Luftfoto af lokalplanområdet

Stejlepladsen - lokalplan 600, kommuneplantillæg nr. 5 og miljørapporter

Lokalplanen gør det muligt at opføre et byggeri med primært boliger på samlet op til 72.000 m².

Høringsfrist:

21. oktober 2020
Indsendt af:
Christina Svensson
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
357
By:
København K
Postnr.:
1364
Stejlepladsen bør bevares som et rekreativt grønt åndehul i København. København ønsker at blive en grønnere by, og COVID-19 har endnu en gang vist hvor vigtigt det er for københavnere at have mulighed for at nyde naturen i nærheden. Under nedlukningen hvor alle søgte udenfor blev det tydeligt, at der er mangel på grønne områder. I en tid hvor Københavns Kommune afholder åben-rolig kurser og Teams-oplæg om stress, giver det ingen mening at tage naturen fra byens borgere. Der er mere brug for steder til at slappe af og lade op - end Teams møder om stress-symptomer. Derudover er Stejlepladsen og Fiskerhavnen unikke områder, hvor københavnere mødes på tværs af sociale skel og der findes en autencitet, som giver København kant og identitet. Det til glæde for både københavnere og turister.
Læs høringssvar fra Christina Svensson
Indsendt af:
Anni Nielsen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
356
By:
Herlev
Postnr.:
2730
Det er en skandale, at Københavns Kommune står bag ophævelse af fredninger i hovedstaden. Beton vil udslette natur og forringe byens biodiversitet, hvilket helt og aldeles strider imod kommunens egen naturpolitik, som det fremgår af udgivelsen: Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København (2011). Hos kommunens borgere skaber dette stor mistillid til den førte politik. Jeg ønsker derfor svar på, hvordan denne lokalplan vil beskytte naturen. Som borger ved jeg, hvor stor behov der er for åndehuller, både hvad angår natur og kultur. Der skal ikke tages en eneste bid mere af den sparsomme natur i Københavns Kommune. Med venlig hilsen Anni Nielsen.
Læs høringssvar fra Anni Nielsen
Indsendt af:
Eva Kanstrup
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
354
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Ikke en retsstat værdigt: Jeg ville ønske, at jeg kunne komme med én god grund til ikke at bebygge Stejlepladsen. For det ville gøre det markant lettere at forfatte dette høringssvar. Imidlertid snubler de mange gode grunde over hinanden - altså grunde til at stoppe, eller i det allermindste udskyde, planerne. Klimamæssige, kulturelle, historiske, byplanlægningsmæssige, trafikale, sundhedsfremmende og sociale menneskelige hensyn taler alle for at dette lokalplanforslag er en katastrofe. Andre end jeg kan bedre gå i dybden med, hvilke uoprettelige ødelæggelser hvert af de nævnte områder vil rammes af, hvis lokalplanforslaget vedtages. Og hvordan og i hvor graverende udstrækning der er mangler i de indtil nu foretagne undersøgelser. Rent demokratisk står selve affredningen dog som noget helt fundamentalt, som ikke burde være muligt. Det er helt uden fortilfælde i dansk politisk historie, at fredede områder er indgået i en politisk handel på den måde. Det er uhørt at affrede for at skaffe penge til et selskab, også selvom det er et kommunalt selskab. Dét er ikke en retsstat værdigt. Og oveni at jeg som indfødt københavner mener, at en bebyggelse af Stejlepladsen er intet mindre end katastrofal for byens udvikling, så det gør mig ærligt talt bange for min retssikkerhed.
Læs høringssvar fra Eva Kanstrup
Indsendt af:
Pernille Dahl
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
355
Virksomhed / Organisation :
Fiskerhavnens Venner
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Jeg er imod planen om bebyggelse på stejlepladsen og henviser til høringssvar fra Fiskerhavnens Venner i øvrigt. Området omkring stejlepladsen sprudler af liv og er et åndehul både sydhavnere og københavnere søger til. Se bare under nedlukningen i foråret hvor området var godt besøgt. Fiskerhavnen og stejlepladsen må og skal bevares, det er et helt unikt område der udvisker ulighed og bringer folk sammen på kryds og tværs.
