Høring af Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen

Høring af Miljøkonsekvensrapport for OTC Syd på Prøvestenen med tilhørende udkast til miljøgodkendelse

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

6. december 2018 til 31. januar 2019

Sagsnummer

2017-0331276

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. januar 2019

Høring ikke åben

OTC har ansøgt om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på Prøvestenen med import, oplagring og distribution af flybrændstof samt distribution af benzin og diesel med lastbiler. Projektet er af en sådan karakter og størrelse, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver. Udkast til miljøgodkendelse er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen og indeholder vilkår til til indretning og drift af virksomheden. 

Miljøkonsekvensrapport samt udkastet til miljøgodkendelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 31. januar 2019. Bemærkninger kan afgives her på siden.  

Borgermøde

Bygherre afholder informationsmøde for offentligheden om miljøkonsekvensrapport for OTC syd mandag den 7. januar kl. 17-19 i Rambølls auditorium beliggende Hannemanns Allé 53, 2300 København S.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen om høring af Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen den 3. december 2018.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning, og et samlet Teknik- og Miljøudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

Partierne ønsker i høringsperioden at klarlægge muligheden for at gøre en evt. tilladelse tidsbegrænset.

Teknik og Miljøudvalgets behandling af sagen kan læses her: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/03122018/edoc-agenda/e3c46ffb-5ed7-497e-af7d-14778e5851b3/0bab3b22-8112-44f2-b33c-7267bed6c9f6 

 

Kontakt