Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Høringsfrist:

27. november 2013
Indsendt af:
Formand for Skolebestyrelsen, Anja Clausen
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
27
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Skle
By:
København K
Postnr.:
1422
Christianshavns Skole Prinsessegade 45 - 1422 København K - Tlf.: 32 64 16 00 - Fax: 32 54 88 19 27. november 2013 Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Høringssvar til forslag om ”Skolernes maksimale kapacitet 2014-2015. Af forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/15 fremgår, at Christianshavns Skole har bygningsmæssig kapacitet til 31 klasser, samt 2 stk. pavilloner opstillet i sommeren 2013, men vi har 34 klasser, hvilket kræver 34 basislokaler. Christianshavns Skole udvides til 4 spor (budget 2014). Udvidelsen forventes gennemført til skoleåret 2017/18. Hvilket betyder, at vi til sommer 2014 endnu engang mangler et basislokale til den nye børnehaveklasse. Endvidere vil vi frem til en udbygning er tilendebragt i skoleåret 15/16 og 17/18 mangle et basislokale hvert år. Ved skoleåret 2010/11’s start blev det besluttet at Christianshavns Skole skulle rumme en MII og en MIII klasse på hver 12 elever, der dækker et aldersspænd fra 9 år til 16 år. Denne problemstilling har vi tidligere kunne løse ved at arbejde med holddeling på tværs af de 2 MIII klasser, hvor de forskellige faglige niveauer også kunne tilgodeses. Vi har et basislokale til M klasserne samt et grupperum, der kan rumme et mindre hold. Skolebestyrelsen vil derfor påpege, at Christianshavns Skole har et behov for yderligere et basislokale, hvis man skal opretholde en MII og en MIII klasse. Skolebestyrelsen mener dog ikke det er hensigtsmæssigt at opretholde en MII og en MIII klasse, dels pga. de fysiske forhold, men også fordi klassekvotienten på de små klassetrin er meget høj, hvorfor vi får svært ved at udsluse MII eleverne på skolen, hvilket tidligere har givet mening for skolen. I forbindelse med lærernes nye arbejdstidsaftale og øget tilstedeværelse på skolen, indføres et krav om lærerarbejdspladser, hvilket betyder at vi skal finde kvadratmeter på skolen til dette formål. På hovedskolen vil det betyde inddragelse af skolens eneste fællesrum og på filialen er eneste mulighed inddragelse af et basislokale, med deraf mangel på basislokale til normalklasserne – ingen af disse løsninger er holdbare. Derudover ser skolebestyrelsen kritisk på skoler på flere matrikler, samt at udvidelser af kapaciteten på skoler i Indre By ofte sker på bekostning af de i forvejen knappe udendørs arealer. Med venlig hilsen Anja Clausen Formand for skolebestyrelsen
Læs høringssvar fra Formand for Skolebestyrelsen, Anja Clausen
Indsendt af:
Laila Fischer
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
Sundbyøster Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Skolebestyrelsen ved Sundbyøster Skole har ingen bemærkninger til indstillingen om oprettelse af 4 spor på skolen i 2014/15. I lighed med sidste år vil vi gerne som deltager i 4SKOLE-samarbejdet påpege, at vi fortsat anser det for uheldigt, at Højdevangens Skole pålægges begrænsninger med hensyn til oprettelse af det antal klasser, skolen måtte finde nødvendigt for at kunne imødekomme elevernes linjeønsker. Det er vigtigt, at overbygningsskolen får fleksible rammer for tilrettelæggelsen af undervisningen. Laila Fischer, formand for skolebestyrelsen
Læs høringssvar fra Laila Fischer
Indsendt af:
Karina Møller
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Husum Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Læs høringssvar fra Karina Møller
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Lene Rønje
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Rådmandsgades Skole
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Lene Rønje
Indsendt af:
Søren Cloos
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kikrbjeg Skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar på vegne af skolebestyrelsen ved Kirkebjerg Skole.
