Høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens fælles forslag til Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

Høringsfrist:

27. juli 2021
Indsendt af:
Emilie
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
431
By:
Kbh k
Postnr.:
1429
Jeg støtter høringssvar nummer 87. Fordi jeg gerne fortsat vil kunne gå i byen og nyde min ungdom som mine forældre gjorde
Læs høringssvar fra Emilie
Indsendt af:
Maria Johansen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
429
By:
København K
Postnr.:
1453
Jeg som beboer i indre københavn støtter beboerforeningens høringssvar nr. 39 og Stræderne og strøgets beboerforening høringsvar nr.33 og lokaludvalgets høringssvar nr. 18. Jeg håber så inderligt at vi beboere, der lever vores liv i de berørte kvarterer bliver hørt og respekteret.
Læs høringssvar fra Maria Johansen
Indsendt af:
Nicholas Søe
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
428
Virksomhed / Organisation :
CBS
By:
Kbh K
Postnr.:
1358
Jeg støtter svar 87
Læs høringssvar fra Nicholas Søe
Indsendt af:
Joan R Christensen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
427
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Jeg bakker op om svar nummer 421.
Læs høringssvar fra Joan R Christensen
Indsendt af:
Bjørn Bested
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
426
By:
København K
Postnr.:
1159
Jeg støtter svar no 367, v. Karina M. M. Hilsen Bjørn
Læs høringssvar fra Bjørn Bested
Indsendt af:
Anna Elisabeth Jensen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
425
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1900
Jeg støtter så absolut Indre By Lokaludvalgs høringssvar (18) og andre beboerforeningers svar (33, 39, 253). Høringsvar nr. 331 beskriver også ret præcist nogle udfordringer, som jeg selv oplever, så det støtter jeg også.
Læs høringssvar fra Anna Elisabeth Jensen
Indsendt af:
Anne Jamt
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
424
By:
København K
Postnr.:
1452
Jeg støtter høringssvar 39
Læs høringssvar fra Anne Jamt
Indsendt af:
Anne Jamt
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
423
By:
København K
Postnr.:
1452
Jeg støtter høringssvar 39
Læs høringssvar fra Anne Jamt
Indsendt af:
Christiane Lund Cramer
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
422
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg støtter op omkring høringssvar nr. 87
Læs høringssvar fra Christiane Lund Cramer
Indsendt af:
Beboerforeningen for Indre Nørrebro
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
421
Virksomhed / Organisation :
Gøje Rostrup, formand
By:
København N
Postnr.:
2200
Beboerforeningen for Indre Nørrebro efterlyser på medlemmernes vegne politisk vilje til at nedbringe generne fra det natteliv, der er eskaleret i vores bydel og i resten af København indenfor de sidste 5-10 år. Der var i det første udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen en vilje til at dæmme op for nogle af problemerne i nattelivet. Desværre er det nuværende udkast til planen en udvandet og bleg udgave af det første. I det nuværende udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen mangler vi blandt andet at få strammet op om udeserveringstilladelserne. Støjen fra de mange mennesker er stressfremkaldende og går ud over helbred og livskvalitet (og nej, det har ikke noget med parcelhusmentalitet at gøre): - Udeservering skal stoppe kl. 22 i smalle gader - Støj fra udeserveringer er barernes ansvar og niveauet skal holdes under Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for Industri i etageboligomåder. Vi mangler at få rydtet op i mængden af spiritusbevillinger i beboelsesområder: - der skal ikke gives bevillinger til værtshuse ”skulder ved skulder”, dvs at Bevillingsnævnet fremover skal forvalte efter Restaurationslovens § 12 (Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.)  i stedet for at forvalte efter et lighedsprincip (når BN har sagt ja til én ansøgning, siger de ikke nej til den næste ansøgning i nabobutikken). Vi anbefaler desuden: - at kommunen indfører et Ordenskorps med beføjelser til at udskrive bøder til larmende gæster OG til værtshusholdere, der misligholder deres udeserveringstilladelser. - at der indføres én klageindgang – dvs. fælles indgang til politi, støjvagt, Bylivenheden (under TMF) osv. Det er ekstremt bøvlet og ugennemskueligt for beboere at klage over ulovlige forhold, og vi oplever at blive sendt frem og tilbage imellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Politiet. Mange politikere har i forbindelse med debatten om Restaurations- og Nattelivsplanen haft travl med at markere deres glæde ved et ”festligt” København og lefle for en voldsom og hensynsløs nattelivsindustri og unge vælgere, der alligevel ikke kommer til at stemme på dem til kommunalvalget i efteråret. Hvor er de politikere, som f.eks. er interesseret i at holde på børnefamilierne i København, så fraflytningen kan stoppes?