Læs høringssvar fra Pernille Dahl
Indsendt af:
Kirsten Stigsgaard-larsen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
353
Virksomhed / Organisation :
www.kirstenstigsgaard.com
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Sydhavn er en perle, og vi der færdes både på den ene og den anden side af Sydhavnsgade er DYBT taknemmelige for at "Tippen-siden" har fået lov at forblive Tippen og fiskeri-havnen indtil nu. Det er et unikt millø, som altid bringer ro og glæde til krop og sjæl. Lyden af måger, tøffende fiskerbåde, latter i solen på havnen og fiskernes dæmpede snak er en lise for sjælen. De mange forskelligartede fiskerhuse og kreative løsninger på selvbyggervillaer, som ligger ud til Stejlepladsen, giver et unikt og roligt præg til havnen og naturen, som de er naboer til. Vi er SÅ glade for vores grønne side af Sydhavnen, og især for havnen og miljøet der. Miljøet kan IKKE bære stort, tungt og nyt byggeri på Stejlepladsen. Det vil være en KATASTROFE. Sydhavn vil miste sin charme og sit rekreative præg, hvis man bebygger i Fiskerihavnen. Det MÅ bare ikke ske. Så kære politikere. LYT til os, LYT til de arkitekter, som har været på feltarbejde i området, se dette link :  https://www.youtube.com/watch?v=KmDp94oPbDE&feature=share&fbclid=IwAR2n5f5xa-lM39C8rotMP3ish9IQmmHPGC6wU13PyCz5MaPqNhtaZBnsjtk. LYT til fornuft, LYT til naturen, LYT til menneskene der bor i havnen. Sydhavnstippen er SKABT til rekreation, skævhed og skørhed, plads til at ånde og leve, og lige ovre på den anden side af Sydhavnsgade kan alle boltre sig på Sluseholmen i glas, beton, stål og fine, rene linjer. Dette har bestemt også sin berettigelse, men uden sin modsætning, det grønne, det skønne, det bølgende, rolige, skæve, selvbyggede miljø, som findes i Fiskerihavnen, mister hele Sydhaven sin charme, kontrast og reakreativitet. Bevar os vel. Bevar Sydhavnen vel. Dette er en bøn, helt inde fra min Sydhavns-sjæl. Jeg bor på Nørrebro, og cykler ugentligt ud til min kolonihave i Musikbyen. Jeg ELSKER det område, NETOP for dets grønhed, skønhed, skævhed og autencitet. Så PLEASE : Lad det være på den grønne side af broen, og lad stål, glas og beton blive på den anden side. Tak ! Kun sådan kan vi bevare en unik del af København, som vi alle har så meget brug for. Tak, af hele, mit, vores og Sydhavnens hjerte, for at lytte til fornuft og kærlighed til Tippen og Fiskerihavnen, præcis som den er og har været i årtier. Tak - Billeder fra Fiskerihavnen : http://www.kirstenstigsgaard.com/#/shapes-of-water/
Læs høringssvar fra Kirsten Stigsgaard-larsen
Indsendt af:
Lene Torp
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
352
By:
københavn sv
Postnr.:
2450
Jeg skal hermed gøre indsigelse mod byggeri på Stejlepladsen. Det hører ingen steder hjemme at affrede ved lov, og smadre et unikt rekreativt område for at skaffe penge
Læs høringssvar fra Lene Torp
Indsendt af:
Knud Erik Hansen - Næstformand
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
351
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening - København
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringsvar vedlagt som pdf fil.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen - Næstformand
Indsendt af:
Sisse Bech
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
350
By:
København SV.
Postnr.:
2450
Nej tak, til byggeri på Stejlepladsen. Pladsen blev fredet af en grund, og sådan burde det stadig være!
