Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

6. februar 2015
Indsendt af:
Sofie Pedersen og Morten Tandrup
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
666
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar fra to forældre fra Idrætsinstitutionen Bavnehøj, 2450 København SV. I vores område vil en 1:1 struktur betyde lukning af fritidshjemsdelen på Idrætsinstitutionen Bavnehøj, - en yderst velfungerende integreret institution, som også lader til at være i besiddelse af bæredygtige løsninger. Argumenterne mod lukning af de små fritidshjem i København er talrige. Vi vil forsøge at redegøre for nogle af de relevante argumenter mod lukning af vores fritidshjem i vores lokalområde: 1. BUF ønsker at forældre vælger folkeskolen til – det er ofte en hård kamp, også her i Sydhavnen... - Idrætsinstitutionen Bavnehøj (IB) rekrutterer som integreret institution mange børn til Bavnehøj Skole helt fra børnehavealderen. - At muligheden for at vælge et lille fritidshjem forsvinder, vil sandsynligvis skubbe flere i retning af privatskole. 2. BUF vil med 1:1 strukturen gerne spare penge (på f.eks. lederstillinger)... - På IB vil der kun blive sparet en halv lederstilling, da det er en integreret institution med én leder for både børnehave og fritidshjem. 3. BUF vil gerne sikre, at der er fuldtidsstillinger til pædagogerne... - Dette er allerede velfungerende på IB, da personalet har delte stillinger - dels mellem børnehave og fritidshjem og dels mellem fritidshjem og skolen (som skolepædagoger og i ”Stærkt Samarbejde”). 4. BUF vil gerne have fritidsinstitutioner liggende tæt på skolen... - IB ligger 200 meter fra Bavnehøj Skole 5. Alle ønsker trygge overgange mellem børnehave, fritidshjem og skole... - Med en integreret institution møder børnene gennemgående personale fra IB i både børnehaven, fritidshjemmet og på Bavnehøj Skole. 6. Alle ønsker gode fysiske forhold og udfoldelsesmuligheder – og ingen ønsker ressourcespild... - IB er en helt nybygget institution fra 2014, hvor halvdelen af faciliteter er bygget og indrettet specifikt til fritidshjemsbørn. Idrætsinstitutionen Bavnehøj er et fantastisk sted med et dedikeret, kompetent og stabilt personale. Her er nærvær og plads til det enkelte barn med det det er og det kommer med. Integrationen med børnehave og fritidshjem giver en ekstra tryghed i nogle af de vigtigste år i barnets liv, og desuden fordele ved at kunne have søskende gående samme sted. Vi ved at alle forældre som har børn på IB ønsker at denne perle bliver bevaret, og vi håber I vil lytte på vores argumenter, og bevare Idrætsinstitutionen Bavnehøj som en integreret institution med børnehave og fritidshjem. Venlige hilsner fra Sofie og Morten
Læs høringssvar fra Sofie Pedersen og Morten Tandrup
Indsendt af:
Zerrin Tziouvaras
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
665
Virksomhed / Organisation :
Naturfritidshjemmet artillerivej
By:
kbhs
Postnr.:
2300
Til Vedr.i kbh Kommune Hej Min søn går på naturfritidshjemmet på Artillerivej på Islands Brygge. Vi har altid været glad for vores fritidshjem, fordi jeg kunne mærke oprigtig interessse for min søn og nærhed fra pædagogernes side.Det er primært derfor jeg har valgt et lille fritidshjem så der kan komme mere fokus på min søn med kun 24 børn og 3 pædagoger.Året før han har fået plads i skibet. den store frit over på skolen, selvom jeg ønskede naturfritidshjemmet. og vi ventede et år med skole start bla. pga. det og pga. vi fandt ud af at han var meget langsynet +10-5 .og sku modnes lidt mere. Og det har været rigtig godt og have min søn der. Så hvis i ændre på fritidsstrukturen uden og høre på eksperter og os forældre som ved hvad der er bedst for vores børn- synes jeg slet ik teamet tænker på andet end økonomi. Og ændring af fritidstrukturen vil også betyde at man ikke altid kan ligge mærke til omsorgssvigtede børn når fritidsinstitutionerne bliver dobbelt så store . Hvis vi ska have børn der er nærværende omsorgsfulde som voksne . så ska de også have det i deres liv udenfor hjemmet. da halvdelen af opdragelsen sker uden for hjemmet. Håber I skifter mening eller udsætter forslaget nogle år til det er godt og grundigt gennemtænkt. bedste hilsner Zerrin Williams Mor
Læs høringssvar fra Zerrin Tziouvaras
Indsendt af:
Ingrid Amelie Thorn
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
664
By:
København
Postnr.:
2100
Vores datter i første klasse går på Århusgade Fritidshjem på Østerbro, som er tilknyttet Vibenshus Skole. Vi har specielt valgt dette mindre fritidshjem, selvom det ligger lidt væk fra skolen og ikke har egen legeplads, fordi det har en tryg og hjemlig affære, hvor man med det samme føler sig velkommen. De voksne kender alle børnene og har en god fornemmelse af deres personlighed. Det betyder nærvær og aktiviteter målrettet det enkelte barn, og at man som forældre føler sig meget tryg. Vi har været meget glade for muligheden for at vælge netop det fritidshjem, som passer bedst til vores datter. På fritidshjemmet i Århusgade får hun et roligt pusterum fra skolens hektiske rammer og nærvær med et begrænset antal voksne, som kender hende godt. Det er mere vigtigt for hendes personlighed end mange spændende aktiviteter og flotte fysiske rammer. Vi håber meget, at de små fritidshjem i København fortsat bliver muligt at vælge, så vores yngste datter også kan få trygge og rolige rammer på Århusgade Fritidshjem. Venlig hilsen Ingrid Amelie Thorn
Læs høringssvar fra Ingrid Amelie Thorn
Indsendt af:
P.b.v. Fmd. Jens Rastrup Andersen
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
663
Virksomhed / Organisation :
Selvejende institution Solen og stjernerne
By:
København S
Postnr.:
2300
Bestyrelsen for den selvejende institution Solen og Stjernerne har drøftet oplægget og har følgende høringssvar. Grundlæggende er vi bekymret for nærdemokratiet, hvis det bliver en kommunaltstyret ledelse af fritidshjemmene. Den selvejende styreform har bevist sin værdi gennem næsten 80 år. Vi er ligeledes bekymret for selve 1:1 modellen, der ikke underbygger diversitet i valget af fritidshjem med udgangspunkt i børnehøjden. Der skal i vores verden være mindst et alternativ at vælge mellem på hver skole. Driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution og kommunen sikrer rammerne, og understøtter mulighed for væsentligt lokalt præ med ansvar for ansættelse af leder og ansvar for økonomien. Det ser vi gerne bevaret, og derfor frarådes at etablere 1:1 kommunalt styret fritidshjem på Amager Fælled Skole (AFS). Solen og Stjerne har bevist at der kan økonomistyres bedre i de selvejende institutioner, end det kan gøres gennemsnitligt i kommunalt styrede fritidshjem i Københavns kommune. Sammenlignet med de 6 sammenlignelige kommuner på landsplan, ligger prisen pr. barn i Københavns kommunes gennemsnit højere end "de 6", og Solen og