Læs høringssvar fra Beboerforeningen for Indre Nørrebro
Indsendt af:
Peter Dolf
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
420
By:
København K
Postnr.:
1208
Teksten omkring planen for byens fremtid lyder generelt meget passende på overfladen men  virker dog til at mangle konkrete tiltage for hvordan men opnå de mange gode mål. Der nævnes under mange punkter at der kræves yderligere undersøgelse og finansiering.    Formuleringer som ‘Københavns Kommune skal fortsat arbejde på…’, ‘Københavns Kommune ønsker…’ og ‘Initiativer som kan iværksættes’ virker ikke som defineret eller helt konkrete løsninger eller planer.    Planen er for uklart or virker mange sted som en hensigtserklæring uden konkrete handlingsplan. Specifikke mål for de nævnte partnerskabe, indsatsgrupper o.lign skal defineres inkl. handlingsplaner. Vi ser frem til en Restaurations- og Nattelivsplan 2021 som indeholder flere præcis-defineret og konkrete løsninger.    Jeg støtter desuden høringssvar 18, 33, 39 og 253.   Mvh, Peter   
Læs høringssvar fra Peter Dolf
Indsendt af:
Ann Drabowicz
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
419
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig høringssvar 17, 18, 33 og 34.
Læs høringssvar fra Ann Drabowicz
Indsendt af:
Kristian Rasmussen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
418
By:
København K
Postnr.:
1450
Jeg støtter høringsforslag nr. 87
Læs høringssvar fra Kristian Rasmussen
Indsendt af:
iben Killmann
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
417
By:
København
Postnr.:
1172
  Så skal vi til det igen. Sidst vi skrev høringssvar var i 2017. Der kom rigtig mange brugbare forslag på bordet. Jeg undrer mig vedvarende over, hvor tålmodige, ordentlige og kreative, byens hårdt plagede borgere er. Men det er som om ingen af disse svar er blevet læst af politikerne i Københavns Borgerrepræsentation. Der jo - på papiret altså - skulle repræsentere borgerne og ikke barerne ( Rekom ). Det mærkes bare ikke. Barejerne tromler borgerne ned - og har penge til at sætte et stort apparat igang med advokater mv., der kan skrive side op og side ned pænt pakket ind om, hvor vigtigt det er for byen at have disse barer. Og hvor meget de tilfører byen. Som barlivet har udviklet sig, er det ikke noget der tilfører byen andet end bøvl og ballade - bogstaveligt set. det så sort på hvidt under Corona. Det er mig en gåde, kære politikere, at I lader en kommerciel kæde, der ikke betaler skat i Danmark, trække jer rundt ved næsen. Hvorfor har I tilladt, at vores by efterhånden er omdannet til et sted, hvor almindelige borgere ikke kan leve? Larm og støj og hærværk og vold avler mere larm og støj og hærværk og vold.  Der er fest foran barerne, der er fest i gaden, horder af fulde råbende mennesker driver fra sted til sted. Det er superstressende at leve i denne tiltagende støj og uro og i det svineri, alt denne fest medfører. Vi borgere i Indre By er i konstant alarmberedskab, fordi vi aldrig får den ro, vi har brug for for at kunne rekrere os. Jeg vil vove den påstand, at det efterhånden er direkte sundhedsskadeligt at bo i Indre By. Konstant forhøjet stressniveau medfører forhøjet blodtryk, angst og depression. Det er videnskabeligt påvist, at søvnunderskud og konstant afbrudt søvn gennem længere tid afkorter levetiden med x antal år. Ingen søvn eller uforudsigelig afbrudt søvn er en meget benyttet torturmetode, der er vældig effektiv til at svække et menneskes modstandskraft. Ligeledes benyttes støj som tortur. Det er helt bizart, at kommunen, der gerne vil fremstå som grøn og bæredygtig og bruger mange kræfter på disse projekter, er så uinteresserede og ligeglade med de sundhedsmæssige gener, den påfører sine borgere. Husene i Indre By er ikke isoleret på samme måde som ny huse og det gør, at lavfrekvente lyde som eks. bassen fra technomusik forplanter