Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Vejlands Kvarter - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Planforslagene skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker

Høringsfrist:

22. oktober 2020
Indsendt af:
Katrine Mouritsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2174
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er imod byggeriet på Amager Fælled. Vi må og skal beskytte og bevare den helt unikke natur som vi har.
Læs høringssvar fra Katrine Mouritsen
Indsendt af:
Thomas Nielsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2173
By:
København S
Postnr.:
2300
Der skal ikke bygges på Amager Fælled. At opføre et helt boligkvarter som ligger langt fra en metrostation er ikke hensigtsmæssigt. At bygge en stor skole i udkanten af skoledistriktet er heller ikke hensigtsmæssigt. At bygge boliger tæt på den meget befærdede Vejlands Alle er heller ikke hensigsmæssigt. Vi må betale for metroen over skatten. Så frikøb Lærkesletten.
Læs høringssvar fra Thomas Nielsen
Indsendt af:
Winnie Lund
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2172
By:
København S
Postnr.:
2300
Bevar Amager Fællede, hvordan kan det være at der må blive bygget på en grund hvor der er fredet dyr. Fortæller man de kommende beboer at det er en gammel losseplads og reelt en giftgrund. Hvorfor hvis man skal bygge har man ikke tænkt det fine vandrehjem ind i planen. Der er rigtige mange der ikke har råd eller lyst til at bo på Hotel som benytter det dejlige vandrehjem. Skulle man ikke også se om der er behov for flere boliger før man bygger noget. Der er lige bygget en masse som der jo lige skal flytte nogen ind i. Der hvor jeg bor er der meget ofte ledige lejligheder hvor der går lang tid inden de bliver lejet ud, så der kan vel ikke være så stort pres på at få flere nye boliger. Og der vil også blive væsentligt øget trafik på Centerboulevard og Vejlands Alle. Og meget mere forurening. Håber virkelig at i stopper det byggeri.
Læs høringssvar fra Winnie Lund
Indsendt af:
Lise Jørgensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2171
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er i mod det nye byggeri på Amagerfælled, da naturen altid vil være vigtigt for mig og ikke nye rædselsfulde betonhusene med glasfacade.  venlig hilsen  Lise Jørgensen 
Læs høringssvar fra Lise Jørgensen
Indsendt af:
Anders Hansen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2170
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager fælled er et helt unikt stykke natur, der tilbyder fantastiske naturoplevelser i midten af storbyen. Der skal naturligvis ikke bebygges, men bevares!
Læs høringssvar fra Anders Hansen
Indsendt af:
Anders
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2169
By:
København S
Postnr.:
2300
Nej tak
Læs høringssvar fra Anders
Indsendt af:
Maja Strodl Andersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2168
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er meget imod byggeri på Amager fælled! Fælleden er byens lunger og hjem for mange dyr og insekter. Vi skal bevare den smule natur vi har tilbage! NEJ TAK TIL BYGGERI PÅ AMAGER FÆLLED 
Læs høringssvar fra Maja Strodl Andersen
Indsendt af:
Anemone
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2167
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
I forvejen er en stor del af Amager fælled, blevet bebygget. Dette skal stoppe nu, da vi bliver nødt til at bevare hvad der er tilbage af Amager Fælleden, til vores dyr, biodiversitet samt til at nyde naturen i byen. 
Læs høringssvar fra Anemone
Indsendt af:
susanne nilsson
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2166
By:
københ
Postnr.:
2300
Bevar vores natur og undlad at bygge mere på Københavns "lunge" Amager Fællede. 
Læs høringssvar fra susanne nilsson
Indsendt af:
Lene Hovmand
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2165
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg gør hermed indsigelse imod byggeri på Amager Fælled. Vi er rigtig mange mennesker, og dyr!, som har stor glæde af at bruge det unikke naturområde. Vi skal værne om de grønne åndehuller, der er med til at gøre København til en særlig og attraktiv by at bo i, ligesom vi skal værne om de sjældne dyrearter og planter i Fælledens natur. 