Stjernerne ligger under "de 6" pr. barn. Det i sig selv bør tale for at bevare den selvejende styreform. Ydermere mener bestyrelsen at samarbejde og forhandlinger mellem skole og fritidshjem bedst foregår mellem ligeværdige parter. Det taler for at skolebestyrelsen ikke skal have ansvaret for skolens tilknyttede eneste 1:1 fritidshjem. Så frygter bestyrelsen at det ikke bliver tale om et reelt samarbejde, men baseret på dekreter fra skoleledelsens side til fritidshjemmet. Fritidshjemmet Solen og Stjernerne som samarbejdspartner med skolen har bevist at ligeværdighedsprincippet og gensidig respekt fungerer aldeles udemærket mellem selvejende institution og skole, endog bedre end mellem skole og kommunale fritidshjem til tider. Ud fra de opstillede modeller har bestyrelsen følgende høringssvar: Fritidshjemmet 1:1 skal selvfølgelig være selvejende! Institutionen bør indgå i et frivilligt pædagogisk netværk for styrkelsens af erfaringsudvekslinger og samarbejder indenfor netværket. Det skal ikke være et økonomisk fællesskab, for at sikre at beslutninger i andre institutioner ikke har indflydelse på den enkelte institution. Det har i vuggestue/børnehaver vist sig en endog meget uheldig indflydelse på økonomierne i den enkelte institution, hvis økonomien ikke bliver styret eller uhensigtsmæssige beslutninger kan få vidtrækkende konsekvenser i andre institutioner i samme klynge. Klynger frarådes derfor generelt. Klyngeledelse er ensbetydende med fraværende ledelse for medarbejderne i dagligdagen, og ledelse bør foregå i samarbejde med medarbejdere på stedet hvor medarbejderne er. Vores høringssvar er derfor at anbefale at etablere selvejende institution i frivillige netværk uden klyngeledelse på Amager Fælled Skole. Bestyrelsen har tænkt en yderligere udbyggelse af fritidstilbudene på AFS, omfattende tilbud for 4.-7. Klasserne og ungdomsklub på området i kombinationen med åben skole / byrum og i synergi med skolens lokaler. De nuværende tilbud i tiden efter fritidshjemmet (0-3. Klasse) er orienteret for langt væk fra skolen og fx med passage over Amagerbrogade. Det kan være en uundgålig udfordring for et barn i 4. klasse at overkomme. Vi ser derfor gerne at tilbudene til de lidt større børn, indenfor samme afgrænsede trekant som skolen ligger på, udbygges. Vi indgår gerne i en dialog omkring dette såfremt der politisk vedtages at fritidshjemmet 1:1 på AFS skal være selvejende. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Jens Rastrup Andersen Formand
Læs høringssvar fra P.b.v. Fmd. Jens Rastrup Andersen
Indsendt af:
Maria Sanko
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
662
Virksomhed / Organisation :
Maria Sanko
By:
Oxie
Postnr.:
23831
Jeg er bekymret for de planer, der foreligger for "en skole-et fritidshjem". Pt undergår skolesystemet store forandringer - lærere løber stærkt, skolepædagoger skal finde sig til rette og børnene er lige nu i midten af det hele. Fritidshjemmene er især i de mindre ressourcestærke dele af kommunen det eneste stabile børnene har. På den skole mit barn er tilknyttet er førsteklasserne netop blevet lagt sammen efter flere lærerskift og rygter om mobning. Nu er klasserne så småt ved at finde sig selv igen. Her har det været en stor støtte, at intet har ændret sig i fritten. Ydermere frygter jeg, at pædagogerne vil miste deres gnist i de såkaldte superinstitutioner. Nærhed og nærvær forsvinder, når der er ca. 300 børn at forholde sig til, og hvis rammerne forringes. Og hvordan fastholder man det superdygtige personale, man lige nu har, hvis vilkårene forringes, som det er bebudet? Har man inddraget personalet - spurgt de mennesker, der rent faktisk står med børnene hver dag, til råds? Har de andre løsningsforslag? Kan tingene gøres på en anden måde? Eller vælger man det, man selv synes lyder smartest - på trods af forskning, manglende opbakning hos forældre og det professionelle personale? Jeg ærgrer mig over, at jeg, mens jeg skriver, sidder med en følelse af, at alle de høringssvar, der er indsendt ikke vil blive taget i betragtning. Det virker som om, beslutningen allerede er taget på trods af denne høringsrunde, hvilket i mine øjne er temmelig udemokratisk. Jeg forstår, at der skal spares. Men så vil jeg bede om, at man melder klart ud, at dette er en spareøvelse fremfor, at det drejer sig om at gøre, "hvad der er bedst for børnene". Det er vores børn, der skal skabe fremtiden, passe os, når vi bliver gamle og stemme på politikerne fremover.
Læs høringssvar fra Maria Sanko
Indsendt af:
Dennis Schnell-Lauritzen
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
661
Virksomhed / Organisation :
Forældre ved 4 fritidshjem på Islands Brygge
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar fra forældre til børn i fritidshjemmene omkring Islands Brygge Dette høringssvar til Københavns Kommunes plan for ”Fremtidens fritidstilbud” er udarbejdet af repræsentanter for forældre til børn på fritidshjemmene Bryggens Børne & Ungdomscenter, Krudtuglen, Torsanna og Bryggehuset, der alle er beliggende omkring Skolen på Islands Brygge. Planen indebærer bl.a., at de 4 fritidshjem nedlægges, og at børnene flyttes til en ny meget stor institution beliggende på Skolen på Islands Brygge med godt 450-500 børn. Forældregruppen har bl.a. været samlet til et stormøde den 7. januar og har afholdt en demonstration under Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 14. januar. Vi opfordrer Københavns Kommune til ikke at nedlægge de 4 fritidshjem på grundlag af de nuværende planer om ”Fremtidens Fritidstilbud”. I stedet bør der iværksættes pædagogiske og praktisk baserede undersøgelser af, hvordan man bedst muligt kan skaffe de nødvendige antal fritidshjemspladser inden for rimelige økonomiske rammer. Forældre og medarbejdere i institutionerne samt pædagogisk sagkyndige bør indgå i dette arbejde på lige fod med kommunens medarbejdere. Herudover har forældregruppen følgende hovedsynspunkter på forslaget til fremtidens fritidstilbud og konsekvenserne for de 4 fritidshjem: De nuværende fritidshjem på Islands Brygge er yderst velfungerende: Som forældre til børn i de 4 fritidshjem har vi den klare opfattelse, at de 4 fritidshjem er særdeles velfungerende. Denne opfattelse deles meget bredt blandt alle de forældre, hvis børn går i fritidshjemmene. De 4 fritidshjem er kendetegnet ved høj pædagogisk faglighed og et meget engageret personale, der udelukkende fokuserer på at give børnene de bedst mulige rammer. Der er tale om fritidshjem af en størrelse, der giver meget gode muligheder for, at børnene kender hele det pædagogiske personale, ligesom fritidshjemmenes størrelse giver gode muligheder for, at børnene kender hinanden og deltager i aktiviteter på tværs af alderstrin og forskellige skoleklasser. Det er endvidere forældregruppens vurdering, at vores børn i meget høj grad identificerer sig