Høringssvar vedrørende Skolernes maksimale kapacitet 2014/15

Oprettet: 25. november 2013
Svarnummer:
16

Indsendt af

Christianshavns Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Børne- og Ungdomsforvaltningen har den 31. oktober 2013 sendt en sag om skolernes maksimale kapacitet 2014/15 i offentlig høring med svarfrist den 27. november 2013 kl. 10.00.

Som høringsvar henviser Christianshavns Lokaludvalg til den 11. november 2013 fremsendte henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget m.fl. (”Skolerne på Christianshavn - En ny situation efter budget 2014”, sagsnr. 2013-0238511), hvori vi redegør for vores holdning og ideer til, hvorledes kapacitetsproblemerne på Christianshavn Skole bedst løses – i lyset af budget 2014.

I den nævnte henvendelse skriver vi bl.a., at ”allerede i 2014 er der 500 nye boliger klar på Margretheholm, foruden dem der er etableret. Hermed stiger børnetallet markant og om 3-4 år er der behov for et 5. spor”.

Overordnet peger vi på en nybygning i hvert fald til indskolingen i stedet for årelange lappeløsninger.

Vores forslag går, som nævnt i ovenstående henvendelse, på at bygge nyt på Arsenaløen tæt på den kommende Børneby på Trekantsgrunden og Hal C – enten på det kommunalt ejede område og /eller
den del af det, der tidligere hed Basecamps garageanlæg.

Dette høringssvar er sendt med forbehold for lokaludvalgets behandling af sagen i sit møde den 27. november 2013 om aftenen. Hvis lokaludvalget beslutter ændringer, vil et revideret høringssvar blive mailet til forvaltningen den 28. november 2013.

Med venlig hilsen

Poul Cohrt,
formand

Bilag:
Brev fra Christianshavns Lokaludvalg af 11. november 2013 om skolerne på Christianshavn

Få nyt om høringer

Abonnér