Læs høringssvar fra Lene Hovmand
Indsendt af:
Lisbeth Weijers
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2164
By:
København V
Postnr.:
1650
Jeg synes at der generelt bliver bygget for meget og for tæt i København. En af de ting som jeg altid har været glad for i København er, at det har været en by med få højhuse og at det nye byggeri passes ind i bybilledet. Man har byfornyet og åbnet op i de gamle gårde så der blev mere plads, luft, større trivsel og grønne arealer. Nu er tendensen at der bygges tæt, nogle steder så tæt at der dårligt kan komme en solstråle ned mellem husene. De få grønne parker som der er, overbefolkes da der nu er mange flere mennesker i bydelene. Det er med tristhed at se de planer der er for Amager fælled og hvordan den skal inddrages i byen, hvor den ellers har været et friareal hvor man kan opleve at komme rigtigt ud i naturen og ikke kun i en park. At bebygge et så storslået område så tæt på byen er at frarøve byens beboere naturen i dens fornemste form. Fortsættes byggeriet vil området med tid blive mindre og mindre og omdannet til park og ikke længere være fri natur som nu. Jeg håber at beslutningstagere tænker sig om en ekstra gang og lader natur være natur og tænker på os som allerede bor her og vores trivsel, istedet for at skabe plads til endnu flere mennesker. Der er boliger nok i København, boliger til salg og udlejning, selvfølgelig i den dyre ende, og det vil de nye boliger som der er planlagt jo også være. Så hvorfor bygge flere. Lad os hellere beholde naturen, skabe god plads, frisk luft, trivsel og livsglæde i stedet for mere og mere nybyggeri, tak.
Læs høringssvar fra Lisbeth Weijers
Indsendt af:
Solveig Johanna Feuerstein
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2163
By:
København ø
Postnr.:
2100
Vi står midt i en klimakrise. I 2020 skal vi tænke fremad - det kan ikke længere bestå i at bygge, bygge, bygge. Vi skal give plads til naturen og til arterne. Der lever fredede arter i Amager Fælled, som vi har et ansvar for. At ødelægge en så vigtig del af byen er en fallit erklæring. Tænk på alt det liv, på fremtiden, på børnene. Der må ikke bygges mere!
Læs høringssvar fra Solveig Johanna Feuerstein
Indsendt af:
Marc Hansen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2162
By:
København S
Postnr.:
2300
Tak for muligheden for at udtrykke modstand mod opførelse af "Vejlands kvarter" på Amager Fælled. Det er entydig modstand. Amager Fælled tilbyder adgang til spændende natur i hverdagen. Det er en glæde, og det er en primær årsag til, at jeg er bosiddende på Amager vest, trods de problemer der ellers præger denne del af byen. Amager Fælled skal ikke indskrænkes yderligere ved nye byggerier, da det vil begrænse, og i værste fald, helt fjerne de naturværdier, som er derude. Det er frisk luft og åbne vider. Det er rådyr, ræven og fuglene. Det imponerer mig og min datter i hverdagen, og det vil vi gerne bevare. Mvh. Marc
Læs høringssvar fra Marc Hansen
Indsendt af:
Sofie Jensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2161
By:
KøbenhavnS
Postnr.:
2300
Vi bliver nød til at sikre naturen og biodiversiteten, og det gør vi bestemt ikke ved bygge mere på Amager Fælled. 
Læs høringssvar fra Sofie Jensen
Indsendt af:
Mathilde Andersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2160
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg synes det er rigtigt trist og uansvarligt, at der skal bygges lejligheder i smuk og fredet natur. Dette er et område hvor jeg har spenderet rigtig mange af mine timer når hverdagen presser på. Det er et unikt åndehul i byen med et unikt dyreliv. Lad os ikke ødelægge det - om det omkringliggende natur - men et byggeri. For der er jo ingen tvivl om, at et byggeri ikke blot ødelægger selve området hvorpå det finder sted, men også områderne omkring byggeriet, hvor de kommende beboere vil begynde at færdes i et betydeligt større omgang. Lad os lade denne fredet natur forblive fredet. Bevar Amager Fælled - den kommer nemlig aldrig igen.