sig på en hel anden måde, selvom musikken måske i den tilstødende bar ikke er skruet voldsomt op. Det er der ikke taget højde for i de påbud, der er givet til barerne. I denne plan, der er til høring, er der ikke udvist vilje til at tage fat om nældens rod. Det er kun ufarlige lappeløsninger, der er forslag til. Dialog er prøvet - virker ikke. Da Københavns Kommune hoppede på limpinden med Ritt og Bondams : gang i byen, var det ikke i dialog med os. vi måtte bøje nakken og acceptere. Så hvorfor er dialog med barpengemaskinerne så vigtig ? Hvorfor er I i lommen på dem ? Københavns Kommune burde være taknemmelige for, at så mange borgere, som det har været tilfældet hen over årene, kommenterer på byens trivsel. På mig virker det, som om vi borgere kun er til besvær – byen er ikke til for os – det er meget svært at blive hørt og jeg føler mig ikke hjemme i min egen by mere. Københavns politikere med Frank Jensen og Kabell  og Ritt i spidsen har i årevis slynget om sig med flosker som ” en levende by ” – ” en by med kant” – ” københavnerfortællingen” , ” man må være indforstået med liv, hvis man bor i byen ” ,” nye og spændende tiltag” osv. osv. Floskler har altid givet mig kvalme og det gør det også nu. Hvad bilder I jer ind, politikere! I taler til jeres borgere, som om vi er pattebørn. Når vi henvender os, møder vi ingen respekt eller omsorg, blot arrogance og ” det må man finde sig i, hvis man vil bo i byen” Lige nu er der ikke noget levende over København – druk og fest og skrig og skrål , svineri og hensynsløshed er for mig ikke liv. Det er pseudoliv. Jeg kunne ønske mig en diskussion om, hvad liv er og hvor I for en gangs skyld har lyst til at høre på, hvad vi har at sige. For mig er liv trivsel. At borgerne i kommunen trives. For at et menneske trives, kræver det, at de basale behov bliver opfyldt. Et af de basale behov er søvn og hvile. Hvordan kan det være, at ingen af jer, der repræsenterer os borgere bor i Indre by – men i Vanløse, Valby , Østerbro osv., hvor I intet mærker til de voldsomme gener, den førte ( eller ikke førte ) politik har påført borgerne ? Jeg har boet i København K siden 1979 – 1997 og igen fra 2013. Der var liv i byen engang, folk havde det rart med hinanden og med byens gæster. Det var hyggeligt at gå morgen eller aftentur og vores parker var åndehuller, som rigtig mange turister  og beboere nød. Når I undskylder alle eventsene, 5- bevillingerne og hvad I ellers finder på, med, at det er nødvendigt for at tiltrække turister, er det ganske enkelt noget vrøvl. Alt det postyr er ikke noget der efterspørges af turister. Jeg har det sådan, at jeg efterhånden er flov over at vise byen frem til turister. – møgbeskidt, fedtet, larmende, kulturløs og respektløs fremtræder den. København har mistet den magi, den havde indtil for 15 år siden. København behøver ikke alt det, I prøver presse ind i den – det er så smuk og dejlig en by, at den godt kan klare sig uden alle mulige arrangementer. Lad nu den by hvile i sig selv. Byen minder mig efterhånden om de skilsmisseforældre, som hver gang de har børnene farer rundt til alle mulige arrangementer af skræk for, at børnene skal kede sig. Det er ikke turisterne, der farer rundt i nattelivet og råber og skriger – så brug ikke dem som undskyldning for at fastholde bevillingerne i deres nuværende form. Og det rygtes blandt turisterne, at København ikke er en rar by at besøge, men det den er blevet Nordens svar på Sunny Beach. Jeg har bekendte i USA, der bestemt ikke anbefaler København videre til deres venner som en attraktiv by at besøge. De brød sig ganske enkelt ikke om kulturen. Jeg efterlyser en klar udmelding om, hvad det er I vil med København. Gør I ikke noget radikalt nu, vil jeg tillade mig den spådom, at Indre by om 10 år er tømt for almindelige mennesker, der lige nu er med til at give byen hverdagsliv. Og som