Læs høringssvar fra Sisse Bech
Indsendt af:
Jan Haugaard
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
349
By:
Kbh V
Postnr.:
1674
Emne: Høringssvar Stejlepladsen Kære Borgerrepræsention Tror I virkelig selv på det, I har fået arkitekt Michael Christensen til at lave i  konkurrenceprojektet, “Her det gror” til Stejlepladsen? Om boliger, der er til at betale, selvbyggeri, genbrug af materialer, "sameksistens med Fiskerhavnens selvgroede  strukturer" og fællesskaber i klynger i et maritimt kulturmiljø, i en blå og grøn kontekst og et bæredygtigt hverdagsliv. En bebyggelsesplan på 60.000 etagemeter boliger til Stejlepladsen. Det svarer til ET TUSIND 2-værelses lejligheder med minimum et menneske i hver, altså mindst et tusind nye beboere i et område, der indtil fornylig lå glemt ude for enden af en blind vej og hvor nogle hundrede mennesker gik og passede sig selv. SLOAP kaldte vi engang den slags, Space Left Over After Planning, de grundstykker der var ubrugelige og til overs for planlæggerne efter anlæg af motorvej og jernbane. En slags urbant affald, her i bogstavelig forstand, for Stejlepladsen ligger jo som resten af Tippen ovenpå byggeaffald. Hvis man sejler en tur tæt rundt om Tippen opdager man at det, der på afstand kunne ligne moræne-klinter, er bunker af store betonklodser, murrester, kant- og sokkelsten af granit. Det hele filtret sammen af krøllet armeringsstål, tilsat henkastet kemisk affald og dozet over. Opfyldningen er sket efter 1945 og først afsluttet i 1970erne - For os der kender Stejlepladsen og omegn, virker det meget dristigt og i hvert fald rigtigt dyrt at bygge 60.000 etagemeter ovenpå sådan et underlag, som oven i købet kun ligger 2 meter over daglig vande. Ved uheldige kombinationer af vindretning og tidevand står bådebroerne og kajen i Fiskerhavnen under vand. Og så har vi slet ikke nævnt klimaprognoserne, hvor der uden undtagelse skal tages højde for dramatiske havvandstigninger. Men Michael Christensen og Borgerrepræsentationen har jo en klar grøn profil, så man skulle jo tro at tro at I havde check på den slags ting, og det kan jo godt være at I har det, men I siger ikke noget om det - heller ikke at Stejlepladsen blev fredet i 1989 som en del af Kalvebodkilefredningen. Uanset dette  besluttede og vedtog Borgerrepræsentationen og Folketinget med frygtindgydende præcision, at denne losseplads skulle affredes og  sælges til en pris af en kvart milliard kroner - og man har valgt Michael Christensens bud på en bebyggelsesplan, som vil koste mindst en hel milliard. Pensionskassen PFA har, så vidt vi forstår, allerede købt Stejlepladsen. Alle menneskene i Stejlepladsens og Fiskerhavnens selvgroede strukturer, med deres selvbyggeri og poetiske klamphuggeri sidder og græder, kørt over af Rådhusets stramme politiske maskine. Fhv Overborgmester Frank Jensen(S) har været her, politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen (S) har været her, til dialogmøder, men salget og byggeriet kunne ikke diskuteres - selvfølgelig, det var jo vedtaget, i Borgerrepræsentationen og Folketinget. Så enten "eat shit and die" (æd lort og dø), eller bøj dig for for Frank og Jonas og forhold dig positivt til Michael Christensens  projekt. Underskriftindsamling, støtteerklæringer, demonstration, folkemøde, hjemmesider ignoreres der hvor det virkelig gælder, på Rådhuset og i Folketinget. Ingen på Fiskerhavnen  eller for den sags skyld ude i byen tror længere på kommunens byggerier omkring Københavns Havn. Vi har forstået, at det gælder om at skaffe penge til at betale for Metroen, og vi har set hvordan løfter om "livability" (beboelighed) og sameksistens med selvgroede miljøer er blevet oversat til "gated communities" (indhegnede fællesskaber) med aflåste gårdrum og private legepladser. Vertikale sovebyer med dyre parkeringskældre, der måske ikke kan forsikres af frygt for havvandsstigninger og oversvømmelser. Er der noget der ikke bliver selvgroet, så er det Michael Christensens “Her det gror” bebyggelsesplan - det bliver et projekt som man bygger dem i København anno 2020, det den eneste