Høring af Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen

Høring af Miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse

Høringsfrist:

31. januar 2019
Indsendt af:
Amager Strandvej 60-64 / Ved Amagerbanen 37 ApS
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
18
By:
København K
Postnr.:
1100
HØRINGSSVAR TIL OFFENTLIG HØRING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN Københavns kommune har den 6. december 2018 sat miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring. Vi har, som grundejer af et større område Ved Amagerbanen Syd, læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles. Flere boliger til København: Amager Øst er et af de områder i Hovedstaden, hvor der er størst mulighed for at udbygge antallet af boliger nær Københavns centrum. I den forbindelse anbefaler vi, at Københavns Kommune prioriterer sammenhængen i byudviklingen på Østamager højere end placeringen af tankanlæg til fossile brændsler. OTCs placering på det sydlige Prøvestenen: Ibrugtagning af tankene ved OTC Syd påvirker byudviklingsområderne på det østlige Amager i negativ retning og som helhed mister det nordøstlige Amager værdi, fordi området ikke kan byudvikles optimalt som et sammenhængende område. OTC bør ikke begrænse byudviklingen: Vi anbefaler, at Københavns Kommune i deres behandling af miljøkonsekvensrapporten, tager højde for de negative konsekvenser som OTCs påtænkte anlæg kan påføre det nordøstlige Amager. Det er vores anbefaling, at der findes en alternativ placering, der i mindre grad påvirker byudviklingsmulighederne på det nordøstlige Amager.
Læs høringssvar fra Amager Strandvej 60-64 / Ved Amagerbanen 37 ApS
Indsendt af:
Sten Moldt
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Notam Maskinfabrik
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg mener ikke det er en rigtig beslutning af bygge en stor oliterminal så tæt på boliger og i et omraade som dette. Det burde bygges langt fra byen
Læs høringssvar fra Sten Moldt
Indsendt af:
Jørgen Witting
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
Amager Strandvej 20 A/S
By:
Odense SØ
Postnr.:
5220
Høringssvar til Københavns Kommune vedrørende offentlig høring om miljøkonsekvensrapport for OILTANKING COPENHAGEN A/S (”OTC Syd”) på Prøvestenen Københavns Kommune har den 6. december 2018 sendt miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring. Amager Strandvej 20 A/S har som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles. Amager Strandvej 20 A/S er ejer af ejendommen Amager Strandvej 20 – 26, 2300 København, der er udlagt til udvikling af i alt ca. 13.218 m2 blandet bolig og erhverv, heriblandt almene boliger. De første etaper af byggeriet, som omfatter boliger, er under opførelse, hvorimod de planlagte almene boliger endnu ikke er igangsat. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 544, og det forudsættes derfor, at Københavns Kommune ikke vil fremkomme med skærpede krav, der er en følge af en godkendelse af OTC Syd, for såvel igangværende boligbyggerier som de kommende almene byggerier, herunder ombygning af de eksisterende erhvervsejendomme på området, idet dette har store konsekvenser for grundejeren. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i Kommuneplan 2015, og det er derfor bekymrende, at Københavns Kommune foreslår en godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende by og byudviklingsområder ved Amager Øst, da dette vil bremse udviklingen og få store tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for de grundejere, der er berørt. Endvidere pågår i øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt de konsekvenser for Ved Amagerbanen Nord, som en godkendelse til OTC Syd højst sandsynligt vil medføre, heriblandt konsekvenser for den eksisterende og fortsatte mulighed for byudvikling af området som helhed. Ifølge miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.7.6 skal risikomyndigheden ved ny følsom arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i forbindelse med større uheld. Dette indebærer, at området ved Amagerbanen Nord i forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan potentielt føre til begrænsninger i valg af materialer, bygningskonstruktioner, placering af boliger mv. samt skærpede krav, der udelukkende er en følge af placeringen af OTC Syd. Der er således tale om potentielt indgribende krav til grundejere, som samme grundejere således ikke har haft mulighed for at indregne i deres case og deres tidsplaner, ligesom den allerede igangværende projektudvikling potentielt skal ændres som følge af en godkendelse af skærpede krav. Vi indstiller således til, at kravene ikke skærpes som følge af en godkendelse af OTC Syd, for såvel igangværende boligbyggerier som de kommende byggerier til erhverv og almene boliger på området Ved Amagerbanen Nord, heriblandt Amager Strandvej 20 A/S.