med, og ser sig selv som f.eks. ”Krudtuglebørn” eller ”Bryggehusbørn”. Det skyldes netop den gode tilknytning til pædagoger, andre børn og kendeskabet til det enkelte fritidshjems tradition og værdier, som børnene har mulighed for at have, når der er tale om fritidshjem af en passende størrelse. Det er endelig vores opfattelse, at såvel børn og forældre oplever, at fritidshjemmene er særdeles kreative med hensyn til at lave særlige arrangementer og aktiviteter, der er målrettet børn på de forskellige alderstrin, som en del af deres hverdag i fritidshjemmene. Vedr. baggrunden og formålet med planen for ”fremtidens fritidstilbud”: Forældregruppen har forståelse for, at Københavns Kommune må udvikle sine tilbud til børn i form af fritidshjem, skoler og børnehaver. Vi har naturligvis også forståelse for, at kommunens bygninger og andre faciliteter skal udnyttes på en effektiv og tidssvarende måde. Det er især påkrævet, da Københavns befolkningstal og børnetal – heldigvis - er stigende. Det gør det nødvendigt at prioritere, hvordan der kan skabes plads til de mange nye Københavnerbørn i skoler og fritidstilbud inden for rimelige økonomiske rammer. Det er imidlertid vores opfattelse, at ændringer af de nuværende institutioner og grundlæggende ændringer i, hvordan fritidsinstitutioner drives kun bør ske, hvis det er foreneligt med, at vores børn får gode rammer i velfungerende institutioner. Vi bemærker i den forbindelse, at der ikke ses at være nogen form for dokumentation for, at det er pædagogisk hensigtsmæssigt og forsvarligt at samle omkring 450-500 børn på en institution beliggende på en skole i lokaler, der – i sagens natur – primært er målrettet mod undervisningsopgaver i folkeskolen. En sådan pædagogisk vurdering af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller for at skaffe flere institutionspladser burde efter vores opfattelse være udgangspunktet for kommunens initiativer på området. Efter at have gennemgået kommunens beslutningsgrundlag og fulgt debatten om fremtidens fritidshjem er det vores klare opfattelse, at de nuværende planer for ”fremtidens fritidstilbud” ikke giver gode – endsige forsvarlige - rammer for vores børn i fritidshjem/skolefritidsordninger. Dette er uddybet herunder: Principperne i ”1-1” organisering af fritidstilbud/skole: Det er forældregruppens opfattelse, at der ved nedlæggelsen af de 4 fritidshjem, og overførslen af børnene til en ”mega-institution” på Skolen på Islands Brygge, skabes en meget stor og uoverskuelig institution. Især for de mindre børn på 6-9 år vil en sådan ”mega-institution” være upersonlig og give meget begrænsede muligheder for at have en aktiv og tryg eftermiddag i lokaler, hvor der mulighed for forskellige typer aktiviteter. Flere af forældrene i gruppen har konkrete erfaringer med de meget store institutioner, der p.t. findes i København, og bl.a. er der eksempler på, at forældrene har flyttet deres børn fra denne nuværende KKFO ”Skibet” til et af de 4 mindre fritidshjem, efter at de i en periode havde gået på denne institution. Der er ligeledes forældre i gruppen, hvis børn har særligt behov for nærhed og trygge pædagogiske rammer, som har måtte flytte deres børn fra samme institution til et af de 4 fritidshjem, hvor disse behov langt bedre kunne opfyldes. Herudover deler vi de synspunkter, som bl.a. en række børnesagkyndige har udtrykt om forholdene for mindre børn i ”mega-institutioner”. Vi vil her blot henvise til professor i pædagogik på Aarhus Universitet Stig Broström, der i pressen er citeret for: ”Han advarer mod, at det bliver en børnefabrik. Risikoen er, at det hurtigt bare bliver pasning. Nogle løser det naturligvis bedre end andre. Men der er mange eksempler på, at børnene sejler rundt” De fysiske rammer – mindre plads til vores børn: Forældregruppen har også noteret sig, at der lægges op til betydelige reduktioner af den plads, vores børn får i de nye ”mega-institutioner”. Det fremgår således af den kapacitetsanalyse , som Børne- og ungdomsudvalget bl.a. bygger sit forslag på, at det såkaldte ”base-areal” skal reduceres fra over 4 kvm pr. barn i de nuværende fritidshjem til blot 2 kvm i de kommende mega-institutioner. Ved basearealet forstås gange, toiletter, køkkener og andre lokaliteter, der ikke anvendes til egentlige pædagogiske aktiviteter. Vi har i den forbindelse med undren noteret os, at der i forvaltningens notat om kapacitetsanalysen bag fremtidens fritidstilbud blot er anført følgende om, hvordan børnenes behov for velfungerende lege- og opholdsarealer skal opfyldes efter planen: ”tabellen viser at såfremt der reduceres til 2,6 m2 (netto 2 m2) (…) Børnene har selvsagt stadig behov for arealer til fritidsaktiviteter som leg, bevægelse, fordybelse etc. men det antages, at disse arealer kan anvises i skolens øvrige lokaler uden for skoletid.” Passagen om, at ”det antages”, at arealer til leg og bevægelse mv. kan ”anvises” i skolens øvrige lokaler uden for skoletid, viser efter vores opfattelse, hvor usikre og uklare forudsætninger planen om at samle rigtig mange børn i skolelokaler hviler på. For det første er der – igen – ikke nogen som helst pædagogisk eller praktiske erfaringer, som danner grundlag for planerne om, at skolens undervisningslokaler i langt videre omfang end tilfældet er i dag, kan danne gode rammer om børnenes fritidsliv. Endvidere fremgår det flere steder af de udarbejdede notater mv., at pladsen på skolerne i eftermiddagstimerne bliver endda meget trang. Således skal de ”frie” lokaler på skolen også lægge rum til lærernes arbejde med forberedelse, socialrådgiverkontor og til lektiehjælp og holddeling for de ældre elever. I realiteten ser det ud til, at især de mindste elever i høj grad vil blive ”anvist” lokaler til fritidsbrug i de klasselokaler, hvor deres ”almindelige” skoledag er forløbet, da mange af skolens øvrige lokaler, efter de fremlagte dokumenter, ser ud til at blive optaget af ældre elever og lærernes forberedelsesaktiviteter gennem hele dagen til sent på eftermiddagen. I den forbindelse hjælper det efter vores opfattelse ikke meget, at nærliggende idrætshaller, kulturhuse og biblioteker i højere grad skal anvendes som fritidstilbud for de mindre børn mellem 6-9 år. Dels har disse lokaliteter andre formål og indretning, end det der er behov for til mindre børns fritidsaktiviteter, dels vil det kræve ressourcer fra medarbejderne at følge børnene til disse lokaler, hvis dette skal ske på en forsvarlig måde i den københavnske trafik. Endelig forstærker det blot de ovennævnte problemer med at sikre plads til børnenes fritidsaktiviteter jf. ovenfor, at man også vil reducere børnenes udendørs legeareal betydeligt efter de nuværende planer. Det fremgår således, at der skal ske en halvering af udendørsarealerne ved de planlagte udvidelser af skoler med ekstra fritidstilbud, som er nødvendige fremover.