hjælper jer med at passe på byen – og som ikke mindst betaler deres skat. Jeg kunne godt bruge, at I meldte ud, at I de næste år vil prioritere borgerne over alt andet og jeg kunne også ønske mig en undskyldning fra jer omkring, at I har forvaltet jeres tillidsposter yderst ringe. At bo i København er som at være barn i en alkoholfamilie. Det er altid uforudsigeligt, hvornår man kan komme til at sove eller hvornår der er fred ligesom det altid for barnet er uforudsigeligt, hvornår den drikkende mor eller far vil drikke. Man ved ikke, hvad man kommer hjem til. Der er ingen tryghed. Uforudsigelighed gør mennesker syge. Lige nu bliver der brugt rigtig mange penge på at hjælpe pårørende til drikkende,- fordi de netop er blevet sige. Man bliver også som barn i en alkoholikerfamilie gjort forkert. Drikkeriet benægtes eller bagatelliseres. Ens følelser og oplevelser bliver gjort forkerte – det er fuldstændig det samme, Københavns Kommune gør overfor alle de mange borgere, der i årevis har henvendt sig med bekymringer og klager. Vi bliver gjort forkerte. Vi er sarte, kedelige og vi overdriver. Og vi kan jo bare flytte. Københavns Kommune har i årevis ført en aldeles dysfunktionel politik og det bliver spændende at se, om I vil tage jeres ansvar på jer og tage os borgere alvorligt. Forslag: Jeg støtter op om mange af de aldeles glimrende forslag, der er i de tidligere høringssvar og supplerer lidt. Helt klar opdeling af, hvem der har ansvaret for larm og gener i Indre by og ikke som nu, hvor det er enormt let at kaste ansvarsbolden videre. Markant hurtigere adgang til at klage over gener med en app der registrerer problemet og giver mulighed for videresendelse af lydoptagelse ( glimrende beskrevet i nogle af de tidligere indlæg. Denne app connecter direkte.til støjvagten. Markant flere støjvagter eller vægtere også på hverdage med udvidet hjemmel til at skride ind og med direkte kontakt til politiet. Støjpatruljer / vægtere, der går rundt i byen og griber ind der, hvor der bliver larmet. Inddragelse af bevilling, hvis der indløber mere end 3 klager. I hverdage inddrages alle 02 og 05 bevillinger. Nultolerance for indtagelse af alkohol i byrummet mellem 22 – 7 alle ugens dage. Nultolerance overfor høj musik via cykeltaxier, folk med mobile anlæg på gader og på broer, fra barer og private fester. Store bøder og inddragelse af cykler, anlæg mv. Forbud mod partybusser i Indre by. Ingen overdragelse af bevilling til ny ejer. Distortion afholdes fremover på Falster. Bøder for at tisse og smide affald – kig på, hvordan man gør i Singapore og Monaco – jeg er ikke sikker på, at det er politiet, der her udsteder bøder. Der oprettes et borgerråd for hvert kvarter, der i samarbejde med jer har indflydelse på, hvordan deres kvarter fremover skal se ud. Jeg er overbevist om, at I i en overgangsperiode ikke kommer uden om at lave en meget restriktiv nultolerancepolitik, hvis denne adfærd, der er blevet understøttet i så mange år af manglende konsekvens, skal ændres. Det var ved nultolerancepolitik, at man fik vendt problemerne med vold i NY. Kære politikere – tør I gøre det, der skal til, eller gør I bare, som I plejer ? For så sker der INTET. Og så er I ansvarlige for, at København ender med at blive en død partyby.
Læs høringssvar fra iben Killmann
Indsendt af:
Linnea Hansen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
416
By:
København K
Postnr.:
1455
Jeg som beboer i indre københavn støtter beboerforeningens høringssvar nr. 39 og Stræderne og strøgets beboerforening høringsvar nr.33 Mener også i bilver nød til at lytte til os der bor i indre kbh. Dem som mener vi bare kan flytte ud af byen, bor for det meste ikke selv herinde. De kommer herind og opfører sig uhensigtsmæssigt og respektløs over for vores elskede København. Byliv er yderst vigtigt. men det er respekt for sine medmennesker også!
Læs høringssvar fra Linnea Hansen
Indsendt af:
Arendse Gudmand-Høyer
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
415
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København V
Postnr.:
1663
Hvis København fremover skal være en levende by for et bredere udvalg af befolkningen, det være sig både kulturelt, aldersmæssigt, økonomisk og erhvervsmæssigt, skal alle kunne holde ud at bo her. Det kræver ordentlige retningslinjer for byens udvikling. På nattelivsområdet støtter jeg derfor en begræning af antallet af aften-og natbevillinger, begrænsning af åbningstider og i øvrigt en mere konsekvent håndhævelse af de gældende regler for støj osv i beboelseskvartererne. Fordele, ulemper og konsekvenser af flere nattelivszoner som fx Den Hvide Kødby, hvor nattelivet kan udfolde sig mere, må desuden kunne undersøges. Jeg støtter de planer, der er beskrevet af beboerforeningerne for Indre By og Nørre Kvarter, hvor beboerne har oplevet en urimelig udvikling - og håber på, at de bliver vedtaget, inden fænomenet for alvor overtager Vesterbro, der allerede nu er under pres.
Læs høringssvar fra Arendse Gudmand-Høyer
Indsendt af:
Mette
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
414
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg støtter høringssvar 87!  Vi er en storby med fest og glade mennesker og det skal gerne fortsætte.  København er en by der præges for meget af gamle mennesker, der brokker sig over larm og ungdommen nu til dags. De skulle skamme sig og lade de unge være unge og ikke gøre København til en pensionist by, som turister og unge ikke gider at bo i.  Bare fordi de altid har boet i byen og alt var bedre i gamle dage, så ændre tiden sig og alle storbyer har åben 24/7, hvorfor skal vi straffes? Mange arbejde til kl 20-21 på hverdage og i weekender, så den nye generation der holde hjulene kørende og ikke sidder i et 8-16 job, skal have mulighed for 3 timers sjov??
Læs høringssvar fra Mette
Indsendt af:
Tania Ellis
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
413
By:
København K
Postnr.:
1452
Jeg har boet i Nørre Kvarter i næsten 20 år, og valgte i sin at flytte hertil pga det skønne liv, der er i kvarteret – både fra beboere, cafeer, restauranter og kvarterets gæster. Det er en del af det at bo i byen, at der er masser af lyde af liv. Gennem de senere år har jeg imidlertid desværre oplevet en tiltagende forværring af støjgener fra nattelivet, som nu er blevet så grelle, at det særligt i sommermånederne ofte er svært at få en sammenhængende nattesøvn. De afledte gener fra nattelivet i form af støj, vold mm. betyder endvidere, at vi som børnefamilie har svært ved at se en fremtid som beboere i kvarteret, hvis denne udvikling fortsætter.   Derfor kan jeg fuldt ud tilslutte mig forslagene i bl.a. høringssvar nr. 18 (Indre By Lokaludvalg), nr. 33 (Stræderne og Strøget Beboerforening, nr. 39 (Nørre Kvarters Beboerforening) samt nr. 367 (Karina Muriel Mimoun) med fokus på bl.a. oprydning i og stop for flere nattebevillinger samt udflytning af festzoner til andre mere egnede dele af København.  Jeg er i øvrigt enig i bemærkningerne omkring REKOM-koncernens tilgang (høringssvar nr. 253 fra Grønnegade Kvarters Beboerforening) og bemærkningerne omkring samme i høringssvar nr. 142.
Læs høringssvar fra Tania Ellis
Indsendt af:
Jonathan Grumme
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
412
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg støtter op om høringssvar nr 87
Læs høringssvar fra Jonathan Grumme
Indsendt af:
Esben Vial
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
411
By:
København K
Postnr.:
1253
Jeg støtter som borger i København K høringssvar 18, 33, 39 og 253.
Læs høringssvar fra Esben Vial
Indsendt af:
Søren tækker
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
410
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Nattelivet skal ikke allerede lukke kl 24. Hold det åbnet til 05!
Læs høringssvar fra Søren tækker
Indsendt af:
Kim Glad Wagner
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
409
By:
KBH K
Postnr.:
1456
Jeg støtter høringssvar nr. 18 fra lokaludvalget. Vi bor i en aflåst gård i Vestergade, det til trods, oplever jeg stadig at skulle smide fulde urinerende mennesker ud af vores gård.    Desuden er jeg dybt forundret over den bredde opbakning til høringsvar nr 87 fra mennesker lokaliseret langt fra indre by. 
Læs høringssvar fra Kim Glad Wagner
Indsendt af:
Anne G
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
408
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København K
Postnr.:
1456
Jeg støtter høringssvar nr 18 fra Lokaludvalget. Samtidig er jeg dybt forundret over, at mennesker i Egå og Herning kan have en holdning til Indre Bys nattelivspolitik? Er der tale om en medarbejdermobilisering eller en kundekonkurrence, når så mange, der ikke er direkte berørt af planen, bakker op om forslag 87?
Læs høringssvar fra Anne G
Indsendt af:
Anne Jessen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
407
By:
København K
Postnr.:
1358
Jeg- som beboer i Middelalderbyen - genkender de problemer, som mange andre beboere beskriver, og derfor støtter høringssvar 39 (NKBF) samt høringssvar 33 fra Strædernes Beboerforening.
Læs høringssvar fra Anne Jessen
Indsendt af:
Kasper Theodor Sørensen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
406
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg støtter høringssvar 87.
Læs høringssvar fra Kasper Theodor Sørensen
Indsendt af:
Morten Jorde
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
405
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg støtter høringssvar 87
Læs høringssvar fra Morten Jorde
Indsendt af:
Rasmus Petersen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
404
By:
Hellerrup
Postnr.:
2900
Byen skal være open 24/7 helt ligesom ALLE andre metropoler/ hovedstader /storbyer i hele verden. Jeg bor ikke længere selv i byen MEN folk som vælger at bo i København Danmarks hovedstad danmarks største by skal man jo nok forvente at byen ikke slukker kl 23.59 eller før hvor i Europa sker det??? ... Sorry to say men man skal følge med tiden og folk der skaber en fremtid for Danmark. Jeg er virkelig ked af at læse negative indlæg fra folk som nok er 50plus og formænd for et hav af boligforeninger som enten betaler leje fra 80'erne eller købt en lejlighed i 90erne til 1/10 af hvad de koster i dag og vil gå i sent kl 20pls gør resten af Danmark og København og deres erhvervsliv en tjeneste sælg og køb et slot på Lolland der får i fred og ro efter kl 19... :)  
Læs høringssvar fra Rasmus Petersen
Indsendt af:
Henriette Hastrup Grubbe
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
403
By:
København K
Postnr.:
1453
Som mangeårig beboer i Middelalderbyen kan jeg fulde tilslutte mig svarene fra Nørre Kvarter Beboerforening, Indre By Lokaludvalg og fra de øvrige beboerforeninger (Nr. 18, 33, 39, 253). I min tid som beboer i kvarteret er der sket en voldsom stigning i gener fra nattelivet. En væsentlig del af nattelivet foregår idag udenfor barerne og det har medført en voldsom stigning i støjen. Denne støj består i høj grad af råb og højlydt tale, som i de snævre gader bliver forstærket, så det i lejlighederne larmer endnu mere end på gaden.  Vi savner klagemuligheder der kan håndtere klager vedørende udendørs larm fra bargæster, samt fra andre erhvervslejemål (Sidstnævnte er ligeledes et stigende problem).   Derudover henstiller jeg af samme årsag til, at man begrænser tildelingen af udestillinger til gårdsiden i videst muligt omfang. Det er voldsom generende, når larmen kommer fra begge sider, bla. fordi det umuliggør en mindre støjende udluftning i lejlighederne.   Med venlig hilsen    Henriette Hastrup Grubbe 
Læs høringssvar fra Henriette Hastrup Grubbe
Indsendt af:
Mark Kristensen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
402
By:
Herning
Postnr.:
7400
Støtter høringsvar 87
Læs høringssvar fra Mark Kristensen
Indsendt af:
Simon Strande Henriksen
Dato: 27. juli 2021
Svarnummer:
401
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg støtter høringssvar 87
Læs høringssvar fra Simon Strande Henriksen

Sider