Læs høringssvar fra Søren Cloos
Indsendt af:
Skolebestyrelsen
Dato: 27. november 2013
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Guldberg Skole
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen
Indsendt af:
Ib Pedersen
Dato: 26. november 2013
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Højdevangens skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ib Pedersen
Indsendt af:
Martin Puggaard
Dato: 25. november 2013
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
Lykkebo Skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
Lykkebo Skole den 25. nov. 2013 Til Børne- og Ungeudvalget Høring vedr. forslag til distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 13/14. I forbindelse med høring vedr. forslag til distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 14/15 skal Lykkebo Skole gøre opmærksom på, at der i forbindelse med indretning af lærerarbejdspladser er foreslået at inddrage 3 klasselokaler. P.b.v. Poul Hansen Skolebestyrelsesformand
Læs høringssvar fra Martin Puggaard
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 25. november 2013
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen
Indsendt af:
Kim Christensen
Dato: 25. november 2013
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Kim Christensen
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 25. november 2013
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 2
By:
København K
Postnr.:
1466
Børne- og Ungdomsforvaltningen har den 31. oktober 2013 sendt en sag om skolernes maksimale kapacitet 2014/15 i offentlig høring med svarfrist den 27. november 2013 kl. 10.00. Som høringsvar henviser Christianshavns Lokaludvalg til den 11. november 2013 fremsendte henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget m.fl. (”Skolerne på Christianshavn - En ny situation efter budget 2014”, sagsnr. 2013-0238511), hvori vi redegør for vores holdning og ideer til, hvorledes kapacitetsproblemerne på Christianshavn Skole bedst løses – i lyset af budget 2014. I den nævnte henvendelse skriver vi bl.a., at ”allerede i 2014 er der 500 nye boliger klar på Margretheholm, foruden dem der er etableret. Hermed stiger børnetallet markant og om 3-4 år er der behov for et 5. spor”. Overordnet peger vi på en nybygning i hvert fald til indskolingen i stedet for årelange lappeløsninger. Vores forslag går, som nævnt i ovenstående henvendelse, på at bygge nyt på Arsenaløen tæt på den kommende Børneby på Trekantsgrunden og Hal C – enten på det kommunalt ejede område og /eller den del af det, der tidligere hed Basecamps garageanlæg. Dette høringssvar er sendt med forbehold for lokaludvalgets behandling af sagen i sit møde den 27. november 2013 om aftenen. Hvis lokaludvalget beslutter ændringer, vil et revideret høringssvar blive mailet til forvaltningen den 28. november 2013. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand Bilag: Brev fra Christianshavns Lokaludvalg af 11. november 2013 om skolerne på Christianshavn
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Thomas Horn
Dato: 25. november 2013
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Grøndalsvængets Skole
By:
Køb
Postnr.:
2400
Høringssvar Kapacitetsfastsættelse i forbindelse med skoleindskrivningen 14/15 Grøndalsvængets Skole har i indeværende skoleår startet 3 små 0.klasser. Vi forventer at gøre det samme for skoleåret 2014/15. Antallet af grunddistriktsbørn er steget. Man skal dog være opmærksomme på at man gennem Københavnermodeller har nedskrevet vores elevgrundlag med 15 elever. Det betyder at vi for skoleåret forventes at starte 3 nye 0. klasser op med baggrund i 94 distriktsbørn. Det forudsætter minimum en indskrivningsprocent på den rigtige side af 68% Thomas Horn Skoleleder Grøndalsvængets Skole
Læs høringssvar fra Thomas Horn
Indsendt af:
Kenneth Christoffersen
Dato: 25. november 2013
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Hyltebjerg Skole
By:
København
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Kenneth Christoffersen
Indsendt af:
Lise Poulsen
Dato: 24. november 2013
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Lundehusskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Lise Poulsen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 22. november 2013
Svarnummer:
12
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg takker for at blive hørt. Lokaludvalget har ingen kommentarer til høringen. Med venlig hilsen Bent Christensen Formand for Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Sørensen
Dato: 22. november 2013
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1809
Læs høringssvar fra Lars Sørensen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen Skolen på Islands Brygge
Dato: 18. november 2013
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen Skolen på Islands Brygge
Indsendt af:
Karen Leth
Dato: 17. november 2013
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Katrinedals skole
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvaret indsendes på vegne af Skolebestyrelsen ved Katrinedals skole
Læs høringssvar fra Karen Leth
Indsendt af:
Tommy Hagel Jensen
Dato: 15. november 2013
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Korsager Skole - Skolebestyrelsen
By:
Brh.
