vilje vinklet de skjulte arrangementer til deres fordel og dermed er billedet langtfra retvisende aktuelle hændelser og såkaldte "workshops". Politikker har været i Tingbjerg med NREP og FSB repræsentanter uden beboer og har udpeget grønne arealer til bebyggelse, hvor argumenter ved visit " de bliver ikke brugt" - dermed har politikerne taget valg ved et uretvisende billede af faktuelle oplysninger i god tro. 7. Med argumentet om at "åbne Tingbjerg op" er fuldstændigt modsat rettet den plan man har for Tingbjerg, hvor man bygger mere til og dermed lukker Tingbjerg. 8. De handicappedes rækkehuse og dermed opkøbers "oplevelse" af beboerne værende positiv, er fuldstændig modsigende beboernes oplevelser - beboerne har ingen positiv oplevelse. At man sætter en psykolog på beboerne, indrager kirken OSV Der er næsten ingen beboer til stede ved møderne i protest - flere Mails er skrevet inden til boligselskabernes og opkøber, af beboerne, men det vælger man at ignorer. Der har næsten hellere ikke været møder, når der har, har man behandlet beboerne som uvidende andenrangsborgere. I er blevet misinformeret i form af et fuldstændigt uretvisende billede af det aktuelle forhold i Tingbjerg og beboerne. 9. Alle tryghedsmålinger går i den rigtige retning i Tingbjerg og har gjort det i et pænt stykke tid. 10. Man vil inddrage fredet arealer til bebyggelse og dermed (igen) prøve at tvinge Fredningsnævnet til at godkende dette. Sidst var i 2017 og dér var det kun til busruter. 11. Beboerne har ikke stemt om planerne - men man har uden belæg eller fakta valgt at følge Mikkel Warmings beslutning samt Jens Kramer som nu er ansat hos NREP - som "tilfældigvis" er opkøber af Tingbjerg arealerne. 12. Man har i sinde at bruge 2,7 mill.dkr. på "kommunikation" så beboerne kan bakke op om udviklingsplanen og derefter skal de millioner dækkes ind over (pålægges) beboernes husleje "efter renovering" 13. 4/12-2017 Landsbyggefonden, finder ikke der er byggeteknisk belæg for nedrivningsscenariet. Det er LBFs opfattelse, at rækkehusene vil kunne renoveres og fremtidssikres indenfor fondens støttemuligheder Lad være med at støtte op omkring at nedfælde over 600 træer i Tingbjerg, tæt bebyggelse, frasalg til "ingen penge", skabe et "os" og "dem" pga. handicap, lavindkomst, forfædres oprindelse..lad være med at støtte op omkring, bebyggelse på børnenes legepladser, inddrage fredet områder til mere bebyggelse, gøre livs vilkårene for beboerne elendige m.m. Lyt til beboerne, undersøg fakta - tvang, beslutninger på ufaktuelle og forkerte oplysninger gavner ingen andre end dem, som vil have profit på beboernes beskostning.
Læs høringssvar fra Jumana

Sider