Læs høringssvar fra Jørgen Witting
Indsendt af:
Tony Christrup
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Arkitektgruppen
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til Københavns Kommune vedrørende offentlig høring om miljøkonsekvensrapport for OILTANKING COPENHAGEN A/S (”OTC Syd”) på Prøvestenen Københavns Kommune har den 6. december 2018 sendt miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring. K/S Ved Amagerbanen har som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles. K/S Ved Amagerbanen 17 - 23 er ejer af ejendommen Ved Amagerbanen 17 – 23, 2300, der er udlagt til udvikling af i alt ca. 28.500 m2 blandet bolig og erhverv, heriblandt almene boliger. De første etaper af byggeriet, som omfatter boliger, er under opførelse, hvorimod det planlagte erhvervsbyggeri samt byggeri til almene boliger endnu ikke er igangsat. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 544, og det forudsættes derfor, at Københavns Kommune ikke vil fremkomme med skærpede krav, der er en følge af en godkendelse af OTC Syd, for såvel igangværende boligbyggerier som de kommende byggerier til erhverv og almene boliger på området, idet dette har store konsekvenser for grundejeren. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i Kommuneplan 2015, og det er derfor bekymrende, at Københavns Kommune foreslår en godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende by og byudviklingsområder ved Amager Øst, da dette vil bremse udviklingen og få store tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for de grundejere, der er berørt. Endvidere pågår i øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt de konsekvenser for Ved Amagerbanen Nord, som en godkendelse til OTC Syd højst sandsynligt vil medføre, heriblandt konsekvenser for den eksisterende og fortsatte mulighed for byudvikling af området som helhed. Ifølge miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.7.6 skal risikomyndigheden ved ny følsom arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i forbindelse med større uheld. Dette indebærer, at området ved Amagerbanen Nord i forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan potentielt føre til begrænsninger i valg af materialer, bygningskonstruktioner, placering af boliger mv. samt skærpede krav, der udelukkende er en følge af placeringen af OTC Syd. Der er således tale om potentielt indgribende krav til grundejere, som samme grundejere således ikke har haft mulighed for at indregne i deres case og deres tidsplaner, ligesom den allerede igangværende projektudvikling potentielt skal ændres som følge af en godkendelse af skærpede krav. Vi indstiller således til, at kravene ikke skærpes som følge af en godkendelse af OTC Syd, for såvel igangværende boligbyggerier som de kommende byggerier til erhverv og almene boliger på området Ved Amagerbanen Nord, heriblandt K/S Ved Amagerbanen.
Læs høringssvar fra Tony Christrup
Indsendt af:
Jan Elving/Karsten Kronborg
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Raffinaderivej 10 A/S/Kløvermarken A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Venligst se vedhæftede
Læs høringssvar fra Jan Elving/Karsten Kronborg
Indsendt af:
Jan Elving
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Yderlandsvej 14 ApS
By:
København S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN
Læs høringssvar fra Jan Elving
Indsendt af:
Jan Elving
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejendomsselskabet Yderlandsvej 23 ApS
By:
København S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN
Læs høringssvar fra Jan Elving
Indsendt af:
Holger Schultz
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Strandvej 18 ApS
By:
København S
Postnr.:
2650
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN
Læs høringssvar fra Holger Schultz
Indsendt af:
Thomas Damm
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Erhvervsforening ApS
By:
København S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN
Læs høringssvar fra Thomas Damm
Indsendt af:
Ib Kaa
Dato: 31. januar 2019
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Skanska A/S
By:
København V
Postnr.:
1561