Læs høringssvar fra Dennis Schnell-Lauritzen
Indsendt af:
Trine Bohl
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
660
Virksomhed / Organisation :
Smørblomsten
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære politikere, Min søn går på Fritidshjemmet Smørblomsten. Det er en lille institution med 68 børn. Her bliver han set - hver dag; alle voksne kender ham. Han er en del af et fællesskab; alle leger på kryds og tværs af klasser og klassetrin. Her lægges mærke til hvis han ikke er der! På Fritidshjemmet Smørblomsten er der traditioner, som børnene glæder sig til hvert år - og som de mindre søskende glæder sig til at starte op på. Mit ønske for et fremtidens fritidstilbud er oaser, der er inspireret af Smørblomsten og de mange andre små fritidshjem, som forældre og børn kæmper for at bevare! Jeg ønsker at give min datter den samme rolige start på fritidshjem. Jeg ønsker hun skal være omgivet af voksne, der kender hende og bekymrer sig for hende. Jeg har ikke hørt om store fritidstilbud hvor dette kan lade sig gøre. Jeg beder jer: lyt til de engagerede og bekymrede forældre. Lad os finde en løsning som stadig gør den københavnske folkeskole attraktiv , og ikke skubber de resourcestærke mod privatskolerne, for her at finde alternativet med ro og færre børn. Lad nu børnene være! De er stadig påvirkede af implementeringen af skolereformen med følger som opsigelser, vikarer og uro omkring klasserne. Jeg beder jer trække jeres forslag tilbage og give vores børn en chance! Med venlig hilsen Trine Bohl
Læs høringssvar fra Trine Bohl
Indsendt af:
Lars og Anne Mette Mune
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
659
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere i Børne- og Ungdomsudvalget. I har sendt et forslag til Fremtidens Fritidstilbud i høring. Men hvad er det egentlig, vi bliver spurgt om, og dermed kan få indflydelse på? Allerede den 11. juni 2014 vedtog I en række principper for den fremtidige fritidsstruktur, som vil betyde dramatiske ændringer for stort set alle børn i byens folkeskoler. Her tænker vi især på princippet om 1:1, dvs. at der fremover kun skal være én fritidsinstitution til hver skole. Hvordan kan I vedtage så drastiske ændringer af fritidsstrukturen helt uden nogen forudgående offentlig debat? I vores øjne er det et demokratisk problem, og vi vil derfor opfordre jer til at tage forslaget helt af bordet og starte forfra, så alle involverede parter kan blive inddraget i beslutningsprocessen, og så vi kan genvinde troen på, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor vi som borgere har indflydelse på forvaltningens beslutninger. Vores to børn går på hver sit lukningstruede fritidshjem på Islands Brygge: Thorsanna og Bryggehuset. To fritidshjem med lange historier og stolte traditioner, som i årevis har gjort en forskel for mange børn i vores bydel, og som hver dag gør en forskel for vores to piger. Da vores ældste datter skulle starte i skole, valgte vi, at hun skulle gå på Thorsanna. Vi forudså, at det ville blive en stor udfordring for hende at gå på en skole med knap 1200 børn, så det var vigtigt for os, at hun kom på et mindre fritidshjem og ikke på skolens KKFO Skibet. Vi følte os med det samme hjemme på Thorsanna, og vores datter var helt imod forventning tryg fra den første dag. Normalt er hun lang tid om at knytte sig til nye voksne og til at falde til i nye omgivelser. Vores datter er socialt og fagligt meget velfungerende, men skoledagen med mange indtryk og krav er voldsom for hende, og da klasselæreren blev langtidssygemeldt i 1. klasse, fik hun oftere og oftere migræneanfald sidst på dagen eller om natten. Efter skolereformen og den dermed længere skoledag og endnu flere vikartimer, er det kun blevet værre. Så når hun får fri, er hun godt brugt og har brug for ro både psykisk og i bogstavelig forstand. Her er Thorsanna hendes helle og frirum. Hun nyder friheden på gåturen derover, hvor hun småsnakker med vennerne, og planlægger, hvad de skal lege på fritten. Hun er mest udendørs, hvor hun leger med et par kammerater, bygger hemmelige huler i krattet, eller går og snakker med en voksen og passer dyrene – hun er kaninpasser. På Thorsanna er der nærvær, og plads til alle. Som en af pædagogerne engang sagde: ”Vi elsker de skæve børn! Lederen kender alle børnene, og de kender ham. Når han har tid, får han en slåskamp med et par drenge, laver fis, spiller et spil, får en snak, går en lille spontan tur på fælleden med en håndfuld børn, eller sætter gang i en leg. For eksempel har vores datter og et par veninder i den sidste uges tid været fuldstændig opslugte af at indrette og lege med et par store papkasser, som han gav dem. På Thorsanna er de voksne sammen med børnene. De spiller bold, ræser rundt i mooncars og varmer suppe over bål, når det er koldt. De syr, tegner, spiller spil, læser historier og bager med børnene. Og her er ingen computere. Som forældre oplever vi altid at blive mødt med interesse. De kender lillesøster, mormor og morfar, og vi oplever, at vores datter bliver set og holdt af, og at de kender hende langt bedre end lærerne på skolen gør. Vores yngste datter går på fritten i Bryggehuset, hvor hun også gik i børnehave i et par år. Allerede som børnehavebarn havde hun sin gang på fritten, hvor hun om eftermiddagen kunne lege med de ældre kammerater, som allerede var startet i skole. Hun begyndte i 0. klasse, samtidig med folkeskolereformen trådte i kraft. Hun var i den grad skoleparat og glædede sig meget, men hvad der skulle have været en fest, endte med at blive lidt af en prøvelse. Den ene lærer sagde op i sommerferien, og den anden blev langtidssygemeldt få dage inde i skoleåret. I denne kaotiske skolestart har Bryggehuset hele tiden været hendes faste trygge base. Her kender hun alle børn og voksne, og alle kender hende. På skolen er hun meget frustreret over, at hun ikke kan få fred til at lege i frikvarterer og legetimer. Hun sætter selv ord på, at hun hele tiden bliver forstyrret af andre børn, og indimellem føler hun sig nærmest forfulgt. På fritten i Bryggehuset er der kun 44 børn, så her er der ro til, at hun kan fordybe sig i en leg med et par venner eller i et spændende projekt på det lille hyggelige kreaværksted. Der er altid god stemning i Bryggehuset, og så er der en ro, som vi aldrig har oplevet i andre institutioner. Kære politikere. I jeres nyhedsbrev til os forældre skriver I, at I ønsker ”at fastholde børn og unges trygge og aktive fritidsliv”. Efter jeres plan kommer KKFO Skibet ved Skolen på Islands Brygge til at skulle rumme ca. 600 børn. Grethe Kragh-Müller skriver om relationen mellem børn og voksne i store institutioner: ”Relationerne mellem børn og voksne – de relationer, der er grundlæggende vigtige for børns udvikling og trivsel – bliver let serielle i stedet for personlige. Serielle relationer vil sige, at børnene behandles som børn generelt og ikke som Søren, Sara, Frederik og Emma. Børnene ses ikke som de små individer, de er, men som en gruppe med ens behov og udtryk. Mange undersøgelser har påvist, at sådanne relationer er direkte skadelige for børns udvikling – og i øvrigt for børns og voksnes trivsel” (Information den 25.1.2008). Hvordan kan I med den viden insistere på, at børn i så store institutioner vil kunne finde tryghed, trives og udvikle sig optimalt? Vi tror ikke på det, og vi vil ikke lægge børn til eksperimentet. Så kære politikere. Hvis I lukker Bryggehuset og Thorsanna, melder vi vores børn ud. Vi er parate til at flytte fra København, så i første omgang vil vi se os om efter en anden kommune, som prioriterer det gode børneliv. Ellers må vi – meget imod vores principper om at støtte op om folkeskolen og fællesskabet – kigge efter en privatskole. Og det er vi nok ikke alene om. Vi håber, I lytter og tager forslaget af bordet, så Thorsanna, Bryggehuset og alle de andre ”små” fritidshjem i København kan fortsætte deres vigtige arbejde for det gode børneliv. Bevar de små fritidshjem i København! Mange hilsner fra Lars og Anne Mette Mune
Læs høringssvar fra Lars og Anne Mette Mune
Indsendt af:
Christine Kjærsgaard
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
658
By:
Kbh v
Postnr.:
1658
Som pædagog på et mindre (ca90 børns)fritidshjem i Vanløse er jeg bekymret for tanken om store enheder. Oplevelsen for børnene af trygheden ved at alle voksne kender dem og overskueligheden i at de kan finde deres kammerater i huset er i fare. Ideen om at små børn lærer af store og omvendt er også i fare, da vi måske ikke længere skal være i samme bygning som fritidsklubben, vi ellers nu har samarbejde med. For vores inklusionsbørn er det bestemt heller ikke en fordel, da klare rammer, overskuelighed og nære relationer er meget centrale forudsætninger. Der er brug for mangfoldighed-også på fritidsområdet!
Læs høringssvar fra Christine Kjærsgaard
Indsendt af:
johanne kildesgaard
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
657
Virksomhed / Organisation :
Københavns fælleselevråd
By:
København K
Postnr.:
1416
KFEs Høringssvar om fremtidens fritidstilbud Vi syntes “en til en ordningen” er en god idé til de små elever. Når man starter i skole er der mange nye mennesker så det vil skabe mere tryghed, at de små de kender meneskerne omkring dem. De første år af folkeskolen er de nye rammer i klassen nok fælleskab at have Vi mener derfor at det ville være optimalt at have et fritidshjem til de små tæt på skolen ville det være optimalt. For de ældre elever synes vi at fritidscentre hvor man mødes på tværs af skoler ville give rigtig god mening, da det kan give venskaber på tværs af de byen. For de ældre elever går vi ind for, at skabe fritidstilbud der passer til elevernes interesser. Så man møder folk med samme interesser som en selv, og danner et fællesskab på den måde. Vi håber, at der i den nye model, vil blive taget hensyn til transporttid. At lægge fritidscentrene tæt på skolerne mener vi også giver rigtig god mening, da de forskellige faglokaler som fx musik - og sløjtlokaler også sagtens at bruge efter skoletid. Vi ønsker dog, at det kun er faglokalerne der bliver brugt og mener under ingen omstændigheder, at de normale undervisningslokaler bør komme i brug, da eleverne skal kunne mærke en forskel i deres omgivelser, afhængigt af om de er i skole eller på et fritidstilbud. Derudover er det fra KFEs side et stort ønske, at processen finder sted med eleverne i fokus. Vi synes desværre, at oplægget til høring er meget orienteret efter ledelse og hvilke stillinger der så kan oprettes. Vi har absolut forståelse for, at der ikke længere er helt så mange midler og at de skal omstruktureres. Dog tror vi på, at det bedste resultat opnåes ved, at tænke på eleverne først og derefter indrette stillingerne, og ikke omvendt. Derfor støtter KFE samlet set op om udvalgets forslag.
Læs høringssvar fra johanne kildesgaard
Indsendt af:
Anette & Steen Bjarløv
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
656
By:
København NV.
Postnr.:
2400
Det er med stor bekymring Vi har læst kommunensforslag til den nye struktur på fritidshjem og klub området. Specielt at det skulle være godt med store institutioner contra små velfungerende. Jeres visioner for børn er lig #0# og generelt siger I ikke på noget tidspunkt bare en ting der er særlig betryggende. Vi har 2 børnebørn hvoraf den ældste går på Holbergskole og i fritidshjem #Skrænten# som han er virkelig glad for , startede på TK som ihvertfald ikke var lykken. Vi som bedsteforældre er også glade for Skrænten da vores egne børn har gået der og haft en dejlig tid med en fantastisk leder og pædagoger , god plads og mange dejlige aktiviteter for børnene og forældre. Vi kan ikke se fordelene ved disse lukninger og flytninger for vores børnebørn da det vil gå ud over deres betryggende tilværelse. Vores yngste barnebarn på 3 år har på nuværende en dejlig tid på Børnehuset #Englegården# og for hans vedkommende ser Vi da ikke særlig lyst på den kommende fritidshjem og klub ordning. Vi synes det er en rigtig trist tid vores børnebørn og andre forældres børn går i møde , så Kære Pia Allerslev tænk Dig godt om endnu en gang for vores børnebørn/børns ve og vel inden beslutningerne tages. Hilsen Anette og Steen Bjarløv
Læs høringssvar fra Anette & Steen Bjarløv
Indsendt af:
Signe Bang
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
655
By:
København
Postnr.:
2300
Kære politikere Alle har brug for med jævne mellemrum at udfordres – skærpe sine visioner og profil. Det er derfor ganske velkomment, at der sættes spot på fritidsordningen. Alle der arbejder med børn, har den vigtigste opgave overhovedet i dette samfund – nemlig at skabe livsduelige mennesker med overskud til andre og evne til at skabe et ansvarligt liv. 1) Børn elsker nærværende voksne som kan skabe tryghed og lærerige aktiviteter med forståelse og udvikling af de mange synlige og usynlige ressourcer hvert enkelt barn bærer rundt på. 2) Når skolebørnene ankommer til fritidshjemmet, svarer dette til Barndommens Gade, det er ofte her de møder de voksne, der har kendt dem fra de var helt små med glæder og sorger, det er her de voksne i særlig grad kender dem og deres familier. 3) Det er super risikabelt at nedlægge/omlægge fritidshjemmene mens den nye skolelov endnu ikke har lært at kravle. Københavns Kommune kan meget nemt amputere mange års dyrebar indsamlet erfaring hos de ansatte, på institutioner og netværket med lokal forankring. 