måde det kan lade sig gøre på – ”just in time” færdig til tiden, detailstyring. Byggemodningen med parkeringskælderen bliver massiv, spunsvægge og kystsikring. Tæt 3-5 etager. Kunstige gyder, 800 nye træer, ingen spor af Stejlepladsens flora. Der skal piloteres og dozes. Tusind nye mennesker skal ud og ind hver morgen for enden af en blind vej. Det hele skal stå færdigt om et par år. Tusind ny lejere skal findes, for det her bliver dyrt, absolut ikke noget til 5.000 om måneden, ikke noget med at bygge et skur på et billigt stykke jord, og samle materialer, så skuret kan blive til et værksted, hvorfra du kan drive dit fritidsfiskeri, eller dit autoværksted, computerfirma, dit studie, eller din sejlklub. Ingen plads for fiskeskipper Brian Kyeds bundgarnspæle. I stedet foreslår I en badebro med vinterbadehus. Stejlepladsen skal ryddes, dozes ned til den bare jord. Alt det selvgroede, tjørn, brombær, træer, buske skal væk – gule maskiner med tunge dieselmotorer vil fordrive freden for planter, dyr og mennesker. I højt tempo og “just in time” skal en ny gated community stå nøgleklar. Ingen tid til medbyggeri og langsom vækst. Alt hvad der vil blive tilbage af Stejlepladsen er navnet. I stedet vil der komme noget, der er mere ”autentisk” end virkeligheden, enormt tiltrækkende. Pertentligt designet, færdigt arbejde, attraktivt med løbestier og hundetoiletter. Så nyt og så attraktivt, så ultramoderne, så ultrarent og så ordentligt og dog så "selvgroet", så formgivet uordentligt. Det bliver ikke et villakvarter. Der er ingen fælles retning, det er ikke et bykvarter - det enste gode man kan sige, er at det måske, hvis havvandet ikke stiger, renten ikke stiger, og hvis der ikke kommer et økonomisk krak, så bliver det måske, måske en god investering for for investorerne... men ikke for byen. Venlig hilsen Jan Haugaard  
Læs høringssvar fra Jan Haugaard
Indsendt af:
Camilla
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
348
By:
København SV
Postnr.:
2450
Grøn omstilling skabes ikke ved at fjerne skønne naturområder, der iøvrigt er fredet. De få naturområder vi har tilbage skal IKKE bebygges med hverken boliger eller andet.
Læs høringssvar fra Camilla
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
347
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Natur- og Fredningsalliancen
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedlagt indsigelse som pdf fil.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Frederikke a d holleufer
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
346
By:
København sv
Postnr.:
2450
Jeg finder dybt problematisk at man kan affrede områder som det er sket med bla stejlepladsen. fredningerne er lavet for at beskytte natur og kultur fra at blive ødelagt af økonomiske interesser! Hvad bliver det næste?  Et byggeri på Stejlepladsen vil ødelægge stedets særlige natur, dets kulturhistoriske betydning, dets helt specielle og efterhånden i København sjældne havnemiljø og dets rekreative værdier. I skriver ‘Københavns kommune - Grøn by’- det begynder desværre at lyde meget hult. Der bliver færre og færre grønne områder i byen.Vi har især i denne tid med corona virkelig set vigtigheden af steder som stejlepladsen.  Lev op til jeres vision om en grøn by - lad os bevare den bynære og desværre meget begrænsede natur vi har tilbage.  Byg ikke på Stejlepladsen! Bevar bynær natur og kultur og rekreative områder!
Læs høringssvar fra Frederikke a d holleufer
Indsendt af:
Sisse Bech
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
345
By:
København SV.
Postnr.:
2450
Nej tak, til byggeri på Stejlepladsen. Pladsen blev fredet af en grund, og sådan burde det stadig være!
Læs høringssvar fra Sisse Bech
Indsendt af:
Astrid Frydensberg
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
344
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er skammeligt at KK affreder et unikt område for at bygge boliger. Der mangler en samlet ambitiøs og grøn helhedsplan for byudviklingen af København, hvor der er fokus på bevarelse af bynær natur og særegne områder. Bevar Stejlepladsen. 