Høringssvar er vedhæftet, med bilag uploadet separat
Læs høringssvar fra Ib Kaa
Indsendt af:
Københavns Politi
Dato: 29. januar 2019
Svarnummer:
8
By:
København V
Postnr.:
1567
Høring efter Miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 3, over miljøkonsekvensrapport for OTC Syd beliggende Fyrtårnvej 10, 2300 København S. Ved e-mail af 6. december 2018 har Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, anmodet de berørte myndigheder om eventuelle bemærkninger til miljøkonsekvensrapport for OTC Syd beliggende Fyrtårnvej 10, 2300 København S. Københavns Politi skal i den anledning bemærke følgende: Det fremgår af rapporten, at OTC Syd etableres på den sydlige del af Prøvestenen, hvor OTC har overtaget det tidligere Shell-depot, hvor der skete tilsvarende opbevaring og transport af olie og benzin. Det fremgår endvidere af rapporten, at OTC Syd vil medføre en begrænset øget trafik på 35 lastbiler dagligt (70 ture til og fra Prøvestenen), som vil finde sted via Amager Strandvej, som af politiet er udpeget som tvangsrute for transport af farligt gods. Det er Københavns Politis vurdering, at dette ikke udgør en væsentlig forøgelse af den trafikale belastning af Amager Strandvej, eller at risikoen for færdselsuheld vil stige væsentligt som følge af den forøgede lastbiltrafik. København Politi har i øvrigt ingen bemærkninger til rapporten. Med venlig hilsen Rikke Freil Laulund Stabschef
Læs høringssvar fra Københavns Politi
Indsendt af:
Frank Clausen
Dato: 28. januar 2019
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Clausens Service ApS
By:
KBH S
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN Københavns kommune har den 6. december 2018 sat miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring Vi har, som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord, med interesse læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles. Som grundejer af 1414 kvm2 bynært areal ved Amagerbanen Nord er det med stor bekymring, at Københavns Kommune foreslår en godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende by og byudviklingsområder ved Amager Øst. Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i Kommuneplan 2015. Endvidere pågår i øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt konsekvenserne for Ved Amagerbanen Nord, da godkendelsen til OTC Syd højst sandsynligt vil have store konsekvenser for byudviklingsmulighederne af området. Flere boliger – ikke færre Regeringens Hovedstadsudvalg forventer 200.000 nye borgere frem mod 2030 i hovedstaden. Det stiller krav om flere boliger der anslås et behov for at øge boligudbuddet med cirka 67.000 boliger i København. Amager Øst er et af de områder i hovedstaden, hvor der er mulighed for at udbygge antallet af boliger nær Københavns centrum. Som grundejer i nærområdet til Prøvestenen er det vores anbefaling at Københavns Kommune prioriterer udviklingen af boliger på Østamager højere end placeringen af tankanlæg til fossile brændsler. Særligt i lyset af muligheden for at flytte OTCs påtænkte aktiviteter til den nordlige del af Prøvestenen eller til Avedøre Holme. Risiko for større uheld Ifølge afsnit 6.7.6 i Miljøkonsekvensrapporten skal risikomyndigheden ved ny følsom arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i forbindelse med større uheld. Det betyder med andre ord, at området ved Amagerbanen Nord i forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles. Sikkerhedsforanstaltninger vil potentielt være en begrænsning på antallet af borgere, der må bosættes i området, placering af vinduer, valg af materiale og placering af boliger. Foranstaltninger, der udelukkende skal tages grundet placeringen af OTC Syd. Placering af OTCs nye anlæg I miljøkonsekvensrapporten fremgår det yderligere, at flere mulige alternative placeringer af OTCs nye anlæg er undersøgt. Rapporten beskriver at de alternative placeringer er fravalgt, da de vil øge anlægsomkostningerne for OTC. I rapporten er der imidlertid ikke taget højde for de samfundsøkonomiske gevinster, som de alternative placeringer af OTCs nye anlæg vil udgøre i forhold til ibrugtagning af OTC Syd. Ibrugtagning af tankene på den påtænkte placering formindsker