4) Jeg flyttede til Island Brygge i 1986 fra en lille by på Sydsjælland og har siden da været en særdeles aktiv person i arbejdet med at gøre Islands Brygge til et levende samfund med fokus på familieaktiviteter og identitet, jeg har samarbejdet med Kulturhuset, Skolen på Islands Brygge, diverse børneinstitutioner samt været leder af et fortællerunivers for pensionister. BØRN henter netop deres viden og overskud til at kunne rumme andre end sig selv i et gennemskueligt, nærværende, inspirerende, rummeligt, mangfoldigt, originalt og socialt rum med plads til den enkeltes historie. 5) Det som jeg kunne ønske for vore dages børn og familier, er noget mere af det, jeg hentede i min barndoms landsby fra 1959-1979. Nemlig åbenlys indsigt og naturlig lærdom i en gade med en smed, en tømrer, en blikkenslager, en skrædder, en billedhugger, en pottemager, en glasmager, en slagter, en bager, klaverlæreren, fiskehandleren, modisten, frisøren, vaskedamen, telefondamen, posthuset, graveren, kirken, hestestalden, skomageren og købmanden med de 5 døtre bag disken. Hver dag hang jeg ud et af disse steder, så og sansede arbejdsgangene, brugen af værktøjet og lyttede til de forskellige stemmer. En uvurderlig viden formidlet af meget forskellige personer som med hver deres berusende dygtighed satte et evigt print og gav mig følelsen af en rig verden der lå åben for mine fødder. 6) Fritidsordningen skal ikke lukkes ned, men tværtimod befolkes af dygtige håndværkere, kunstnere, videnskabsfolk, musikere, pædagoger og naturspecialister og være en naturlig del af børnenes aktive liv fra de er helt små og i samspil med det lokale miljø og andre oplagte samarbejdspartnere. De skal mærke at de bliver taget 100 % alvorligt og er medspillere i et vigtigt stykke arbejde. 7) Farvel til opbevaring og velkommen til en ny generation af engagerede og indsigtsfulde borgere. musikpædagog Signe Bang deltidsansat i Den Integrerede Institution Krudtuglen og freelance ved Kulturhuse, Biblioteker osv
Læs høringssvar fra Signe Bang
Indsendt af:
Bo Weibull
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
654
By:
København
Postnr.:
2300
Thorshave og Islands Brygge skolen. Som forældre til to børn, hvoraf den ene går i 1.første klasse på Islands Brygge skolen, er jeg meget bekymret for ideen om at samle endnu flere børn i fritidsordningen Skibet. Hvis undervisningsniveauet og niveauet for nærværet, elever og undervisere imellem falder eller forringes er jeg sikker på at mange forældre vil overveje privatskole eller at flytte til andre områder, endda væk fra Københavns kommune. – det gør Vi i hvert fald hvis min yngste datter kun kan få en plads blandt 500 andre børn. Forholdene i fritidsordningen Thorshave er lige som de bør/skal være når man skal skabe stemning og nærvær for børn i de mindste klasser. Små børn bør have tæt relation til en eller flere voksne - ikke et upersonligt forhold til mange voksne som de ikke kender. På de Kæmpe-fritidsordninger med mere end 500 børn, kan de voksne pædagoger umuligt lærer alle børn personligt at kende…. Det er simpelthen ikke muligt. I forhold til trivsel forstår jeg heller ikke hvordan politikkerne kan tillade sig at vurdere at det er smart at lave kæmpe institutioner. Hvordan skal børn der er ”følsomme” kunne håndtere larmen fra 500 andre børn, og hvad med de voksne der skal arbejde professionelt under disse forhold. Det er simpelthen en ommer ! Jeg er rystet over at politikkerne og især Pia Allerslev forsætter med bevist at bekæmpe Vælgere, børn, familier, pædagoger, skolebestyrelse, borgere, forældre. Så stop dog og lyt på os!. Bo Weibull
Læs høringssvar fra Bo Weibull
Indsendt af:
Helle Nielsen
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
653
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Katrinedals Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Helle Nielsen
Indsendt af:
Susanne Paulsen
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
652
By:
København V
Postnr.:
1650
Som forældre til to børn der skal starte i skole til sommer, og som tilhører Saxogårdens Fritidshjem på Vesterbro, er vi bekymrede over udsigten til at lukke de små fritidshjem. Vi har hhv. et særligt sensitivt barn samt et for tidlig født barn (8 uger før tid med store komplikationer) og har allerede ved valg af vuggestue og børnehave orienteret os mod de små fritidshjem. Dette med øje for hvad de små fritidshjem særligt kan tilbyde: - en tæt voksenrelation - trygge overskuelige rammer - adskillelse af skole og fritid - relationer til små søskende i børnehave - nærhed og tilknytning, da de gennem vuggestue og børnehave er vokset op med de samme voksne - retten til at vælge selv: Som forældre ønsker vi selv at have indflydelse på de institutioner, vores børn skal gå i. Mvh. Stina Lund Worm & Susanne Paulsen
Læs høringssvar fra Susanne Paulsen
Indsendt af:
Pia Hornbech
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
651
By:
København s
Postnr.:
2300
Vores søn Noah går på Islands brygge skole i 2. Klasse. Han gik til at starte med på kkfo skibet. Men Noah er særligt sensitiv og befandt sig derfor ikke godt i et miljø med så mange børn. Derfor fik vi før jul plads til ham på krudtuglen hvor han virkelig er blomstret. Jeg siger ikke store institutioner er dårlige for alle, men synes ikke det er i orden der ikke er en valgmuligheder for dem der ikke befinder sig godt i store miljøer!!!
Læs høringssvar fra Pia Hornbech
Indsendt af:
Esther Sarah Leistner
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
650
By:
København S
Postnr.:
2300
kunne i selv tænke jer at gå et fritidshjem med 500 andre børn. :-( I MÅ IKKE LUKKE DE SMÅ FRITIDSHJEM ! Hilsen Esther
Læs høringssvar fra Esther Sarah Leistner
Indsendt af:
Selma Lind Thormann
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
649
By:
København S
Postnr.:
2300
jeg er ni år og går i 3. klasse på islandsbrygge skole og selvom jeg går på klub efter sommer ferien, vil jeg ikke have mine søskene i et kaos hver dag. Det er ikke sjovt for nogen børn at være sammen med så mange børn og voksne når man er træt efter skole. Alle kan lide at kende dem man er sammen med hver dag og sige farvel til en voksen når man går hjem. Min søster kan godt lide at være sammen med dyrene på hendes frit men der er ingen dyr på den store. :-( :-( :-( :-( :-( :-( BEVAR DE SMÅ FRITIDSHJEM ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Hilsen Selma
Læs høringssvar fra Selma Lind Thormann
Indsendt af:
Jie
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
648
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Er don't Wang to closed lønstrupgård fritidshjem. It is good for children have a place have fun outside school.