Læs høringssvar fra Mathilde Andersen
Indsendt af:
Ingeborg Vad
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2159
By:
København
Postnr.:
1436
Naturen er ikke til salg. Lærkesletten og Amager Fælled bør bevares, og Vejlands kvarter ikke opføres.
Læs høringssvar fra Ingeborg Vad
Indsendt af:
Puk
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2158
By:
København v
Postnr.:
1730
Jeg er imod bebyggelsen af Amager Fælled og dermed Vejlands Kvarter. Københavns kommune bør leve op til verdensmålene mht bevarelse og styrkelse af biodiversiteten. Vi står midt i en biodiversitetskrise, og så vil i bygge på er naturområde som netop er godt for biodiversiteten.  Der levet mange truede arter og andre arter der er i tilbagegang. Det er stik modsat de ambitioner der ellers påstås at arbejde hen imod. Af et land som ligger så lavt på listen over lande der bevare og beskytter sin natur i blandt EU lande (https://www.dn.dk/nyheder/ny-eu-rapport-danmark-skraber-bunden-i-at-beskytte-naturen/) er dette projekt et selvmål af Københavns kommune og en skændsel imod naturen og befolkningen.
Læs høringssvar fra Puk
Indsendt af:
William Rouat
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2157
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København S
Postnr.:
2300
Byggeriet af det såkaldt Vejlands Allés kvarter medfører katastrofale konsekvenser for et skrøbeligt økosystem, hvor vilde og sjældne arter lever i bynær område. Stor vandsalamander fredet og omfattet af:Habitatdirektivets bilag II+IV og Bern-konventionens liste II . “Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges”. For arternes skyld, for kommende generationers skyld, for Københavns skyld, opfordrer jeg vores ansvarlige politikere til at kigge på alternative finansielle løsninger således, at hvad København har tilbage af Amagerfælled fredes og dens habitat og biodiversitet sikres og beskyttes. Lad venligst være med at bygge på Amagerfælled. Tak.  
Læs høringssvar fra William Rouat
Indsendt af:
priska willumsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2156
By:
Maribo
Postnr.:
4930
Jeg tager fuldt og helt afstand fra planerne om at bebygge mere af Amager Fælled, nok er nok og grænsen er nået, ikke mere asfalt, ikke mere naturfjendsk og naturdestruktiv adfærd. I grådighedens navn har man fjernet fredningsmulighederne og affredet et ellers fredet område, helt og aldeles uhørt og uansvarligt. Med tanke på de magtmennesker der pt. må forlade deres poster rundt omkring i det ganske land grundet særdeles dårlig dømmekraft, beruset af magt, bør vores politikere i den grad rette ind og gøre det eneste anstændige, det eneste rigtige og ansvarlige at beskytte vores trængte vilde natur, uanset hvor den er, give den plads og mere plads og finde den sunde fremsynede dømmekraft frem og genfrede Amager Fælled for eftertiden, vores børn, børnebørn og alle dyrene. Vi står ved en skillevej og der er kun een 'right side of history' i denne sag bevar Amager Fælled.
Læs høringssvar fra priska willumsen
Indsendt af:
Grethe Andresen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2155
By:
BIRKErød
Postnr.:
3460
Amager Fælled er et helt unikt naturområde med mange dyre- og insektarter der ikke findes andre steder. Fælleden er til stor glæde for befolkningen i København og omegn. Der mangler i den grad uberørt bynær natur og det har vi så mange beviser på i denne coronatid, hvor rigtig mange søger ud i den friske natur/ luft. Bevar Amager Fælled! Et unikt fredet område, som man affredede. Hvilken skandale. Sammenlignet med andre lande, står det allerede så grelt til med naturen i Danmark. Vis jer som ansvarlige politikere, handl klogt og med omtanke. På den måde opnår I befolkningens respekt. 
Læs høringssvar fra Grethe Andresen
Indsendt af:
Rikke Højrup Jakobsen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2154
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Naturen skal bevares bedst muligt. Derfor skal projektet om byggeri absolut IKKE sættes iværk. Lad området forblive en prægtigt åndehul som det er nu.