udviklingsmulighederne på det østlige Amager og dermed værdien af en lang række grunde på det østlige Amager heriblandt grundene i området Ved Amagerbanen Nord. Dette værditab er der imidlertid ikke taget højde for i miljøkonsekvensrapportens afvisning af de alternative placeringer, som udelukkende tager afsæt i projektøkonomien og ikke den samlede samfundsøkonomi. Resultatet er, at Københavns Kommune ved en godkendelse af OTCs ansøgning skubber omkostninger fra OTC over på grundejerne i nærområdet til OTC Syd ved at fravælge de alternative placeringer. Vi anbefaler derfor at kommunen anlægger en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning i forhold til de alternative placeringer, og sikrer at OTC med en placering nordøstligt på prøvestenen belaster de andre grundejere i området mindst muligt. OTC bør ikke begrænse byudviklingen På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at det som minimum bliver et krav til OTC, at placeringen af tankene bliver på den nordlige del af Prøvestenen eller på Avedøre Holme – længst væk fra bolig- og byudviklingsområderne på Amager Øst. Hvis ikke Københavns Kommune ønsker at stille krav til placeringen af OTCs tanke, så bør der kun gives en tidsbegrænset miljøgodkendelse til OTC, således at aktiviteterne på OTC Syd udfases, når området Ved Amagerbanen Nord byudvikles. Med ønsket om en fortsat god og konstruktiv dialog vedrørende udviklingen af området Ved Amagerbanen Nord. Frank Clausen
Læs høringssvar fra Frank Clausen
Indsendt af:
Christian Herskind
Dato: 28. januar 2019
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Refshaleøens Ejendomsselskab A/S
By:
København K
Postnr.:
1432
Høringssvar vedhæftet i separat fil.
Læs høringssvar fra Christian Herskind
Indsendt af:
Preben Paaske
Dato: 26. januar 2019
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Paaske Holding
By:
København s
Postnr.:
2300
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN Københavns kommune har den 6. december 2018 sat miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring Paaske Holdning har, som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord, med interesse læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles. Som grundejer af 9505 kvm2 bynært areal ved Amagerbanen Nord er det med stor bekymring, at Københavns Kommune foreslår en godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende by og byudviklingsområder ved Amager Øst. Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i Kommuneplan 2015. Endvidere pågår i øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt konsekvenserne for Ved Amagerbanen Nord, da godkendelsen til OTC Syd højst sandsynligt vil have store konsekvenser for byudviklingsmulighederne af området. Flere boliger – ikke færre Regeringens Hovedstadsudvalg forventer 200.000 nye borgere frem mod 2030 i hovedstaden. Det stiller krav om flere boliger der anslås et behov for at øge boligudbuddet med cirka 67.000 boliger i København. Amager Øst er et af de områder i hovedstaden, hvor der er mulighed for at udbygge antallet af boliger nær Københavns centrum. Som grundejer i nærområdet til Prøvestenen er det vores anbefaling at Københavns Kommune prioriterer udviklingen af boliger på Østamager højere end placeringen af tankanlæg til fossile brændsler. Særligt i lyset af muligheden for at flytte OTCs påtænkte aktiviteter til den nordlige del af Prøvestenen eller til Avedøre Holme. Risiko for større uheld Ifølge afsnit 6.7.6 i Miljøkonsekvensrapporten skal risikomyndigheden ved ny følsom arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i forbindelse med større uheld. Det betyder med andre ord, at området ved Amagerbanen Nord i forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles. Sikkerhedsforanstaltninger vil potentielt være en begrænsning på antallet af borgere, der må bosættes i området, placering af vinduer, valg af materiale og placering af boliger. Foranstaltninger, der udelukkende skal tages grundet placeringen af OTC Syd. Placering af OTCs nye anlæg I miljøkonsekvensrapporten fremgår det yderligere, at flere mulige alternative placeringer af OTCs nye anlæg er undersøgt. Rapporten beskriver