Læs høringssvar fra Astrid Frydensberg
Indsendt af:
Katrine Bohr
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
343
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er imod byggeri på Stejlepladsen.  Det er ikke iorden at affrede et Fredet område på den måde, som politikerne har handlet på i denne sag. Vi skal iøvrigt gøre alt for at bevare de sidste grønne områder i København.  Kultur- og naturmiljøet omkring Stejlepladsen og Fiskerhavnen, er ikke et statisk romantisk billede på gamle dage, men et levende miljø med fiskeri, både og selvbyg i forskellige generationer. Det er en stor kvalitet for hele byen, at disse områder findes, omend de er få, at Sydhavnen har områder, der har udviklet sig over tid, på sin egen måde og ud fra særlige spilleregler. Områder hvor borgere og brugere føler sig velkomne og områder der bliver ved med at være inkluderende. Den slags områder er truede i København, af økonomiske hensyn, stik imod formålet med naturfredning og natur- og kulturværdier der må anses bevaringsværdige. Det er en trist udvikling for København som helhed, for Sydhavnen som bydel og for Stejlepladsen konkret. Byggeri på Stejlepladsen vil medføre at biodiversitet og de grønne områder i Sydhavnen ikke kan passes og videreudvikles som levested for flora og fauna. At brugsmuligheder, legemuligheder, stemning, tidslighed og oplevelse forringes lokalt og i København som oplevet rekreativ by som helhed. Den oplevede by bringes i en dårligere forfatning. Affreder man Stejlepladsen og inddrager til bebyggelse kan man uden at tage munden for fuld sige, at København modarbejder egen vision for hvor København skal bevæge sig hen. Dette kan ikke anses for hensigtsmæssigt, hverken i et borger- natur- eller kulturhistorisk fremtidigt perspektiv. En by er mere end bolig m2. Vi har brug for at omgive os med andet end kulisser der kun er tænkt til forbrug. Jeg håber at I ikke vil sidde Sydhavnen og Kgs Enghaves mange stemmer overhørig. Jeg håber at i lytter til København. Til borgere og brugere der tydeligt har sagt fra i gennem lang tid.  Til de plante- og dyrearter der ikke har en stemme. Det er  de umælende stemmer og en kollektiv stærk stemme der siger NEJ TAK. Det kan I ikke sidde overhørigt.
Læs høringssvar fra Katrine Bohr
Indsendt af:
Mette Skafte Vestergaard
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
342
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sejlforeningen Enighed
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar vedhæftet
Læs høringssvar fra Mette Skafte Vestergaard
Indsendt af:
Doris Lausen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
341
By:
København SV
Postnr.:
2450
  BY:  København  POSTNR.: 2450   Jeg ønsker stejlepladsen bevaret i sin nuværende form, da den udgør et vigtigt åndehul for dyr planter og mennesker.
Læs høringssvar fra Doris Lausen
Indsendt af:
Adam Andersen Læssøe
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
340
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Der er i øvrige høringssvar redegjort grundigt for de vigtigste grunde til at selve ideen om bebyggelse af Stejlepladsen forkastes. Processen har været fuldt og helt udemokratisk, og selv affredningen er sket som politisk studehandel ved affredning ved lov, fremfor gennem Fredningsnævnet. Sagen var utvivlsomt blevet afvist i Fredningsnævnet, eftersom ingen tungtvejende samfundsmæssige interesser tilsiger at fredningen skulle ophæves. Ingen privat aktør havde fået held til at affrede et område den var ejer af med det eneste argument, at markedsværdien af området dermed ville stige. Den lokale modvilje er helt åbenbart enorm (med tusindvis af underskrifter, og lokaludvalgets egne undersøgelser). Disse er de vigtigste demokratiske grunde til at lokalplanforslaget bør forkastes. Men alt det ved I allerede. Et konstruktivt forslag til hvordan den til grund liggende metrofinansieringsproblematik kunne løses, er at benytte samme politiske tæft der tillod affredningen af Stejlepladsen til i stedet at gøre untagelser fra Budgetloven, så metroen kan finansieres af Kommunens økonomiske velpolstring. Særligt med øje på den aktuelle Corona-inducerede recession, burde det kunne være en farbar vej.   Der er i midlertid også tekniske grunde til at det bør forkastes eller revideres.   