Stejlepladsen - lokalplan 600, kommuneplantillæg nr. 5 og miljørapporter

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen gør det muligt at opføre et byggeri med primært boliger på samlet op til 72.000 m².

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

26. august 2020 til 21. oktober 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. oktober 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 600 Stejlepladsen med kommuneplantillæg nr. 5 som PDF (11 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. februar 2021 vedtaget lokalplanen og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2019, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, miljøkonsekvensrapport, VVM tilladelse, henvendelser modtaget i høringsperioden, notater om henvendelser modtaget i høringsperioden, udbygningsaftale, referat af borgermøde, foreslåede ændringer i lokalplanen efter den offentlige høring, svar på politikerspørgsmål vedr. lokalplanerne for Vejlands Kvarter og Stejlepladsen.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 26. august 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. februar 2021.

Klagemulighed

Indtil den 12. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 600 Stejlepladsen og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport (VVM)

Hent lokalplanforslag Stejlepladsen og kommuneplantillæg som PDF (12 mb)

Hent Miljørapport for Stejlepladsen som PDF (45 mb)

Hent Miljøkonsekvensrapport for Stejlepladsen og udkast til VVM-tilladelse som PDF (28 mb)

Borgerrepræsentationen har den 20. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, miljøkonsekvensrapport, udkast til VVM-tilladelse, udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet, borgerinddragelse samt udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Se mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 26. august 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 21. september 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. november 2019 startredegørelse for Stejlepladsen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, træer i lokalplanområdet, konkurrenceprogram.

Hent startredegørelse for Stejlepladsen som PDF 

Kontakt