Postnr.:
2700
Høringssvar skolernes maksimale kapacitet 2014-2015 Siden Korsager Skole fik reduceret sit antal M3-klasser har vi oplevet en konstant overbelægning af elever – blandt andet i en længere periode med 25% overbelægning. Vi oplever desuden at have enkeltelever i sideløbende psykologforløb og p.t. har vi også en hørehæmmet elev med høre/tale vanskeligheder. Spredningen i niveau strækker sig desuden over 5 årgange – og ikke de anbefalede 3. På Korsager Skole har vi en årelang ekspertise i M3-klasser og mange veluddannede lærere med det store kursus i dansk som andetsprog – ligesom vi i forbindelse med skolens om og tilbygning har særdeles gode lokalemæssige ressourcer. For at få hverdagen til at hænge sammen lagde skolen sidste år 10 ekstralektioner betalt af skolen selv i M3 – i år er tallet 7 ekstra lektioner. Dette finder vi også er en urimelig belastning af skolen. Fleksibiliteten med at have 2 M3 klasser er væsentlig større. Endelig er den daglige sparring for lærerne med 2 M3-klasser med til at give flere muligheder for niveaudeling, holddeling og fleksibel undervisning. Skolen ønsker således at have 2 M3-klasser igen. Skolen tager det kommende antal spor i børnehaveklasserne til efterretning.
Læs høringssvar fra Tommy Hagel Jensen
Indsendt af:
Tommy Hagel Jensen
Dato: 15. november 2013
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Korsager Skole - skolebestyrelsen
By:
Brh.
Postnr.:
2700
Høringssvar skolernes maksimale kapacitet 2014-2015 Siden Korsager Skole fik reduceret sit antal M3-klasser har vi oplevet en konstant overbelægning af elever – blandt andet i en længere periode med 25% overbelægning. Vi oplever desuden at have enkeltelever i sideløbende psykologforløb og p.t. har vi også en hørehæmmet elev med høre/tale vanskeligheder. Spredningen i niveau strækker sig desuden over 5 årgange – og ikke de anbefalede 3. På Korsager Skole har vi en årelang ekspertise i M3-klasser og mange veluddannede lærere med det store kursus i dansk som andetsprog – ligesom vi i forbindelse med skolens om og tilbygning har særdeles gode lokalemæssige ressourcer. For at få hverdagen til at hænge sammen lagde skolen sidste år 10 ekstralektioner betalt af skolen selv i M3 – i år er tallet 7 ekstra lektioner. Dette finder vi også er en urimelig belastning af skolen. Fleksibiliteten med at have 2 M3 klasser er væsentlig større. Endelig er den daglige sparring for lærerne med 2 M3-klasser med til at give flere muligheder for niveaudeling, holddeling og fleksibel undervisning. Skolen ønsker således at have 2 M3-klasser igen. Skolen tager det kommende antal spor i børnehaveklasserne til efterretning.