Læs høringssvar fra Jie
Indsendt af:
Jacob Uth
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
647
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar angående Københavns kommunes fremtidige fritidstilbud. Vores datter startede som Maj-barn i foråret 2014 på Emdrup-Søgård Fritidshjem- og Klub. Fra at komme fra en børnehavekultur var det en stor og overvældende oplevelse, at blive en del af en ny kultur og ganske mange, ca. 100, børn på samme sted. Vi har svært ved at forestille os, at denne overgang kan foregå på betryggende vis, hvis børn på 5-6 år skal starte på et kæmpe fritidshjem, der huser alle skolens børn, direkte fra børnehaven. Fritidshjemmet i den eksisterende form er en perfekt indslusning til det kommende skoleliv, hvor børnene skal interagere i klasser med 27 elever på en kæmpe skole. Emdrup Søgaard huser både vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Det ser vi som en unik mulighed for at give børn en tryg og genkendelig base gennem deres barndom og de skift, det naturligt medfører. Emdrup Søgaard er omkranset af store og rigt varierende udendørs arealer, som giver børnene uanede muligheder for kreativ og fysisk udfoldelse. Disse rammer er umulige at genskabe på skolens matrikel. Samtidig er vi bekymrede for, at pladskrævende nybyggeri på Lundehusskolens matrikel vil være en hindring for opførelsen af den planlagte idrætshal. Både den og de unikke rammer omkring Emdrup Søgaard var væsentlige faktorer vi tog med i vores overvejelser da vi valgte den lokale folkeskole til i stedet for at søge mod en af områdets attraktive private tilbud. Tillige oplever vi, at Lundehusskolens lærere og elever har stor glæde af at benytte de eksisterende pædagogiske og fysiske rammer på fritidshjemmene som en integreret del af skolens undervisning. Endelig er det vigtigt for os at understrege, at Emdrup Søgård Fritidshjem- og Klub ikke står alene. Fritidstilbuddene der hører til Lundehusskolen er hver især unikke og har med hver deres profil potentiale til at inkludere børn med vidt forskellige behov. Med venlig hilsen Louise og Jacob Uth
Læs høringssvar fra Jacob Uth
Indsendt af:
Ulla Høeberg Jørgensen
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
646
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som formand for forældrerådet i Børnehuset Englegård, hvor de fleste børn starter i enten Drivhuset eller Skrænten, ønsker jeg at udtrykke fuld opbakning til det fælles høringssvar, som Birgit Rasmussen har indsendt på vegne af Skrænten og Drivhuset. Med venlig hilsen Ulla Høeberg Jørgensen
Læs høringssvar fra Ulla Høeberg Jørgensen
Indsendt af:
Bettina Sommer
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
645
By:
kbh V
Postnr.:
1665
Jeg vil gerne på det stærkeste protestere mod planerne om et stort samlet fritidstilbud på Vesterbro. vi er umådeligt glade for de fritidshjem vi har (i vores tilfælde Vestervang, som gør et fremragende stykke arbejde med vores børn). Jeg ser INGEN fordele for børnene i at ødelægge løsninger der allerede fungerer godt. Der kan kun være tale om en spareøvelse, og det finder jeg fuldstændigt uacceptabelt. Hvis det handler om økonomi, så sæt for min skyld kommuneskatten lidt op, vi må jo vise at vi mener det når vi siger at børnene er det vigtigste vi har. Endeligt er det jo latterligt urealistisk at man skulle kunne finde fysisk plads til en stor ny institution på Vesterbro, hvor vores største problem i forvejen er at der ikke er udendørs- og legearealer nok til de stakkels børn. NEJ til planerne om et stort samlet fritidstilbud.
Læs høringssvar fra Bettina Sommer
Indsendt af:
Thomas Lindh Fehmerling
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
644
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Villaen
By:
Kbh. K.
Postnr.:
1350
Læs høringssvar fra Thomas Lindh Fehmerling
Indsendt af:
Josefine Suhr
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
643
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar vedr. Sagsnr.: 2014-0242871 – Fremtidens fritidstilbud. Det er med stor fornøjelse at jeg i dag læser den opblødning der er sket i oplægget til de nye rammer for vores børns institutionaliserede fritid. Jeg ser med stor fortrøstning, at der nu er mulighed for, at børnenes fritidstilbud ligger ” tæt på skolen”. Dette ser jeg som et direkte resultat af, at I, vor borgerrepræsentation og dertilhørende embedsværk, har haft feltskoene på, og taget et kig på vores børns virkelighed. Den virkelighed viser utvetydigt, at etablering af fritidstilbud på de københavnske skoler i vidt omfang er en uladsiggørlig øvelse – medmindre der træffes beslutning om, at hundrede år gamle og (ofte) fredede og historisk bevaringsværdige bygninger nedrives m.h.p. opbygning af moderne faciliteter, der indrettes jf. den tiltænkte brug. Lykkeligt at sande, at I har besindet Jer – for det vil blive en meget bekostelig affære. Samtidig varmer jeg mig ved tanken om, at I jo så har været ude i det pulserende børneliv og der har set, at der ikke kan reetableres institutionelle rammer for vores børns fritidsliv, der kan matche de mange gode tilbud vi i dag har i vores kommune. Et forsøg vil uden tvivl blive på bekostning af tilslutningen til folkeskolen, og en større del af vores fælles kommuneskat vil igen tilflyde frie-, private-, og lilleskolerne. Det er klogt og godt af Jer – og tak for det. Dog savner jeg endnu at se, at I besinder Jer i forhold til stor- og rovdriften på de større børns fritidsliv. Af hele mit hjerte lover jeg, at det ALDRIG kommer på tale at jeg sender et eneste af mine tre børn i ”Fritidscenter”. Børn skal være i deres lokal- og nærmiljø, og deres verden skal LANGSOMT åbne sig derfra. Tag evt. en tur forbi et af vores dejlige kommunale biblioteker, og lad Jer der rådgive af en af de mange dygtige bibliotekarer i forhold til civilsamfundsengagement og –sammenhængskraft. Hvis I er villige til at lade den eksisterende viden omkring velfungerende integration – socialt, kulturelt såvel som på tværs af alle andre skel – så vil I lade forslaget om ”Fritidscentre” falde tungt til jorden. Vores lokalområder fungerer i kraft af den synergi der skabes ved, at vi på kryds og tværs mødes lokalt, i fritids- og foreningslivet såvel som ved al anden civilsamfundsdeltagelse. I bør om nogen understøtte disse dynamikker frem for at undergrave dem – jeg har stor tillid til, at I også på dette punkt vil komme til fornuft, og lade kundskab, kultur, integration og stærke lokalmiljøer- og samfund sejre over industriens stordriftsfordele. Josefine Suhr, mor til snart 3 Nørrebrobørn
Læs høringssvar fra Josefine Suhr
Indsendt af:
Anders Bergholdt
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
642