1) De beskrevne regler sikrer ikke lokalplanens erklærede hensigt om diversitet i bebyggelsen: "Mellem hver bygning skal foretages mindst to skift i tagform, materiale, vinduesudformning eller farve." (s.11) Som profitmaksimerende bygherre, vil man foretage højst to skift, og vælge den billigste type af skift. Med den aktuelle formulering, bliver disse to typer skift forventligt de eneste der bliver at se i området.   2) Reglen "Indenfor de fleste byggefelter skal etableres en kombination af 2-3 forskellige bygningstyper og højder" (s.11) er i modstrid med illustrationen s.10 "Eksempel på hvordan alle fem boligtyper kan fordeles indenfor en klynge". Tallet 5 ligger ikke i intervallet 2-3. Illustrationen er derfor misvisende, og billedteksten er fejlagtig. 3) Visualiseringerne i forslaget er generelt udvalgt så det tænkte byggeri fremstår mest tiltalende frem for mest karakteristisk. Eller sagt endnu klarere: Visualiseringerne er så manipulerende, at lokalplanforslaget skal revideres, og høringen skal gå om. Problem er velkendt for arkitektbranchen, og særligt i lyset af sagen om skandalevisualiseringerne af Cabinn Hotel i lokalplanen for Kalvebod Brygge Vest II, er det overraskende at Kommunen ikke er mere opmærksom på problematikken. En gannemgang af problemerne følger. 3.1) Visualiseringerne af randområderne s.13 er lavet med meget bred vidvinkel. Det får alt andet end forgrunden til at syne mindre end det ville tage sig ud i virkeligheden. I rækkefølge fra øverst s.13 3.1.1) Her ligger hele bebyggelsen i baggrunden. Vidvinklen gør at det syner meget mindre end det ville gøre i virkeligheden. 3.1.2) Her ses et 6-etagershus (inkl. kvist). På billedet ser man let himlen over huset. Det ville man ikke gøre i virkeligheden uden at løfte hovedet. 3.1.3) Vidvinklen får den tænkte institution på 3 etager til at syne mindre. Bemærk hvordan tagryggen på nærmeste bygning i 1.5 plan visuelt fortsætter over i den 3-etagers bygning på visualiseringen, hvor der I virkeligheden ville være en tydelig tredobling af bygningshøjden.  3.2) På visualiseringerne s.15 er lyskildens placering valgt så husene knap kaster skygger. De skygger der kastes, er kunstigt lyse. Store dele af bygningsmassen inkl. vinduer er farvet kridhvid. Det fremgår ellers af skyggediagrammerne ved jævndøgn, at størstedelen af området henligger i skygge det meste af året. 3.3) På visualiseringerne s. 20-21 er igen valgt en bred vidvinkel, der får byggeriet til at syne mindre end det er. 3.4) Der er udarbejdet skyggediagrammer for jævndøgn og sommersolhverv, s. 23-24. For at give et retvisende billede, skal der også være udarbejdet skyggediagrammer for vintersolhverv. Denne udeladelse giver et fejlagtigt indtryk af at området bliver meget mindre skyggebelastet end tilfældet er. Udeladelsen er ekstraproblematisk, fordi den udelader skyggediagrammer for den tid af året, hvor lys for alvor er en mangelvare.   Adam Andersen Læssøe - 21. oktober, 2020
Læs høringssvar fra Adam Andersen Læssøe
Indsendt af:
Ulla Larney
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
339
By:
København
Postnr.:
2300
Stejlepladsen er en del af den allersidste fiskerihavn i København. Kulturværdier på Stejlepladsen og i Fiskerhavnen bør tillægges større betydning ved udarbejdelse af en lokalplan. Gamle København blev kaldt en grøn by, men efterhånden er meget natur og gammelt bymiljø væk. Stejlepladsen er en integreret del af havnen og en lille bid vildtvoksende grønt som bør bevares. Tænk, at der virkelig findes en lille fiskerihavn i hovedstaden! Bevar den! Vi kan ikke være andet bekendt over for kommende generationer
Læs høringssvar fra Ulla Larney
Indsendt af:
kaj jessen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
338
By:
København SV
Postnr.:
2450
Da man i slutningen af 1800tallet begyndte at sløjfe voldene omkring daværende København var der stærke kræfter som ville fjerne dem alle. Heldigvis lykkedes det at bevare nogle af dem på trods af de store byggespekulanter der levede dengang. Så nu har vi da H.C.Ørstedparken, Tivoli, Botanisk Have, Østre Anlæg og Kastellet tilbage til beboerne i de indre bydele. Denne lokalplan er led i en lignende sløjfning af alle de tilbageværende grønne områder i kommunen, som nulevende byggespekulanter har interesser i at bebygge. Jeg håber et flertal af politikerne vågner op og indser, at de er med til at ødelægge  byen for beboerne i fremtiden, hvis de vedtager denne plan og i stedet kræver en lokalplan, der bevarer området ubebygget!
Læs høringssvar fra kaj jessen
Indsendt af:
Felix Becker
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
337
Virksomhed / Organisation :
aktivist
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg har fulgt udviklingen ved Københavns havnefront siden 1995. Jeg er tilhænger af en by, som afspejler mangfoldighed og hvor mindre natur- menneske- og kultur- og havnemiljøer er ved at blive fortrængt af en åbenbart ustoppeligt byggeboom. Jeg vil bakke op om alle de lokale borgere, som er imod bebyggelsen af Stejlepladsen. 
Læs høringssvar fra Felix Becker
Indsendt af:
Cecilie Brask
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
336
By:
København
Postnr.:
2450
Som mangeårig beboer i Sydhavnen, vil jeg hermed gøre  indsigelse mod at der bygges på Stejlepladsen. Københavnerne har mere end nogensinde brug for åndehuller og  steder med andre stemninger og originale fællesskaber. Vi har ikke brug endnu et for tæt bebygget område.
Læs høringssvar fra Cecilie Brask
Indsendt af:
Rasmus Borch
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
335
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Simpelt svar, stop byggeriet på Stejleplads dee er nok af nybyg så tæt på centrum.
Læs høringssvar fra Rasmus Borch
Indsendt af:
Kitty Holm
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
334
By:
Rønne
Postnr.:
3700
I 2007 fik jeg tilbudt en lejlighed i Sydhavnen. Det blev til 11 år i denne fantastiske provins i byen. Jeg glemmer aldrig første gang jeg opdagede Børnenes Dyremark - der var hestehoveder, der stak ud af de åbne vinduer. Kun 4 km fra Rådhuspladsen var der vild natur på Tippen. Første gang jeg opdagede fiskerihavnen, forventede jeg at DynamitHarry kom blæsende ud af et skævt skur. Pittoresk, malerisk og primitivt. Hvor findes den slags i hovedstadsområdet udover Christiania? I dag er jeg flyttet tilbage til min fødeø, Bornholm, men hver gang jeg kommer til Kbh - og det sker jævnligt - skal jeg lige forbi alpakaerne, Stejlepladsen, Mozarts Plads og Valbypsrken. Der er så mange minder, så meget natur og så meget egenart, som gør SV til noget helt specielt. Bevar Stejlepladsen og fiskerihavnen. Forsvinder de, forsvinder det unikke fra Sydhavnen. Hvor finder man ellers historisk natur i Kbh? Nej, netop. Det er særegent og bevaringsværdigt. Det er en oase uden gartnere. Det er et stykke vild frihed. Det bør i den grad beholdes. Jeg kunne være ligeglsd. Jeg bor i bindingsværkshus i centrum af Rønne. Jeg har to kolonihaver. Jeg bor langt væk med en anden tilgang til naturen. En anden natur end den, der er i Sydhavnen. Men jeg er ikke ligeglad. Sydhavnen kan noget andre bydele og landsdele kke kan. Udvikling er godt, men ikke på bekostning af egenart og specialiteter. Der bygges bag Ørstedværket og på Teglholmen og Sluseholmen. Der skal boliger til men ikke for enhver pris. Og ikke på bekostning af naturen. Sydhavnen må gerne udvikle sig, men husk hvorfor så mange af os har tabt vores hjerter til bydelen. Det er ikke pga nye boliger, men fordi naturen er så tæt på. Bevar Stejlepladsen som naturområde. Tak.