Læs høringssvar fra Tommy Hagel Jensen
Indsendt af:
Peter Aksten
Dato: 15. november 2013
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Park Skole
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Peter Aksten
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 13. november 2013
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Jørgen Rosenkrantz-Theil
Dato: 6. november 2013
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Ang. kommende børnehaveklasser på Bellahøj Skole. Bellahøj Skole skal enten oprette 3 eller 4 klasser. D.d. kan jeg ikke med sikkerhed afgøre om elevtallet betinger 3 eller 4 klasser. I Bellahøj Skoles grunddistrikt er der 113 børn i aldersgruppen. Desuden er der 20 børn i aldersgruppen med bopæl uden for grunddistriktet, men med større søskende på BS. Hvis BS får den optagelsesprocent som vi har haft de sidste år, og hvis en stor del af børnene med søskende på BS vælger at benytte søskendereglen, vil Bellahøj Skole have brug for at oprette 4 klasser i skoleåret 2014-1015. Jeg har hermed gjort opmærksom på problematikken. Venlig hilsen Jørgen Rosenkrantz-Theil Skoleleder Bellahøj Skole
Læs høringssvar fra Jørgen Rosenkrantz-Theil
Indsendt af:
Skolebestyrelsen Blågård Skole
Dato: 6. november 2013
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Blågård Skole
By:
København N
Postnr.:
2200
Blågård Skole kan tilslutte sig indstillingen om 3 spor.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen Blågård Skole
Indsendt af:
Søren Sørensen
Dato: 4. november 2013
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Oehlenschlægersgades Skole
By:
V
Postnr.:
1663
Læs høringssvar fra Søren Sørensen
Indsendt af:
Nina Høst-Madsen
Dato: 31. oktober 2013
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Nyboder Skole
By:
København K
Postnr.:
1350
I høringsmaterialet er det beskrevet, at Nyboder Skole har 32 basislokaler og 30 klasser inklusive specialklasser i skoleåret 2014/2015. Da to klasser på 9. årgang forlader skolen ved skoleårets afslutning og der med stor sandsynlig kommer to nye børnehaveklasser ved næste skoleårs start, er der på papiret to basislokaler tilovers på skolen. Dette er imidlertid en sandhed med modifikationer. Flere af basislokalerne er placeret på 4. sal med skråvægge og er så små, at de kun kan rumme vores taleklasser med lav klassekoefficient. Vi har i indeværende skoleår været nødsaget til at ændre på lokaleplanen på bag-grund af, at skolen/kommunen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, om ”at træffe effektive foranstaltninger således at klasselokalerne tilføres frisk luft uden generende træk”. Det drejer sig om tre klasselokaler i stueplan, der er små og med så dårlig ventilation, at vi har været nød til at flytte vores 0.distriktsklasser væk og lade 0. taleklasser flytte ind. Der er ikke midler på skolen eller i kommunen til at imødekomme generne, der-for er vi nødsaget til at ændre på lokaleplanen. Vi har imidlertid fået en henvendelse fra børneklasseleder og arbejdsmiljørepræ-sentant omkring indeklimaet i de tre basislokaler. Børnehaveklasselederen oplever kulde og træk i lokalet og er desuden været utilfreds med at lokalet er dårligt belyst. Belysningen forsøger vi at afhjælpe ved opsætning af yderligere lamper, men det naturlige lysindfald er hæmmet af et tagudhæng. Det kunne afhjælpes med glas-teglsten. Hvad angår kulde og træk, kan vi dog ikke vurdere, hvorvidt lokalet er for dårligt isoleret, vinduerne utætte, eller hvad der kan være årsagen hertil. Under alle om-stændigheder er det forhold, som børnehaveklasselederen mener, påvirker hendes ryg. Uden disse tre lokaler mangler skolen faktisk et lokale. Dertil kommer at taleklasserne mangler lokaler, hvor de kan foretage individuel taletræning. Skolen har, som beskrevet i høringsmaterialet, to spor og dermed to 0. klasser. I indeværende skoleår er der, på baggrund af dispensation fra Området, indskrevet henholdsvis 28 og 31 elever i de to 0. klasser. Vi har to klasselokaler, der kan rumme disse mange elever mens de går i børnehaveklassen, men har faktisk ikke klasselokaler, der er store nok, når de kommer i 1. klasse. Vi står med andre ord med et stort problem til august 2014. Når vi udarbejder lokaleplan, er det ikke på baggrund af pædagogiske overvejelser og hensyn, men efter ”det muliges kunst”. Det er hvert år en stor udfordring at få lokaleplanen til at hænge sammen. Der er med andre ord ingen ledige basis-lokaler på Nyboder Skole. Tværtimod er der i bedste fald præcis det antal lokaler, der er brug for. Skolen er i forvejen sær-deles udfordret på plads i forhold til grupperum, små lokaler, høje klassekoeffici-enter og begrænset uderum. Dette er en problemstilling, der kun bliver mere aktuel i forbindelse med imple-menteringen af Folkeskole Reformen. Her skal eleverne være her i længere tid, med krav om 45 minutters bevægelse hver dag, understøttende undervisning med individuel tilrettelagt undervisning osv. Sidst men ikke mindst skal der etableres lærerarbejdspladser på skolen, hvilket i bedste fald ikke tager plads fra eleverne. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen ved Nyboder Skole Formand Nina Høst-Madsen
Læs høringssvar fra Nina Høst-Madsen