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud Som forælder til en dreng i 1.klasse på Præstekær Fritidshjem er jeg stærkt bekymret over udsigten til at samle ca. 450 børn i en kæmpe institution på Brønshøj skole! Det er indlysende, at nærværet mellem børn og voksne ikke vil blive det samme i en sådan ordning, som i mindre institutioner. Det er dette nærvær og den trygge ramme som det yderst kompetente personale på Præstekær er så dygtige til at skabe og som børnene har så meget brug for. Og i helt særlig grad lige for tiden, hvor børnene oplever mange andre forandringer med skolereform, byggeri, anden undervisningspraksis osv. Det er som forælder alt andet end rart at have følelsen af, at børnene ser ud til at blive taberne i dette politiske spil om effektivisering og higen efter stordrift. Det er i hvert fald ikke børnenes tarv - men måske snarere politikernes - der er i fokus! Den økonomiske gevinst ved omlægning til stordrift er sikkert til stede, men helt ærligt, hvad er det for en prioritering? Københavns kommune mangler jo ikke ligefrem penge og helt generelt er penge ikke for alvor den knappe ressource i vores samfund, men snarere tid - og i særdeleshed kvalitetstid. Ved at flytte børnene fra en lille institution med trygge rammer, omsorg og kvalitetstid til en stor institution med over 450 børn træffer man det forkerte valg af hensyn til effektivisering. Jeg håber, at I politikere vil tænke jer om en ekstra gang før I gennemtvinger denne ændring, som absolut ikke er til gavn for børnene. mvh Anders Bergholdt (far til Bastian, 1.d på Brønshøj Skole og på Præstekær Fritidshjem)
Læs høringssvar fra Anders Bergholdt
Indsendt af:
Yana Sohova og Jan Viegand
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
641
By:
København V
Postnr.:
1660
Vi er forældre til to børn, hvor det ene barn går på Tove Ditlevsens Skole og Vestervang Fritidshjem, og det andet starter begge steder til sommer. Vi synes, at det overordnet set lyder fornuftigt med princippet om ét fritidstilbud pr. skole. Men vi mener også, at Københavns Kommune skal passe på med at se bort fra, at gennemførelse af et fornuftigt princip kan give dårlige resultater, hvis man ikke tager hensyn til realiteterne ift. lokale forhold i kommunen. Specifikt for Tove Ditlevsens Skole vil vi gerne udtrykke vores store bekymring over, at Københavns Kommune ønsker, at der inden for kort tid skal findes en mulighed for at skabe tæt ved 500 fritidshjemspladser på et fysisk meget begrænset område, hvor der samtidigt er et metrobyggeri i gang de næste fire år, og hvor der er rekreative områder på Enghave Plads, som vil være synd at inddrage. Vi lægger meget stor vægt på, at det ikke går ud over børnene. Størstedelen af børnene på Tove Ditlevsens Skole går nu på velfungerende fritidshjem og klubber. Vi mener, at hvis kommunen er principfast og ønsker at gennemføre princippet om ét fritidstilbud pr. skole overalt og hurtigst muligt uanset lokale vanskelige forhold som på Tove Ditlevsens Skole, vil det gå ud over børnene. Derudover kan det gå ud over områdets øvrige beboere og brugere. Vi opfordrer derfor Københavns Kommune at bruge tilstrækkelig tid til at finde en lokal løsning, der virker for Tove Ditlevsens Skole og for området som helhed i samråd med skolebestyrelsen, ledelsen og forældrene. Ud fra et godt kendskab til børnene, fritidstilbuddene og området mener vi, at sammen med kommunen kan der findes en optimal løsning. Indtil der er fundet en løsning, der fungerer, bør de nuværende fritidstilbud køre videre. Med venlig hilsen Yana Sohova og Jan Viegand
Læs høringssvar fra Yana Sohova og Jan Viegand
Indsendt af:
Yana Sohova og Jan Viegand
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
640
By:
København V
Postnr.:
1660
Vi er forældre til to børn, hvor det ene barn går på Tove Ditlevsens Skole og Vestervang Fritidshjem, og det andet starter begge steder til sommer. Vi synes, at det overordnet set lyder fornuftigt med princippet om ét fritidstilbud pr. skole. Men vi mener også, at Københavns Kommune skal passe på med at se bort fra, at gennemførelse af et fornuftigt princip kan give dårlige resultater, hvis man ikke tager hensyn til realiteterne ift. lokale forhold i kommunen. Specifikt for Tove Ditlevsens Skole vil vi gerne udtrykke vores store bekymring over, at Københavns Kommune ønsker, at der inden for kort tid skal findes en mulighed for at skabe tæt ved 500 fritidshjemspladser på et fysisk meget begrænset område, hvor der samtidigt er et metrobyggeri i gang de næste fire år, og hvor der er rekreative områder på Enghave Plads, som vil være synd at inddrage. Vi lægger meget stor vægt på, at det ikke går ud over børnene. Størstedelen af børnene på Tove Ditlevsens Skole går nu på velfungerende fritidshjem og klubber. Vi mener, at hvis kommunen er principfast og ønsker at gennemføre princippet om ét fritidstilbud pr. skole overalt og hurtigst muligt uanset lokale vanskelige forhold som på Tove Ditlevsens Skole, vil det gå ud over børnene. Derudover kan det gå ud over områdets øvrige beboere og brugere. Vi opfordrer derfor Københavns Kommune at bruge tilstrækkelig tid til at finde en lokal løsning, der virker for Tove Ditlevsens Skole og for området som helhed i samråd med skolebestyrelsen, ledelsen og forældrene. Ud fra et godt kendskab til børnene, fritidstilbuddene og området mener vi, at sammen med kommunen kan der findes en optimal løsning. Indtil der er fundet en løsning, der fungerer, bør de nuværende fritidstilbud køre videre. Med venlig hilsen Yana Sohova og Jan Viegand
Læs høringssvar fra Yana Sohova og Jan Viegand
Indsendt af:
Annette Beck
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
639
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
VAL7
By:
Valby
Postnr.:
2500
1. Forslag om 1 Fritidshjem på matriklerne Blommestien 6, 8, 10, 12, 14 og 16. Vedlægges som bilag i høringssvaret til hvilket område vi mener. 2. At vi foreslår en udvidelse af Blommen, med anlægsmidlerne sat af til fremtidens fritidshjem, dette i husene Blommestien 12, 14 og 16. 3. At man kigger på Dagplejen og springbrættet i det nuværende projekt omkring Kirsebærhaven. 4. At alle fritidshjemsbørn fra Anne-Marie Gaarden og Margrethe Gaarden, som er under princesse gårdene og samme leder, flyttes til Blommen omkring August 2015. Dette er ca. 112 fritidshjemsbørn. med opstart i f.eks i den midlertidige pavillion. 5. At Vuggestue og børnehaven fra Blommestien 10 flyttes til en af princesse gårdene. Dette betyder at de 44 børnehave pladser flyttes fysisk. 6. At man fortsætter fritidshjemmet under klyngen VAL7 – som en del af denne, med kombinations stillinger på tværs og med FSR stillinger på skolen. Alle i MED og Trio er enige i dette ønske. På vegne af MED/TRIO Pædaog Annette Beck
Læs høringssvar fra Annette Beck
Indsendt af:
Thomas Lindh Fehmerling
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
638
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Villaen
By:
Kbh. K.
Postnr.:
1350
Læs høringssvar fra Thomas Lindh Fehmerling
Indsendt af:
Charlotte
Dato: 6. februar 2015
Svarnummer:
637
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjemmet Storegårdsvej
By:
København S
Postnr.:
2700
Se vedhæftet fil.
Læs høringssvar fra Charlotte

Sider