Tingbjerg - lokalplan 609 , kommuneplantillæg nr. 9 og miljørapport

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

26. marts 2021 til 21. maj 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. maj 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 609 Tingbjerg og kommuneplantillæg nr. 9 som PDF (28 mb)

Borgerrepræsentationen har den 16. december 2021 vedtaget lokalplanen og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2019, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og fsb. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, bevaringsværdige bygninger, miljørapport, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, udbygningsaftale, referat fra borgermøde, skema over foreslåede ændringer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 26. marts 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 20. januar 2022.

Klagemulighed

Indtil den 17. februar 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 609 Tingbjerg og kommuneplantillæg nr. 9. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Hent lokalplanforslag Tingbjerg og kommuneplantillæg som PDF  (33 mb)

Hent miljørapport for Tingbjerg (3 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. marts 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og fsb. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, bevaringsværdige bygninger, miljørapport, alternative ønsker til bebyggelse og facademateriale, træfacader og brandforhold, udbygningsaftale, startredegørelse til Tingbjerg.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 26. marts 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 27. april 2021

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. august 2019 startredegørelse for Tingbjerg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer, bevaringsværdige bygninger

Hent startredegørelse for Tingbjerg som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt