Høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens fælles forslag til Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. juni 2021 til 27. juli 2021

Sagsnummer

2021-0145883

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. juli 2021

Høring ikke åben

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Visionen er en by i balance, hvor der både er plads til et attraktivt natteliv og et sundt hverdagsliv. Københavns natteliv skal være et mere kulturbåret natteliv. Et natteliv med bl.a. kulturoplevelser og gastronomi, og hvor der er respekt for beboerne en eller to etager over. Restaurations- og nattelivsplanen beskriver denne vision, samt hvordan Københavns Kommune vil arbejde for at realisere den i samarbejde med naboer til og aktører i nattelivet.

Som led i udarbejdelsen af planen har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Miljøudvalget nedsat Advisory Board for Natteliv bestående af nattelivsaktørerne, som kom med anbefalinger til udarbejdelsen af planen. Beretningen om Advisory Boardets arbejde samt dets anbefalinger til det videre arbejde med Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er samlet i ’Kommuniké fra Advisory Board for Natteliv’. Restaurations- og Nattelivsplanen er udformet med udgangspunkt i disse anbefalinger fra Advisory Boardet. Planen indeholder desuden en række af konkrete tiltag, der nærmere beskrives i ’Katalog over initiativer i Restaurations- og Nattelivsplan 2021’.

Både Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har hhv. ved møde d. 27. maj 2021 og 31. maj 2021 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2021. Protokolbemærkninger fra møderne er vedlagt.

Der er frist for eventuelle bemærkninger til og med tirsdag d. 27 juli 2021.

Bemærkninger kan gives her på siden eller sendes til Område for Miljø og Byliv, Njalsgade 13, postboks 380, 2300 København S.

Kontakt