Læs høringssvar fra Rikke Højrup Jakobsen
Indsendt af:
Gonzalo Ibañez Roman
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2153
By:
København
Postnr.:
2300
Hej, Hej, jeg bor på Amager og jeg er helt imod dette projekt. Amager Fælled er allerede blevet reduceret flere gange, med DR Byen, Ørestaden osv. Det er nok!  
Læs høringssvar fra Gonzalo Ibañez Roman
Indsendt af:
Tore Leifer
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2152
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er unikt, at vi bor i en storby med et så stort naturområde så tæt på byen. Amager Fælled er vigtig, ikke bare for dyr, planter, insekter og fugle - men også for de mennesker, der bor i byen. Det vil være vanvid at høvle endnu et stykke af naturen for at bygge endnu mere by. Danmark er i forvejen et af de lande i EU, hvor naturen har det værst. Måske kan København gå ind i en ny æra med en ny overborgmester, der forstår, hvilken tidsalder vi lever i, og hvad det er, vi københavnere har brug for. 
Læs høringssvar fra Tore Leifer
Indsendt af:
Lone Andersen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2151
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Stop byggeriet på Lærkesletten 
Læs høringssvar fra Lone Andersen
Indsendt af:
Susanne Christensen
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2150
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1909
Hjælp os med at bevare Fælleden! Det var en anden tid da man besluttede at financiere metro med salg af naturgrunde. Nu ved vi så meget mere - om naturens skrøbelighed & fælledens værdi for planter, dyr & mennesker. Beslutningen kan stadig gøres om og fælleden købes fri. Og skulle det kræve en lovændring at få lov at bruge kommunens penge til det, så er det vel heller ikke umuligt..?   Susanne Christensen, kolonist i HF Røde Mellemvej, Røde Mellemvej 74, 2300 Kbh S siden 1990 - og med vinterhi i Frb, kommune
Læs høringssvar fra Susanne Christensen
Indsendt af:
Lone
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2149
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Hørt 
Læs høringssvar fra Lone
Indsendt af:
Hans Mellin
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2148
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Det er bindegalt...!! At ofre grønne, rekreative områder for at smække arkitektoniske rædsler op. Der bliver bygget rigeligt i København og omegn. Der tales så meget om at etablere grønne områder - her er der et grønt område, der forbliver grønt, hvis man stopper dette vanvid. Tænk jer om!!
Læs høringssvar fra Hans Mellin
Indsendt af:
Nora Aase Riechert Evald
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2147
By:
København
Postnr.:
2450
Der er mange ting jeg synes er svære at forstå i forhold til moderniseringen af København. Men jeg kan næsten ikke forstå hvorfor alle de små naturområder vi har, skal være i fare for bebyggelse. Ja, der er kæmpe boligmangel, men i 2020 især må det da stå klart hvor vigtig åndehuller er for storbyens beboere. Vi burde beskytte områderne, ikke ødelægge dem! Der skal simpelthen findes en anden løsning på boligmanglen. Vi ved jo alle godt at de bygninger der bliver bygget ikke kommer til at stå i harmoni med det ellers så karakteristiske område. Og dvs. At endnu et naturområde og en del af Københavns sjæl vil gå tabt. Ender vi med en by hvor der kun er plads til kapitalister og politikere der ikke respekterer fredninger, naturen og mennesker? Jeg er stærkt imod bebyggelse af dette område, som jeg er imod bebyggelse af Stejlepadsen i Sydhavnen! Lad for en gangs skyld være med at forhaste uden omtanke og ødelægge noget der ikke kan genskabe! Red vores natur, os og vores børns fremtid!
Læs høringssvar fra Nora Aase Riechert Evald
Indsendt af:
Jenny Nordquist
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2146
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi har brug for naturen. Jeg er stærkt imod bebyggelse på Amager fællede.
Læs høringssvar fra Jenny Nordquist
Indsendt af:
Bjarne Smith
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
2145
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Kære Københavns Kommune. I kan stadig nå at ændre jeres planlægning. Der er en massiv modstand mod at bebygge mere på Amager Fælled som er et natur-skønt område og tidligere har været et fredet område. Tag en beslutning til gavn for fremtidens beboere på Amager og hele København.
Læs høringssvar fra Bjarne Smith

Sider