at de alternative placeringer er fravalgt, da de vil øge anlægsomkostningerne for OTC. I rapporten er der imidlertid ikke taget højde for de samfundsøkonomiske gevinster, som de alternative placeringer af OTCs nye anlæg vil udgøre i forhold til ibrugtagning af OTC Syd. Ibrugtagning af tankene på den påtænkte placering formindsker udviklingsmulighederne på det østlige Amager og dermed værdien af en lang række grunde på det østlige Amager heriblandt grundene i området Ved Amagerbanen Nord. Dette værditab er der imidlertid ikke taget højde for i miljøkonsekvensrapportens afvisning af de alternative placeringer, som udelukkende tager afsæt i projektøkonomien og ikke den samlede samfundsøkonomi. Resultatet er, at Københavns Kommune ved en godkendelse af OTCs ansøgning skubber omkostninger fra OTC over på grundejerne i nærområdet til OTC Syd ved at fravælge de alternative placeringer. Vi anbefaler derfor at kommunen anlægger en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning i forhold til de alternative placeringer, og sikrer at OTC med en placering nordøstligt på prøvestenen belaster de andre grundejere i området mindst muligt. OTC bør ikke begrænse byudviklingen På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at det som minimum bliver et krav til OTC, at placeringen af tankene bliver på den nordlige del af Prøvestenen eller på Avedøre Holme – længst væk fra bolig- og byudviklingsområderne på Amager Øst. Hvis ikke Københavns Kommune ønsker at stille krav til placeringen af OTCs tanke, så bør der kun gives en tidsbegrænset miljøgodkendelse til OTC, således at aktiviteterne på OTC Syd udfases, når området Ved Amagerbanen Nord byudvikles. Med ønsket om en fortsat god og konstruktiv dialog vedrørende udviklingen af området Ved Amagerbanen Nord. Paaske Holding Preben Paaske
Læs høringssvar fra Preben Paaske
Indsendt af:
Niels Kjølholt
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
På vegne af Amager Øst Lokaludvalg fremlægges hermed lokaludvalgets høringssvar. Med venlig hilsen Ole Pedersen Formand
Læs høringssvar fra Niels Kjølholt
Indsendt af:
Carsten Jensen
Dato: 24. januar 2019
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Yderlandsvej 1 ApS
By:
KØBENHAVN K
Postnr.:
1253
HØRINGSSVAR VEDRØRENDE OFFENTLIG HØRING OM MILJØKONSEKVENS- RAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN Københavns kommune har den 6. december 2018 sat miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring Yderlandsvej 1 ApS har, som grundejer i området Ved Amagerbanen Nord, med interesse læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles. Som grundejer af 1200 kvm2 bynært areal ved Amagerbanen Nord er det med stor bekymring, at Københavns Kommune foreslår en godkendelse af yderligere oplagring og distribution af fossile brændstoffer tæt på eksisterende by og byudviklingsområder ved Amager Øst. Området, Ved Amagerbanen Nord, er udlagt til byudvikling i anden halvdel af planperioden i Kommuneplan 2015. Endvidere pågår i øjeblikket en lokalplansproces for området, hvor det er forventningen, at området udvikles som boligområde med 150% bebyggelsesprocent inden for en kortere tidshorisont. Det er som grundejer i området bekymrende, at miljøkonsekvensrapporten ikke har undersøgt konsekvenserne for Ved Amagerbanen Nord, da godkendelsen til OTC Syd højst sandsynligt vil have store konsekvenser for byudviklingsmulighederne af området. Flere boliger – ikke færre Regeringens Hovedstadsudvalg forventer 200.000 nye borgere frem mod 2030 i hovedstaden. Det stiller krav om flere boliger der anslås et behov for at øge boligudbuddet med cirka 67.000 boliger i København. Amager Øst er et af de områder i hovedstaden, hvor der er mulighed for at udbygge antallet af boliger nær Københavns centrum. Som grundejer i nærområdet til Prøvestenen er det vores anbefaling at Københavns Kommune prioriterer udviklingen af boliger på Østamager højere end placeringen af tankanlæg til fossile brændsler. Særligt i lyset af muligheden for at flytte OTCs påtænkte aktiviteter til den nordlige del af Prøvestenen eller til Avedøre Holme. Risiko for større uheld Ifølge afsnit 6.7.6 i Miljøkonsekvensrapporten