Læs høringssvar fra Kitty Holm
Indsendt af:
Katrine West
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
333
By:
København SV
Postnr.:
2450
Samlet planlægning for hele Sydhavnen Det er et kæmpe problem, at der ikke laves nogen samlet planlægning for Sydhavnen, men at projektet på Stejlepladsen skal hastes igennem inden næste kommunalvalg. Der er jo tale om et kæmpe byudviklingsområde, der strækker sig fra Sydhavnsgade til Tippen, som udvikles i bidder uden en samlet strategi. Et område der med sin placering, giver en unik mulighed for at binde det nye og det gamle Sydhavnen sammen, som nu er fuldstændig adskilt. Det er jo absurd at den yderste lille del, Stejlepladsen, udvikles først og så følger resten bagefter. Tænk hvas man fandt ud af, at der var brug for et grønt område til alle de boliger. Der er ganske vist lavet en strukturplan for noget af Bådehavnsgade, men ikke noget arbejde der samler hele Sydhavnen Der er behov for en samlet vision for området.  
Læs høringssvar fra Katrine West
Indsendt af:
Dicte Danshøj
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
332
By:
København SV
Postnr.:
2450
Alt i mens Hjørring Kommune toner frem på DR med et mål om at overbevise byens borgere om, at hver en lille kvadratmeter vild natur er værdigfuld for biodiversiteten, for menneskets velbefindende og for klimaet, så omvendt er det borgerne i København Kommune der ihærdigt forsøger at råbe politikerne op for at bevare de sidste små frimærker af grønne områder og vild natur. Affredning og bebyggelse af det fredede naturområde Stejlepladsen bør ikke kunne ske i følge Fredningslovgivningen der er vedtaget for at sikre en varig beskyttelse af naturområder og bygninger, der ud fra et fagligt skøn er fundet værdifulde. Den værdi, som de fredede naturområder har for borgerne, for biodiversiteten og klimaet kan ikke udregnes ligesom kvadratmeterpriserne på en lejlighed, men den har en værdi, og endda en stor en af slagsen. Studier har vist, at øjet og sindet slapper af i vild og tilfældig natur, hvor imod strangente omgivelser gør os mere stressede og fastlåste. Det er derfor vigtigt, at vi bevarer ikke kun grønne områder, men også områder med vild natur. Stejlepladsen er samtidig livsnødvendigt for Fiskerihavnen og erhversfiskeriet, som er det sidste tilbage i København. En ødelæggelse af naturområdet og erhversfiskeriet er et brud på verdensmål 11.4 der skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.
Læs høringssvar fra Dicte Danshøj
Indsendt af:
Natasha Ludvigsen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
331
By:
København SV
Postnr.:
2450
Stop dette byggeri og bevar et grønt hjørne af Sydhavnen.  Det stop ødelæggelser af grønne områder i København! Det er behov for udvikling af nye boligere og bedre transportmuligheder UDENFOR Københavns grænse. 
Læs høringssvar fra Natasha Ludvigsen
Indsendt af:
Natasha Ludvigsen
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
330
By:
København SV
Postnr.:
2450
Stop dette byggeri og bevar et grønt hjørne af Sydhavnen.  Det stop ødelæggelser af grønne områder i København! Det er behov for udvikling af nye boligere og bedre transportmuligheder UDENFOR Københavns grænse. 
Læs høringssvar fra Natasha Ludvigsen
Indsendt af:
Inga Drachmann
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
329
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er meget imød dette byggeri og synes at vi skal gøre alt for at bevare de sidste grønne rester i byen. 
Læs høringssvar fra Inga Drachmann
Indsendt af:
Barbara Ehrenberger
Dato: 21. oktober 2020
Svarnummer:
328
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg er IMOD at man agter at bygge på Stejlepladsen. Bevar det unikke naturområde, som en af de få uberørte natursteder i København. Jeg behøver i øvrigt ikke nogen Metro, bare hold bilerne ude af byen, så går det nok.
Læs høringssvar fra Barbara Ehrenberger

Sider