Oprettet: 31. januar 2019
Svarnummer:
18

Indsendt af

Amager Strandvej 60-64 / Ved Amagerbanen 37 ApS

Postnr.

1100

By

København K

Høringssvar

HØRINGSSVAR TIL OFFENTLIG HØRING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORT FOR OILTANKING COPENHAGEN A/S PÅ PRØVESTENEN

Københavns kommune har den 6. december 2018 sat miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende miljøgodkendelse i høring.

Vi har, som grundejer af et større område Ved Amagerbanen Syd, læst Miljøkonsekvensrapporten for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse, hvori OTC Syds ansøgning om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på området behandles.

Flere boliger til København:

Amager Øst er et af de områder i Hovedstaden, hvor der er størst mulighed for at udbygge antallet af boliger nær Københavns centrum. I den forbindelse anbefaler vi, at Københavns Kommune prioriterer sammenhængen i byudviklingen på Østamager højere end placeringen af tankanlæg til fossile brændsler.

OTCs placering på det sydlige Prøvestenen:

Ibrugtagning af tankene ved OTC Syd påvirker byudviklingsområderne på det østlige Amager i negativ retning og som helhed mister det nordøstlige Amager værdi, fordi området ikke kan byudvikles optimalt som et sammenhængende område.

OTC bør ikke begrænse byudviklingen:

Vi anbefaler, at Københavns Kommune i deres behandling af miljøkonsekvensrapporten, tager højde for de negative konsekvenser som OTCs påtænkte anlæg kan påføre det nordøstlige Amager.

Det er vores anbefaling, at der findes en alternativ placering, der i mindre grad påvirker byudviklingsmulighederne på det nordøstlige Amager.

Få nyt om høringer

Abonnér