skal risikomyndigheden ved ny følsom arealanvendelse i området høres af planmyndigheden for at tage hensyn til risikoen i forbindelse med større uheld. Det betyder med andre ord, at området ved Amagerbanen Nord i forbindelse med lokalplansprocessen skal have risikomyndigheden til at vurdere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når området skal udvikles. Sikkerhedsforanstaltninger vil potentielt være en begrænsning på antallet af borgere, der må bosættes i området, placering af vinduer, valg af materiale og placering af boliger. Foranstaltninger, der udelukkende skal tages grundet placeringen af OTC Syd. Placering af OTCs nye anlæg I miljøkonsekvensrapporten fremgår det yderligere, at flere mulige alternative placeringer af OTCs nye anlæg er undersøgt. Rapporten beskriver at de alternative placeringer er fravalgt, da de vil øge anlægsomkostningerne for OTC. I rapporten er der imidlertid ikke taget højde for de samfundsøkonomiske gevinster, som de alternative placeringer af OTCs nye anlæg vil udgøre i forhold til ibrugtagning af OTC Syd. Ibrugtagning af tankene på den påtænkte placering formindsker udviklingsmulighederne på det østlige Amager og dermed værdien af en lang række grunde på det østlige Amager heriblandt grundene i området Ved Amagerbanen Nord. Dette værditab er der imidlertid ikke taget højde for i miljøkonsekvensrapportens afvisning af de alternative placeringer, som udelukkende tager afsæt i projektøkonomien og ikke den samlede samfundsøkonomi. Resultatet er, at Københavns Kommune ved en godkendelse af OTCs ansøgning skubber omkostninger fra OTC over på grundejerne i nærområdet til OTC Syd ved at fravælge de alternative placeringer. Vi anbefaler derfor at kommunen anlægger en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning i forhold til de alternative placeringer, og sikrer at OTC med en placering nordøstligt på prøvestenen belaster de andre grundejere i området mindst muligt. OTC bør ikke begrænse byudviklingen På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at det som minimum bliver et krav til OTC, at placeringen af tankene bliver på den nordlige del af Prøvestenen eller på Avedøre Holme – længst væk fra bolig- og byudviklingsområderne på Amager Øst. Hvis ikke Københavns Kommune ønsker at stille krav til placeringen af OTCs tanke, så bør der kun gives en tidsbegrænset miljøgodkendelse til OTC, således at aktiviteterne på OTC Syd udfases, når området Ved Amagerbanen Nord byudvikles. Med ønsket om en fortsat god og konstruktiv dialog vedrørende udviklingen af området Ved Amagerbanen Nord. Yderlandsvej ApS Carsten S. Jensen direktør
Læs høringssvar fra Carsten Jensen
Indsendt af:
Jens Hald Mortensen
Dato: 23. januar 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ved Amagerbanen 9 I/S
By:
Charlottenlund
Postnr.:
2920
Lokalplan er under udarbejdelse for området Ved Amagerbanen Nord. Der forberedes en byudvikling med Almene boliger, Erhverv med børnehave såvel som Almindelige boliger. Vi er bekymrede for de gener udvidet industriel aktivitet i nærliggende områder vil medføre. Se venligst vedlagte
Læs høringssvar fra Jens Hald Mortensen
Indsendt af:
Søren Enghave Larsen
Dato: 14. januar 2019
Svarnummer:
1
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Der er behov for boliger nær kbh. hvorfor Prøvestenen bør afvikles og flyttes til Avedøre, med henblik på at bygge boliger på selve området samt indenfor sikkerheds afstanden på 500 m. Det giver heller ikke mening at tilfører ydeligere tung trafik med brandfarligt gods gennem tætbebyggede områder, på strækninger hvor der allerede i dag opstår masive kødannelser. Der vil forsat flytter mange mennesker til området, hvilket selvsagt vil øge presset på de allerede overbelastede færdselsåre. Man bør nok også være opmærksomme på at de mennesker der flytter ind eller allerede bor i nærheden af sådanne anlæg, på et tidspunkt vil stille samlede krav om at få fjernet disse aktiviteter fra deres nærområde. Et forslag kunne være at man kobler sig op på den visionære plan for etablering af flere holme i Hvidovre. Tak forordet Med venlig hilsen Søren Enghave Larsen
Læs høringssvar fra Søren Enghave Larsen